Jesper Skalberg Karlsson(Mod)

Jesper Skalberg Karlsson (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Gotland County, Bench 34
Title Teknolog
Born 1993
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864550
Email jesper.karlsson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2015-01-19 – 2018-09-24
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2015-01-27 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2015-11-18 –

Said and done

Webb-TV

 
Interpellationsdebatt 2016/17:372 av Jesper Skalberg Karlsson (M) 28 march 2017 Cementtillverkningens framtid
Debatt om förslag 2016/17:MJU9 15 march 2017 Naturvård och områdesskydd
Debatt om förslag 2016/17:MJU8 15 march 2017 Biologisk mångfald
Frågestund 23 february 2017 Frågestund

Natura 2000 på norra Gotland

Interpellation 2016/17:457 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Interpellation 2016/17:457 Natura 2000 på norra Gotland av Jesper Skalberg Karlsson (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Den 31 augusti 2015 meddelade klimat- och miljöminister Åsa Romson att regeringen skulle utlysa 15 nya Natura 2000-områden på norra Gotland, samtidigt som regeringen beslutade att utöka

Inlämnad: 2017-04-19 Svarsdatum: 2017-05-05 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2016/17:457 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 89 kB)

Regionala undantag från nationell flygskatt

Interpellation 2016/17:450 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Interpellation 2016/17:450 Regionala undantag från nationell flygskatt av Jesper Skalberg Karlsson (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Trots kritik från åtta av tio remissinstanser går den rödgröna regeringen vidare med förslaget om en ny nationell flygskatt. Flera experter pekar på att en nationell

Inlämnad: 2017-04-07 Svarsdatum: 2017-05-02 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2016/17:450 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 78 kB)

En EU-plattform för djurskydd

Interpellation 2016/17:449 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Interpellation 2016/17:449 En EU-plattform för djurskydd av Jesper Skalberg Karlsson (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) I början av 2015 inledde Sverige ett samarbete om djurskyddsfrågor inom Europeiska unionen med Danmark, Tyskland och Nederländerna. Detta har hittills resulterat i en gemensam deklaration

Inlämnad: 2017-04-07 Svarsdatum: 2017-05-02 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2016/17:449 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 79 kB)

Funktionsnedsattas möjlighet till jakt

Interpellation 2016/17:448 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Interpellation 2016/17:448 Funktionsnedsattas möjlighet till jakt av Jesper Skalberg Karlsson (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Jakt och viltvård är en viktig möjlighet till rekreation och friluftsliv i Sverige, samtidigt som den ökar förståelsen för djur och natur. En svensk modell för jaktpolitiken – där

Inlämnad: 2017-04-07 Svarsdatum: 2017-05-02 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2016/17:448 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 79 kB)

Sveriges förhållningssätt till nya grödor

Interpellation 2016/17:436 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Interpellation 2016/17:436 Sveriges förhållningssätt till nya grödor av Jesper Skalberg Karlsson (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Teknikutveckling genomsyrar hela samhällets utveckling. Primär- och livsmedelsproduktionen är inget undantag. Växtförädlingsteknik som ständigt förnyas ger möjlighet att minska

Inlämnad: 2017-04-06 Svarsdatum: 2017-05-05 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2016/17:436 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 80 kB)

Regeringens arbetslöshetsmål

Skriftlig fråga 2016/17:1212 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Fråga 2016/17:1212 Regeringens arbetslöshetsmål av Jesper Skalberg Karlsson (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Den svenska arbetslösheten ligger i dag på 6,9 procent (SCB), säsongsrensat och utjämnat, vilket kan översättas till ungefär 366 000 personer. Regeringen har samtidigt

Inlämnad: 2017-04-06 Svarsdatum: 2017-04-19 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1212 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 80 kB)

Skogen och miljöbalken

Skriftlig fråga 2016/17:1208 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Fråga 2016/17:1208 Skogen och miljöbalken av Jesper Skalberg Karlsson (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Miljöbalken innehåller regler om bland annat skydd av områden, vattenverksamhet och genteknik. Skogsvårdslagen ingår däremot inte i miljöbalken. I stället finns det en väl utvecklad modell, där frihet

Inlämnad: 2017-04-06 Svarsdatum: 2017-04-12 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1208 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 77 kB)

Förbud mot polymerer

Skriftlig fråga 2016/17:1191 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Fråga 2016/17:1191 Förbud mot polymerer av Jesper Skalberg Karlsson (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) I januari 2015 gav regeringen Kemikalieinspektionen i uppdrag att undersöka möjligheten att införa nationella begränsningar för mikroplaster i kosmetiska produkter. Naturvårdsverket fick samtidigt i uppdrag

Inlämnad: 2017-04-04 Svarsdatum: 2017-04-13 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1191 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 77 kB)

Moderna beredskapsjobb

Skriftlig fråga 2016/17:1189 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Fråga 2016/17:1189 Moderna beredskapsjobb av Jesper Skalberg Karlsson (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Den 1 maj 2016 meddelade regeringen att man gör en satsning på moderna beredskapsjobb i staten hos svenska myndigheter. Syftet var gott – detta var en reform för att skapa enkla

Inlämnad: 2017-04-04 Svarsdatum: 2017-04-19 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1189 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 76 kB)

Regionala undantag från nationell flygskatt

Skriftlig fråga 2016/17:1085 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Fråga 2016/17:1085 Regionala undantag från nationell flygskatt av Jesper Skalberg Karlsson (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) Trots kritik från åtta av tio remissinstanser går den rödgröna regeringen vidare med förslaget om en ny nationell flygskatt. Flera experter pekar på att en nationell skatt på flygresor

Inlämnad: 2017-03-21 Svarsdatum: 2017-03-29 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1085 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 78 kB)