Jesper Skalberg Karlsson(Mod)

Jesper Skalberg Karlsson (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Gotland County, Bench 34
Title Teknolog
Born 1993
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864550
Email jesper.karlsson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2015-01-19 – 2018-09-24
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2015-01-27 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2015-11-18 –

Said and done

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2016/17:MJU9 15 march 2017 Naturvård och områdesskydd
Debatt om förslag 2016/17:MJU8 15 march 2017 Biologisk mångfald
Frågestund 23 february 2017 Frågestund
Debatt om förslag 2016/17:MJU7 22 february 2017 Giftfri vardag

Regionala undantag från nationell flygskatt

Skriftlig fråga 2016/17:1085 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Fråga 2016/17:1085 Regionala undantag från nationell flygskatt av Jesper Skalberg Karlsson (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) Trots kritik från åtta av tio remissinstanser går den rödgröna regeringen vidare med förslaget om en ny nationell flygskatt. Flera experter pekar på att en nationell skatt på flygresor

Inlämnad: 2017-03-21 Svarsdatum: 2017-03-29 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1085 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 78 kB)

Cementtillverkningens framtid

Interpellation 2016/17:372 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Interpellation 2016/17:372 Cementtillverkningens framtid av Jesper Skalberg Karlsson (M) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) Den 31 augusti 2015 meddelade klimat- och miljöminister Åsa Romson att regeringen skulle utlysa 15 nya Natura 2000-områden på norra Gotland, samtidigt som regeringen

Inlämnad: 2017-03-15 Svarsdatum: 2017-03-28 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2016/17:372 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 80 kB)

Danskt beslut att bryta torskfiskestoppet

Skriftlig fråga 2016/17:938 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Fråga 2016/17:938 Danskt beslut att bryta torskfiskestoppet av Jesper Skalberg Karlsson (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Östersjötorsken skyddas just nu av ett EU-beslut om fiskestopp. Det är bra. Kanske främst eftersom torsken just nu leker – vilket är den tid då torsken är som mest sårbar. Att undvika

Inlämnad: 2017-02-24 Svarsdatum: 2017-03-08 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:938 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 79 kB)

med anledning av prop. 2016/17:104 En livsmedelsstrategi för Sverige - fler jobb och hållbar tillväxt i hela Sverige

Motion 2016/17:3620 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3620 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) med anledning av prop. 2016/17:104 En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkra generellt goda företagsvillkor


Utskottsberedning: 2016/17:MJU23

Motion 2016/17:3620 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (docx, 84 kB) Motion 2016/17:3620 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (pdf, 170 kB)

Nedskräpning nära betande djur

Skriftlig fråga 2016/17:615 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Fråga 2016/17:615 Nedskräpning nära betande djur av Jesper Skalberg Karlsson (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Levande natur med stor biologisk mångfald krävs för att naturen ska kunna motstå påfrestningar utan att ta skada. Biologisk mångfald är en förutsättning för att ekosystemen ska fungera och för ekosystemtjänster

Inlämnad: 2017-01-09 Svarsdatum: 2017-01-18 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:615 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 78 kB)

10 procents marint skydd år 2020

Skriftlig fråga 2016/17:506 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Fråga 2016/17:506 10 procents marint skydd år 2020 av Jesper Skalberg Karlsson (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Sverige är till stor del omgivet av hav. Det är en tillgång och en resurs för människor i hela Sverige. Dels på grund av vad det ger oss i form av livsmedel som exempelvis fisk och skaldjur,

Inlämnad: 2016-12-13 Svarsdatum: 2016-12-28 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:506 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 81 kB)

God ekologisk status i Östersjön år 2021

Skriftlig fråga 2016/17:503 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Fråga 2016/17:503 God ekologisk status i Östersjön år 2021 av Jesper Skalberg Karlsson (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Sverige är till stor del omgivet av hav. Det är en tillgång och en resurs för människor i hela Sverige. Dels på grund av vad det ger oss i form av livsmedel som exempelvis fisk och skaldjur,

Inlämnad: 2016-12-13 Svarsdatum: 2016-12-28 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:503 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 82 kB)

Översyn av LIS-områdeslagstiftningen

Skriftlig fråga 2016/17:485 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Fråga 2016/17:485 Översyn av LIS-områdeslagstiftningen av Jesper Skalberg Karlsson (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Sveriges stränder är en värdefull naturtillgång. De säkerställer inte bara vattennära naturupplevelser utan också biologisk mångfald och tillgång till rekreationsmöjligheter. Det svenska

Inlämnad: 2016-12-09 Svarsdatum: 2016-12-27 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:485 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 80 kB)

Regeringens samordnare

Skriftlig fråga 2016/17:484 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Fråga 2016/17:484 Regeringens samordnare av Jesper Skalberg Karlsson (M) till Statsrådet Ibrahim Baylan (S) Den rödgröna regeringen har lagt stor vikt vid samordning av sina insatser. Detta gäller en rad politikområden och samhällsutmaningar, vilket lett till att samordnare sorterats under olika statsråd och departement.

Inlämnad: 2016-12-09 Svarsdatum: 2016-12-27 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2016/17:484 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 76 kB)

Funktionsnedsattas möjlighet till jakt

Skriftlig fråga 2016/17:472 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Fråga 2016/17:472 Funktionsnedsattas möjlighet till jakt av Jesper Skalberg Karlsson (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Jakt och viltvård är en viktig möjlighet till rekreation och friluftsliv i Sverige, samtidigt som den ökar förståelsen för djur och natur. En svensk modell för jaktpolitiken – där det civila

Inlämnad: 2016-12-08 Svarsdatum: 2016-12-23 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:472 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 80 kB)