Jesper Skalberg Karlsson(Mod)

Jesper Skalberg Karlsson (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Gotland County, Bench 34
Title Teknolog
Born 1993
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864550
Email jesper.karlsson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2015-01-19 – 2018-09-24
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2015-01-27 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2015-11-18 –

Said and done

Webb-TV

 
Interpellationsdebatt 2016/17:481 av Jesper Skalberg Karlsson (M) 12 may 2017 Regeringens arbetslöshetsmål
Interpellationsdebatt 2016/17:491 av Christian Holm Barenfeld (M) 12 may 2017 Regeringens arbetslöshetsmål
Interpellationsdebatt 2016/17:436 av Jesper Skalberg Karlsson (M) 5 may 2017 Sveriges förhållningssätt till nya grödor
Interpellationsdebatt 2016/17:450 av Jesper Skalberg Karlsson (M) 2 may 2017 Regionala undantag från nationell flygskatt

Regeringens förenklingsarbete enligt livsmedelsstrategin

Skriftlig fråga 2016/17:1457 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Fråga 2016/17:1457 Regeringens förenklingsarbete enligt livsmedelsstrategin av Jesper Skalberg Karlsson (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Statsrådet Bucht och regeringen har lagt fram propositionen  En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och tillväxt i hela landet (prop. 2016/17:104) för behandling

Inlämnad: 2017-05-18 Svarsdatum: 2017-05-31 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1457 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 97 kB)

Livsmedelsstrategin

Skriftlig fråga 2016/17:1450 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Fråga 2016/17:1450 Livsmedelsstrategin av Jesper Skalberg Karlsson (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Statsrådet Sven-Erik Bucht och regeringen har lagt fram En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och tillväxt i hela landet (2016/17:104) för behandling av riksdagen före sommaren. Propositionen

Inlämnad: 2017-05-19 Svarsdatum: 2017-05-31 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1450 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 94 kB)

Minskat matsvinn

Skriftlig fråga 2016/17:1449 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Fråga 2016/17:1449 Minskat matsvinn av Jesper Skalberg Karlsson (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Matsvinn påverkar såväl miljö som samhällsekonomi. När stora mängder mat slängs går den cirkulära ekonomin miste om sekundär råvara – och arbete som kunde lett till att fler munnar mättas går om intet och blir

Inlämnad: 2017-05-19 Svarsdatum: 2017-05-31 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1449 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 92 kB)

Kött från vildsvin

Skriftlig fråga 2016/17:1448 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Fråga 2016/17:1448 Kött från vildsvin av Jesper Skalberg Karlsson (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Vildsvinsstammen breder ut sig kraftigt i Sverige – och detta för med sig stora skador till följd av bök och återbök. För lantbrukare kan det handla om att man förlorar stöd när vildsvinen bökar upp betesmark

Inlämnad: 2017-05-19 Svarsdatum: 2017-05-31 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1448 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 93 kB)

Jordförvärvslagstiftningen

Skriftlig fråga 2016/17:1440 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Fråga 2016/17:1440 Jordförvärvslagstiftningen av Jesper Skalberg Karlsson (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) I samband med behandlingen av betänkandet En livsmedelsstrategi för Sverige (2016/17:MJU23) har riksdagens miljö- och jordbruksutskott uppmärksammats på att en översyn av jordförvärvslagstiftningen

Inlämnad: 2017-05-18 Svarsdatum: 2017-05-31 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1440 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 92 kB)

Svenskt snus i EU

Skriftlig fråga 2016/17:1432 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Fråga 2016/17:1432 Svenskt snus i EU av Jesper Skalberg Karlsson (M) till Statsrådet Ann Linde (S) Svenskt snus har sedan 1971 lytt under svensk livsmedelslagstiftning. Det har inneburit att krav på vattenkvalitet, renlighet och gränsvärden för oönskade ämnen har varit högt ställda, vilket är positivt både för

Inlämnad: 2017-05-17 Svarsdatum: 2017-05-24 Besvarare: Statsrådet Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1432 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 104 kB)

Regeringens arbetslöshetsmål

Interpellation 2016/17:491 av Christian Holm Barenfeld (M)

Interpellation 2016/17:491 Regeringens arbetslöshetsmål av Christian Holm Barenfeld (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Regeringens mål om att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 tycks alltmer orealistiskt att nå. Trots högkonjunktur är Sverige i dag längre ifrån att

Inlämnad: 2017-04-28 Svarsdatum: 2017-05-12 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:491 av Christian Holm Barenfeld (M) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens arbetslöshetsmål

Anmälningsplikt för åtelkamera

Interpellation 2016/17:484 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Interpellation 2016/17:484 Anmälningsplikt för åtelkamera av Jesper Skalberg Karlsson (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Vildsvinsstammen breder ut sig kraftigt i Sverige – och detta för med sig stora skador till följd av bök och återbök. För lantbrukare kan det handla om att man förlorar

Inlämnad: 2017-04-27 Svarsdatum: 2017-05-30 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2016/17:484 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 80 kB)

Utfodring av vilt

Interpellation 2016/17:482 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Interpellation 2016/17:482 Utfodring av vilt av Jesper Skalberg Karlsson (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) I oktober 2016 riktade Sveriges riksdag ett tillkännagivande till regeringen angående utfodring av vilt. Till skillnad från regeringens förslag, som innebar att ansvarig myndighet ska kunna besluta

Inlämnad: 2017-04-27 Svarsdatum: 2017-05-30 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2016/17:482 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 76 kB)

Regeringens arbetslöshetsmål

Interpellation 2016/17:481 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Interpellation 2016/17:481 Regeringens arbetslöshetsmål av Jesper Skalberg Karlsson (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Den svenska arbetslösheten ligger idag på 6,6 procent (SCB), säsongsrensat och utjämnat, vilket kan översättas till ungefär 354 000 personer. Regeringen har samtidigt

Inlämnad: 2017-04-27 Svarsdatum: 2017-05-12 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:481 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens arbetslöshetsmål