Jenny Petersson(Mod)

Jenny Petersson (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Halland County, Bench 261
Born 1981
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865798
Email jenny.petersson[på]riksdagen.se
Social media: Twitter

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Health and Welfare

  • Member
  • Committee on Finance

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2015-03-30 – 2018-09-24
  • Ledig 2014-11-03 – 2015-03-29
  • Ordinary member 2010-10-04 – 2014-11-02
  • Committee on Health and Welfare

  • Member 2015-12-18 – 2018-09-24
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2014-10-07 – 2015-12-10
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2014-10-07 – 2015-12-10
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2015-11-20 – 2018-09-24

Said and done

Omlokaliseringen av E-hälsomyndigheten

Skriftlig fråga 2016/17:1459 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:1459 Omlokaliseringen av E-hälsomyndigheten av Jenny Petersson (M) till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) Jag har tidigare ställt frågor om analyser, underlag och kompetensförsörjning till ansvarigt statsråd i samband med E-hälsomyndighetens flytt från Stockholm till Kalmar. Svaren från

Inlämnad: 2017-05-18 Svarsdatum: 2017-05-31 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1459 av Jenny Petersson (M) (pdf, 79 kB)

med anledning av skr. 2016/17:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

Motion 2016/17:3745 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3745 av Ulf Kristersson m.fl. (M) med anledning av skr. 2016/17:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att incitamenten att gå från bidrag till arbete bör skärpas för att stärka den kommunala


Utskottsberedning: FiU

Motion 2016/17:3745 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:3745 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (pdf, 74 kB)

Regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan

Interpellation 2016/17:533 av Jenny Petersson (M)

Interpellation 2016/17:533 Regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan av Jenny Petersson (M) till Statsrådet Åsa Regnér (S) I årsredovisningen för staten 2016 gällande anslag där utfallet för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg redovisas står följande:  Utfallet uppgick till 63 371

Inlämnad: 2017-05-18 Svarsdatum: 2017-06-13 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2016/17:533 av Jenny Petersson (M) (pdf, 80 kB)

Hemlösa barn i Sverige

Skriftlig fråga 2016/17:1400 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:1400 Hemlösa barn i Sverige av Jenny Petersson (M) till Statsrådet Åsa Regnér (S) Rädda Barnen slår fast i en rapport att minst 5 390 barn är hemlösa, bara i landets större kommuner.  Enkätundersökningen vände sig till kommuner med över 60 000 invånare. Av 37 tillfrågade kommuner svarade 25. Kommunerna

Inlämnad: 2017-05-15 Svarsdatum: 2017-05-24 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1400 av Jenny Petersson (M) (pdf, 79 kB)

Växande vårdköer

Skriftlig fråga 2016/17:1395 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:1395 Växande vårdköer av Jenny Petersson (M) till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) Ingen blir frisk av att stå i vårdkö. Över 100 000 människor i Sverige väntar i vårdköer. När regeringen avskaffade Alliansens kömiljard ökade vårdköerna kraftigt. För tre år sedan var vårdköerna halverade

Inlämnad: 2017-05-10 Svarsdatum: 2017-05-24 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1395 av Jenny Petersson (M) (pdf, 77 kB)

Sveriges framtid som välfärdsnation

Skriftlig fråga 2016/17:1379 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:1379 Sveriges framtid som välfärdsnation av Jenny Petersson (M) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) I höstas föreslog utredaren Ilmar Reepalu ett vinsttak för privata välfärdsföretag. Han fick också ett tilläggsdirektiv om att titta på hur olika kvalitetsmått kan förbättra vård, skola och omsorg.

Inlämnad: 2017-05-10 Svarsdatum: 2017-05-29 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1379 av Jenny Petersson (M) (pdf, 77 kB)

Analys av ökad antibiotikaförskrivning till barn

Skriftlig fråga 2016/17:1333 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:1333 Analys av ökad antibiotikaförskrivning till barn av Jenny Petersson (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Antibiotika är ett mycket effektivt och viktigt läkemedel för att behandla bakteriella infektioner. Men det är viktigt att använda antibiotika rätt för att inte riskera antibiotikaresistens. Nyckeln

Inlämnad: 2017-05-03 Svarsdatum: 2017-05-17 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1333 av Jenny Petersson (M) (pdf, 77 kB)

FN:s kvinnokommission

Skriftlig fråga 2016/17:1313 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:1313 FN:s kvinnokommission av Jenny Petersson (M) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Saudiarabien är ett av de värsta länderna i världen när det kommer till systematisk diskriminering av kvinnor. Det är ett land där kvinnor enligt lag är underordnade män och där kvinnor till exempel inte får

Inlämnad: 2017-04-27 Svarsdatum: 2017-05-03 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1313 av Jenny Petersson (M) (pdf, 66 kB)

Saudiarabien i FN:s kvinnokommission

Skriftlig fråga 2016/17:1301 av Jenny Petersson (M)

Fråga 2016/17:1301 Saudiarabien i FN:s kvinnokommission av Jenny Petersson (M) till Statsrådet Åsa Regnér (S) Saudiarabien är ett av de värsta länderna i världen när det kommer till systematisk diskriminering av kvinnor. Ett land där kvinnor enligt lag är underordnade män och där kvinnor till exempel inte får köra

Inlämnad: 2017-04-26 Svarsdatum: 2017-05-03 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1301 av Jenny Petersson (M) (pdf, 79 kB)

Uttalande om inbrottsstatistik

Interpellation 2016/17:468 av Jenny Petersson (M)

Interpellation 2016/17:468 Uttalande om inbrottsstatistik av Jenny Petersson (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) För en tid sedan satt Anders Ygeman i SVT:s morgonsoffa och uppgav att de vikande inbrottssiffrorna i Laholm var en följd av polisens omorganisation. Statistik och siffror visar att statsrådets uttalande

Inlämnad: 2017-04-25 Svarsdatum: 2017-06-13 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2016/17:468 av Jenny Petersson (M) (pdf, 76 kB)