Jenny Petersson(Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Halland County, Bench 261
Born 1981
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865798
Email jenny.petersson[på]riksdagen.se
Social media: Twitter

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Health and Welfare

  • Member
  • Committee on Finance

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2015-03-30 – 2018-09-24
  • Ledig 2014-11-03 – 2015-03-29
  • Ordinary member 2010-10-04 – 2014-11-02
  • Committee on Health and Welfare

  • Member 2015-12-18 – 2018-09-24
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2014-10-07 – 2015-12-10
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2014-10-07 – 2015-12-10
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2015-11-20 – 2018-09-24

Said and done

Utländska filialer i Sverige

Motion 2017/18:3000 av Jesper Skalberg Karlsson och Jenny Petersson (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:3000 av Jesper Skalberg Karlsson och Jenny Petersson (båda M) Utländska filialer i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tillståndsgivning för utländska lärosäten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige


Utskottsberedning: UbU

Motion 2017/18:3000 av Jesper Skalberg Karlsson och Jenny Petersson (båda M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3000 av Jesper Skalberg Karlsson och Jenny Petersson (båda M) (pdf, 68 kB)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2017/18:3769 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3769 av Cecilia Widegren m.fl. (M) Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2017/18:SoU1

Motion 2017/18:3769 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 68 kB) Motion 2017/18:3769 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 99 kB)

En trygg gemensam hälso- och sjukvård, äldreomsorg och socialtjänst av hög kvalitet i rätt tid

Motion 2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) En trygg gemensam hälso- och sjukvård, äldreomsorg och socialtjänst av hög kvalitet i rätt tid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en utvecklad och prestationsbunden tillgänglighets-


Utskottsberedning: JuU TU UbU 2017/18:SoU1

Motion 2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 110 kB) Motion 2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 220 kB)

Gör Halland till ett försökslän för gårdsförsäljning

Motion 2017/18:3224 av Michael Svensson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3224 av Michael Svensson m.fl. (M) Gör Halland till ett försökslän för gårdsförsäljning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra Halland till ett försökslän för gårdsförsäljning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag


Utskottsberedning: SoU

Motion 2017/18:3224 av Michael Svensson m.fl. (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3224 av Michael Svensson m.fl. (M) (pdf, 62 kB)

Tandvård och tandvårdsstöd till äldre och funktionshindrade

Motion 2017/18:3066 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3066 av Cecilia Widegren m.fl. (M) Tandvård och tandvårdsstöd till äldre och funktionshindrade Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att prioritera tandvårdsstöd till de mest sjuka äldre och multisjuka kroniker och tillkännager detta


Utskottsberedning: SoU

Motion 2017/18:3066 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 71 kB) Motion 2017/18:3066 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 107 kB)

Dansbandsmoms

Motion 2017/18:3676 av Camilla Waltersson Grönvall och Jenny Petersson (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:3676 av Camilla Waltersson Grönvall och Jenny Petersson (båda M) Dansbandsmoms Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över en harmonisering av mervärdesskattelagstiftningen avseende den s.k. dansbandsmomsen och tillkännager


Utskottsberedning: SkU

Motion 2017/18:3676 av Camilla Waltersson Grönvall och Jenny Petersson (båda M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3676 av Camilla Waltersson Grönvall och Jenny Petersson (båda M) (pdf, 68 kB)

Spelmarknaden

Motion 2017/18:3561 av Jenny Petersson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3561 av Jenny Petersson (M) Spelmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över undantag för lotteriförsäljning på kredit och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige är det förbjudet att sälja spel


Utskottsberedning: KrU

Motion 2017/18:3561 av Jenny Petersson (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3561 av Jenny Petersson (M) (pdf, 59 kB)

Fribeloppsgränsen

Motion 2017/18:2745 av Jenny Petersson och Maria Plass (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:2745 av Jenny Petersson och Maria Plass (båda M) Fribeloppsgränsen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att avskaffa fribeloppsgränsen för studiemedel och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ungdomsarbetslösheten


Utskottsberedning: UbU

Motion 2017/18:2745 av Jenny Petersson och Maria Plass (båda M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2745 av Jenny Petersson och Maria Plass (båda M) (pdf, 66 kB)

Nationell strategi för att förebygga och eliminera sexualbrott i skolan

Motion 2017/18:2744 av Jenny Petersson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2744 av Jenny Petersson (M) Nationell strategi för att förebygga och eliminera sexualbrott i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en nationell strategi för att specifikt förebygga sexuella ofredanden i svensk skola och tillkännager


Utskottsberedning: UbU

Motion 2017/18:2744 av Jenny Petersson (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2744 av Jenny Petersson (M) (pdf, 61 kB)

Stärk elevhälsan för ungas psykiska hälsa

Motion 2017/18:2742 av Jenny Petersson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2742 av Jenny Petersson (M) Stärk elevhälsan för ungas psykiska hälsa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om elevernas psykiska hälsa och om att se över skollagen för att tydliggöra och följa upp det hälsofrämjande arbete som elevhälsan


Utskottsberedning: UbU

Motion 2017/18:2742 av Jenny Petersson (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2742 av Jenny Petersson (M) (pdf, 58 kB)