Jennie Nilsson(SocDem)

Jennie Nilsson (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Halland County, Bench 188
Title Vårdbiträde.
Born 1972
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864508
Email jennie.nilsson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Industry and Trade

  • Chair
  • The War Delegation

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-10-02 – 2018-09-24
  • Committee on Industry and Trade

  • Chair 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2012-02-24 – 2014-09-29
  • Committee on Taxation

  • Deputy Chair 2011-04-14 – 2012-02-23
  • Member 2011-04-13 – 2011-04-14
  • Committee on Finance

  • Member 2010-10-12 – 2011-04-12
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • The War Delegation

  • Member 2014-10-14 –

Said and done

Utvecklingsfinansiering

Motion 2016/17:2235 av Jennie Nilsson och Anna Wallén (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:2235 av Jennie Nilsson och Anna Wallén (båda S) Utvecklingsfinansiering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en tätare samverkan mellan utvecklingsfinansiering och svenskt bistånd och tillkännager detta för regeringen. Motivering Utvecklingssamarbete


Utskottsberedning: 2016/17:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2235 av Jennie Nilsson och Anna Wallén (båda S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:2235 av Jennie Nilsson och Anna Wallén (båda S) (pdf, 58 kB)

Infrastruktur i Västsverige

Motion 2016/17:2218 av Maria Andersson Willner m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2218 av Maria Andersson Willner m.fl. (S) Infrastruktur i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över förutsättningarna för att skapa en bättre infrastruktur i Västsverige och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2218 av Maria Andersson Willner m.fl. (S) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:2218 av Maria Andersson Willner m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Motion 2016/17:2192 av Adnan Dibrani och Jennie Nilsson (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:2192 av Adnan Dibrani och Jennie Nilsson (båda S) Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om LSS och tillkännager detta för regeringen. Motivering I propositionen som skrevs


Utskottsberedning: 2016/17:SoU8

Motion 2016/17:2192 av Adnan Dibrani och Jennie Nilsson (båda S) (docx, 52 kB) Motion 2016/17:2192 av Adnan Dibrani och Jennie Nilsson (båda S) (pdf, 61 kB)

Förändrade åldersregler vid adoption

Motion 2016/17:2191 av Adnan Dibrani och Jennie Nilsson (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:2191 av Adnan Dibrani och Jennie Nilsson (båda S) Förändrade åldersregler vid adoption Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över behovet av förändrade åldersregler vid adoption och tillkännager detta för regeringen. Motivering Förändringar


Utskottsberedning: SoU

Motion 2016/17:2191 av Adnan Dibrani och Jennie Nilsson (båda S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2191 av Adnan Dibrani och Jennie Nilsson (båda S) (pdf, 64 kB)

Lönebidrag hos den egna arbetsgivaren

Motion 2016/17:1894 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1894 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) Lönebidrag hos den egna arbetsgivaren Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över reglerna så att arbetstagare får rätt till anställning med lönebidrag hos den egna arbetsgivaren, och detta


Utskottsberedning: 2016/17:AU4

Motion 2016/17:1894 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1894 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) (pdf, 68 kB)

Översyn av socialtjänstlagen

Motion 2016/17:1840 av Johan Andersson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1840 av Johan Andersson m.fl. (S) Översyn av socialtjänstlagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över socialtjänstlagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den grundläggande strukturen för svensk äldreomsorg


Utskottsberedning: SoU

Motion 2016/17:1840 av Johan Andersson m.fl. (S) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:1840 av Johan Andersson m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Barns rätt till kunskap om sina rättigheter

Motion 2016/17:1700 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1700 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) Barns rätt till kunskap om sina rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att stärka alla barns rätt till kunskap om FN:s barnkonvention och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2016/17:KrU8 2016/17:UbU18
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:1700 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:1700 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Öka tryggheten på arbetsmarknaden

Motion 2016/17:1680 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1680 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) Öka tryggheten på arbetsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att anställningsformen allmän visstid tas bort och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2016/17:AU7 2016/17:SkU26
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2016/17:1680 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:1680 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Ändrad utformning av arbetslöshetsersättningen för deltidsarbetslösa

Motion 2016/17:1659 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1659 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) Ändrad utformning av arbetslöshetsersättningen för deltidsarbetslösa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av reglerna i arbetslöshetsförsäkringen för deltidsarbetslösa och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:AU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1659 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:1659 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Tydliga och säkra karriärsystem

Motion 2016/17:970 av Hanna Westerén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:970 av Hanna Westerén m.fl. (S) Tydliga och säkra karriärsystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tydliga och säkra karriärsystem och tillkännager detta för regeringen. Motivering En viktig förutsättning för att svensk


Utskottsberedning: 2016/17:UbU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:970 av Hanna Westerén m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:970 av Hanna Westerén m.fl. (S) (pdf, 63 kB)