Jennie Åfeldt(SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency City of Malmö, Bench 123
Born 1974
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866221
Email jennie.afeldt[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Social Insurance

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Social Insurance

  • Member 2016-09-27 – 2018-09-24
  • Deputy member 2014-10-07 – 2016-09-27
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2014-10-14 – 2015-01-27

Said and done

med anledning av prop. 2017/18:34 Uppehålls- och arbetstillstånd för företagsintern förflyttning – genomförande av ICT-direktivet

Motion 2017/18:3925 av Paula Bieler och Jennie Åfeldt (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3925 av Paula Bieler och Jennie Åfeldt (båda SD) med anledning av prop. 2017/18:34 Uppehålls- och arbetstillstånd för företagsintern förflyttning – genomförande av ICT-direktivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår prop. 2017/18:34 Uppehålls- och arbetstillstånd för


Utskottsberedning: 2017/18:SfU10

Motion 2017/18:3925 av Paula Bieler och Jennie Åfeldt (båda SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3925 av Paula Bieler och Jennie Åfeldt (båda SD) (pdf, 72 kB)

med anledning av skr. 2017/18:30 Riksrevisionens rapport om bostadsbidraget – ur ett fördelnings- och arbetsmarknadsperspektiv

Motion 2017/18:3924 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3924 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) med anledning av skr. 2017/18:30 Riksrevisionens rapport om bostadsbidraget – ur ett fördelnings- och arbetsmarknadsperspektiv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör följa Riksrevisionens


Utskottsberedning: 2017/18:SfU13

Motion 2017/18:3924 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3924 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) (pdf, 66 kB)

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Motion 2017/18:3612 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3612 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt förslaget i tabell 1. Riksdagen avslår förslaget


Utskottsberedning: 2017/18:SfU3

Motion 2017/18:3612 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3612 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) (pdf, 82 kB)

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Motion 2017/18:3611 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3611 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning enligt förslaget i tabell 1. Motivering Utgiftsområde


Utskottsberedning: 2017/18:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3611 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3611 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) (pdf, 81 kB)

Utgiftsområde 8 Migration

Motion 2017/18:3610 av Paula Bieler m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3610 av Paula Bieler m.fl. (SD) Utgiftsområde 8 Migration Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 8 Migration enligt förslaget i tabell 1. Motivering Utgiftsområde 8 hanterar kostnader som härrör till avgörandet av migrationsärenden


Utskottsberedning: 2017/18:SfU4

Motion 2017/18:3610 av Paula Bieler m.fl. (SD) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:3610 av Paula Bieler m.fl. (SD) (pdf, 85 kB)

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Motion 2017/18:3609 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3609 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt förslaget i tabell 1. Motivering Utgiftsområde 11 finansierar Pensionsmyndighetens


Utskottsberedning: 2017/18:SfU2

Motion 2017/18:3609 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3609 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) (pdf, 77 kB)

Åtgärdsprogram för kvinnor i vardagen

Motion 2017/18:3060 av Richard Jomshof m.fl. (SD, -)

Motion till riksdagen 2017/18:3060 av Richard Jomshof m.fl. (SD, -) Åtgärdsprogram för kvinnor i vardagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ändring i lagstiftningen med syftet att förenkla utfärdandet av kontaktförbud för utsatta kvinnor och tillkännager


Utskottsberedning: TU 2017/18:AU1 2017/18:AU10 2017/18:AU8 2017/18:CU15 2017/18:JuU1 2017/18:JuU14 2017/18:JuU15 2017/18:JuU17 2017/18:KrU3 2017/18:SfU15 2017/18:SfU16
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 7 avslag, 15 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3060 av Richard Jomshof m.fl. (SD, -) (docx, 79 kB) Motion 2017/18:3060 av Richard Jomshof m.fl. (SD, -) (pdf, 144 kB)

Krav på uppehållsrätt från Försäkringskassan

Motion 2017/18:2289 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2289 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) Krav på uppehållsrätt från Försäkringskassan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lagstifta om krav på uppehållsrätt för utbetalning av stöd från Försäkringskassan och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:SfU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:2289 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2289 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) (pdf, 67 kB)

Handlingsplan mot tbc

Motion 2017/18:2083 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2083 av Markus Wiechel m.fl. (SD) Handlingsplan mot tbc Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att snarast möjligt införa en nationell krisplan för att bekämpa sjukdomen tbc och inrätta kontroller i enlighet med WHO:s önskemål och


Utskottsberedning: 2017/18:SoU15

Motion 2017/18:2083 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2083 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 66 kB)

Nationell satsning på cancerpreventiv kost

Motion 2017/18:2069 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2069 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) Nationell satsning på cancerpreventiv kost Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en nationell satsning på en sund kost till cancerpatienter och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9

Motion 2017/18:2069 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) (docx, 121 kB) Motion 2017/18:2069 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) (pdf, 73 kB)