Jennie Åfeldt(SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency City of Malmö, Bench 123
Born 1974
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866221
Email jennie.afeldt[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Social Insurance

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Social Insurance

  • Member 2016-09-27 – 2018-09-24
  • Deputy member 2014-10-07 – 2016-09-27
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2014-10-14 – 2015-01-27

Said and done

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2016/17:SfU6 1 december 2016 Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet
Debatt om förslag 2015/16:SfU7 18 november 2015 Ökad reglering av barns underhåll utanför underhållsstödet
Frågestund 23 april 2015 Frågestund

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Motion 2017/18:3612 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3612 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt förslaget i tabell 1. Riksdagen avslår förslaget


Utskottsberedning: SfU

Motion 2017/18:3612 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3612 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) (pdf, 82 kB)

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Motion 2017/18:3611 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3611 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning enligt förslaget i tabell 1. Motivering Utgiftsområde


Utskottsberedning: SfU

Motion 2017/18:3611 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3611 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) (pdf, 81 kB)

Utgiftsområde 8 Migration

Motion 2017/18:3610 av Paula Bieler m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3610 av Paula Bieler m.fl. (SD) Utgiftsområde 8 Migration Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 8 Migration enligt förslaget i tabell 1. Motivering Utgiftsområde 8 hanterar kostnader som härrör till avgörandet av migrationsärenden


Utskottsberedning: SfU

Motion 2017/18:3610 av Paula Bieler m.fl. (SD) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:3610 av Paula Bieler m.fl. (SD) (pdf, 85 kB)

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Motion 2017/18:3609 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3609 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt förslaget i tabell 1. Motivering Utgiftsområde 11 finansierar Pensionsmyndighetens


Utskottsberedning: SfU

Motion 2017/18:3609 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3609 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) (pdf, 77 kB)

Åtgärdsprogram för kvinnor i vardagen

Motion 2017/18:3060 av Richard Jomshof m.fl. (SD, -)

Motion till riksdagen 2017/18:3060 av Richard Jomshof m.fl. (SD, -) Åtgärdsprogram för kvinnor i vardagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ändring i lagstiftningen med syftet att förenkla utfärdandet av kontaktförbud för utsatta kvinnor och tillkännager


Utskottsberedning: AU CU JuU KrU SfU TU 2017/18:AU1 2017/18:JuU1

Motion 2017/18:3060 av Richard Jomshof m.fl. (SD, -) (docx, 79 kB) Motion 2017/18:3060 av Richard Jomshof m.fl. (SD, -) (pdf, 144 kB)

Krav på uppehållsrätt från Försäkringskassan

Motion 2017/18:2289 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2289 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) Krav på uppehållsrätt från Försäkringskassan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lagstifta om krav på uppehållsrätt för utbetalning av stöd från Försäkringskassan och tillkännager


Utskottsberedning: SfU

Motion 2017/18:2289 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2289 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) (pdf, 67 kB)

Handlingsplan mot tbc

Motion 2017/18:2083 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2083 av Markus Wiechel m.fl. (SD) Handlingsplan mot tbc Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att snarast möjligt införa en nationell krisplan för att bekämpa sjukdomen tbc och inrätta kontroller i enlighet med WHO:s önskemål och


Utskottsberedning: SoU

Motion 2017/18:2083 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2083 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 66 kB)

Nationell satsning på cancerpreventiv kost

Motion 2017/18:2069 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2069 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) Nationell satsning på cancerpreventiv kost Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en nationell satsning på en sund kost till cancerpatienter och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: SoU

Motion 2017/18:2069 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) (docx, 121 kB) Motion 2017/18:2069 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) (pdf, 73 kB)

Nya läkemedelsalternativ för svårt sjuka

Motion 2017/18:2038 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2038 av Markus Wiechel m.fl. (SD) Nya läkemedelsalternativ för svårt sjuka Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inte bestraffa personer som på ett fördelaktigt sätt använt sig av cannabis- och hampapreparat för att lindra en


Utskottsberedning: SoU UbU

Motion 2017/18:2038 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 61 kB) Motion 2017/18:2038 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 87 kB)

Minskat missbruk av tunga mediciner

Motion 2017/18:2037 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:2037 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) Minskat missbruk av tunga mediciner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återkomma med förslag som syftar till ett minskat användande av tunga mediciner och tillkännager detta


Utskottsberedning: SoU

Motion 2017/18:2037 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2037 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) (pdf, 74 kB)