Jeff Ahl(SweDem)

Tjänstledig riksdagsledamot

Party
Constituency Halland County, Bench 333
Born 1987
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865148
Email jeff.ahl[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Off duty as member of parliament.
  • Committee on Defence

  • Deputy member
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2018-03-01 – 2018-09-24
  • Ledig 2017-12-01 – 2018-02-28
  • Ordinary member 2017-11-01 – 2017-11-30
  • Ledig 2017-10-01 – 2017-10-31
  • Ordinary member 2017-07-01 – 2017-09-30
  • Ledig 2017-05-15 – 2017-06-30
  • Ordinary member 2016-07-29 – 2017-05-14
  • Ledig 2016-01-11 – 2016-07-28
  • Ordinary member 2015-03-11 – 2016-01-10
  • Ledig 2015-02-03 – 2015-03-10
  • Ordinary member 2014-09-29 – 2015-02-02
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Deputy member 2017-11-14 – 2017-12-15
  • Deputy member 2016-11-15 – 2016-12-14
  • Deputy member 2015-11-17 – 2015-12-16
  • Deputy member 2015-04-14 – 2015-06-16
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 –

Said and done

med anledning av prop. 2017/18:44 Sveriges deltagande i det permanenta strukturerade samarbetet inom Europeiska unionen

Motion 2017/18:3938 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3938 av Björn Söder m.fl. (SD) med anledning av prop. 2017/18:44 Sveriges deltagande i det permanenta strukturerade samarbetet inom Europeiska unionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen i sin helhet. Motivering Vi motsätter oss en militarisering


Utskottsberedning: 2017/18:UFöU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3938 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3938 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 65 kB)

med anledning av prop. 2017/18:31 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak

Motion 2017/18:3931 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3931 av Markus Wiechel m.fl. (SD) med anledning av prop. 2017/18:31 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska säkerställa att det svenska militära


Utskottsberedning: 2017/18:UFöU2
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2017/18:3931 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3931 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 78 kB)

med anledning av prop. 2017/18:32 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan

Motion 2017/18:3929 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3929 av Björn Söder m.fl. (SD) med anledning av prop. 2017/18:32 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avslå förslaget


Utskottsberedning: 2017/18:UFöU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3929 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:3929 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 65 kB)

med anledning av prop. 2017/18:23 Skärpt exportkontroll av krigsmateriel

Motion 2017/18:3926 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3926 av Markus Wiechel m.fl. (SD) med anledning av prop. 2017/18:23 Skärpt exportkontroll av krigsmateriel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det inte ska införas ett PGU-kriterium (politiken för global utveckling) som hinder


Utskottsberedning: 2017/18:UU9

Motion 2017/18:3926 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3926 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 81 kB)

Utredningar på migrationsområdet

Interpellation 2017/18:105 av Jeff Ahl (SD)

Interpellation 2017/18:105 Utredningar på migrationsområdet av Jeff Ahl (SD) till Statsrådet Heléne Fritzon (S) Det har framkommit verifierade medieuppgifter i Samhällsnytt att regeringen anlitat en asylaktivist som statlig utredare som ska ta fram lösningar för det som kallas limbofall. Min fråga till statsrådet Heléne

Inlämnad: 2017-11-02 Svarsdatum: 2017-11-28 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Interpellation 2017/18:105 av Jeff Ahl (SD) (pdf, 65 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Utredningar på migrationsområdet

Totalförsvarskunskap i högstadiet

Motion 2017/18:486 av Jeff Ahl (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:486 av Jeff Ahl (SD) Totalförsvarskunskap i högstadiet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om totalförsvarskunskap i högstadiet och tillkännager detta för regeringen. Totalförsvarskunskap i högstadiet Civilt försvar och civilförsvaret


Utskottsberedning: UbU

Motion 2017/18:486 av Jeff Ahl (SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:486 av Jeff Ahl (SD) (pdf, 57 kB)

Nordiskt vägval

Motion 2017/18:490 av Jeff Ahl (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:490 av Jeff Ahl (SD) Nordiskt vägval Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige omedelbart bör inleda omförhandlingar om sitt medlemskap och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2017/18:KU36 2017/18:NU11 2017/18:UU18

Motion 2017/18:490 av Jeff Ahl (SD) (docx, 64 kB) Motion 2017/18:490 av Jeff Ahl (SD) (pdf, 82 kB)

Alkoholservering i Svenska Hockeyligan (SHL)

Motion 2017/18:549 av Dennis Dioukarev m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:549 av Dennis Dioukarev m.fl. (SD) Alkoholservering i Svenska Hockeyligan (SHL) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda huruvida starköl ska tillåtas säljas och konsumeras vid utvalda sektioner under vissa idrottsevent och


Utskottsberedning: 2017/18:SoU8

Motion 2017/18:549 av Dennis Dioukarev m.fl. (SD) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:549 av Dennis Dioukarev m.fl. (SD) (pdf, 69 kB)

Minnesdag för de som stupat för Sveriges och Nordens frihet

Motion 2017/18:524 av Jeff Ahl (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:524 av Jeff Ahl (SD) Minnesdag för de som stupat för Sveriges och Nordens frihet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en särskild minnesdag för alla som stupat för Sveriges frihet bör fastställas, och detta tillkännager riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:KU28

Motion 2017/18:524 av Jeff Ahl (SD) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:524 av Jeff Ahl (SD) (pdf, 53 kB)

Symboler och hets mot folkgrupp

Skriftlig fråga 2017/18:49 av Jeff Ahl (SD)

Fråga 2017/18:49 Symboler och hets mot folkgrupp av Jeff Ahl (SD) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) I en intervju i Sveriges Radio P1 den 29 september 2017 gav statsministern uttryck för att det kan finnas behov av en översyn av vilka symboler som kan klassas som ”nazistiska” och därmed

Inlämnad: 2017-09-29 Svarsdatum: 2017-10-11 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:49 av Jeff Ahl (SD) (pdf, 68 kB)