Jasenko Omanovic (SocDem)

Tjänstgörande statsrådsersättare

Party
Constituency Västernorrland County, Bench 137
Title Arbetsförmedlare.
Born 1967
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864276
Email jasenko.omanovic[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Alternate member for
  • Committee on Transport and Communications

  • Member
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Member

  • Member of Parliament

  • Alternate member 2018-09-24 – 2022-09-26
  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-10-02 – 2018-09-24
  • Committee on Social Insurance

  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Transport and Communications

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Member 2014-11-25 – 2018-09-24
  • Deputy member 2012-03-23 – 2014-09-29
  • Deputy member 2010-10-12 – 2010-10-18
  • Committee on Foreign Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2014-11-25
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Deputy member 2014-11-20 – 2014-12-17
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Member 2018-10-09 –
  • Deputy member 2010-10-19 – 2018-09-24

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 06-. Ledamot socialförsäkringsutskottet 10-14, utrikesutskottet 14 och trafikutskottet 14-. Suppleant socialförsäkringsutskottet 06-10, trafikutskottet 10 och 12-14, näringsutskottet 14-, arbetsmarknadsutskottet 14- och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 14. Suppleant OSSE-delegationen 10-.
 • Föräldrar

  Geodeten Sakib Omanovic och ekonomen Bekira Omanovic, f. Dolic.
 • Utbildning

  Gymnasium, el-teknisk linje, Banja Luka i Bosnien och Hercegovina, slutår 87.
 • Anställningar

  Projektledare 95-98. Arbetsförmedlare 98-06.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot i insynsrådet för Länsstyrelsen i Västernorrlands län. Styrelseledamot, Sveriges Regionala Flygplatser AB (SRF) 16-.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig 02-. Ersättare, kommunstyrelsen 99-02, 1:e vice ordförande 02-06.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Styrelseledamot, Fem-i-tolv-rörelsen.
 • Bostadsort

  Härnösand

Said and done

En finansiellt stabil och hållbar sjukförsäkring

Interpellation 2015/16:664 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2015/16:664 En finansiellt stabil och hållbar sjukförsäkring av Lotta Finstorp M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Sjukfrånvaron i Sverige har visat upp stora variationer i omfattning över tid från cirka tio dagar per person och år på 50-talet till närmare 30 dagar i slutet av 80-talet.

Inlämnad: 2016-05-18 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Interpellation 2015/16:664 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: En finansiellt stabil och hållbar sjukförsäkring

Nordiskt samarbete och id-kontroller

Interpellation 2015/16:294 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2015/16:294 Nordiskt samarbete och id-kontroller av Hans Wallmark M till Statsrådet Kristina Persson S Det finns en stor oro i Öresundsregionen över hur de nya tillfälliga id-kontrollerna och transportöransvaret ska fungera i praktiken. Pendlare ser framför sig hur den dagliga resan över sundet som tidigare

Inlämnad: 2015-12-29 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:294 av Hans Wallmark (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Nordiskt samarbete och id-kontroller

Lekterapi

Motion 2015/16:2150 av Åsa Lindestam m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2150 av Åsa Lindestam m.fl. S Lekterapi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillgängliggöra kunskapen om lekterapi till berörda yrkeskategorier och tillkännager detta för regeringen. Motivering Små barn har inget språk. De kan inte förmedla


Utskottsberedning: 2015/16:SoU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2150 av Åsa Lindestam m.fl. (S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2150 av Åsa Lindestam m.fl. (S) (pdf, 71 kB)

Jämställt stöd till ungas organisering

Motion 2015/16:2524 av Isak From m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2524 av Isak From m.fl. S Jämställt stöd till ungas organisering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att studera förutsättningarna för att se över hur stödet till ungdomsverksamhet är utformat och fördelat såväl nationellt som regionalt och


Utskottsberedning: 2015/16:KrU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2524 av Isak From m.fl. (S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2524 av Isak From m.fl. (S) (pdf, 71 kB)

Gymnasieutbildningar och arbetsmarknadsbehov

Motion 2015/16:1408 av Jasenko Omanovic m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:1408 av Jasenko Omanovic m.fl. S Gymnasieutbildningar och arbetsmarknadsbehov Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om gymnasieutbildningar och arbetsmarknadsbehov och tillkännager detta för regeringen. Motivering Arbetslösheten i Sverige är


Utskottsberedning: 2015/16:UbU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1408 av Jasenko Omanovic m.fl. (S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:1408 av Jasenko Omanovic m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Kondition och hälsa

Motion 2015/16:1024 av Jasenko Omanovic och Kristina Nilsson (båda S)

Motion till riksdagen 2015/16:1024 av Jasenko Omanovic och Kristina Nilsson båda S Kondition och hälsa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av fysisk aktivitet i skolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Konditionen är den enskilt viktigaste faktorn


Utskottsberedning: 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1024 av Jasenko Omanovic och Kristina Nilsson (båda S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:1024 av Jasenko Omanovic och Kristina Nilsson (båda S) (pdf, 66 kB)

Mittuniversitetet

Motion 2015/16:1015 av Susanne Eberstein m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:1015 av Susanne Eberstein m.fl. S Mittuniversitetet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta Mittuniversitetets betydelse för tillväxt och välfärd och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige är och ska vara en ledande


Utskottsberedning: 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1015 av Susanne Eberstein m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:1015 av Susanne Eberstein m.fl. (S) (pdf, 71 kB)

FN:s säkerhetsråd

Motion 2015/16:1385 av Jasenko Omanovic (S)

Motion till riksdagen 2015/16:1385 av Jasenko Omanovic S FN:s säkerhetsråd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vetot i FN:s säkerhetsråd och tillkännager detta för regeringen. Motivering Inbördeskriget i Syrien, där olika grupperingar strider mot varandra, har nu pågått


Utskottsberedning: 2017/18:UU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1385 av Jasenko Omanovic (S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:1385 av Jasenko Omanovic (S) (pdf, 62 kB)

Direktverkande el

Motion 2015/16:1425 av Jasenko Omanovic och Kristina Nilsson (båda S)

Motion till riksdagen 2015/16:1425 av Jasenko Omanovic och Kristina Nilsson båda S Direktverkande el Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheter till åtgärder så att direktverkande el som uppvärmningsform för permanentbostäder kan vara borta senast 2025


Utskottsberedning: 2015/16:NU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1425 av Jasenko Omanovic och Kristina Nilsson (båda S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:1425 av Jasenko Omanovic och Kristina Nilsson (båda S) (pdf, 65 kB)

Statlig förvaltning och regionalpolitik

Motion 2015/16:1023 av Jasenko Omanovic och Eva Sonidsson (båda S)

Motion till riksdagen 2015/16:1023 av Jasenko Omanovic och Eva Sonidsson båda S Statlig förvaltning och regionalpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheterna till regional hänsyn vid omorganisationer av statlig verksamhet och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2015/16:NU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2015/16:1023 av Jasenko Omanovic och Eva Sonidsson (båda S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:1023 av Jasenko Omanovic och Eva Sonidsson (båda S) (pdf, 64 kB)