Jasenko Omanovic (SocDem)

Tjänstgörande statsrådsersättare

Party
Constituency Västernorrland County, Bench 137
Title Arbetsförmedlare.
Born 1967
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864276
Email jasenko.omanovic[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Alternate member for
  • Committee on Transport and Communications

  • Member
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Member

  • Member of Parliament

  • Alternate member 2018-09-24 – 2022-09-26
  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-10-02 – 2018-09-24
  • Committee on Social Insurance

  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Transport and Communications

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Member 2014-11-25 – 2018-09-24
  • Deputy member 2012-03-23 – 2014-09-29
  • Deputy member 2010-10-12 – 2010-10-18
  • Committee on Foreign Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2014-11-25
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Deputy member 2014-11-20 – 2014-12-17
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Member 2018-10-09 –
  • Deputy member 2010-10-19 – 2018-09-24

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 06-. Ledamot socialförsäkringsutskottet 10-14, utrikesutskottet 14 och trafikutskottet 14-. Suppleant socialförsäkringsutskottet 06-10, trafikutskottet 10 och 12-14, näringsutskottet 14-, arbetsmarknadsutskottet 14- och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 14. Suppleant OSSE-delegationen 10-.
 • Föräldrar

  Geodeten Sakib Omanovic och ekonomen Bekira Omanovic, f. Dolic.
 • Utbildning

  Gymnasium, el-teknisk linje, Banja Luka i Bosnien och Hercegovina, slutår 87.
 • Anställningar

  Projektledare 95-98. Arbetsförmedlare 98-06.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot i insynsrådet för Länsstyrelsen i Västernorrlands län. Styrelseledamot, Sveriges Regionala Flygplatser AB (SRF) 16-.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig 02-. Ersättare, kommunstyrelsen 99-02, 1:e vice ordförande 02-06.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Styrelseledamot, Fem-i-tolv-rörelsen.
 • Bostadsort

  Härnösand

Said and done

Statens närvaro i hela landet

Skriftlig fråga 2016/17:793 av Jasenko Omanovic (S)

Fråga 2016/17:793 Statens närvaro i hela landet av Jasenko Omanovic S till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Sedan regeringen tillträdde har målsättningen varit tydlig att öka statens närvaro i hela landet. Arbetet har resulterat i att en del myndigheter har flyttat tjänster och verksamhet från Stockholm samt att flytt av

Inlämnad: 2017-01-27 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2016/17:793 av Jasenko Omanovic (S) (pdf, 75 kB)

Idrott i skolan

Interpellation 2016/17:50 av Saila Quicklund (M)

Interpellation 2016/17:50 Idrott i skolan av Saila Quicklund M till Statsrådet Gabriel Wikström S I slutet av april uppmanade riksdagens utbildningsutskott regeringen att återkomma med förslag om att utöka antalet idrottstimmar i grundskolan med 20 procent, från dagens 500 timmar till 600 timmar. Det är viktigt att motverka

Inlämnad: 2016-10-13 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2016/17:50 av Saila Quicklund (M) (pdf, 65 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Idrott i skolan

Idrott, matematik, fysik och kemi

Motion 2016/17:1138 av Jasenko Omanovic (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1138 av Jasenko Omanovic S Idrott, matematik, fysik och kemi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skapa möjligheter att främja inlärningen av matematik och naturvetenskapliga ämnen genom att använda sig av barns och ungdomars intresse


Utskottsberedning: 2016/17:UbU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1138 av Jasenko Omanovic (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1138 av Jasenko Omanovic (S) (pdf, 61 kB)

Gymnasieutbildningar och arbetsmarknadsbehov

Motion 2016/17:1137 av Jasenko Omanovic och Kristina Nilsson (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:1137 av Jasenko Omanovic och Kristina Nilsson båda S Gymnasieutbildningar och arbetsmarknadsbehov Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av att uppnå en bättre styrning av vilka gymnasieutbildningar som erbjuds i förhållande


Utskottsberedning: 2016/17:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1137 av Jasenko Omanovic och Kristina Nilsson (båda S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1137 av Jasenko Omanovic och Kristina Nilsson (båda S) (pdf, 64 kB)

Kondition, hälsa och inlärning

Motion 2016/17:1130 av Jasenko Omanovic och Kristina Nilsson (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:1130 av Jasenko Omanovic och Kristina Nilsson båda S Kondition, hälsa och inlärning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av fysisk aktivitet i skolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Konditionen är den enskilt viktigaste


Utskottsberedning: 2016/17:UbU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1130 av Jasenko Omanovic och Kristina Nilsson (båda S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1130 av Jasenko Omanovic och Kristina Nilsson (båda S) (pdf, 66 kB)

SGI och livslångt lärande

Motion 2016/17:1129 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:1129 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson båda S SGI och livslångt lärande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regelverket för sjukpenning under studietiden bör ses över och tillkännager detta för regeringen. Motivering Arbetstagarna


Utskottsberedning: 2016/17:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1129 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (båda S) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:1129 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (båda S) (pdf, 64 kB)

Barns rätt till kunskap om sina rättigheter

Motion 2016/17:1700 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1700 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. S Barns rätt till kunskap om sina rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att stärka alla barns rätt till kunskap om FN:s barnkonvention och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2016/17:KrU8 2016/17:UbU18
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:1700 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:1700 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Behålla kontonummer vid byte av bank

Motion 2016/17:1136 av Jasenko Omanovic och Eva Sonidsson (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:1136 av Jasenko Omanovic och Eva Sonidsson båda S Behålla kontonummer vid byte av bank Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om rätt för konsumenter att behålla sitt kontonummer vid byte av bankkonto och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2016/17:FiU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1136 av Jasenko Omanovic och Eva Sonidsson (båda S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1136 av Jasenko Omanovic och Eva Sonidsson (båda S) (pdf, 63 kB)

Mittuniversitetet

Motion 2016/17:956 av Susanne Eberstein m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:956 av Susanne Eberstein m.fl. S Mittuniversitetet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta Mittuniversitetets betydelse för tillväxt och välfärd och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige är och ska vara en ledande


Utskottsberedning: 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:956 av Susanne Eberstein m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:956 av Susanne Eberstein m.fl. (S) (pdf, 69 kB)