Jasenko Omanovic (SocDem)

Tjänstgörande statsrådsersättare

Party
Constituency Västernorrland County, Bench 137
Title Arbetsförmedlare.
Born 1967
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864276
Email jasenko.omanovic[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Alternate member for
  • Committee on Transport and Communications

  • Member
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Member

  • Member of Parliament

  • Alternate member 2018-09-24 – 2022-09-26
  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-10-02 – 2018-09-24
  • Committee on Social Insurance

  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Transport and Communications

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Member 2014-11-25 – 2018-09-24
  • Deputy member 2012-03-23 – 2014-09-29
  • Deputy member 2010-10-12 – 2010-10-18
  • Committee on Foreign Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2014-11-25
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Deputy member 2014-11-20 – 2014-12-17
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Member 2018-10-09 –
  • Deputy member 2010-10-19 – 2018-09-24

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 06-. Ledamot socialförsäkringsutskottet 10-14, utrikesutskottet 14 och trafikutskottet 14-. Suppleant socialförsäkringsutskottet 06-10, trafikutskottet 10 och 12-14, näringsutskottet 14-, arbetsmarknadsutskottet 14- och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 14. Suppleant OSSE-delegationen 10-.
 • Föräldrar

  Geodeten Sakib Omanovic och ekonomen Bekira Omanovic, f. Dolic.
 • Utbildning

  Gymnasium, el-teknisk linje, Banja Luka i Bosnien och Hercegovina, slutår 87.
 • Anställningar

  Projektledare 95-98. Arbetsförmedlare 98-06.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot i insynsrådet för Länsstyrelsen i Västernorrlands län. Styrelseledamot, Sveriges Regionala Flygplatser AB (SRF) 16-.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig 02-. Ersättare, kommunstyrelsen 99-02, 1:e vice ordförande 02-06.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Styrelseledamot, Fem-i-tolv-rörelsen.
 • Bostadsort

  Härnösand

Said and done

Barns och ungdomars intresse för teknik och vetenskap

Skriftlig fråga 2007/08:1389 av Omanovic, Jasenko (s)

den 19 juni Fråga 2007/08:1389 Barns och ungdomars intresse för teknik och vetenskap av Jasenko Omanovic (s) till utbildningsminister Jan Björklund (fp) Sverige är ett exportland. Stora delar av Sveriges exportprodukter konkurrerar inte med låga priser, utan med kvalitet och hög teknologi.

Inlämnad: 2008-06-19 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Lokalisering av distansapotek

Skriftlig fråga 2007/08:1388 av Omanovic, Jasenko (s)

den 19 juni Fråga 2007/08:1388 Lokalisering av distansapotek av Jasenko Omanovic (s) till näringsminister Maud Olofsson (c) Apoteket AB har beslutat att, på grund av överkapacitet, lägga ned två av sina fyra distansapotek. Det är distansapoteken i Sollefteå och Boden som läggs ned, medan

Inlämnad: 2008-06-19 Besvarare: Maud Olofsson (C)

med anledning av prop. 2007/08:124 Från sjukersättning till arbete

Motion 2007/08:Sf29 av Veronica Palm m.fl. (s, mp, v)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf29 av Veronica Palm m.fl. (s, mp, v) med anledning av prop. 2007/08:124 Från sjukersättning till arbete -s42035 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om uppföljning och utvärdering. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2008/09:SfU4
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2007/08:Sf29 av Veronica Palm m.fl. (s, mp, v) (doc, 63 kB)

Beslut om medel från EU:s strukturfonder

Skriftlig fråga 2007/08:1297 av Omanovic, Jasenko (s)

den 4 juni Fråga 2007/08:1297 Beslut om medel från EU:s strukturfonder av Jasenko Omanovic (s) till näringsminister Maud Olofsson (c) Länsstyrelsen i Västernorrland inlämnade i början av januari in en ansökan om EU-bidrag till Nutek. Projektet handlar om främjande av entreprenörskap för

Inlämnad: 2008-06-04 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Huvudkontoret för SIT och SPM

Skriftlig fråga 2007/08:1296 av Omanovic, Jasenko (s)

den 4 juni Fråga 2007/08:1296 Huvudkontoret för SIT och SPM av Jasenko Omanovic (s) till utbildningsminister Jan Björklund (fp) Enligt riksdagsbeslut med anledning av regeringens proposition 2007/08:50 ska den nya Skolmyndigheten överta ansvaret för den regionala organisationen av Specialpedagogiska

Inlämnad: 2008-06-04 Besvarare: Jan Björklund (FP)

med anledning av prop. 2007/08:147 Nya regler för arbetskraftsinvandring

Motion 2007/08:Sf28 av Veronica Palm m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf28 av Veronica Palm m.fl. (s) med anledning av prop. 2007/08:147 Nya regler för arbetskraftsinvandring s42034 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2007/08:147 Nya regler för arbetskraftsinvandring . Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2008/09:SfU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Sf28 av Veronica Palm m.fl. (s) (doc, 53 kB)

Försäkringskassans nya organisation

Interpellation 2007/08:664 av Omanovic, Jasenko (s)

den 9 maj Interpellation 2007/08:664 Försäkringskassans nya organisation av Jasenko Omanovic (s) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Försäkringskassan håller på med sin omorganisation, ”Försäkringskassan 2.0”. Det är en enormt stort förändring av organisationen som innebär att

Inlämnad: 2008-05-09 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Försäkringskassans nya organisation

Länsrätten i Härnösand

Interpellation 2007/08:661 av Omanovic, Jasenko (s)

den 9 maj Interpellation 2007/08:661 Länsrätten i Härnösand av Jasenko Omanovic (s) till justitieminister Beatrice Ask (m) Domstolsverket har på uppdrag av regeringen utrett länsrätternas yttre organisation, bland annat för att kunna möta kraven på kortare handläggningstider. Det viktigaste

Inlämnad: 2008-05-09 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Länsrätten i Härnösand

med anledning av framst. 2007/08:RRS28 Riksrevisionens styrelses framställning angående Försäkringskassans hantering av arbetsskadeförsäkringen

Motion 2007/08:Sf25 av Veronica Palm m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf25 av Veronica Palm m.fl. (s) med anledning av framst. 2007/08:RRS28 Riksrevisionens styrelses framställning angående Försäkringskassans hantering av arbetsskadeförsäkringen s42033 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2007/08:SfU13
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2007/08:Sf25 av Veronica Palm m.fl. (s) (doc, 61 kB)

med anledning av prop. 2007/08:136 En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete

Motion 2007/08:Sf22 av Veronica Palm m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf22 av Veronica Palm m.fl. (s) med anledning av prop. 2007/08:136 En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete s42030 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2007/08:136 En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2007/08:SfU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Sf22 av Veronica Palm m.fl. (s) (doc, 66 kB)