Jasenko Omanovic(SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västernorrland County, Bench 201
Title Arbetsförmedlare.
Born 1967
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864276
Email jasenko.omanovic[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Transport and Communications

  • Member
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-10-02 – 2018-09-24
  • Committee on Social Insurance

  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Transport and Communications

  • Member 2014-11-25 – 2018-09-24
  • Deputy member 2012-03-23 – 2014-09-29
  • Deputy member 2010-10-12 – 2010-10-18
  • Committee on Foreign Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2014-11-25
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Deputy member 2014-11-20 – 2014-12-17
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Deputy member 2010-10-19 –

Said and done

Mittuniversitetet

Motion 2017/18:2131 av Ingemar Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2131 av Ingemar Nilsson m.fl. (S) Mittuniversitetet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta Mittuniversitetets betydelse för tillväxt och välfärd och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige är och ska


Utskottsberedning: 2017/18:UbU16

Motion 2017/18:2131 av Ingemar Nilsson m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2131 av Ingemar Nilsson m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Ökat byggande i trä

Motion 2017/18:2662 av Kristina Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2662 av Kristina Nilsson m.fl. (S) Ökat byggande i trä Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett ökat bostadsbyggande i trä och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skogen är en viktig basindustri i Sverige. En stor


Utskottsberedning: 2017/18:CU15

Motion 2017/18:2662 av Kristina Nilsson m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2662 av Kristina Nilsson m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Arbetsmarknad för personer med nedsatt arbetsförmåga

Motion 2017/18:2162 av Jasenko Omanovic m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2162 av Jasenko Omanovic m.fl. (S) Arbetsmarknad för personer med nedsatt arbetsförmåga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en arbetsmarknad för personer med nedsatt arbetsförmåga och tillkännager detta för regeringen. Motivering Nästan


Utskottsberedning: 2017/18:AU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2162 av Jasenko Omanovic m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2162 av Jasenko Omanovic m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Tillståndshantering för gruvverksamhet

Motion 2017/18:1619 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:1619 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (båda S) Tillståndshantering för gruvverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om beslutsprocesserna vid myndighetsbeslut vid tillståndshantering och tillkännager detta för regeringen. Motivering Tillgång


Utskottsberedning: 2017/18:NU10

Motion 2017/18:1619 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (båda S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1619 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (båda S) (pdf, 67 kB)

Idrott som en ingång i naturvetenskapliga ämnen

Motion 2017/18:1645 av Jasenko Omanovic (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1645 av Jasenko Omanovic (S) Idrott som en ingång i naturvetenskapliga ämnen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja inlärning av matematik och naturvetenskapliga ämnen med hjälp av barnens och ungdomarnas intresse för


Utskottsberedning: 2017/18:KrU6

Motion 2017/18:1645 av Jasenko Omanovic (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1645 av Jasenko Omanovic (S) (pdf, 61 kB)

Behålla kontonummer vid byte av bank

Motion 2017/18:1399 av Jasenko Omanovic och Eva Sonidsson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:1399 av Jasenko Omanovic och Eva Sonidsson (båda S) Behålla kontonummer vid byte av bank Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att behålla sitt kontonummer vid byte av bank och tillkännager detta för regeringen. Motivering Många


Utskottsberedning: 2017/18:FiU22

Motion 2017/18:1399 av Jasenko Omanovic och Eva Sonidsson (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1399 av Jasenko Omanovic och Eva Sonidsson (båda S) (pdf, 64 kB)

SGI och livslångt lärande

Motion 2017/18:1120 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:1120 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (båda S) SGI och livslångt lärande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regelverket för sjukpenning under studietiden bör ses över och tillkännager detta för regeringen. Motivering Arbetstagarna


Utskottsberedning: 2017/18:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1120 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1120 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (båda S) (pdf, 64 kB)

Gymnasieutbildningar och arbetsmarknadsbehov

Motion 2017/18:869 av Jasenko Omanovic m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:869 av Jasenko Omanovic m.fl. (S) Gymnasieutbildningar och arbetsmarknadsbehov Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av att uppnå en bättre styrning av vilka gymnasieutbildningar som erbjuds i förhållande till


Utskottsberedning: 2017/18:UbU14

Motion 2017/18:869 av Jasenko Omanovic m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:869 av Jasenko Omanovic m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Statens närvaro i hela landet

Skriftlig fråga 2016/17:793 av Jasenko Omanovic (S)

Fråga 2016/17:793 Statens närvaro i hela landet av Jasenko Omanovic (S) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) Sedan regeringen tillträdde har målsättningen varit tydlig att öka statens närvaro i hela landet. Arbetet har resulterat i att en del myndigheter har flyttat tjänster och verksamhet från Stockholm samt

Inlämnad: 2017-01-27 Svarsdatum: 2017-02-15 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2016/17:793 av Jasenko Omanovic (S) (pdf, 75 kB)

Idrott i skolan

Interpellation 2016/17:50 av Saila Quicklund (M)

Interpellation 2016/17:50 Idrott i skolan av Saila Quicklund (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) I slutet av april uppmanade riksdagens utbildningsutskott regeringen att återkomma med förslag om att utöka antalet idrottstimmar i grundskolan med 20 procent, från dagens 500 timmar till 600 timmar. Det är viktigt

Inlämnad: 2016-10-13 Svarsdatum: 2016-10-27 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Interpellation 2016/17:50 av Saila Quicklund (M) (pdf, 65 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Idrott i skolan