Jan R Andersson (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Kalmar County, Bench 12
Title Politisk sekreterare.
Born 1970
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865006
Email jan.r.andersson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Defence

  • Member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-10-02 – 2022-09-26
  • Committee on Health and Welfare

  • Member 2010-10-12 – 2011-11-22
  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Justice

  • Member 2011-11-23 – 2014-09-29
  • Committee on Defence

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Joint Committee on Justice and Health and Welfare

  • Member 2008-01-29 – 2008-05-07
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Member 2018-11-15 – 2018-12-05
  • Deputy member 2018-05-15 – 2018-06-14
  • Deputy member 2017-11-14 – 2017-12-15
  • Deputy member 2017-05-02 – 2017-06-14
  • Deputy member 2016-11-15 – 2016-12-14
  • Deputy member 2016-04-12 – 2016-05-25
  • Deputy member 2015-11-17 – 2015-12-16
  • Deputy member 2015-04-14 – 2015-06-16
  • Deputy member 2014-11-20 – 2014-12-17
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2018-10-09 –
  • Deputy member 2007-06-04 – 2010-10-12
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-10-09

 • Utbildning

  Gymnasieskola, 4-årig teknisk linje, Midskogsskolan i Luleå, slutår 91. Militärtjänst och reservofficersutbildning Ing 3/Arméns fältarbetscentrum, Eksjö, slutår 93. Studier vid Luleå tekniska högskola och Umeå universitet 94-97.
 • Anställningar

  Politisk sekreterare, Västerbottens läns landsting 96-98. Politisk sekreterare, Kalmar kommun 99-06.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Luleå 92-94. Kommunfullmäktig, Kalmar 02-. Vice ordförande, barn- och ungdomsnämnden 02-06. Ledamot, Regionförbundet i Kalmar läns styrelse.
 • Bostadsort

  Kalmar
 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 06-. Ledamot socialutskottet 06-11, sammansatta justitie- och socialutskottet 08, justitieutskottet 11-14 och försvarsutskottet 14-. Suppleant civilutskottet 06-10 och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 14, 15 och 16. Suppleant EU-nämnden 07-10 och OSSE- delegationen 14-.
 • Föräldrar

  Företagaren Stig-Arne Andersson och Birgit Andersson, f. Hansson.

Said and done

med anledning av skr. 2018/19:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Motion 2018/19:3012 av Beatrice Ask m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:3012 av Beatrice Ask m.fl. M med anledning av skr. 2018/19:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en översyn bör göras av lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

2019-01-18

Motion 2018/19:3012 av Beatrice Ask m.fl. (M) (docx, 88 kB) Motion 2018/19:3012 av Beatrice Ask m.fl. (M) (pdf, 80 kB)

Säkerhetspolitik för att värna Sverige

Motion 2018/19:2818 av Beatrice Ask m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2818 av Beatrice Ask m.fl. M Säkerhetspolitik för att värna Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett svenskt Natomedlemskap och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om EU:s försvarssamarbete


Utskottsberedning: UU

Motion 2018/19:2818 av Beatrice Ask m.fl. (M) (docx, 75 kB) Motion 2018/19:2818 av Beatrice Ask m.fl. (M) (pdf, 100 kB)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion 2018/19:2946 av Beatrice Ask m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2946 av Beatrice Ask m.fl. M Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Sammanfattning Det försämrade säkerhetsläget kräver att Sveriges försvar måste stärkas. Moderaterna tillgodoser därför Försvarsmaktens äskande om 18 extra miljarder kronor den kommande treårsperioden i syfte


Utskottsberedning: 2018/19:FöU1
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): , 9 bifall,

Motion 2018/19:2946 av Beatrice Ask m.fl. (M) (docx, 81 kB) Motion 2018/19:2946 av Beatrice Ask m.fl. (M) (pdf, 105 kB)

En robust krisberedskap och ett starkt totalförsvar

Motion 2018/19:2821 av Beatrice Ask m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2821 av Beatrice Ask m.fl. M En robust krisberedskap och ett starkt totalförsvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka den civil-militära samverkan och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: FöU 2018/19:FöU1 2018/19:FöU6 2018/19:SkU10
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , 2 bifall, 4 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2821 av Beatrice Ask m.fl. (M) (docx, 77 kB) Motion 2018/19:2821 av Beatrice Ask m.fl. (M) (pdf, 105 kB)

Civil beredskap

Motion 2018/19:2817 av Beatrice Ask m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2817 av Beatrice Ask m.fl. M Civil beredskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta ett nationellt säkerhetsråd direkt under statsministern och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: FöU 2018/19:FöU1
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 1 avslag, 9 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2817 av Beatrice Ask m.fl. (M) (docx, 76 kB) Motion 2018/19:2817 av Beatrice Ask m.fl. (M) (pdf, 98 kB)

Ett starkt försvar för att säkra Sverige

Motion 2018/19:2816 av Beatrice Ask m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2816 av Beatrice Ask m.fl. M Ett starkt försvar för att säkra Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om 2 procent av BNP i försvarsanslag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fokus


Utskottsberedning: 2018/19:FöU1 2018/19:FöU6
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 1 avslag, 4 bifall, 8 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2816 av Beatrice Ask m.fl. (M) (docx, 91 kB) Motion 2018/19:2816 av Beatrice Ask m.fl. (M) (pdf, 150 kB)

Travsportens framtid

Motion 2018/19:1938 av Jan R Andersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1938 av Jan R Andersson m.fl. M Travsportens framtid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över totalisatorskatten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Travsporten finns i hela vårt avlånga land med över trettio travbanor


Utskottsberedning: 2018/19:SkU12

Motion 2018/19:1938 av Jan R Andersson m.fl. (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1938 av Jan R Andersson m.fl. (M) (pdf, 75 kB)

Fjärrvärme och kärnkraft

Motion 2018/19:1939 av Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1939 av Jan R Andersson M Fjärrvärme och kärnkraft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kärnkraftens spillvärme i fjärrvärmeproduktion och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svensk kärnkraft används idag endast för elproduktion.


Utskottsberedning: NU

Motion 2018/19:1939 av Jan R Andersson (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1939 av Jan R Andersson (M) (pdf, 72 kB)

Villkor för svensk e-sport

Motion 2018/19:2153 av Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2153 av Jan R Andersson M Villkor för svensk e-sport Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förbättrade villkor för svensk e-sport och tillkännager detta för regeringen. Motivering E-sport är ett samlingsbegrepp för tävlingar som utförs på


Utskottsberedning: KrU

Motion 2018/19:2153 av Jan R Andersson (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2153 av Jan R Andersson (M) (pdf, 73 kB)

Magnitskijsanktioner i Sverige och Europa

Motion 2018/19:1344 av Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1344 av Jan R Andersson M Magnitskijsanktioner i Sverige och Europa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en svensk lagstiftning för Magnitskijsanktioner och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: UU

Motion 2018/19:1344 av Jan R Andersson (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1344 av Jan R Andersson (M) (pdf, 74 kB)