Jan R Andersson(Mod)

Jan R Andersson (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Kalmar County, Bench 91
Title Politisk sekreterare.
Born 1970
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865006
Email jan.r.andersson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Defence

  • Member
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-10-02 – 2018-09-24
  • Committee on Health and Welfare

  • Member 2010-10-12 – 2011-11-22
  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Justice

  • Member 2011-11-23 – 2014-09-29
  • Committee on Defence

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Joint Committee on Justice and Health and Welfare

  • Member 2008-01-29 – 2008-05-07
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Deputy member 2017-05-02 – 2017-06-14
  • Deputy member 2016-11-15 – 2016-12-14
  • Deputy member 2016-04-12 – 2016-05-25
  • Deputy member 2015-11-17 – 2015-12-16
  • Deputy member 2015-04-14 – 2015-06-16
  • Deputy member 2014-11-20 – 2014-12-17
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2007-06-04 – 2010-10-12
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Deputy member 2014-10-14 –

Said and done

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2016/17:FöU13 8 june 2017 Ökad kärnsäkerhet
Interpellationsdebatt 2016/17:503 av Jan R Andersson (M) 29 may 2017 Landets deltidsbrandkårer
Interpellationsdebatt 2016/17:502 av Jan R Andersson (M) 29 may 2017 Torka och tillgången till grundvatten
Debatt om förslag 2016/17:FöU4 18 may 2017 Vissa frågor om Försvarsmaktens personal

Saklig information om svenskt snus

Skriftlig fråga 2016/17:1543 av Jan R Andersson (M)

Fråga 2016/17:1543 Saklig information om svenskt snus av Jan R Andersson (M) till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) Jag har tidigare frågat socialförsäkringsminister Annika Strandhäll om hon är villig att vidta några åtgärder för att säkerställa att svenska myndigheters informationsarbete kring bruket

Inlämnad: 2017-06-01 Svarsdatum: 2017-06-14 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1543 av Jan R Andersson (M) (pdf, 76 kB)

Sveriges agerande gentemot EU-domstolen avseende svenskt snus

Skriftlig fråga 2016/17:1529 av Jan R Andersson (M)

Fråga 2016/17:1529 Sveriges agerande gentemot EU-domstolen avseende svenskt snus av Jan R Andersson (M) till Statsrådet Ann Linde (S) Statsrådet Ann Linde har tidigare uttryckt att hon ser antagandet av tobaksproduktdirektivet som ett viktigt steg framåt i det tobaksförebyggande arbetet inom EU. Hon har dock undvikit

Inlämnad: 2017-06-01 Svarsdatum: 2017-06-14 Besvarare: Statsrådet Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1529 av Jan R Andersson (M) (pdf, 68 kB)

Myndigheternas informationsarbete i fråga om svenskt snus

Skriftlig fråga 2016/17:1424 av Jan R Andersson (M)

Fråga 2016/17:1424 Myndigheternas informationsarbete i fråga om svenskt snus av Jan R Andersson (M) till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) Myndigheternas information kring riskerna med tobaksbruk ska bygga på saklighet och beprövad vetenskap. Enligt en ny stor vetenskaplig studie från Karolinska Institutet

Inlämnad: 2017-05-17 Svarsdatum: 2017-05-24 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1424 av Jan R Andersson (M) (pdf, 79 kB)

Landets deltidsbrandkårer

Interpellation 2016/17:503 av Jan R Andersson (M)

Interpellation 2016/17:503 Landets deltidsbrandkårer av Jan R Andersson (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Sveriges nivå av krisberedskap är den försvarslinje vi alla förlitar oss på när katastrofer väl inträffar. Det är därför oroväckande att vi i dag ser en kris i landets brandkårer. Deltidsbrandmännen

Inlämnad: 2017-05-05 Svarsdatum: 2017-05-29 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2016/17:503 av Jan R Andersson (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Landets deltidsbrandkårer

Torka och tillgången till grundvatten

Interpellation 2016/17:502 av Jan R Andersson (M)

Interpellation 2016/17:502 Torka och tillgången till grundvatten av Jan R Andersson (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Sveriges geologiska undersökning, SGU, har i en färsk prognos varnat för att de svenska grundvattennivåerna nu i sommar kan bli de lägsta sedan man för 50 år sedan började göra systematiska

Inlämnad: 2017-05-05 Svarsdatum: 2017-05-29 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2016/17:502 av Jan R Andersson (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Torka och tillgången till grundvatten

Sveriges beredskapslagstiftning

Skriftlig fråga 2016/17:1251 av Jan R Andersson (M)

Fråga 2016/17:1251 Sveriges beredskapslagstiftning av Jan R Andersson (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Stockholm skakades nyligen av en terrorattack. Samhällets svar visade på en robusthet, både i myndigheternas åtgärder och i befolkningens agerande. Samtidigt visade sig brister. Ett problem uppstod i

Inlämnad: 2017-04-19 Svarsdatum: 2017-05-03 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1251 av Jan R Andersson (M) (pdf, 77 kB)

Försvarsmaktens användning av reservofficerare

Skriftlig fråga 2016/17:1073 av Jan R Andersson (M)

Fråga 2016/17:1073 Försvarsmaktens användning av reservofficerare av Jan R Andersson (M) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) Reservofficerarna utgör en viktig del av den svenska försvarsmakten. De är helt oundgängliga under de perioder då förbandens personalbehov går upp. Reservofficerarna är lika viktiga

Inlämnad: 2017-03-20 Svarsdatum: 2017-03-29 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1073 av Jan R Andersson (M) (pdf, 76 kB)

Statliga servicekontor

Interpellation 2016/17:173 av Jan R Andersson (M)

Interpellation 2016/17:173 Statliga servicekontor av Jan R Andersson (M) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) I Kalmar län finns det tre statliga servicekontor. Av dessa är för närvarande endast ett öppet. Detta har fått till följd att människor inte kan få grundläggande service i den omfattning som ska kunna

Inlämnad: 2016-12-02 Svarsdatum: 2016-12-20 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2016/17:173 av Jan R Andersson (M) (pdf, 75 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Statliga servicekontor

Försvarsmaktens rekrytering

Skriftlig fråga 2016/17:384 av Jan R Andersson (M)

Fråga 2016/17:384 Försvarsmaktens rekrytering av Jan R Andersson (M) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) Rekryteringsmyndigheten planerar att i början av 2018 göra stora förändringar av sitt sätt att arbeta när de lägger ned sina kontor i Kristianstad och Göteborg. För att ersätta dessa startar de i stället

Inlämnad: 2016-11-25 Svarsdatum: 2016-12-07 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:384 av Jan R Andersson (M) (pdf, 79 kB)

Distanshandel med alkohol

Skriftlig fråga 2016/17:222 av Jan R Andersson (M)

Fråga 2016/17:222 Distanshandel med alkohol av Jan R Andersson (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Sedan snart ett årtionde tillbaka finns det ett fungerande regelverk för distanshandel med alkohol från ett annat EU-land. Det är tillåtet att beställa alkohol från ett annat EU-land och få det hemlevererat så

Inlämnad: 2016-10-26 Svarsdatum: 2016-11-09 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:222 av Jan R Andersson (M) (pdf, 77 kB)