Jan R Andersson(Mod)

Jan R Andersson (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Kalmar County, Bench 91
Title Politisk sekreterare.
Born 1970
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865006
Email jan.r.andersson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Defence

  • Member
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-10-02 – 2018-09-24
  • Committee on Health and Welfare

  • Member 2010-10-12 – 2011-11-22
  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Justice

  • Member 2011-11-23 – 2014-09-29
  • Committee on Defence

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Joint Committee on Justice and Health and Welfare

  • Member 2008-01-29 – 2008-05-07
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Deputy member 2016-11-15 – 2016-12-14
  • Deputy member 2016-04-12 – 2016-05-25
  • Deputy member 2015-11-17 – 2015-12-16
  • Deputy member 2015-04-14 – 2015-06-16
  • Deputy member 2014-11-20 – 2014-12-17
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2007-06-04 – 2010-10-12
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Deputy member 2014-10-14 –

Said and done

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2016/17:FöU7 20 april 2017 Samhällets krisberedskap
Debatt om förslag 2016/17:FöU3 18 january 2017 Försvarspolitik
Interpellationsdebatt 2016/17:173 av Jan R Andersson (M) 20 december 2016 Statliga servicekontor
Debatt om förslag 2016/17:FöU1 8 december 2016 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Sveriges beredskapslagstiftning

Skriftlig fråga 2016/17:1251 av Jan R Andersson (M)

Fråga 2016/17:1251 Sveriges beredskapslagstiftning av Jan R Andersson (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Stockholm skakades nyligen av en terrorattack. Samhällets svar visade på en robusthet, både i myndigheternas åtgärder och i befolkningens agerande. Samtidigt visade sig brister. Ett problem uppstod i

Inlämnad: 2017-04-19 Svarsdatum: 2017-05-03 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1251 av Jan R Andersson (M) (pdf, 77 kB)

Försvarsmaktens användning av reservofficerare

Skriftlig fråga 2016/17:1073 av Jan R Andersson (M)

Fråga 2016/17:1073 Försvarsmaktens användning av reservofficerare av Jan R Andersson (M) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) Reservofficerarna utgör en viktig del av den svenska försvarsmakten. De är helt oundgängliga under de perioder då förbandens personalbehov går upp. Reservofficerarna är lika viktiga

Inlämnad: 2017-03-20 Svarsdatum: 2017-03-29 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1073 av Jan R Andersson (M) (pdf, 76 kB)

Statliga servicekontor

Interpellation 2016/17:173 av Jan R Andersson (M)

Interpellation 2016/17:173 Statliga servicekontor av Jan R Andersson (M) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) I Kalmar län finns det tre statliga servicekontor. Av dessa är för närvarande endast ett öppet. Detta har fått till följd att människor inte kan få grundläggande service i den omfattning som ska kunna

Inlämnad: 2016-12-02 Svarsdatum: 2016-12-20 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2016/17:173 av Jan R Andersson (M) (pdf, 75 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Statliga servicekontor

Försvarsmaktens rekrytering

Skriftlig fråga 2016/17:384 av Jan R Andersson (M)

Fråga 2016/17:384 Försvarsmaktens rekrytering av Jan R Andersson (M) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) Rekryteringsmyndigheten planerar att i början av 2018 göra stora förändringar av sitt sätt att arbeta när de lägger ned sina kontor i Kristianstad och Göteborg. För att ersätta dessa startar de i stället

Inlämnad: 2016-11-25 Svarsdatum: 2016-12-07 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:384 av Jan R Andersson (M) (pdf, 79 kB)

Distanshandel med alkohol

Skriftlig fråga 2016/17:222 av Jan R Andersson (M)

Fråga 2016/17:222 Distanshandel med alkohol av Jan R Andersson (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Sedan snart ett årtionde tillbaka finns det ett fungerande regelverk för distanshandel med alkohol från ett annat EU-land. Det är tillåtet att beställa alkohol från ett annat EU-land och få det hemlevererat så

Inlämnad: 2016-10-26 Svarsdatum: 2016-11-09 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:222 av Jan R Andersson (M) (pdf, 77 kB)

Avdragsrätt för gåvor

Motion 2016/17:2052 av Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2016/17:2052 av Jan R Andersson (M) Avdragsrätt för gåvor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att återinföra avdragsrätt för gåvor till den ideella sektorn och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställ er


Utskottsberedning: 2016/17:SkU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:2052 av Jan R Andersson (M) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:2052 av Jan R Andersson (M) (pdf, 68 kB)

Avdragsrätt för resor i samband med högskolestudier

Motion 2016/17:2051 av Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2016/17:2051 av Jan R Andersson (M) Avdragsrätt för resor i samband med högskolestudier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av avdragsrätt för resor i samband med högskolestudier och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det


Utskottsberedning: 2016/17:SkU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2051 av Jan R Andersson (M) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2051 av Jan R Andersson (M) (pdf, 57 kB)

Förbättrade villkor för soldater i utlandstjänst

Motion 2016/17:2049 av Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2016/17:2049 av Jan R Andersson (M) Förbättrade villkor för soldater i utlandstjänst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över de ekonomiska villkoren för soldater i utlands tjänst och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige


Utskottsberedning: 2016/17:SkU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2049 av Jan R Andersson (M) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:2049 av Jan R Andersson (M) (pdf, 61 kB)

Skatt på biodrivmedel

Motion 2016/17:2048 av Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2016/17:2048 av Jan R Andersson (M) Skatt på biodrivmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga lägre skatt på biodrivmedel och tillkännager detta för regeringen. Motivering I budgetpropositionen för 2016 aviserade den


Utskottsberedning: 2016/17:SkU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2048 av Jan R Andersson (M) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2048 av Jan R Andersson (M) (pdf, 54 kB)

Brottsbekämpande befogenheter för tulltjänstemän

Motion 2016/17:2047 av Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2016/17:2047 av Jan R Andersson (M) Brottsbekämpande befogenheter för tulltjänstemän Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över tulltjänstemäns befogenheter för att öka möjligheten att förebygga och bekämpa brott och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:SkU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2047 av Jan R Andersson (M) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2047 av Jan R Andersson (M) (pdf, 56 kB)