Jan Lindholm (Grn)

Tidigare riksdagsledamot

Party The Green Party
Constituency Dalarna County
Title Förskollärare.
Born 1951

Current assignments

 • No assignments since 2018-09-24

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2004-11-15 – 2018-09-24
  • Member of Parliament

  • Alternate member 2004-08-16 – 2004-11-14
  • Alternate member 1998-01-23 – 1998-02-22
  • Committee on Health and Welfare

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2006-10-24 – 2010-10-04
  • Member 2004-11-15 – 2006-10-02
  • Deputy member 2004-09-14 – 2004-11-14
  • Deputy member 1998-01-23 – 1998-02-22
  • Committee on Civil Affairs

  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2004-09-14 – 2006-10-02
  • Deputy member 1998-01-23 – 1998-02-22
  • Committee on Education

  • Deputy member 2004-09-14 – 2006-10-02
  • Deputy member 1998-01-23 – 1998-02-22
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2006-10-24 – 2010-10-04
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2018-05-24 – 2018-09-24
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Health and Welfare

  • Member 2005-02-15 – 2005-03-16
  • Joint Committee on Justice and Health and Welfare

  • Member 2006-02-09 – 2006-04-26
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2014-10-07 – 2017-09-28
  • Member 2012-10-04 – 2014-09-29
  • Member 2011-10-12 – 2012-09-18
  • Member 2010-10-19 – 2011-09-15
  • Member 2006-10-17 – 2010-10-04
  • Council for Members' Affairs

  • Deputy member 2016-11-09 – 2018-09-24

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 98 (ersättare 980123-980222) och 04-. Ledamot socialutskottet 04-06 och 14-, sammansatta utrikes- och socialutskottet 05, justitie- och socialutskottet 06 och civilutskottet 06-14. Suppleant socialutskottet 98, 04 och 06-10, socialförsäkringsutskottet 98 och 04-06, utbildningsutskottet 98 och 04-06 och arbetsmarknadsutskottet 06-10. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 06-.
 • Föräldrar

  Handelsläraren Rune Lindholm och företagaren Ulla-Greta Lindholm, f. Bergman.
 • Utbildning

  Elektronikingenjör, Borlänge 72. Engelska, Stockholms universitet 73. Förskollärarexamen, Högskolan Dalarna 80.
 • Anställningar

  ASEA 68. Typograf, Falun 72. Stålverksarbetare, Domnarvets järnverk, Borlänge 73-77. Egenföretagare. Förskollärare, Falu kommun 80-16. Assistent, Centrum för solenergiforskning (SERC) vid Högskolan Dalarna, Borlänge 91-16.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Falun 88-06. Ledamot, kommunstyrelsen 94-04. Ledamot, tekniska styrelsen, Falu kommun 88-04, ordförande 94-98. Ordförande, gatu- och parknämnden 02-04. Styrelseledamot, regionkommittén Falun-Borlänge 94-02. Ledamot, styrgruppen för Agenda 21, 94-02 och styrgruppen för Friska Falun 94-02. Styrelseledamot, Dalatrafik 89-92 och Falu Energi och Vatten 98-09.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Styrelseledamot, Studiefrämjandet Dalarna på 70-talet, Falu Miljögrupp - stoppa kärnkraften 77-, Nybroboden kooperativ ekonomisk förening 79-88 och Dalarnas ekonomiska kulturhusförening 73-77. Ledamot, styrelsen för AB Lindholm & Söner 78-98. Styrelseledamot, DAKA specialavfall 94-98. Ledamot, styrelsen för Miljöpartiet Dalarna 88-05 och styrelsen för Miljöpartiet i Falun 88- 06.

Said and done

Bilstödet

Interpellation 2017/18:321 av Bengt Eliasson (L)

Interpellation 2017/18:321 Bilstödet av Bengt Eliasson L till Statsrådet Åsa Regnér S Hösten 2016 beslutade riksdagen om ett reformerat bilstöd prop. 2016/17:4Syftet med de nya bestämmelserna var bland annat att uppmuntra anskaffning av från början anpassade fordon och därmed begränsa behovet av efterhandsanpassning.

Inlämnad: 2018-01-15 Svarsdatum: 2018-01-30 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2017/18:321 av Bengt Eliasson (L) (pdf, 128 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Bilstödet

WHO och traditionell medicin

Motion 2017/18:3019 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3019 av Jan Lindholm MP WHO och traditionell medicin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om WHO:s strategi om traditionell medicin och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hälsovårdens beroende


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:3019 av Jan Lindholm (MP) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3019 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 67 kB)

Värna veteranbilsintresset

Motion 2017/18:3023 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3023 av Jan Lindholm MP Värna veteranbilsintresset Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att inte försvåra för veteranbilsintresset och tillkännager detta för regeringen. Motivering Enligt ett EU-direktiv skall 95 procent av alla


Utskottsberedning: 2017/18:MJU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3023 av Jan Lindholm (MP) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3023 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 73 kB)

Krafttag mot kemikalier

Motion 2017/18:3022 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3022 av Jan Lindholm MP Krafttag mot kemikalier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förbud mot alla bisfenoler och möjligheten till omvänd bevisföring och tillkännager detta för regeringen. Motivering Bisfenol A BPA är hormonstörande och


Utskottsberedning: 2017/18:MJU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3022 av Jan Lindholm (MP) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3022 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 72 kB)

Moratorium för 5G

Motion 2017/18:3368 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3368 av Jan Lindholm MP Moratorium för 5G Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett moratorium för 5G och tillkännager detta för regeringen. Motivering 5G kommer att mångfaldiga antalet sändarantenner. De kommer att sättas upp i närheten av


Utskottsberedning: 2017/18:FöU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3368 av Jan Lindholm (MP) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3368 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 72 kB)

En strålningsfri skola

Motion 2017/18:3021 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3021 av Jan Lindholm MP En strålningsfri skola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reducera barns exponering för radiofrekvent strålning i skolan och förskolan och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2017/18:FöU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3021 av Jan Lindholm (MP) (docx, 65 kB) Motion 2017/18:3021 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 100 kB)

Strålning, cancer och skolor

Motion 2017/18:3020 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3020 av Jan Lindholm MP Strålning, cancer och skolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utforma regelverk som innebär att förskolor och grundskolor så långt möjligt befrias från RFR och tillkännager detta för regeringen. Bakgrund Elektromagnetiska


Utskottsberedning: 2017/18:FöU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3020 av Jan Lindholm (MP) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3020 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 75 kB)

En politik för mer solenergi i den byggda miljön

Motion 2017/18:3024 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3024 av Jan Lindholm MP En politik för mer solenergi i den byggda miljön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en lagstiftning som föreskriver energiaktiva ytmaterial vid nybyggnation och renovering, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:CU16 2017/18:NU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3024 av Jan Lindholm (MP) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3024 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 75 kB)

Sommartid som normaltid

Motion 2017/18:2644 av Stefan Nilsson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2644 av Stefan Nilsson m.fl. MP Sommartid som normaltid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra nuvarande sommartid till normaltid året runt och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sommartid har i Sverige funnits sedan år


Utskottsberedning: 2017/18:TU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2644 av Stefan Nilsson m.fl. (MP) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2644 av Stefan Nilsson m.fl. (MP) (pdf, 78 kB)

Innemiljö och skolresultat

Motion 2017/18:1686 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:1686 av Jan Lindholm MP Innemiljö och skolresultat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av mer information kring innemiljön i skolor och dess påverkan på elevernas prestationer och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2017/18:UbU19
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:1686 av Jan Lindholm (MP) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1686 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 68 kB)