Jan Lindholm(Grn)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party The Green Party
Constituency Dalarna County, Bench 21
Title Förskollärare.
Born 1951
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864443
Email jan.lindholm[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Health and Welfare

  • Member
  • Council for Members' Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2004-11-15 – 2018-09-24
  • Alternate member 2004-08-16 – 2004-11-14
  • Alternate member 1998-01-23 – 1998-02-22
  • Committee on Health and Welfare

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2006-10-24 – 2010-10-04
  • Member 2004-11-15 – 2006-10-02
  • Deputy member 2004-09-14 – 2004-11-14
  • Deputy member 1998-01-23 – 1998-02-22
  • Committee on Civil Affairs

  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2004-09-14 – 2006-10-02
  • Deputy member 1998-01-23 – 1998-02-22
  • Committee on Education

  • Deputy member 2004-09-14 – 2006-10-02
  • Deputy member 1998-01-23 – 1998-02-22
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2006-10-24 – 2010-10-04
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Health and Welfare

  • Member 2005-02-15 – 2005-03-16
  • Joint Committee on Justice and Health and Welfare

  • Member 2006-02-09 – 2006-04-26
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2014-10-07 – 2017-09-28
  • Member 2012-10-04 – 2014-09-29
  • Member 2011-10-12 – 2012-09-18
  • Member 2010-10-19 – 2011-09-15
  • Member 2006-10-17 – 2010-10-04
  • Council for Members' Affairs

  • Deputy member 2016-11-09 –

Said and done

WHO och traditionell medicin

Motion 2017/18:3019 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3019 av Jan Lindholm (MP) WHO och traditionell medicin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om WHO:s strategi om traditionell medicin och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9

Motion 2017/18:3019 av Jan Lindholm (MP) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3019 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 67 kB)

Värna veteranbilsintresset

Motion 2017/18:3023 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3023 av Jan Lindholm (MP) Värna veteranbilsintresset Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att inte försvåra för veteranbilsintresset och tillkännager detta för regeringen. Motivering Enligt ett EU-direktiv skall


Utskottsberedning: 2017/18:MJU15

Motion 2017/18:3023 av Jan Lindholm (MP) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3023 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 65 kB)

Krafttag mot kemikalier

Motion 2017/18:3022 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3022 av Jan Lindholm (MP) Krafttag mot kemikalier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förbud mot alla bisfenoler och möjligheten till omvänd bevisföring och tillkännager detta för regeringen. Motivering Bisfenol A (BPA) är


Utskottsberedning: 2017/18:MJU12

Motion 2017/18:3022 av Jan Lindholm (MP) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3022 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 65 kB)

Moratorium för 5G

Motion 2017/18:3368 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3368 av Jan Lindholm (MP) Moratorium för 5G Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett moratorium för 5G och tillkännager detta för regeringen. Motivering 5G kommer att mångfaldiga antalet sändarantenner. De kommer att sättas


Utskottsberedning: FöU

Motion 2017/18:3368 av Jan Lindholm (MP) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3368 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 65 kB)

En strålningsfri skola

Motion 2017/18:3021 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3021 av Jan Lindholm (MP) En strålningsfri skola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reducera barns exponering för radiofrekvent strålning i skolan och förskolan och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2017/18:FöU12

Motion 2017/18:3021 av Jan Lindholm (MP) (docx, 64 kB) Motion 2017/18:3021 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 94 kB)

Strålning, cancer och skolor

Motion 2017/18:3020 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3020 av Jan Lindholm (MP) Strålning, cancer och skolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utforma regelverk som innebär att förskolor och grundskolor så långt möjligt befrias från RFR och tillkännager detta för regeringen. Bakgrund Elektromagnetiska


Utskottsberedning: 2017/18:FöU12

Motion 2017/18:3020 av Jan Lindholm (MP) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3020 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 67 kB)

En politik för mer solenergi i den byggda miljön

Motion 2017/18:3024 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3024 av Jan Lindholm (MP) En politik för mer solenergi i den byggda miljön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en lagstiftning som föreskriver energiaktiva ytmaterial vid nybyggnation och renovering, och detta tillkännager riksdagen


Utskottsberedning: NU 2017/18:CU16

Motion 2017/18:3024 av Jan Lindholm (MP) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3024 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 68 kB)

Sommartid som normaltid

Motion 2017/18:2644 av Stefan Nilsson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2644 av Stefan Nilsson m.fl. (MP) Sommartid som normaltid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra nuvarande sommartid till normaltid året runt och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sommartid har i Sverige


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:2644 av Stefan Nilsson m.fl. (MP) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2644 av Stefan Nilsson m.fl. (MP) (pdf, 71 kB)

Innemiljö och skolresultat

Motion 2017/18:1686 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:1686 av Jan Lindholm (MP) Innemiljö och skolresultat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av mer information kring innemiljön i skolor och dess påverkan på elevernas prestationer och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: UbU

Motion 2017/18:1686 av Jan Lindholm (MP) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1686 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 60 kB)

Förbud mot atomvapen

Motion 2017/18:1716 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:1716 av Jan Lindholm (MP) Förbud mot atomvapen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör underteckna FN-avtalet om förbud mot kärnvapen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2017/18:UU11

Motion 2017/18:1716 av Jan Lindholm (MP) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:1716 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 66 kB)