Jan Ericson(Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västra Götaland County South, Bench 304
Title Jurist
Born 1961
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866693
Email jan.ericson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on the Labour Market

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-10-02 – 2018-09-24
  • Committee on the Labour Market

  • Member 2017-10-13 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-11-17 – 2014-09-29
  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Education

  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Finance

  • Member 2014-10-07 – 2017-10-13
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04

Said and done

Strategi för att fasa ut djurförsök

Motion 2017/18:3768 av Betty Malmberg m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3768 av Betty Malmberg m.fl. (M) Strategi för att fasa ut djurförsök Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige behöver en strategi för att fasa ut försök på levande djur då så är möjligt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: MJU

Motion 2017/18:3768 av Betty Malmberg m.fl. (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3768 av Betty Malmberg m.fl. (M) (pdf, 64 kB)

En moderniserad vapenlagstiftning

Motion 2017/18:3423 av Sten Bergheden m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3423 av Sten Bergheden m.fl. (M) En moderniserad vapenlagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över och modernisera vapenlagstiftningen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: JuU

Motion 2017/18:3423 av Sten Bergheden m.fl. (M) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:3423 av Sten Bergheden m.fl. (M) (pdf, 81 kB)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Motion 2017/18:3870 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3870 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Anslagsanvisning Moderaternas


Utskottsberedning: FiU

Motion 2017/18:3870 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3870 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (pdf, 82 kB)

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Motion 2017/18:3851 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3851 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Anslagsanvisning Moderaternas


Utskottsberedning: FiU

Motion 2017/18:3851 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3851 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (pdf, 79 kB)

Restriktivitet vid inrättande av miljözoner

Motion 2017/18:2764 av Maria Plass m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2764 av Maria Plass m.fl. (M) Restriktivitet vid inrättande av miljözoner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om restriktivitet vid inrättande av nya miljözoner och tillkännager detta för regeringen. Motivering Dagens bestämmelser


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:2764 av Maria Plass m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2764 av Maria Plass m.fl. (M) (pdf, 63 kB)

Järnvägen Borås-Göteborg

Motion 2017/18:2269 av Jan Ericson och Cecilie Tenfjord-Toftby (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:2269 av Jan Ericson och Cecilie Tenfjord-Toftby (båda M) Järnvägen Borås–Göteborg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en satsning på att anlägga dubbelspår över hela sträckan Borås–Göteborg, med anslutning till Landvetter


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:2269 av Jan Ericson och Cecilie Tenfjord-Toftby (båda M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2269 av Jan Ericson och Cecilie Tenfjord-Toftby (båda M) (pdf, 65 kB)

Översyn av regelverk och kostnader för körkort

Motion 2017/18:2247 av Jan Ericson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2247 av Jan Ericson (M) Översyn av regelverk och kostnader för körkort Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regelverket för körkortsutbildning bör ses över och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under åren har


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:2247 av Jan Ericson (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2247 av Jan Ericson (M) (pdf, 53 kB)

Manlig omskärelse

Motion 2017/18:2249 av Jan Ericson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2249 av Jan Ericson (M) Manlig omskärelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om omskärelse av omyndiga pojkar och tillkännager detta för regeringen. Motivering En aktuell fråga i debatten är föräldrars rätt till omskärelse


Utskottsberedning: SoU

Motion 2017/18:2249 av Jan Ericson (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2249 av Jan Ericson (M) (pdf, 55 kB)

Översyn av stämpelskatter vid fastighetsköp

Motion 2017/18:2275 av Jan Ericson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2275 av Jan Ericson (M) Översyn av stämpelskatter vid fastighetsköp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en översyn av stämpelskatterna vid fastighetsköp och belåning av fastigheter och tillkännager detta för regeringen. Motivering När


Utskottsberedning: SkU

Motion 2017/18:2275 av Jan Ericson (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2275 av Jan Ericson (M) (pdf, 57 kB)

Slopa reklamskatten för ideella föreningar

Motion 2017/18:2266 av Jan Ericson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2266 av Jan Ericson (M) Slopa reklamskatten för ideella föreningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att slopa reklamskatten för ideella föreningar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Reklam


Utskottsberedning: SkU

Motion 2017/18:2266 av Jan Ericson (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2266 av Jan Ericson (M) (pdf, 57 kB)