Jan Ericson(Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västra Götaland County South, Bench 304
Title Jurist
Born 1961
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866693
Email jan.ericson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on the Labour Market

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-10-02 – 2018-09-24
  • Committee on the Labour Market

  • Member 2017-10-13 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-11-17 – 2014-09-29
  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Education

  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Finance

  • Member 2014-10-07 – 2017-10-13
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04

Said and done

Säkerhetsläckan vid Transportstyrelsen

Skriftlig fråga 2017/18:457 av Jan Ericson (M)

Fråga 2017/18:457 Säkerhetsläckan vid Transportstyrelsen av Jan Ericson (M) till Statsminister Stefan Löfven (S) Säkerhetsskandalen vid Transportstyrelsen har hittills lett till att två ministrar och en statssekreterares slutat. Statsministern själv framhöll vid de presskonferenser där han berättade att ministrar

Inlämnad: 2017-12-08 Svarsdatum: 2018-01-12 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:457 av Jan Ericson (M) (pdf, 85 kB)

Migrationsverkets skuld till kommunsektorn

Interpellation 2017/18:222 av Jan Ericson (M)

Interpellation 2017/18:222 Migrationsverkets skuld till kommunsektorn av Jan Ericson (M) till Statsrådet Heléne Fritzon (S) För drygt ett år sedan ställde jag en interpellation till dåvarande migrationsminister Morgan Johansson (S) med anledning av Migrationsverkets stora obetalda skuld till kommunerna. I den

Inlämnad: 2017-11-23 Svarsdatum: 2017-12-19 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Interpellation 2017/18:222 av Jan Ericson (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Migrationsverkets skuld till kommunsektorn

Migrationsverkets skulder till kommunerna

Interpellation 2017/18:171 av Boriana Åberg (M)

Interpellation 2017/18:171 Migrationsverkets skulder till kommunerna av Boriana Åberg (M) till Statsrådet Heléne Fritzon (S) I samband med frågestunden den 19 oktober 2017 frågade jag statsrådet Heléne Fritzon om Migrationsverkets skulder till kommunerna för mottagandet av ensamkommande. Statsrådet svarade att

Inlämnad: 2017-11-17 Svarsdatum: 2017-12-05 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Interpellation 2017/18:171 av Boriana Åberg (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Migrationsverkets skulder till kommunerna

Migrationsverkets skulder till kommunerna

Interpellation 2017/18:140 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2017/18:140 Migrationsverkets skulder till kommunerna av Lotta Finstorp (M) till Statsrådet Heléne Fritzon (S) De stora flyktingströmmarna har utmanat kommunerna och dess invånare, och de flesta kommuner har gjort heroiska insatser för att snabbt ordna boenden, skola etcetera, vilket innebär stora

Inlämnad: 2017-11-13 Svarsdatum: 2017-12-05 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Interpellation 2017/18:140 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 94 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Migrationsverkets skulder till kommunerna

Arbetslöshetsmålet

Interpellation 2017/18:88 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Interpellation 2017/18:88 Arbetslöshetsmålet av Jesper Skalberg Karlsson (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Den svenska arbetslösheten ligger i dag på 6,7 procent (SCB), säsongsrensat och utjämnat, vilket kan översättas till ungefär 350 000 personer. Regeringen har samtidigt ett

Inlämnad: 2017-10-30 Svarsdatum: 2017-11-07 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2017/18:88 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Arbetslöshetsmålet

Den tudelade svenska arbetsmarknaden

Interpellation 2017/18:78 av Jan Ericson (M)

Interpellation 2017/18:78 Den tudelade svenska arbetsmarknaden av Jan Ericson (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Arbetsförmedlingens senaste statistik belyser tydligt den tudelade svenska arbetsmarknaden. I september var arbetslöshetsnivån bland utrikes födda kvinnor 21,9 procent

Inlämnad: 2017-10-26 Svarsdatum: 2017-11-07 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2017/18:78 av Jan Ericson (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Den tudelade svenska arbetsmarknaden

Arbetslösheten i Sverige

Interpellation 2017/18:76 av Jan Ericson (M)

Interpellation 2017/18:76 Arbetslösheten i Sverige av Jan Ericson (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Uppgifter från Eurostat visar att Sverige har lyckats betydligt sämre än EU-genomsnittet när det gäller att minska arbetslösheten. Arbetslösheten bland EU-länderna har sjunkit

Inlämnad: 2017-10-26 Svarsdatum: 2017-11-07 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2017/18:76 av Jan Ericson (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Arbetslösheten i Sverige

Kommunernas hantering av extra statsbidrag för ensamkommande

Interpellation 2017/18:50 av Jan Ericson (M)

Interpellation 2017/18:50 Kommunernas hantering av extra statsbidrag för ensamkommande av Jan Ericson (M) till Statsrådet Heléne Fritzon (S) Före sommaren gav regeringen besked om att man skjuter till 195 miljoner som stöd till kommuner där det bor asylsökande ungdomar som fyller 18 år under asylprocessen eller

Inlämnad: 2017-10-23 Svarsdatum: 2017-11-14 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Interpellation 2017/18:50 av Jan Ericson (M) (pdf, 83 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kommunernas hantering av extra statsbidrag för ensamkommande

Strategi för att fasa ut djurförsök

Motion 2017/18:3768 av Betty Malmberg m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3768 av Betty Malmberg m.fl. (M) Strategi för att fasa ut djurförsök Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige behöver en strategi för att fasa ut försök på levande djur då så är möjligt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:MJU25

Motion 2017/18:3768 av Betty Malmberg m.fl. (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3768 av Betty Malmberg m.fl. (M) (pdf, 64 kB)

En moderniserad vapenlagstiftning

Motion 2017/18:3423 av Sten Bergheden m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3423 av Sten Bergheden m.fl. (M) En moderniserad vapenlagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över och modernisera vapenlagstiftningen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2017/18:JuU13

Motion 2017/18:3423 av Sten Bergheden m.fl. (M) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:3423 av Sten Bergheden m.fl. (M) (pdf, 81 kB)