Jamal Mouneimne (SocDem)

Tidigare ersättare

Party
Constituency Västerbotten County
Title Energirådgivare/Byggnadsinspektör
Born 1971

Current assignments

 • No assignments since 2017-09-12

  • Member of Parliament

  • Alternate member 2015-10-29 – 2017-09-12
  • Committee on Foreign Affairs

  • Extra deputy member 2017-08-31 – 2017-09-12
  • Extra deputy member 2015-11-03 – 2017-06-30

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 15- (ersättare 151029-). Extra suppleant utrikesutskottet 15-16.
 • Utbildning

  Energi- och byggingenjör.
 • Anställningar

  Eget företag, Hotell Lappland, Lycksele kommun.

Said and done

Webb-TV

 
Utrikespolitisk debatt 15 february 2017 Utrikespolitisk debatt
Frågestund 8 december 2016 Frågestund
Frågestund 9 june 2016 Frågestund

Kompetens i hela landet

Skriftlig fråga 2016/17:888 av Jamal Mouneimne (S)

Fråga 2016/17:888 Kompetens i hela landet av Jamal Mouneimne (S) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) Vi i Norrland ser inte att vi får samma tillgång till utbildningar som tjänstepersoner i södra Sverige. Detta skapar en obalans mellan kommunerna och resulterar i att kompetensen i norr inte blir densamma som

Inlämnad: 2017-02-15 Svarsdatum: 2017-03-01 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2016/17:888 av Jamal Mouneimne (S) (pdf, 76 kB)

Utvärdering av konkurrensutsättningen

Motion 2016/17:1895 av Isak From m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1895 av Isak From m.fl. (S) Utvärdering av konkurrensutsättningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utvärdering av följderna av omregleringen av fordonsbesiktningen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2016/17:SoU6 2016/17:TU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:1895 av Isak From m.fl. (S) (docx, 46 kB) Motion 2016/17:1895 av Isak From m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Skånes infrastruktur

Motion 2016/17:1708 av Kerstin Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1708 av Kerstin Nilsson m.fl. (S) Skånes infrastruktur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inom infrastrukturplaneringen studera möjligheterna för fortsatt utveckling av skånsk infrastruktur och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skånes


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1708 av Kerstin Nilsson m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:1708 av Kerstin Nilsson m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Kvarkentrafiken

Motion 2016/17:1400 av Jamal Mouneimne (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1400 av Jamal Mouneimne (S) Kvarkentrafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över möjligheten till ett ställningstagande om de öst–västliga kommunikationerna över Kvarken och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1400 av Jamal Mouneimne (S) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:1400 av Jamal Mouneimne (S) (pdf, 67 kB)

Avdragsrätt för arbetslöshetsförsäkringsavgiften

Motion 2016/17:1362 av Jamal Mouneimne (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1362 av Jamal Mouneimne (S) Avdragsrätt för arbetslöshetsförsäkringsavgiften Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till avdragsrätt för arbetslöshetsförsäkringsavgiften och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den


Utskottsberedning: 2016/17:SkU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1362 av Jamal Mouneimne (S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:1362 av Jamal Mouneimne (S) (pdf, 55 kB)

Villkoren för sjukskrivna studenter

Motion 2016/17:1399 av Jamal Mouneimne (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1399 av Jamal Mouneimne (S) Villkoren för sjukskrivna studenter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av villkoren för sjukskrivna studenter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Studenter är


Utskottsberedning: 2016/17:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1399 av Jamal Mouneimne (S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:1399 av Jamal Mouneimne (S) (pdf, 57 kB)

Framtidens företagshälsovård

Motion 2016/17:1696 av Veronica Lindholm och Jamal Mouneimne (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:1696 av Veronica Lindholm och Jamal Mouneimne (båda S) Framtidens företagshälsovård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en s.k. förrehab bör införas i god tid för att minska sjukskrivningarna och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2016/17:AU10 2016/17:SfU1 2016/17:SoU10
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:1696 av Veronica Lindholm och Jamal Mouneimne (båda S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1696 av Veronica Lindholm och Jamal Mouneimne (båda S) (pdf, 62 kB)

Öka byggande inom flerbostadshus och kontor i trä

Motion 2016/17:972 av Jamal Mouneimne och Helén Pettersson i Umeå (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:972 av Jamal Mouneimne och Helén Pettersson i Umeå (båda S) Öka byggande inom flerbostadshus och kontor i trä Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att i skogsprogrammet inkludera mål för andelen träbyggande


Utskottsberedning: 2016/17:CU14 2016/17:MJU13
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:972 av Jamal Mouneimne och Helén Pettersson i Umeå (båda S) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:972 av Jamal Mouneimne och Helén Pettersson i Umeå (båda S) (pdf, 72 kB)

Värna det allmänna uppdraget

Motion 2016/17:383 av Helén Pettersson i Umeå och Jamal Mouneimne (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:383 av Helén Pettersson i Umeå och Jamal Mouneimne båda S Värna det allmänna uppdraget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa det allmänna uppdraget och tillkännager detta för regeringen. Motivering Jakt och viltvård utgör en


Utskottsberedning: 2016/17:MJU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:383 av Helén Pettersson i Umeå och Jamal Mouneimne (båda S) (docx, 52 kB) Motion 2016/17:383 av Helén Pettersson i Umeå och Jamal Mouneimne (båda S) (pdf, 73 kB)

Bekämpa CWD hos hjortdjur

Motion 2016/17:382 av Helén Pettersson i Umeå och Jamal Mouneimne (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:382 av Helén Pettersson i Umeå och Jamal Mouneimne båda S Bekämpa CWD hos hjortdjur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om betydelsen av ett tydligt uppdrag till ansvariga myndigheter för att bekämpa Chronic Wasting Disease CWD och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:MJU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:382 av Helén Pettersson i Umeå och Jamal Mouneimne (båda S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:382 av Helén Pettersson i Umeå och Jamal Mouneimne (båda S) (pdf, 71 kB)