Jamal El-Haj (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency City of Malmö, Bench 184
Born 1960
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email jamal.el-haj[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2018-09-24 – 2022-09-26
  • Member of Parliament

  • Alternate member 2016-06-15 – 2018-09-24
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2016-06-28 – 2018-09-24
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 2018-10-02 – 2022-09-26

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 16- (ersättare 160615-). Suppleant skatteutskottet 16-.

Said and done

Utveckling av Skånes infrastruktur

Motion 2018/19:2685 av Rikard Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2685 av Rikard Larsson m.fl. S Utveckling av Skånes infrastruktur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för satsningar för en bättre skånsk infrastruktur och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2685 av Rikard Larsson m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2685 av Rikard Larsson m.fl. (S) (pdf, 85 kB)

Nationell strategi för Öresundsregionen

Motion 2018/19:2002 av Rikard Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2002 av Rikard Larsson m.fl. S Nationell strategi för Öresundsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behov av en nationell strategi för Öresundsregionen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Öresundsregionen omfattar 4


Utskottsberedning: UU

Motion 2018/19:2002 av Rikard Larsson m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2002 av Rikard Larsson m.fl. (S) (pdf, 85 kB)

Öresundsmetro - en nationell angelägenhet

Motion 2018/19:2204 av Joakim Sandell m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2204 av Joakim Sandell m.fl. S Öresundsmetro en nationell angelägenhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för Öresundsmetron som en nationell angelägenhet och tillkännager detta för


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2204 av Joakim Sandell m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2204 av Joakim Sandell m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Avdragsrätt för a-kassa

Motion 2018/19:1998 av Jamal El-Haj m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1998 av Jamal El-Haj m.fl. S Avdragsrätt för a-kassa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att a-kasseavgiften bör göras avdragsgill och tillkännager detta för regeringen. Motivering Få länder utanför Norden har en lika stark fackföreningsrörelse


Utskottsberedning: 2018/19:SkU10

Motion 2018/19:1998 av Jamal El-Haj m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1998 av Jamal El-Haj m.fl. (S) (pdf, 80 kB)

Förstärk Tullverket

Motion 2018/19:1996 av Joakim Sandell och Jamal El-Haj (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1996 av Joakim Sandell och Jamal El-Haj båda S Förstärk Tullverket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Tullverkets roll för ett tryggare Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige ska bli tryggare med en bättre välfärd


Utskottsberedning: 2018/19:SkU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1996 av Joakim Sandell och Jamal El-Haj (båda S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1996 av Joakim Sandell och Jamal El-Haj (båda S) (pdf, 76 kB)

Skatteöversyn

Motion 2018/19:1983 av Jamal El-Haj m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1983 av Jamal El-Haj m.fl. S Skatteöversyn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en översyn av skattesystemet behöver göras och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den borgerliga regeringen 2006-2014 efterlämnade inte bara oförändrad


Utskottsberedning: 2018/19:SkU10

Motion 2018/19:1983 av Jamal El-Haj m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1983 av Jamal El-Haj m.fl. (S) (pdf, 83 kB)

En trygg integration med reformerad EBO-lagstiftning

Motion 2018/19:2142 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2142 av Hillevi Larsson m.fl. S En trygg integration med reformerad EBO-lagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en trygg integration med reformerad EBO-lagstiftning och tillkännager detta för regeringen. Motivering När EBO, eget


Utskottsberedning: 2018/19:SfU16

Motion 2018/19:2142 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2142 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (pdf, 81 kB)

En inkluderande arbetsmarknad

Motion 2018/19:1812 av Marianne Pettersson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1812 av Marianne Pettersson m.fl. S En inkluderande arbetsmarknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en inkluderande arbetsmarknad och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att ha ett eget arbete ökar en människas frihet genom att


Utskottsberedning: AU

Motion 2018/19:1812 av Marianne Pettersson m.fl. (S) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:1812 av Marianne Pettersson m.fl. (S) (pdf, 89 kB)

Avdragsrätt för a-kassa

Motion 2018/19:1307 av Jamal El-Haj m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1307 av Jamal El-Haj m.fl. S Avdragsrätt för a-kassa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om avdragsrätt för a-kassa och tillkännager detta för regeringen. Motivering Få länder utanför Norden har en lika stark fackföreningsrörelse som den svenska.


Utskottsberedning: 2018/19:SkU10

Motion 2018/19:1307 av Jamal El-Haj m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1307 av Jamal El-Haj m.fl. (S) (pdf, 80 kB)

Biogas - en viktig energikälla för ett fossilfritt samhälle

Motion 2018/19:1339 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1339 av Per-Arne Håkansson m.fl. S Biogas en viktig energikälla för ett fossilfritt samhälle Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att på ett långsiktigt sätt främja utveckling och produktion av svensk biogas och tillkännager


Utskottsberedning: NU

Motion 2018/19:1339 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1339 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S) (pdf, 79 kB)