Jabar Amin(Grn)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party The Green Party
Constituency Västerbotten County, Bench 108
Title Statsvetare.
Born 1959
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866430
Email jabar.amin[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2012-05-21 – 2018-09-24
  • Ledig 2012-03-12 – 2012-05-20
  • Ordinary member 2010-10-04 – 2012-03-11
  • Committee on Education

  • Member 2014-10-07 – 2016-06-22
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29

Said and done

med anledning av prop. 2017/18:23 Skärpt exportkontroll av krigsmateriel

Motion 2017/18:3923 av Carl Schlyter m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3923 av Carl Schlyter m.fl. (MP) med anledning av prop. 2017/18:23 Skärpt exportkontroll av krigsmateriel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen antar regeringens förslag med den ändringen att det i 1 lagen (1992:1300) om krigsmateriel införs tre ytterligare stycken med den


Utskottsberedning: 2017/18:UU9

Motion 2017/18:3923 av Carl Schlyter m.fl. (MP) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:3923 av Carl Schlyter m.fl. (MP) (pdf, 82 kB)

Fasa ut avräkningarna från biståndet

Motion 2017/18:3017 av Jabar Amin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3017 av Jabar Amin m.fl. (MP) Fasa ut avräkningarna från biståndet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avräkningarna från biståndet för att bekosta det inhemska flyktingmottagandet bör fasas ut successivt så att de försvinner


Utskottsberedning: 2017/18:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3017 av Jabar Amin m.fl. (MP) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3017 av Jabar Amin m.fl. (MP) (pdf, 62 kB)

Uppsägning av värdlandsavtal med Nato och lagstiftning mot kärnvapen

Motion 2017/18:2960 av Valter Mutt m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2960 av Valter Mutt m.fl. (MP) Uppsägning av värdlandsavtal med Nato och lagstiftning mot kärnvapen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt skriva under FN:s konvention om globalt förbud mot kärnvapen och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:UU11

Motion 2017/18:2960 av Valter Mutt m.fl. (MP) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2960 av Valter Mutt m.fl. (MP) (pdf, 66 kB)

Glesbygdsavdrag i samband med bensinprishöjningar

Motion 2017/18:3016 av Jabar Amin (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3016 av Jabar Amin (MP) Glesbygdsavdrag i samband med bensinprishöjningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska beakta glesbygden i framtida utformande av bensinskatter så att ett glesbygdsavdrag införs i samband


Utskottsberedning: 2017/18:SkU10

Motion 2017/18:3016 av Jabar Amin (MP) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3016 av Jabar Amin (MP) (pdf, 58 kB)

Basinkomst

Motion 2017/18:3018 av Annika Lillemets m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3018 av Annika Lillemets m.fl. (MP) Basinkomst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att på djupet undersöka vilka konsekvenser ett system med basinkomst skulle få i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Allt


Utskottsberedning: 2017/18:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3018 av Annika Lillemets m.fl. (MP) (docx, 61 kB) Motion 2017/18:3018 av Annika Lillemets m.fl. (MP) (pdf, 83 kB)

Stödja folkviljan i södra Kurdistan att bli en självständig demokratisk stat

Motion 2017/18:2790 av Jabar Amin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2790 av Jabar Amin m.fl. (MP) Stödja folkviljan i södra Kurdistan att bli en självständig demokratisk stat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska stödja folkviljan i södra (irakiska) Kurdistan, som framgår av folkomröstningsresultatet,


Utskottsberedning: 2017/18:UU14

Motion 2017/18:2790 av Jabar Amin m.fl. (MP) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2790 av Jabar Amin m.fl. (MP) (pdf, 75 kB)

Stöd Palestina - häv blockaden mot Gaza

Motion 2017/18:2789 av Jabar Amin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2789 av Jabar Amin m.fl. (MP) Stöd Palestina – häv blockaden mot Gaza Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska verka mer aktivt på det internationella planet för att den israeliska regeringens blockad av Gaza ska


Utskottsberedning: 2017/18:UU14

Motion 2017/18:2789 av Jabar Amin m.fl. (MP) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2789 av Jabar Amin m.fl. (MP) (pdf, 65 kB)

En FN-ledd folkomröstning i norra, östra och västra Kurdistan

Motion 2017/18:2788 av Jabar Amin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2788 av Jabar Amin m.fl. (MP) En FN-ledd folkomröstning i norra, östra och västra Kurdistan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den svenska regeringen ska verka internationellt för en FN-ledd folkomröstning i norra, östra och


Utskottsberedning: 2017/18:UU14

Motion 2017/18:2788 av Jabar Amin m.fl. (MP) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2788 av Jabar Amin m.fl. (MP) (pdf, 74 kB)

Stödja folkviljan i södra Kurdistan att bli en självständig demokratisk stat

Motion 2017/18:2647 av Jabar Amin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2647 av Jabar Amin m.fl. (MP) Stödja folkviljan i södra Kurdistan att bli en självständig demokratisk stat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska stödja folkviljan i södra (irakiska) Kurdistan, som framgår av folkomröstningsresultatet,


Utskottsberedning: 2017/18:UU14

Motion 2017/18:2647 av Jabar Amin m.fl. (MP) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2647 av Jabar Amin m.fl. (MP) (pdf, 75 kB)

Säkra och påskynda byggandet av hela Norrbotniabanan

Motion 2017/18:2786 av Jabar Amin (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2786 av Jabar Amin (MP) Säkra och påskynda byggandet av hela Norrbotniabanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkra byggandet av hela Norrbotniabanan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sista helgen i


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:2786 av Jabar Amin (MP) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2786 av Jabar Amin (MP) (pdf, 81 kB)