Isak From(SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västerbotten County, Bench 138
Title Driftstekniker.
Born 1967
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865682
Email isak.from[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • The Social Democratic Party

  • Pairing organiser
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • The Social Democratic Party

  • Pairing organiser 2017-03-14 –
  • Committee on Cultural Affairs

  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Education

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24

Said and done

Naturbruksutbildningarna

Interpellation 2016/17:194 av Alexandra Anstrell (M)

Interpellation 2016/17:194 Naturbruksutbildningarna av Alexandra Anstrell (M) till Statsrådet Anna Ekström (S) Skolverket har fått uppdraget att lämna förslag om nya inriktningar inom naturbruksprogrammet i gymnasieskolan, och dessa är nu inlämnade till regeringen. Inom kort kan regeringen på förslag från Skolverket

Inlämnad: 2016-12-08 Svarsdatum: 2017-01-17 Besvarare: Statsrådet Anna Ekström (S)

Interpellation 2016/17:194 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Naturbruksutbildningarna

Rättslig prövning av skogsavverkning

Interpellation 2016/17:126 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2016/17:126 Rättslig prövning av skogsavverkning av Sten Bergheden (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) I regeringens senaste två budgetpropositioner finns under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och friluftsliv en inriktning för friluftslivet, som lyder: ”Regeringen vill stärka

Inlämnad: 2016-11-15 Svarsdatum: 2016-11-29 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2016/17:126 av Sten Bergheden (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Rättslig prövning av skogsavverkning

Allmänhetens talerätt avseende skogsbruk

Interpellation 2016/17:122 av Anders Forsberg (SD)

Interpellation 2016/17:122 Allmänhetens talerätt avseende skogsbruk av Anders Forsberg (SD) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Mer än halva Sveriges yta är skog och skogens betydelse har många dimensioner, inte minst vad gäller friluftsliv, turism, kulturarv och biologisk mångfald. Samtidigt är skogsbruket en

Inlämnad: 2016-11-11 Svarsdatum: 2016-11-29 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2016/17:122 av Anders Forsberg (SD) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Allmänhetens talerätt avseende skogsbruk

Utvärdering av konkurrensutsättningen

Motion 2016/17:1895 av Isak From m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1895 av Isak From m.fl. (S) Utvärdering av konkurrensutsättningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utvärdering av följderna av omregleringen av fordonsbesiktningen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2016/17:SoU6 2016/17:TU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:1895 av Isak From m.fl. (S) (docx, 46 kB) Motion 2016/17:1895 av Isak From m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Barns behov av närvarande poliser

Motion 2016/17:2222 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2222 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S) Barns behov av närvarande poliser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att låta fler poliser finnas i bostadsområden i förebyggande arbete och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2016/17:JuU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2016/17:2222 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2222 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Förbättrade förutsättningar för arbetsintegrerande sociala företag

Motion 2016/17:2818 av Annelie Karlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2818 av Annelie Karlsson m.fl. (S) Förbättrade förutsättningar för arbetsintegrerande sociala företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbetsintegrerande sociala företag är en väg till egenförsörjning och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2016/17:AU4 2016/17:FiU7 2016/17:NU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:2818 av Annelie Karlsson m.fl. (S) (docx, 45 kB) Motion 2016/17:2818 av Annelie Karlsson m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Behörighetsbevis för vattenskoter

Motion 2016/17:1693 av Isak From (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1693 av Isak From (S) Behörighetsbevis för vattenskoter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skrota vattenskoterförordningen och i stället införa krav på behörighetsbevis, förarbevis eller körkort samt åldersgränser för snabba


Utskottsberedning: 2016/17:TU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1693 av Isak From (S) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:1693 av Isak From (S) (pdf, 62 kB)

Motorarrangemang

Motion 2016/17:1602 av Isak From och Maria Strömkvist (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:1602 av Isak From och Maria Strömkvist (båda S) Motorarrangemang Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att underlätta för historiska fordonsföreningar att genomföra enskilda arrangemang och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2016/17:JuU18 2016/17:TU14
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:1602 av Isak From och Maria Strömkvist (båda S) (docx, 53 kB) Motion 2016/17:1602 av Isak From och Maria Strömkvist (båda S) (pdf, 74 kB)

Barns rätt till kunskap om sina rättigheter

Motion 2016/17:1700 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1700 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) Barns rätt till kunskap om sina rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att stärka alla barns rätt till kunskap om FN:s barnkonvention och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2016/17:KrU8 2016/17:UbU18
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:1700 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:1700 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Rusta upp Europavägarna

Motion 2016/17:913 av Isak From och Helén Pettersson i Umeå (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:913 av Isak From och Helén Pettersson i Umeå (båda S) Rusta upp Europavägarna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för en omdragning av E4-sträckningen runt Umeå och Skellefteå


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:913 av Isak From och Helén Pettersson i Umeå (båda S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:913 av Isak From och Helén Pettersson i Umeå (båda S) (pdf, 68 kB)