Isak From(SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västerbotten County, Bench 138
Title Driftstekniker.
Born 1967
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865682
Email isak.from[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • The Social Democratic Party

  • Pairing organiser
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • The Social Democratic Party

  • Pairing organiser 2017-03-14 –
  • Committee on Cultural Affairs

  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Education

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24

Said and done

Svenska mjölkproducenters konkurrenskraft

Interpellation 2014/15:559 av Ulf Berg (M)

Interpellation 2014/15:559 Svenska mjölkproducenters konkurrenskraft av Ulf Berg (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Det råder ett mycket starkt konkurrenstryck mot svenskt jordbruk. Speciellt mjölkbönderna är utsatta. En anledning är det ryska importstoppet av mejeriprodukter. Men det är inte hela svaret

Inlämnad: 2015-04-29 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2014/15:559 av Ulf Berg (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Svenska mjölkproducenters konkurrenskraft

Skogsnäringens konkurrenskraft

Interpellation 2014/15:264 av Ulf Berg (M)

Interpellation 2014/15:264 Skogsnäringens konkurrenskraft av Ulf Berg (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Skogsnäringen är en av de bärande näringarna i Sverige och är samtidigt en av nycklarna till att vi ska ha en levande landsbygd. Genom att ta vara på tekniska framsteg och nya produkter kan skogsnäringens

Inlämnad: 2015-02-06 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2014/15:264 av Ulf Berg (M) (pdf, 84 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Skogsnäringens konkurrenskraft

Vargpolitiken

Interpellation 2014/15:263 av Daniel Bäckström (C)

Interpellation 2014/15:263 Vargpolitiken av Daniel Bäckström (C) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Under januari månad har människor i mitt hemlän Värmland för första gången på länge kunnat ägna sig åt en aktiv förvaltning av varg. Att man ska kunna göra detta är en förutsättning för att kunna bo och verka i

Inlämnad: 2015-02-06 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2014/15:263 av Daniel Bäckström (C) (pdf, 74 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Vargpolitiken

Nationell strategi för tillväxt och grundläggande service i hela landet

Interpellation 2014/15:128 av Anders Ahlgren (C)

Interpellation 2014/15:128 Nationell strategi för tillväxt och grundläggande service i hela landet av Anders Ahlgren (C) till Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) I den snabba urbaniseringen som sker klyvs Sverige. Många människor känner oro för sina jobb, för sitt företag, för sina barns uppväxtmiljö och för

Inlämnad: 2014-11-13 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2014/15:128 av Anders Ahlgren (C) (pdf, 69 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Nationell strategi för tillväxt och grundläggande service i hela landet

Körkort ger jobb

Motion 2014/15:2206 av Isak From m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2206 av Isak From m.fl. (S) Körkort ger jobb Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av körkortsbehörighet BCE i anläggningsbranschen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2014/15:UbU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2206 av Isak From m.fl. (S) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:2206 av Isak From m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Barnen i Palestina

Motion 2014/15:2146 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2146 av Monica Green m.fl. (S) Barnen i Palestina Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om barnen i Palestina. Motivering Gaza är sönderbombat och det är än mer omöjligt att leva på den lilla landremsan


Utskottsberedning: 2015/16:UU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2146 av Monica Green m.fl. (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2146 av Monica Green m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Fordonsbesiktning i hela landet

Motion 2014/15:2188 av Isak From (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2188 av Isak From (S) Fordonsbesiktning i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillgänglighet till fordonsbesiktning i hela landet. Motivering Fordonsbesiktning är myndighetsutövning och


Utskottsberedning: 2014/15:TU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2188 av Isak From (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2188 av Isak From (S) (pdf, 65 kB)

Klassificering av skogsmaskiner

Motion 2014/15:2187 av Isak From (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2187 av Isak From (S) Klassificering av skogsmaskiner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om osund konkurrens inom skogsmaskinindustrin. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2014/15:TU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2187 av Isak From (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2187 av Isak From (S) (pdf, 65 kB)

Inlandsbanan som ett fungerande alternativ

Motion 2014/15:2183 av Isak From m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2183 av Isak From m.fl. (S) Inlandsbanan som ett fungerande alternativ Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att göra Inlandsbanan till ett fungerande


Utskottsberedning: 2014/15:TU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2183 av Isak From m.fl. (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2183 av Isak From m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Norrbotniabanan

Motion 2014/15:2168 av Katarina Köhler m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2168 av Katarina Köhler m.fl. (S) Norrbotniabanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplanen studera förutsättningarna för att starta byggandet av Norrbotniabanan och om att föra in banan


Utskottsberedning: 2014/15:TU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2168 av Katarina Köhler m.fl. (S) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2168 av Katarina Köhler m.fl. (S) (pdf, 72 kB)