Isak From(SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västerbotten County, Bench 138
Title Driftstekniker.
Born 1967
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865682
Email isak.from[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • The Social Democratic Party

  • Pairing organiser
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • The Social Democratic Party

  • Pairing organiser 2017-03-14 –
  • Committee on Cultural Affairs

  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Education

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24

Said and done

Landsbygdens villkor

Interpellation 2017/18:225 av Lars Beckman (M)

Interpellation 2017/18:225 Landsbygdens villkor av Lars Beckman (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Det är viktigt att man kan bo och leva i hela Sverige – i alla avseenden. Det måste finnas en väl utbyggd infrastruktur i hela Sverige och en samhällsservice som möjliggör ett boende utanför storstäderna. En

Inlämnad: 2017-11-23 Svarsdatum: 2018-01-16 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2017/18:225 av Lars Beckman (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Landsbygdens villkor

Antalet vargar i Sverige

Interpellation 2017/18:83 av Lars Beckman (M)

Interpellation 2017/18:83 Antalet vargar i Sverige av Lars Beckman (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) Ska vi ha en vargstam i Sverige, vilket Sveriges riksdag har beslutat om, är det viktigt att vi har en rovdjurspolitik som har en folklig acceptans och ett brett stöd, även utanför Stockholm och framför

Inlämnad: 2017-10-27 Svarsdatum: 2017-11-14 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2017/18:83 av Lars Beckman (M) (pdf, 88 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Antalet vargar i Sverige

Naturbruksutbildningarna

Interpellation 2016/17:194 av Alexandra Anstrell (M)

Interpellation 2016/17:194 Naturbruksutbildningarna av Alexandra Anstrell (M) till Statsrådet Anna Ekström (S) Skolverket har fått uppdraget att lämna förslag om nya inriktningar inom naturbruksprogrammet i gymnasieskolan, och dessa är nu inlämnade till regeringen. Inom kort kan regeringen på förslag från Skolverket

Inlämnad: 2016-12-08 Svarsdatum: 2017-01-17 Besvarare: Statsrådet Anna Ekström (S)

Interpellation 2016/17:194 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Naturbruksutbildningarna

Rättslig prövning av skogsavverkning

Interpellation 2016/17:126 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2016/17:126 Rättslig prövning av skogsavverkning av Sten Bergheden (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) I regeringens senaste två budgetpropositioner finns under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och friluftsliv en inriktning för friluftslivet, som lyder: ”Regeringen vill stärka

Inlämnad: 2016-11-15 Svarsdatum: 2016-11-29 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2016/17:126 av Sten Bergheden (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Rättslig prövning av skogsavverkning

Allmänhetens talerätt avseende skogsbruk

Interpellation 2016/17:122 av Anders Forsberg (SD)

Interpellation 2016/17:122 Allmänhetens talerätt avseende skogsbruk av Anders Forsberg (SD) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Mer än halva Sveriges yta är skog och skogens betydelse har många dimensioner, inte minst vad gäller friluftsliv, turism, kulturarv och biologisk mångfald. Samtidigt är skogsbruket en

Inlämnad: 2016-11-11 Svarsdatum: 2016-11-29 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2016/17:122 av Anders Forsberg (SD) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Allmänhetens talerätt avseende skogsbruk

Lagstiftning om jakt i fjällmiljö

Interpellation 2015/16:581 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2015/16:581 Lagstiftning om jakt i fjällmiljö av Edward Riedl (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Sedan ett antal år tillbaka är den svenska fjälljakten inte bara öppen för svenska jägare utan även för andra EU-medborgare. Det är således tillåtet för personer utan svenskt medborgarskap att lösa

Inlämnad: 2016-04-21 Svarsdatum: 2016-05-24 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2015/16:581 av Edward Riedl (M) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Lagstiftning om jakt i fjällmiljö

Utvärdering av Västra Götalandsregionen

Interpellation 2015/16:539 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2015/16:539 Utvärdering av Västra Götalandsregionen av Sten Bergheden (M) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) Civilminister Ardalan Shekarabi har tidigare i år meddelat att dagens landsting senast år 2019 ska ersättas med nya, större regioner. Innan statsrådet går vidare med att se över landstingen

Inlämnad: 2016-04-08 Svarsdatum: 2016-04-19 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2015/16:539 av Sten Bergheden (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Utvärdering av Västra Götalandsregionen

Jägarnas finansiering av det allmänna uppdraget om viltvård

Interpellation 2015/16:472 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2015/16:472 Jägarnas finansiering av det allmänna uppdraget om viltvård av Sten Bergheden (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Miljöpartiets miljöpolitiske talesperson Stina Bergström föreslog nyligen att Svenska Jägareförbundet ska fråntas det allmänna uppdraget om viltvård. Jag ställde då en

Inlämnad: 2016-03-08 Svarsdatum: 2016-04-05 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2015/16:472 av Sten Bergheden (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Jägarnas finansiering av det allmänna uppdraget om viltvård

Akuta åtgärder för att rädda mjölkproduktionen

Interpellation 2015/16:427 av Magnus Oscarsson (KD)

Interpellation 2015/16:427 Akuta åtgärder för att rädda mjölkproduktionen av Magnus Oscarsson (KD) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) På tio år har antalet mjölkbönder i Sverige halverats, och priserna på mjölk ligger på bottennivåer. De senaste åren har krisen förvärrats, delvis till följd av utvecklingen i Ukraina

Inlämnad: 2016-02-23 Svarsdatum: 2016-04-05 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2015/16:427 av Magnus Oscarsson (KD) (pdf, 92 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Akuta åtgärder för att rädda mjölkproduktionen

Byggstart för Norrbotniabanan

Interpellation 2015/16:351 av Helena Lindahl (C)

Interpellation 2015/16:351 Byggstart för Norrbotniabanan av Helena Lindahl (C) till Statsrådet Anna Johansson (S) Regeringen har tidigare uttalat att den vill börja bygga Norrbotniabanan under innevarande mandatperiod, vilket i dagsläget innebär att det blir en byggstart om senast två år. Detta står i bjärt kontrast

Inlämnad: 2016-01-29 Svarsdatum: 2016-03-01 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:351 av Helena Lindahl (C) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Byggstart för Norrbotniabanan