Isabella Hökmark(Mod)

Isabella Hökmark (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Stockholm County, Bench 83
Title Civilekonom
Born 1962
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864762
Email isabella.hokmark[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Cultural Affairs

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-12-17 – 2018-09-24
  • Alternate member 2014-09-29 – 2014-10-03
  • Ordinary member 2006-10-02 – 2014-09-29
  • Committee on Defence

  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Health and Welfare

  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Cultural Affairs

  • Member 2015-01-22 – 2018-09-24
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Deputy member 2010-02-04 – 2010-03-03
  • Deputy member 2009-11-12 – 2009-12-09
  • Deputy member 2008-11-20 – 2008-12-19
  • Deputy member 2007-10-18 – 2008-06-18
  • Deputy member 2007-03-22 – 2007-06-01
  • Deputy member 2006-10-10 – 2006-10-13
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2012-10-04 – 2014-09-29
  • Member 2011-10-12 – 2012-09-18
  • Member 2010-10-19 – 2011-09-15

Said and done

Effekterna av fri entré-reformen

Interpellation 2016/17:479 av Isabella Hökmark (M)

Interpellation 2016/17:479 Effekterna av fri entré-reformen av Isabella Hökmark (M) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) Myndigheten för Kulturanalys har, i sin rapport om besöksutvecklingen för de centrala museerna 2016, utvärderat konsekvenserna av införandet av fri entré på vissa centrala

Inlämnad: 2017-04-27 Svarsdatum: 2017-05-12 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2016/17:479 av Isabella Hökmark (M) (pdf, 67 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Effekterna av fri entré-reformen

Extra medel till kulturskolorna

Interpellation 2016/17:339 av Isabella Hökmark (M)

Interpellation 2016/17:339 Extra medel till kulturskolorna av Isabella Hökmark (M) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) Ett av de stora löftena som regeringspartierna lyfte fram i opposition var att sänka avgifterna för kulturskolorna. Detta löfte uppfylls delvis genom att man i budgeten för

Inlämnad: 2017-02-27 Svarsdatum: 2017-03-14 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2016/17:339 av Isabella Hökmark (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Extra medel till kulturskolorna

Välfärdsutredningen

Interpellation 2016/17:290 av Isabella Hökmark (M)

Interpellation 2016/17:290 Välfärdsutredningen av Isabella Hökmark (M) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) Ledande redovisningsexperter och tunga branschföreträdare varnar för oanade konsekvenser av Reepalus välfärdsutredning. Bland annat har PWC räknat på förslaget, där de har funnit betydande risker för att

Inlämnad: 2017-02-03 Svarsdatum: 2017-02-24 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2016/17:290 av Isabella Hökmark (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Välfärdsutredningen

Hot, hat och desinformation på internet

Skriftlig fråga 2016/17:450 av Isabella Hökmark (M)

Fråga 2016/17:450 Hot, hat och desinformation på internet av Isabella Hökmark (M) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) Kultur- och demokratiministern har i en intervju i Expressen talat om hur viktigt det är att bekämpa hat på nätet. Här är vi eniga. Men i samma intervju sa ministern att sociala

Inlämnad: 2016-12-06 Svarsdatum: 2016-12-14 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:450 av Isabella Hökmark (M) (pdf, 77 kB)

LAN-spel

Skriftlig fråga 2016/17:319 av Isabella Hökmark (M)

Fråga 2016/17:319 LAN-spel av Isabella Hökmark (M) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) I kulturutskottets betänkande 2014/15:KrU4 beslutade en enig riksdag om ett tillkännagivande om att tillståndsplikten för LAN-spel ska tas bort, alternativt att LAN-spel ska avgiftsbefrias. I regeringens skrivelse 75 meddelar

Inlämnad: 2016-11-11 Svarsdatum: 2016-11-23 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2016/17:319 av Isabella Hökmark (M) (pdf, 74 kB)

Lag om kvotering

Interpellation 2016/17:46 av Isabella Hökmark (M)

Interpellation 2016/17:46 Lag om kvotering av Isabella Hökmark (M) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) Regeringen skickade den 8 september en promemoria med lagförslag som avser könsfördelning i börsbolag och statliga bolag. Enligt förslaget ska minst 40 procent av styrelseledamöterna vara

Inlämnad: 2016-10-12 Svarsdatum: 2016-10-28 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2016/17:46 av Isabella Hökmark (M) (pdf, 67 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Lag om kvotering

Svenskt medlemskap i Nato

Motion 2016/17:2681 av Isabella Hökmark (M)

Motion till riksdagen 2016/17:2681 av Isabella Hökmark (M) Svenskt medlemskap i Nato Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en färdplan för svenskt Natomedlemskap och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den ryska upprustningen är omfattande


Utskottsberedning: UU

Motion 2016/17:2681 av Isabella Hökmark (M) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:2681 av Isabella Hökmark (M) (pdf, 70 kB)

Beskattning av kapitalvinst vid försäljning av permanentbostad

Motion 2016/17:3264 av Anti Avsan och Isabella Hökmark (båda M)

Motion till riksdagen 2016/17:3264 av Anti Avsan och Isabella Hökmark (båda M) Beskattning av kapitalvinst vid försäljning av permanentbostad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ta initiativ till en översyn av reglerna om beskattning av fysiska


Utskottsberedning: 2016/17:SkU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:3264 av Anti Avsan och Isabella Hökmark (båda M) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:3264 av Anti Avsan och Isabella Hökmark (båda M) (pdf, 72 kB)

Värnskatten

Motion 2016/17:2682 av Isabella Hökmark (M)

Motion till riksdagen 2016/17:2682 av Isabella Hökmark (M) Värnskatten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att avskaffa värnskatten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sveriges konkurrenskraft förutsätter ett fortsatt ledarskap


Utskottsberedning: 2016/17:SkU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2682 av Isabella Hökmark (M) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:2682 av Isabella Hökmark (M) (pdf, 68 kB)

Kreativa näringar

Motion 2016/17:3150 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3150 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Kreativa näringar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram bättre statistik över de kreativa näringarna och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2016/17:NU12 2016/17:NU13 2016/17:NU23
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3150 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:3150 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 86 kB)