Isabella Hökmark(Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Stockholm County, Bench 83
Title Civilekonom
Born 1962
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864762
Email isabella.hokmark[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Cultural Affairs

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-12-17 – 2018-09-24
  • Alternate member 2014-09-29 – 2014-10-03
  • Ordinary member 2006-10-02 – 2014-09-29
  • Committee on Defence

  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Health and Welfare

  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Cultural Affairs

  • Member 2015-01-22 – 2018-09-24
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Deputy member 2010-02-04 – 2010-03-03
  • Deputy member 2009-11-12 – 2009-12-09
  • Deputy member 2008-11-20 – 2008-12-19
  • Deputy member 2007-10-18 – 2008-06-18
  • Deputy member 2007-03-22 – 2007-06-01
  • Deputy member 2006-10-10 – 2006-10-13
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2012-10-04 – 2014-09-29
  • Member 2011-10-12 – 2012-09-18
  • Member 2010-10-19 – 2011-09-15

Said and done

En modern politik för civilsamhället

Motion 2017/18:3069 av Olof Lavesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3069 av Olof Lavesson m.fl. (M) En modern politik för civilsamhället Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i uppdrag att systematiskt sammanställa goda exempel på samarbeten som finns


Utskottsberedning: KrU SoU

Motion 2017/18:3069 av Olof Lavesson m.fl. (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3069 av Olof Lavesson m.fl. (M) (pdf, 71 kB)

Värnskatten

Motion 2017/18:3083 av Isabella Hökmark (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3083 av Isabella Hökmark (M) Värnskatten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att avskaffa värnskatten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sveriges konkurrenskraft förutsätter ett fortsatt ledarskap


Utskottsberedning: SkU

Motion 2017/18:3083 av Isabella Hökmark (M) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:3083 av Isabella Hökmark (M) (pdf, 67 kB)

Kvoteringen av föräldraförsäkringen

Motion 2017/18:3084 av Isabella Hökmark och Lisbeth Sundén Andersson (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:3084 av Isabella Hökmark och Lisbeth Sundén Andersson (båda M) Kvoteringen av föräldraförsäkringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ta bort de kvoterade föräldradagarna och tillkännager detta för


Utskottsberedning: SfU

Motion 2017/18:3084 av Isabella Hökmark och Lisbeth Sundén Andersson (båda M) (docx, 53 kB) Motion 2017/18:3084 av Isabella Hökmark och Lisbeth Sundén Andersson (båda M) (pdf, 67 kB)

Åtgärder för Östersjöns torskbestånd

Motion 2017/18:3085 av Isabella Hökmark (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3085 av Isabella Hökmark (M) Åtgärder för Östersjöns torskbestånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör uppdra åt vederbörande myndigheter att föreslå både kortsiktiga åtgärder inom ramen för gällande regler och


Utskottsberedning: MJU

Motion 2017/18:3085 av Isabella Hökmark (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3085 av Isabella Hökmark (M) (pdf, 67 kB)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Motion 2017/18:3682 av Olof Lavesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3682 av Olof Lavesson m.fl. (M) Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt förslaget i tabellen i motionen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: KrU 2017/18:FiU1

Motion 2017/18:3682 av Olof Lavesson m.fl. (M) (docx, 70 kB) Motion 2017/18:3682 av Olof Lavesson m.fl. (M) (pdf, 99 kB)

Kultur, idrott och hälsa

Motion 2017/18:3072 av Olof Lavesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3072 av Olof Lavesson m.fl. (M) Kultur, idrott och hälsa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att initiera ett samlat arbete mellan stat och idrottsrörelse mot osunda kroppsideal och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: KrU SoU 2017/18:UbU1

Motion 2017/18:3072 av Olof Lavesson m.fl. (M) (docx, 61 kB) Motion 2017/18:3072 av Olof Lavesson m.fl. (M) (pdf, 77 kB)

Kultur och idrott för större gemenskap och minskat utanförskap

Motion 2017/18:3071 av Olof Lavesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3071 av Olof Lavesson m.fl. (M) Kultur och idrott för större gemenskap och minskat utanförskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bygga ut Skapande skola till att omfatta även gymnasieskolan och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: KrU

Motion 2017/18:3071 av Olof Lavesson m.fl. (M) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:3071 av Olof Lavesson m.fl. (M) (pdf, 79 kB)

Ny tid för kulturpolitiken

Motion 2017/18:3070 av Olof Lavesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3070 av Olof Lavesson m.fl. (M) Ny tid för kulturpolitiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur arkitektur, konst och kultur bättre kan tas till vara i det offentliga rummet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: KrU KU SkU UbU 2017/18:KrU1

Motion 2017/18:3070 av Olof Lavesson m.fl. (M) (docx, 62 kB) Motion 2017/18:3070 av Olof Lavesson m.fl. (M) (pdf, 84 kB)

Skatteutjämning

Motion 2017/18:3082 av Isabella Hökmark (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3082 av Isabella Hökmark (M) Skatteutjämning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en förändring av skatteutjämningssystemet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Nuvarande skatteutjämningssystem slår


Utskottsberedning: FiU

Motion 2017/18:3082 av Isabella Hökmark (M) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:3082 av Isabella Hökmark (M) (pdf, 69 kB)

Lagen om anställningsskydd

Motion 2017/18:3081 av Isabella Hökmark (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3081 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd (LAS) och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den svenska arbetsmarknaden präglas allt mer av

2017-10-05

Motion 2017/18:3081 av Isabella Hökmark (M) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:3081 av Isabella Hökmark (M) (pdf, 70 kB)