Isabella Hökmark(Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Stockholm County, Bench 83
Title Civilekonom
Born 1962
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864762
Email isabella.hokmark[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Cultural Affairs

  • Member

  • Member of Parliament

  • Alternate member 2014-09-29 – 2014-10-03
  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-12-17 – 2018-09-24
  • Ordinary member 2006-10-02 – 2014-09-29
  • Committee on Defence

  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Health and Welfare

  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Cultural Affairs

  • Member 2015-01-22 – 2018-09-24
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Deputy member 2010-02-04 – 2010-03-03
  • Deputy member 2009-11-12 – 2009-12-09
  • Deputy member 2008-11-20 – 2008-12-19
  • Deputy member 2007-10-18 – 2008-06-18
  • Deputy member 2007-03-22 – 2007-06-01
  • Deputy member 2006-10-10 – 2006-10-13
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2012-10-04 – 2014-09-29
  • Member 2011-10-12 – 2012-09-18
  • Member 2010-10-19 – 2011-09-15

Said and done

De nya amorteringskraven

Interpellation 2017/18:380 av Isabella Hökmark (M)

Interpellation 2017/18:380 De nya amorteringskraven av Isabella Hökmark (M) till Statsrådet Per Bolund (MP) Den 1 mars skärps amorteringskravet på bolån, vilket innebär att nya lån som överstiger en persons årsinkomst med 4,5 gånger ska amorteras med ytterligare 1 procent utöver de nu befintliga kraven. Det

Inlämnad: 2018-02-13 Svarsdatum: 2018-03-06 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Interpellation 2017/18:380 av Isabella Hökmark (M) (pdf, 86 kB)

Svenska Spels framtid på en licensmarknad

Skriftlig fråga 2017/18:476 av Isabella Hökmark (M)

Fråga 2017/18:476 Svenska Spels framtid på en licensmarknad av Isabella Hökmark (M) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) Arbetet med att ta fram en ny spelpolitik går snart i mål. Efter att ha drivit på om behovet av en ny, licensbaserad spelpolitik ser vi fram emot det förslag som regeringen väntas komma med

Inlämnad: 2017-12-14 Svarsdatum: 2017-12-28 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2017/18:476 av Isabella Hökmark (M) (pdf, 88 kB)

Förutsättningarna för dataspelsnäringen

Interpellation 2017/18:154 av Isabella Hökmark (M)

Interpellation 2017/18:154 Förutsättningarna för dataspelsnäringen av Isabella Hökmark (M) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) Den svenska dataspelsnäringen fortsätter att växa lavinartat. De senaste tre åren har branschens omsättning vuxit till över 12 miljarder kronor, en fördubbling på

Inlämnad: 2017-11-15 Svarsdatum: 2017-12-05 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2017/18:154 av Isabella Hökmark (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Förutsättningarna för dataspelsnäringen

Torskkvoterna i Östersjön

Interpellation 2017/18:110 av Isabella Hökmark (M)

Interpellation 2017/18:110 Torskkvoterna i Östersjön av Isabella Hökmark (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) I september frågade jag statsrådet om hur han kan garantera att regeringen inte accepterar att kvoterna för torskbeståndet sätts på en högre nivå än vad internationella havsforskningsrådet Ices rekommenderar.

Inlämnad: 2017-11-07 Svarsdatum: 2017-11-21 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2017/18:110 av Isabella Hökmark (M) (pdf, 66 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Torskkvoterna i Östersjön

En modern politik för civilsamhället

Motion 2017/18:3069 av Olof Lavesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3069 av Olof Lavesson m.fl. (M) En modern politik för civilsamhället Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i uppdrag att systematiskt sammanställa goda exempel på samarbeten som finns


Utskottsberedning: 2017/18:KrU3 2017/18:SoU13

Motion 2017/18:3069 av Olof Lavesson m.fl. (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3069 av Olof Lavesson m.fl. (M) (pdf, 71 kB)

Värnskatten

Motion 2017/18:3083 av Isabella Hökmark (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3083 av Isabella Hökmark (M) Värnskatten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att avskaffa värnskatten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sveriges konkurrenskraft förutsätter ett fortsatt ledarskap


Utskottsberedning: 2017/18:SkU8

Motion 2017/18:3083 av Isabella Hökmark (M) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:3083 av Isabella Hökmark (M) (pdf, 67 kB)

Kvoteringen av föräldraförsäkringen

Motion 2017/18:3084 av Isabella Hökmark och Lisbeth Sundén Andersson (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:3084 av Isabella Hökmark och Lisbeth Sundén Andersson båda M Kvoteringen av föräldraförsäkringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ta bort de kvoterade föräldradagarna och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2017/18:SfU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3084 av Isabella Hökmark och Lisbeth Sundén Andersson (båda M) (docx, 53 kB) Motion 2017/18:3084 av Isabella Hökmark och Lisbeth Sundén Andersson (båda M) (pdf, 67 kB)

Åtgärder för Östersjöns torskbestånd

Motion 2017/18:3085 av Isabella Hökmark (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3085 av Isabella Hökmark (M) Åtgärder för Östersjöns torskbestånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör uppdra åt vederbörande myndigheter att föreslå både kortsiktiga åtgärder inom ramen för gällande regler och


Utskottsberedning: 2017/18:MJU13

Motion 2017/18:3085 av Isabella Hökmark (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3085 av Isabella Hökmark (M) (pdf, 67 kB)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Motion 2017/18:3682 av Olof Lavesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3682 av Olof Lavesson m.fl. (M) Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt förslaget i tabellen i motionen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2017/18:FiU1 2017/18:KrU1 2017/18:KrU2 2017/18:KrU5
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 11 avslag, 2 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3682 av Olof Lavesson m.fl. (M) (docx, 70 kB) Motion 2017/18:3682 av Olof Lavesson m.fl. (M) (pdf, 99 kB)

Kultur, idrott och hälsa

Motion 2017/18:3072 av Olof Lavesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3072 av Olof Lavesson m.fl. (M) Kultur, idrott och hälsa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att initiera ett samlat arbete mellan stat och idrottsrörelse mot osunda kroppsideal och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:KrU2 2017/18:KrU5 2017/18:SoU13 2017/18:UbU1
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 1 avslag, 9 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3072 av Olof Lavesson m.fl. (M) (docx, 61 kB) Motion 2017/18:3072 av Olof Lavesson m.fl. (M) (pdf, 77 kB)