Isabella Hökmark(Mod)

Isabella Hökmark (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Stockholm County, Bench 83
Title Civilekonom
Born 1962
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864762
Email isabella.hokmark[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Cultural Affairs

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-12-17 – 2018-09-24
  • Alternate member 2014-09-29 – 2014-10-03
  • Ordinary member 2006-10-02 – 2014-09-29
  • Committee on Defence

  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Health and Welfare

  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Cultural Affairs

  • Member 2015-01-22 – 2018-09-24
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Deputy member 2010-02-04 – 2010-03-03
  • Deputy member 2009-11-12 – 2009-12-09
  • Deputy member 2008-11-20 – 2008-12-19
  • Deputy member 2007-10-18 – 2008-06-18
  • Deputy member 2007-03-22 – 2007-06-01
  • Deputy member 2006-10-10 – 2006-10-13
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2012-10-04 – 2014-09-29
  • Member 2011-10-12 – 2012-09-18
  • Member 2010-10-19 – 2011-09-15

Said and done

Bottentrålning i Östersjön

Skriftlig fråga 2016/17:1722 av Isabella Hökmark (M)

Fråga 2016/17:1722 Bottentrålning i Östersjön av Isabella Hökmark (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Tillståndet för Östersjötorsken beskrivs av organisationen Baltic Sea 2020 som allvarligt. Enligt dem är tillståndet nu så allvarligt att de vetenskapliga modeller, som förvaltningsplan och kvoter baserats

Inlämnad: 2017-07-04 Svarsdatum: 2017-07-20 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1722 av Isabella Hökmark (M) (pdf, 75 kB)

Underskott inom offentlig välfärd

Skriftlig fråga 2016/17:1720 av Isabella Hökmark (M)

Fråga 2016/17:1720 Underskott inom offentlig välfärd av Isabella Hökmark (M) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) Offentligt finansierade välfärdsverksamheter, som primärvård och hemtjänst, dras årligen med stora underskott. Det är anmärkningsvärt att det talas så lite om det; det är snarare mer fokus på väldrivna

Inlämnad: 2017-07-04 Svarsdatum: 2017-08-15 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1720 av Isabella Hökmark (M) (pdf, 77 kB)

Välfärdsutredningens förslag

Skriftlig fråga 2016/17:1715 av Isabella Hökmark (M)

Fråga 2016/17:1715 Välfärdsutredningens förslag av Isabella Hökmark (M) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) Almega har presenterat en rapport med beräkningar av hur Välfärdsutredningens förslag riskerar att slå mot den offentliga vården. Rapporten visar bland annat att den landstingsdrivna vården kommer att

Inlämnad: 2017-07-04 Svarsdatum: 2017-08-15 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1715 av Isabella Hökmark (M) (pdf, 66 kB)

Effekterna av fri entré-reformen

Interpellation 2016/17:479 av Isabella Hökmark (M)

Interpellation 2016/17:479 Effekterna av fri entré-reformen av Isabella Hökmark (M) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) Myndigheten för Kulturanalys har, i sin rapport om besöksutvecklingen för de centrala museerna 2016, utvärderat konsekvenserna av införandet av fri entré på vissa centrala

Inlämnad: 2017-04-27 Svarsdatum: 2017-05-12 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2016/17:479 av Isabella Hökmark (M) (pdf, 67 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Effekterna av fri entré-reformen

Extra medel till kulturskolorna

Interpellation 2016/17:339 av Isabella Hökmark (M)

Interpellation 2016/17:339 Extra medel till kulturskolorna av Isabella Hökmark (M) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) Ett av de stora löftena som regeringspartierna lyfte fram i opposition var att sänka avgifterna för kulturskolorna. Detta löfte uppfylls delvis genom att man i budgeten för

Inlämnad: 2017-02-27 Svarsdatum: 2017-03-14 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Interpellation 2016/17:339 av Isabella Hökmark (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Extra medel till kulturskolorna

Välfärdsutredningen

Interpellation 2016/17:290 av Isabella Hökmark (M)

Interpellation 2016/17:290 Välfärdsutredningen av Isabella Hökmark (M) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) Ledande redovisningsexperter och tunga branschföreträdare varnar för oanade konsekvenser av Reepalus välfärdsutredning. Bland annat har PWC räknat på förslaget, där de har funnit betydande risker för att

Inlämnad: 2017-02-03 Svarsdatum: 2017-02-24 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2016/17:290 av Isabella Hökmark (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Välfärdsutredningen

Hot, hat och desinformation på internet

Skriftlig fråga 2016/17:450 av Isabella Hökmark (M)

Fråga 2016/17:450 Hot, hat och desinformation på internet av Isabella Hökmark (M) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) Kultur- och demokratiministern har i en intervju i Expressen talat om hur viktigt det är att bekämpa hat på nätet. Här är vi eniga. Men i samma intervju sa ministern att sociala

Inlämnad: 2016-12-06 Svarsdatum: 2016-12-14 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:450 av Isabella Hökmark (M) (pdf, 77 kB)

LAN-spel

Skriftlig fråga 2016/17:319 av Isabella Hökmark (M)

Fråga 2016/17:319 LAN-spel av Isabella Hökmark (M) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) I kulturutskottets betänkande 2014/15:KrU4 beslutade en enig riksdag om ett tillkännagivande om att tillståndsplikten för LAN-spel ska tas bort, alternativt att LAN-spel ska avgiftsbefrias. I regeringens skrivelse 75 meddelar

Inlämnad: 2016-11-11 Svarsdatum: 2016-11-23 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2016/17:319 av Isabella Hökmark (M) (pdf, 74 kB)

Lag om kvotering

Interpellation 2016/17:46 av Isabella Hökmark (M)

Interpellation 2016/17:46 Lag om kvotering av Isabella Hökmark (M) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) Regeringen skickade den 8 september en promemoria med lagförslag som avser könsfördelning i börsbolag och statliga bolag. Enligt förslaget ska minst 40 procent av styrelseledamöterna vara

Inlämnad: 2016-10-12 Svarsdatum: 2016-10-28 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2016/17:46 av Isabella Hökmark (M) (pdf, 67 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Lag om kvotering

Svenskt medlemskap i Nato

Motion 2016/17:2681 av Isabella Hökmark (M)

Motion till riksdagen 2016/17:2681 av Isabella Hökmark (M) Svenskt medlemskap i Nato Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en färdplan för svenskt Natomedlemskap och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den ryska upprustningen är omfattande


Utskottsberedning: UU

Motion 2016/17:2681 av Isabella Hökmark (M) (docx, 52 kB) Motion 2016/17:2681 av Isabella Hökmark (M) (pdf, 69 kB)