Ingemar Nilsson(SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västernorrland County, Bench 203
Title Ombudsman.
Born 1956
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865906
Email ingemar.nilsson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Finance

  • Member
  • Committee on Taxation

  • Deputy member
  • The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Industry and Trade

  • Member 2014-10-07 – 2017-04-06
  • Member 2013-10-04 – 2014-09-29
  • Deputy member 2010-10-12 – 2013-10-03
  • Committee on Finance

  • Member 2017-04-06 – 2018-09-24
  • Deputy member 2014-11-25 – 2017-04-06
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2017-09-19 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2014-12-17 – 2015-10-31
  • The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

  • Member 2016-11-01 –
  • Personally appointed substitute 2014-10-24 – 2016-10-31

Said and done

Mittuniversitetet

Motion 2017/18:2131 av Ingemar Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2131 av Ingemar Nilsson m.fl. (S) Mittuniversitetet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta Mittuniversitetets betydelse för tillväxt och välfärd och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige är och ska


Utskottsberedning: 2017/18:UbU16

Motion 2017/18:2131 av Ingemar Nilsson m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2131 av Ingemar Nilsson m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Statens ansvar för infrastrukturinvesteringar

Motion 2017/18:2196 av Ingemar Nilsson (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2196 av Ingemar Nilsson (S) Statens ansvar för infrastrukturinvesteringar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om investeringar i och underhåll av Sveriges järnvägsnät och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vi måste


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:2196 av Ingemar Nilsson (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2196 av Ingemar Nilsson (S) (pdf, 59 kB)

Ökat byggande i trä

Motion 2017/18:2662 av Kristina Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2662 av Kristina Nilsson m.fl. (S) Ökat byggande i trä Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett ökat bostadsbyggande i trä och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skogen är en viktig basindustri i Sverige. En stor


Utskottsberedning: 2017/18:CU15

Motion 2017/18:2662 av Kristina Nilsson m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2662 av Kristina Nilsson m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Det arbetsintegrerande sociala företagandet

Motion 2017/18:2628 av Lennart Axelsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2628 av Lennart Axelsson m.fl. (S) Det arbetsintegrerande sociala företagandet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det arbetsintegrerade sociala företagandet bör vara en viktig resurs för arbetsmarknadspolitiska insatser och


Utskottsberedning: FiU 2017/18:AU4 2017/18:NU12
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 2 avslag, 3 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:2628 av Lennart Axelsson m.fl. (S) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:2628 av Lennart Axelsson m.fl. (S) (pdf, 82 kB)

Utdrag ur brottsregister vid anställning

Motion 2017/18:2232 av Ingemar Nilsson (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2232 av Ingemar Nilsson (S) Utdrag ur brottsregister vid anställning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utdrag ur brottsregistret vid nyanställningar och tillkännager detta för regeringen. Motivering När det gäller anställning


Utskottsberedning: 2017/18:AU9

Motion 2017/18:2232 av Ingemar Nilsson (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2232 av Ingemar Nilsson (S) (pdf, 61 kB)

Arbetsmarknad för personer med nedsatt arbetsförmåga

Motion 2017/18:2162 av Jasenko Omanovic m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2162 av Jasenko Omanovic m.fl. (S) Arbetsmarknad för personer med nedsatt arbetsförmåga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en arbetsmarknad för personer med nedsatt arbetsförmåga och tillkännager detta för regeringen. Motivering Nästan


Utskottsberedning: 2017/18:AU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2162 av Jasenko Omanovic m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2162 av Jasenko Omanovic m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Tillståndshantering för gruvverksamhet

Motion 2017/18:1619 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:1619 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (båda S) Tillståndshantering för gruvverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om beslutsprocesserna vid myndighetsbeslut vid tillståndshantering och tillkännager detta för regeringen. Motivering Tillgång


Utskottsberedning: 2017/18:NU10

Motion 2017/18:1619 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (båda S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1619 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (båda S) (pdf, 67 kB)

Nationell strategi för att säkerställa god tillgång på rent dricksvatten i hela landet

Motion 2017/18:1356 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1356 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S) Nationell strategi för att säkerställa god tillgång på rent dricksvatten i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningar för en nationell strategi för säkerställande


Utskottsberedning: 2017/18:MJU16

Motion 2017/18:1356 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1356 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

SGI och livslångt lärande

Motion 2017/18:1120 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:1120 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (båda S) SGI och livslångt lärande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regelverket för sjukpenning under studietiden bör ses över och tillkännager detta för regeringen. Motivering Arbetstagarna


Utskottsberedning: 2017/18:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1120 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1120 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (båda S) (pdf, 64 kB)

Gymnasieutbildningar och arbetsmarknadsbehov

Motion 2017/18:869 av Jasenko Omanovic m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:869 av Jasenko Omanovic m.fl. (S) Gymnasieutbildningar och arbetsmarknadsbehov Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av att uppnå en bättre styrning av vilka gymnasieutbildningar som erbjuds i förhållande till


Utskottsberedning: 2017/18:UbU14

Motion 2017/18:869 av Jasenko Omanovic m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:869 av Jasenko Omanovic m.fl. (S) (pdf, 64 kB)