Ingela Nylund Watz (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Stockholm County, Bench 145
Title Ombudsman.
Born 1962
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865645
Email ingela.nylund.watz[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Finance

  • Member
  • Committee on Education

  • Deputy member
  • The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Transport and Communications

  • Member 2014-10-07 – 2014-11-25
  • Committee on Finance

  • Member 2014-11-25 – 2018-09-24
  • Deputy member 2014-10-07 – 2014-11-25
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 2010-10-12 – 2010-11-09
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Education

  • Deputy member 2017-09-19 – 2018-09-24
  • The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

  • Member 2014-11-01 –
  • The Swedish Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

  • Deputy member 2010-11-01 – 2011-04-28

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 10-. Ledamot finansutskottet 14- och trafikutskottet 14. Suppleant utrikesutskottet 10, näringsutskottet 10-14 och finansutskottet 14. Ledamot styrelsen för stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 14-. Suppleant Europarådets svenska delegation 10-11.
 • Föräldrar

  Metallarbetaren Börje Nylund och sjukvårdsbiträdet Solveig Nylund, f. Niva.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, Jönköping, slutår 81.
 • Anställningar

  Ombudsman, SSU Jönköping 81-83. Ombudsman, SSU-förbundet, Stockholm 83-86. Politisk sekreterare, Södertälje kommun 86-88. Tjänsteman, vd-staben, AB Telgebostäder, Södertälje 89-90. Politiskt sakkunnig, Justitiedepartementet 90-91. Ombudsman, Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt 93-94. 1:e ombudsman, Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt 94-98. Heltidsarvoderad förtroendevald, Stockholms läns landsting 99-02. Landstingsråd, Stockholms läns landsting 99-02. Finanslandstingsråd, Stockholms läns landsting 02-06. Landstingsråd, Stockholms läns landsting 06-10.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Länsstyrelsen i Stockholms län 00-07. Ledamot, länsstyrelsens styrgrupp för Operation Kvinnofrid 03-07. Ledamot, styrelsen för Södertörns högskola 03-07. Ersättare, Rikssjukvårdsnämnden 06-10.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Södertälje 91-96, 98-02 och 10-, 1:e vice ordförande 91-94, ledamot, valberedningen 91-94. Ledamot, miljö-och hälsoskyddsnämnden, Södertälje 89-91. Suppleant, styrelsen för Stiftelsen Telgebostäder, Södertälje 87-88. Landstingsfullmäktig, Stockholms län 94-10, valberedningen 95-98, 2:e vice ordförande, kulturnämnden 99-00. 2:e vice ordförande, landstingsstyrelsen, Stockholms län 99-02 och 06-10, ordförande 02-06. Ordförande, landstingsrådsberedningen 02-06. 2:e vice ordförande, regionplane- och trafiknämnden, Stockholms län 99-00, ledamot 00-02. Vice ordförande, Stockholms läns landstings Internfinans AB 99-02 och 06-10, ordförande 02-06. Vice ordförande, Skärgårdsstiftelsen, Stockholms län 00-02. Vice ordförande, Stiftelsen Clara, Stockholms län 01-02 och 06-10, ordförande 02-06. 2:e vice ordförande, Landstingshuset i Stockholm AB 06-10. Ledamot, styrelsen Telge AB 10-.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ledamot, gruppstyrelsen för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting 94-99. Ordförande, gruppstyrelsen för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting 99-03. Vice ordförande, Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt 00-10. Ledamot, partistyrelsen, Socialdemokraterna 01-09. Ledamot, gruppstyrelsen för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting 03-06. Ordförande, gruppstyrelsen för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting 06-10. Vice ordförande, Svenska Kommunförbundets och Landstingsförbundets gemensamma demokrati- och självstyrelseberedning 99-03. Ersättare, Landstingsförbundets styrelse 00-03. Ledamot, Landstingsförbundets styrelse 03-07. Ordförande, Landstingsförbundets ekonomiberedning 03-07. Ersättare, styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting 07-11. Ledamot, styrelsen för Stiftelsen Vintersol 07-10. Ledamot, Inmovintersol, Teneriffa S.L 07-10. Ordförande, Telgebostäder AB, Södertälje 09-, ledamot 10-.

Said and done

Framtidsreformer för Stockholmsregionen

Motion 2015/16:2534 av Börje Vestlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2534 av Börje Vestlund m.fl. (S) Framtidsreformer för Stockholmsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av en urban tillväxtpolitik och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2015/16:AU6 2015/16:NU17 2015/16:SoU7 2015/16:UbU16 2016/17:CU14 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2015/16:2534 av Börje Vestlund m.fl. (S) (docx, 64 kB) Motion 2015/16:2534 av Börje Vestlund m.fl. (S) (pdf, 129 kB)

Behovet av nya riktlinjer för behandling av sköldkörtelsjukdomar och sjukdomstillstånd med likartade symptom orsakade av autoimmuna processer

Motion 2015/16:1401 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:1401 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) Behovet av nya riktlinjer för behandling av sköldkörtelsjukdomar och sjukdomstillstånd med likartade symptom orsakade av autoimmuna processer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av nya


Utskottsberedning: 2015/16:SoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1401 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:1401 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Garantipension till hemlandet

Motion 2015/16:1406 av Åsa Westlund och Ingela Nylund Watz (båda S)

Motion till riksdagen 2015/16:1406 av Åsa Westlund och Ingela Nylund Watz (båda S) Garantipension till hemlandet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av att upprätta avtal med länder om att garantipensionen får medföras till hemlandet och


Utskottsberedning: 2015/16:SfU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1406 av Åsa Westlund och Ingela Nylund Watz (båda S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:1406 av Åsa Westlund och Ingela Nylund Watz (båda S) (pdf, 63 kB)

Utvärdering av erbjudandet om hälsoundersökning inom ramen för flyktingmottagandet

Motion 2015/16:808 av Ingela Nylund Watz (S)

Motion till riksdagen 2015/16:808 av Ingela Nylund Watz (S) Utvärdering av erbjudandet om hälsoundersökning inom ramen för flyktingmottagandet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att utvärdera och analysera resultaten av erbjudandet om hälsoundersökning


Utskottsberedning: 2015/16:SoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:808 av Ingela Nylund Watz (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:808 av Ingela Nylund Watz (S) (pdf, 62 kB)

Ansvarsfördelningen mellan kommunerna vid mottagandet av ensamkommande flyktingbarn

Motion 2015/16:807 av Ingela Nylund Watz och Serkan Köse (båda S)

Motion till riksdagen 2015/16:807 av Ingela Nylund Watz och Serkan Köse (båda S) Ansvarsfördelningen mellan kommunerna vid mottagandet av ensamkommande flyktingbarn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att tydliggöra ansvaret mellan kommunerna vid


Utskottsberedning: 2015/16:SoU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:807 av Ingela Nylund Watz och Serkan Köse (båda S) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:807 av Ingela Nylund Watz och Serkan Köse (båda S) (pdf, 75 kB)

Värdigt eget boende för nyanlända flyktingar

Motion 2015/16:802 av Ingela Nylund Watz och Serkan Köse (båda S)

Motion till riksdagen 2015/16:802 av Ingela Nylund Watz och Serkan Köse (båda S) Värdigt eget boende för nyanlända flyktingar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra situationen för nyanlända flyktingar genom att införa ett så kallat värdigt eget


Utskottsberedning: 2015/16:SfU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:802 av Ingela Nylund Watz och Serkan Köse (båda S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:802 av Ingela Nylund Watz och Serkan Köse (båda S) (pdf, 70 kB)

Minskning av företagens administrativa börda

Motion 2015/16:815 av Mathias Tegnér och Ingela Nylund Watz (båda S)

Motion till riksdagen 2015/16:815 av Mathias Tegnér och Ingela Nylund Watz (båda S) Minskning av företagens administrativa börda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av konsekvensutredningar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2015/16:NU15
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:815 av Mathias Tegnér och Ingela Nylund Watz (båda S) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:815 av Mathias Tegnér och Ingela Nylund Watz (båda S) (pdf, 75 kB)

Den svenska hästnäringen

Motion 2015/16:821 av Ingela Nylund Watz (S)

Motion till riksdagen 2015/16:821 av Ingela Nylund Watz (S) Den svenska hästnäringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att, i samverkan med berörda aktörer, utveckla den svenska hästnäringens potential och tillkännager detta för regeringen. Motivering I


Utskottsberedning: 2015/16:MJU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:821 av Ingela Nylund Watz (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:821 av Ingela Nylund Watz (S) (pdf, 64 kB)