Ingela Nylund Watz (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Stockholm County, Bench 55
Title Ombudsman.
Born 1962
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865645
Email ingela.nylund.watz[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Finance

  • Member
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member
  • The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

  • Member
  • Nominations Committee

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2022-09-26
  • Committee on Transport and Communications

  • Member 2014-10-07 – 2014-11-25
  • Committee on Finance

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Member 2014-11-25 – 2018-09-24
  • Deputy member 2014-10-07 – 2014-11-25
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 2010-10-12 – 2010-11-09
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Education

  • Deputy member 2017-09-19 – 2018-09-24
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

  • Member 2014-11-01 –
  • The Swedish Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

  • Deputy member 2010-11-01 – 2011-04-28
  • Nominations Committee

  • Deputy member 2018-09-24 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 10-. Ledamot finansutskottet 14- och trafikutskottet 14. Suppleant utrikesutskottet 10, näringsutskottet 10-14 och finansutskottet 14. Ledamot styrelsen för stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 14-. Suppleant Europarådets svenska delegation 10-11.
 • Föräldrar

  Metallarbetaren Börje Nylund och sjukvårdsbiträdet Solveig Nylund, f. Niva.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, Jönköping, slutår 81.
 • Anställningar

  Ombudsman, SSU Jönköping 81-83. Ombudsman, SSU-förbundet, Stockholm 83-86. Politisk sekreterare, Södertälje kommun 86-88. Tjänsteman, vd-staben, AB Telgebostäder, Södertälje 89-90. Politiskt sakkunnig, Justitiedepartementet 90-91. Ombudsman, Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt 93-94. 1:e ombudsman, Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt 94-98. Heltidsarvoderad förtroendevald, Stockholms läns landsting 99-02. Landstingsråd, Stockholms läns landsting 99-02. Finanslandstingsråd, Stockholms läns landsting 02-06. Landstingsråd, Stockholms läns landsting 06-10.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Länsstyrelsen i Stockholms län 00-07. Ledamot, länsstyrelsens styrgrupp för Operation Kvinnofrid 03-07. Ledamot, styrelsen för Södertörns högskola 03-07. Ersättare, Rikssjukvårdsnämnden 06-10.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Södertälje 91-96, 98-02 och 10-, 1:e vice ordförande 91-94, ledamot, valberedningen 91-94. Ledamot, miljö-och hälsoskyddsnämnden, Södertälje 89-91. Suppleant, styrelsen för Stiftelsen Telgebostäder, Södertälje 87-88. Landstingsfullmäktig, Stockholms län 94-10, valberedningen 95-98, 2:e vice ordförande, kulturnämnden 99-00. 2:e vice ordförande, landstingsstyrelsen, Stockholms län 99-02 och 06-10, ordförande 02-06. Ordförande, landstingsrådsberedningen 02-06. 2:e vice ordförande, regionplane- och trafiknämnden, Stockholms län 99-00, ledamot 00-02. Vice ordförande, Stockholms läns landstings Internfinans AB 99-02 och 06-10, ordförande 02-06. Vice ordförande, Skärgårdsstiftelsen, Stockholms län 00-02. Vice ordförande, Stiftelsen Clara, Stockholms län 01-02 och 06-10, ordförande 02-06. 2:e vice ordförande, Landstingshuset i Stockholm AB 06-10. Ledamot, styrelsen Telge AB 10-.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ledamot, gruppstyrelsen för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting 94-99. Ordförande, gruppstyrelsen för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting 99-03. Vice ordförande, Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt 00-10. Ledamot, partistyrelsen, Socialdemokraterna 01-09. Ledamot, gruppstyrelsen för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting 03-06. Ordförande, gruppstyrelsen för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting 06-10. Vice ordförande, Svenska Kommunförbundets och Landstingsförbundets gemensamma demokrati- och självstyrelseberedning 99-03. Ersättare, Landstingsförbundets styrelse 00-03. Ledamot, Landstingsförbundets styrelse 03-07. Ordförande, Landstingsförbundets ekonomiberedning 03-07. Ersättare, styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting 07-11. Ledamot, styrelsen för Stiftelsen Vintersol 07-10. Ledamot, Inmovintersol, Teneriffa S.L 07-10. Ordförande, Telgebostäder AB, Södertälje 09-, ledamot 10-.

Said and done

Ge Södertörns högskola universitetsstatus

Motion 2018/19:2020 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2020 av Ingela Nylund Watz m.fl. S Ge Södertörns högskola universitetsstatus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Södertörns högskola och tillkännager detta för regeringen. Motivering Riskdagen beslutade 1995 att inrätta Södertörns högskola


Utskottsberedning: UbU

Motion 2018/19:2020 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2020 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (pdf, 87 kB)

Helhetsöversyn på taxibranschen

Motion 2018/19:2185 av Serkan Köse m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2185 av Serkan Köse m.fl. S Helhetsöversyn på taxibranschen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hela taxibranschen med lösningar som leder till en väl fungerande bransch i framtiden och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2185 av Serkan Köse m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2185 av Serkan Köse m.fl. (S) (pdf, 81 kB)

Säkra kapaciteten över Saltsjö-Mälarsnittet i Södertälje för fordonstrafik

Motion 2018/19:2145 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2145 av Ingela Nylund Watz m.fl. S Säkra kapaciteten över Saltsjö-Mälarsnittet i Södertälje för fordonstrafik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att utöka kapaciteten och minimera


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2145 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2145 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (pdf, 78 kB)

Estetiska behandlingar

Motion 2018/19:2147 av Ingela Nylund Watz (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2147 av Ingela Nylund Watz S Estetiska behandlingar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över regelverket för estetiska behandlingar så att de alltid ska utföras av hälso- och sjukvårdspersonal och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:SoU8

Motion 2018/19:2147 av Ingela Nylund Watz (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2147 av Ingela Nylund Watz (S) (pdf, 72 kB)

Utveckla nödvändigt kunskapsstöd/nationella riktlinjer för behandling av sköldkörtelsjukdomar

Motion 2018/19:2131 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2131 av Ingela Nylund Watz m.fl. S Utveckla nödvändigt kunskapsstöd/nationella riktlinjer för behandling av sköldkörtelsjukdomar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att utveckla nödvändigt kunskapsstöd/nationella riktlinjer för


Utskottsberedning: 2018/19:SoU8

Motion 2018/19:2131 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2131 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (pdf, 86 kB)

Minska företagens administrativa börda

Motion 2018/19:1783 av Markus Selin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1783 av Markus Selin m.fl. S Minska företagens administrativa börda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om implementering av EU-direktiv och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta


Utskottsberedning: 2018/19:NU7

Motion 2018/19:1783 av Markus Selin m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:1783 av Markus Selin m.fl. (S) (pdf, 87 kB)

Brott mot äldre

Motion 2018/19:1781 av Ingela Nylund Watz (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1781 av Ingela Nylund Watz S Brott mot äldre Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om brott mot äldre och tillkännager detta för regeringen. Motivering Många äldre känner sig idag otrygga samtidigt som antalet brott riktade mot just äldre ökar


Utskottsberedning: 2018/19:JuU14

Motion 2018/19:1781 av Ingela Nylund Watz (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1781 av Ingela Nylund Watz (S) (pdf, 75 kB)

Lagstiftning för att motverka olovlig handel med svarta hyreskontrakt

Motion 2018/19:1811 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1811 av Ingela Nylund Watz m.fl. S Lagstiftning för att motverka olovlig handel med svarta hyreskontrakt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av skärpt lagstiftning för att motverka olovlig handel med svarta hyreskontrakt och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:CU8

Motion 2018/19:1811 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:1811 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (pdf, 88 kB)

Åtgärder mot illegala trafikskolor

Motion 2018/19:1302 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1302 av Ingela Nylund Watz m.fl. S Åtgärder mot illegala trafikskolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av lagändringar och andra åtgärder för att motverka förekomsten illegala trafikskolor och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:1302 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1302 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (pdf, 79 kB)

Direktutbildning till barnmorska

Motion 2018/19:1158 av Anna Vikström och Ingela Nylund Watz (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1158 av Anna Vikström och Ingela Nylund Watz båda S Direktutbildning till barnmorska Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av en direktutbildning till barnmorska och tillkännager detta för regeringen. Motivering Barnmorskors


Utskottsberedning: UbU

Motion 2018/19:1158 av Anna Vikström och Ingela Nylund Watz (båda S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1158 av Anna Vikström och Ingela Nylund Watz (båda S) (pdf, 81 kB)