Ida Karkiainen (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Norrbotten County, Bench 312
Title Strateg
Born 1988
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email ida.karkiainen[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on the Constitution

  • Member

  • Member of Parliament

  • Alternate member 2016-04-05 – 2018-09-24
  • Ledig ersättare 2015-09-01 – 2016-04-04
  • Alternate member 2014-10-03 – 2015-08-31
  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2018-09-24 – 2022-09-26
  • Committee on Cultural Affairs

  • Member 2017-10-13 – 2018-09-24
  • Deputy member 2014-10-07 – 2017-10-13
  • Committee on the Constitution

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Deputy member 2015-05-05 – 2018-09-24
  • Committee on Education

  • Deputy member 2014-11-25 – 2018-09-24
  • Extra deputy member 2018-03-13 – 2018-05-24

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 14-. Suppleant kulturutskottet 14-, utbildningsutskottet 14- och konstitutionsutskottet 15-.
 • Föräldrar

  Vårdaren Nils Karkiainen och administratören Kerstin Hedlund.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, naturvetenskapliga programmet med inriktning miljövetenskap, Tornedalsskolan, Haparanda 03-06. Politices Magister, Luleå tekniska universitet 06-10.
 • Anställningar

  Butiksbiträde, Ica Supermarket samt Ica Maxi 05-10. Fritidsledare, Station - Ungdomens Hus, Haparanda stad 07-10. Projektledare, kommunledningen, Haparanda 10-11. Strateg, Norrbottens läns landsting 11-.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, insynsrådet, Länsstyrelsen i Norrbotten 15-. Styrelseledamot, Stiftelsen arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 16-. Ungdomsdelegat, Världshälsoorganisationen, Socialstyrelsen 06-10.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Haparanda 10-. Kommunstyrelsen, Haparanda 11-14. Vice ordförande, barn-och ungdomsnämnden, Haparanda 11-14.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Vice ordförande, Rädda Barnen, Haparanda 09-12. Styrelseledamot, Rädda Barnen, Norrbottens distrikt 10-12. Ordförande, Haparanda arbetarekommun 16-, vice ordförande 10-12. Styrelseledamot, FN-föreningen, Haparanda 16-.

Said and done

Datacenter och digital industri

Motion 2017/18:587 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:587 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. S Datacenter och digital industri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att forma en nationell strategi för att främja investeringar inom datacenter och satsa på forskning inom datacenter och big


Utskottsberedning: 2017/18:NU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:587 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:587 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (pdf, 69 kB)

Utred betygssystemets konsekvenser

Motion 2016/17:2144 av Ida Karkiainen (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2144 av Ida Karkiainen (S) Utred betygssystemets konsekvenser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för en översyn av betygssystemets konsekvenser och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skollagen föreskriver


Utskottsberedning: 2016/17:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2144 av Ida Karkiainen (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2144 av Ida Karkiainen (S) (pdf, 58 kB)

En jämlik barndom

Motion 2016/17:2865 av Anders Österberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2865 av Anders Österberg m.fl. (S) En jämlik barndom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ta fram en nationell handlingsplan för att alla barn ska få en jämlik barndom och tillkännager detta för regeringen. Motivering Barn


Utskottsberedning: 2016/17:SfU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2865 av Anders Österberg m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2865 av Anders Österberg m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Barns behov av närvarande poliser

Motion 2016/17:2222 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2222 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S) Barns behov av närvarande poliser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att låta fler poliser finnas i bostadsområden i förebyggande arbete och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2016/17:JuU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2016/17:2222 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2222 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Barns rätt till kunskap om sina rättigheter

Motion 2016/17:1700 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1700 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) Barns rätt till kunskap om sina rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att stärka alla barns rätt till kunskap om FN:s barnkonvention och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2016/17:KrU8 2016/17:UbU18
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:1700 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:1700 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Behovet av ledarhundar för personer med synnedsättning

Motion 2016/17:866 av Ida Karkiainen (S)

Motion till riksdagen 2016/17:866 av Ida Karkiainen (S) Behovet av ledarhundar för personer med synnedsättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda behovet av ledarhundar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Cirka 100 000 människor


Utskottsberedning: 2016/17:SoU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:866 av Ida Karkiainen (S) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:866 av Ida Karkiainen (S) (pdf, 56 kB)

Försäkringskassans terminologi

Motion 2016/17:886 av Anna Vikström och Ida Karkiainen (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:886 av Anna Vikström och Ida Karkiainen (båda S) Försäkringskassans terminologi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av en enkel och begriplig terminologi för Försäkringskassan vid kommande förändringar i berörd


Utskottsberedning: 2016/17:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:886 av Anna Vikström och Ida Karkiainen (båda S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:886 av Anna Vikström och Ida Karkiainen (båda S) (pdf, 68 kB)

Stöd till brottsofferjourer

Motion 2016/17:1041 av Åsa Westlund och Ida Karkiainen (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:1041 av Åsa Westlund och Ida Karkiainen (båda S) Stöd till brottsofferjourer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om mer långsiktiga förutsättningar för brottsofferjourernas viktiga verksamhet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det


Utskottsberedning: 2016/17:JuU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1041 av Åsa Westlund och Ida Karkiainen (båda S) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:1041 av Åsa Westlund och Ida Karkiainen (båda S) (pdf, 61 kB)

Barns rätt till nallen

Motion 2016/17:1038 av Ida Karkiainen m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1038 av Ida Karkiainen m.fl. (S) Barns rätt till nallen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa undantag från 9 kap. 1 § föräldrabalken så att barn i samband med omhändertagande ges rätt till egendom


Utskottsberedning: 2016/17:CU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1038 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1038 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (pdf, 69 kB)

Stärk vården efter förlossning

Motion 2016/17:623 av Åsa Westlund och Ida Karkiainen (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:623 av Åsa Westlund och Ida Karkiainen (båda S) Stärk vården efter förlossning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vård och stöd till kvinnor efter förlossning måste prioriteras högre och tillkännager detta för regeringen. Motivering Efter


Utskottsberedning: 2016/17:SoU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:623 av Åsa Westlund och Ida Karkiainen (båda S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:623 av Åsa Westlund och Ida Karkiainen (båda S) (pdf, 63 kB)