Ida Karkiainen (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Norrbotten County, Bench 312
Title Strateg
Born 1988
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email ida.karkiainen[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on the Constitution

  • Member

  • Member of Parliament

  • Alternate member 2016-04-05 – 2018-09-24
  • Ledig ersättare 2015-09-01 – 2016-04-04
  • Alternate member 2014-10-03 – 2015-08-31
  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2018-09-24 – 2022-09-26
  • Committee on Cultural Affairs

  • Member 2017-10-13 – 2018-09-24
  • Deputy member 2014-10-07 – 2017-10-13
  • Committee on the Constitution

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Deputy member 2015-05-05 – 2018-09-24
  • Committee on Education

  • Deputy member 2014-11-25 – 2018-09-24
  • Extra deputy member 2018-03-13 – 2018-05-24

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 14-. Suppleant kulturutskottet 14-, utbildningsutskottet 14- och konstitutionsutskottet 15-.
 • Föräldrar

  Vårdaren Nils Karkiainen och administratören Kerstin Hedlund.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, naturvetenskapliga programmet med inriktning miljövetenskap, Tornedalsskolan, Haparanda 03-06. Politices Magister, Luleå tekniska universitet 06-10.
 • Anställningar

  Butiksbiträde, Ica Supermarket samt Ica Maxi 05-10. Fritidsledare, Station - Ungdomens Hus, Haparanda stad 07-10. Projektledare, kommunledningen, Haparanda 10-11. Strateg, Norrbottens läns landsting 11-.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, insynsrådet, Länsstyrelsen i Norrbotten 15-. Styrelseledamot, Stiftelsen arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 16-. Ungdomsdelegat, Världshälsoorganisationen, Socialstyrelsen 06-10.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Haparanda 10-. Kommunstyrelsen, Haparanda 11-14. Vice ordförande, barn-och ungdomsnämnden, Haparanda 11-14.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Vice ordförande, Rädda Barnen, Haparanda 09-12. Styrelseledamot, Rädda Barnen, Norrbottens distrikt 10-12. Ordförande, Haparanda arbetarekommun 16-, vice ordförande 10-12. Styrelseledamot, FN-föreningen, Haparanda 16-.

Said and done

En rättvisare finansiering av fornminnesutgrävningar

Motion 2018/19:2197 av Ida Karkiainen m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2197 av Ida Karkiainen m.fl. S En rättvisare finansiering av fornminnesutgrävningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till en mer rättvis och solidarisk finansiering av fornminnesutgrävningar och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2018/19:KrU7

Motion 2018/19:2197 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2197 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Barns rätt till kunskap om sina rättigheter

Motion 2018/19:2116 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2116 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. S Barns rätt till kunskap om sina rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av ett kunskapslyft för att stärka barns kunskaper om sina egna rättigheter och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2018/19:KrU8

Motion 2018/19:2116 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2116 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (pdf, 83 kB)

Information om totalförsvaret

Motion 2018/19:1800 av Linus Sköld m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1800 av Linus Sköld m.fl. S Information om totalförsvaret Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur informationsinsatser kan komma till stånd som syftar till att stärka ungdomars kunskap om värnplikten och totalförsvarets roll i


Utskottsberedning: FöU

Motion 2018/19:1800 av Linus Sköld m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1800 av Linus Sköld m.fl. (S) (pdf, 77 kB)

Uttjänta fordon

Motion 2018/19:1618 av Ida Karkiainen m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1618 av Ida Karkiainen m.fl. S Uttjänta fordon Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka incitamenten att återvinna uttjänta fordon och tillkännager detta för regeringen. Motivering Varje år överges tusentals bilar. Inte sällan ute i naturen,


Utskottsberedning: 2018/19:MJU5

Motion 2018/19:1618 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1618 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (pdf, 74 kB)

Uttjänta fordon

Motion 2018/19:1304 av Ida Karkiainen m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1304 av Ida Karkiainen m.fl. S Uttjänta fordon Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka incitamenten för att återvinna uttjänta fordon och tillkännager detta för regeringen. Motivering Varje år överges tusentals bilar. Inte sällan ute


Utskottsberedning: 2018/19:MJU5

Motion 2018/19:1304 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1304 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (pdf, 74 kB)

Styrning bortom new public management

Motion 2018/19:1624 av Linus Sköld m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1624 av Linus Sköld m.fl. S Styrning bortom new public management Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för nya modeller för styrning av det offentliga så att vi kan lägga new public management bakom oss och tillkännager detta för


Utskottsberedning: KU

Motion 2018/19:1624 av Linus Sköld m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1624 av Linus Sköld m.fl. (S) (pdf, 77 kB)

Ändra strandskyddsreglerna

Motion 2018/19:1099 av Ida Karkiainen m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1099 av Ida Karkiainen m.fl. S Ändra strandskyddsreglerna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra strandskyddsreglerna så att de möjliggör för byggande i strandnära områden i glesbygd och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:MJU10

Motion 2018/19:1099 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1099 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Kunskapslyft för offentliga arbetsgivare

Motion 2018/19:1164 av Ida Karkiainen (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1164 av Ida Karkiainen S Kunskapslyft för offentliga arbetsgivare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att höja kunskapen bland offentliga arbetsgivare gällande syn- och övriga funktionsnedsättningar och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: AU

Motion 2018/19:1164 av Ida Karkiainen (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1164 av Ida Karkiainen (S) (pdf, 70 kB)

Kunskapslyft för barn och lärare

Motion 2017/18:2146 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2146 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. S Kunskapslyft för barn och lärare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ett kunskapslyft för barn för att stärka deras kunskaper om sina egna rättigheter och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:KrU6 2017/18:UbU19 2017/18:UbU20
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:2146 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2146 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (pdf, 82 kB)

Skrotbilar

Motion 2017/18:2186 av Hannah Bergstedt m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2186 av Hannah Bergstedt m.fl. S Skrotbilar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur problemet med skrotbilsdumpning kan adresseras och tillkännager detta för regeringen. Motivering Övergivna uttjänta bilar skrotbilar är ett återkommande


Utskottsberedning: 2017/18:TU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2186 av Hannah Bergstedt m.fl. (S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:2186 av Hannah Bergstedt m.fl. (S) (pdf, 72 kB)