Ida Karkiainen(SocDem)

Ida Karkiainen (SocDem)

Tjänstgörande statsrådsersättare

Party
Constituency Norrbotten County, Bench 312
Title Strateg
Born 1988
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email ida.karkiainen[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Alternate member for
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member
  • Committee on Education

  • Deputy member
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Alternate member 2016-04-05 – 2018-09-24
  • Ledig ersättare 2015-09-01 – 2016-04-04
  • Alternate member 2014-10-03 – 2015-08-31
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Education

  • Deputy member 2014-11-25 – 2018-09-24
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2015-05-05 – 2018-09-24

Said and done

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2016/17:KrU9 30 may 2017 Kulturarvsfrågor
Frågestund 11 may 2017 Frågestund
Debatt om förslag 2016/17:KrU3 1 february 2017 En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel
Frågestund 10 november 2016 Frågestund

Utred betygssystemets konsekvenser

Motion 2016/17:2144 av Ida Karkiainen (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2144 av Ida Karkiainen (S) Utred betygssystemets konsekvenser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för en översyn av betygssystemets konsekvenser och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skollagen föreskriver


Utskottsberedning: 2016/17:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2144 av Ida Karkiainen (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2144 av Ida Karkiainen (S) (pdf, 58 kB)

En jämlik barndom

Motion 2016/17:2865 av Anders Österberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2865 av Anders Österberg m.fl. (S) En jämlik barndom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ta fram en nationell handlingsplan för att alla barn ska få en jämlik barndom och tillkännager detta för regeringen. Motivering Barn


Utskottsberedning: 2016/17:SfU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2865 av Anders Österberg m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2865 av Anders Österberg m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Barns behov av närvarande poliser

Motion 2016/17:2222 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2222 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S) Barns behov av närvarande poliser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att låta fler poliser finnas i bostadsområden i förebyggande arbete och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2016/17:JuU1

Motion 2016/17:2222 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2222 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Barns rätt till kunskap om sina rättigheter

Motion 2016/17:1700 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1700 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) Barns rätt till kunskap om sina rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att stärka alla barns rätt till kunskap om FN:s barnkonvention och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2016/17:KrU8 2016/17:UbU18
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:1700 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:1700 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Behovet av ledarhundar för personer med synnedsättning

Motion 2016/17:866 av Ida Karkiainen (S)

Motion till riksdagen 2016/17:866 av Ida Karkiainen (S) Behovet av ledarhundar för personer med synnedsättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda behovet av ledarhundar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Cirka 100 000 människor


Utskottsberedning: 2016/17:SoU8

Motion 2016/17:866 av Ida Karkiainen (S) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:866 av Ida Karkiainen (S) (pdf, 56 kB)

Försäkringskassans terminologi

Motion 2016/17:886 av Anna Vikström och Ida Karkiainen (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:886 av Anna Vikström och Ida Karkiainen (båda S) Försäkringskassans terminologi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av en enkel och begriplig terminologi för Försäkringskassan vid kommande förändringar i berörd


Utskottsberedning: 2016/17:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:886 av Anna Vikström och Ida Karkiainen (båda S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:886 av Anna Vikström och Ida Karkiainen (båda S) (pdf, 68 kB)

Stöd till brottsofferjourer

Motion 2016/17:1041 av Åsa Westlund och Ida Karkiainen (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:1041 av Åsa Westlund och Ida Karkiainen (båda S) Stöd till brottsofferjourer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om mer långsiktiga förutsättningar för brottsofferjourernas viktiga verksamhet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det


Utskottsberedning: 2016/17:JuU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1041 av Åsa Westlund och Ida Karkiainen (båda S) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:1041 av Åsa Westlund och Ida Karkiainen (båda S) (pdf, 61 kB)

Barns rätt till nallen

Motion 2016/17:1038 av Ida Karkiainen m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1038 av Ida Karkiainen m.fl. (S) Barns rätt till nallen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa undantag från 9 kap. 1 § föräldrabalken så att barn i samband med omhändertagande ges rätt till egendom


Utskottsberedning: 2016/17:CU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1038 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1038 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (pdf, 69 kB)

Stärk vården efter förlossning

Motion 2016/17:623 av Åsa Westlund och Ida Karkiainen (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:623 av Åsa Westlund och Ida Karkiainen (båda S) Stärk vården efter förlossning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vård och stöd till kvinnor efter förlossning måste prioriteras högre och tillkännager detta för regeringen. Motivering Efter


Utskottsberedning: 2016/17:SoU10

Motion 2016/17:623 av Åsa Westlund och Ida Karkiainen (båda S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:623 av Åsa Westlund och Ida Karkiainen (båda S) (pdf, 63 kB)

Norrbotniabanan

Motion 2014/15:2168 av Katarina Köhler m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2168 av Katarina Köhler m.fl. (S) Norrbotniabanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplanen studera förutsättningarna för att starta byggandet av Norrbotniabanan och om att föra in


Utskottsberedning: 2014/15:TU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2168 av Katarina Köhler m.fl. (S) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2168 av Katarina Köhler m.fl. (S) (pdf, 72 kB)