Ida Karkiainen(SocDem)

Tjänstgörande statsrådsersättare

Party
Constituency Norrbotten County, Bench 312
Title Strateg
Born 1988
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email ida.karkiainen[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Alternate member for
  • Committee on Cultural Affairs

  • Member
  • Committee on Education

  • Deputy member
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Alternate member 2016-04-05 – 2018-09-24
  • Ledig ersättare 2015-09-01 – 2016-04-04
  • Alternate member 2014-10-03 – 2015-08-31
  • Committee on Cultural Affairs

  • Member 2017-10-13 – 2018-09-24
  • Deputy member 2014-10-07 – 2017-10-13
  • Committee on Education

  • Deputy member 2014-11-25 – 2018-09-24
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2015-05-05 – 2018-09-24

Said and done

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2016/17:KrU9 30 may 2017 Kulturarvsfrågor
Frågestund 11 may 2017 Frågestund
Debatt om förslag 2016/17:KrU3 1 february 2017 En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel
Frågestund 10 november 2016 Frågestund

Kunskapslyft för barn och lärare

Motion 2017/18:2146 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2146 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) Kunskapslyft för barn och lärare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ett kunskapslyft för barn för att stärka deras kunskaper om sina egna rättigheter och tillkännager detta för


Utskottsberedning: UbU 2017/18:KrU6

Motion 2017/18:2146 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2146 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Skrotbilar

Motion 2017/18:2186 av Hannah Bergstedt m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2186 av Hannah Bergstedt m.fl. (S) Skrotbilar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur problemet med skrotbilsdumpning kan adresseras och tillkännager detta för regeringen. Motivering Övergivna uttjänta bilar (skrotbilar)


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:2186 av Hannah Bergstedt m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2186 av Hannah Bergstedt m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Stärk vården efter förlossning

Motion 2017/18:2231 av Ida Karkiainen och Åsa Westlund (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:2231 av Ida Karkiainen och Åsa Westlund (båda S) Stärk vården efter förlossning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vård och stöd till kvinnor efter förlossning måste prioriteras högre och tillkännager detta för regeringen. Motivering Efter


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9

Motion 2017/18:2231 av Ida Karkiainen och Åsa Westlund (båda S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2231 av Ida Karkiainen och Åsa Westlund (båda S) (pdf, 64 kB)

Förutsättningarna för små glesbygdskommuner

Motion 2017/18:2209 av Ida Karkiainen m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2209 av Ida Karkiainen m.fl. (S) Förutsättningarna för små glesbygdskommuner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta ett större grepp kring små glesbygdskommuners förutsättningar och utvecklingskraft och tillkännager detta för


Utskottsberedning: NU

Motion 2017/18:2209 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2209 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Möjligheter till utbildning via lärcentra

Motion 2017/18:1468 av Ida Karkiainen m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1468 av Ida Karkiainen m.fl. (S) Möjligheter till utbildning via lärcentra Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till distansutbildning via lärcentra och tillkännager detta för regeringen. Motivering God


Utskottsberedning: UbU

Motion 2017/18:1468 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1468 av Ida Karkiainen m.fl. (S) (pdf, 68 kB)

Strandnära lägen i glesbygd

Motion 2017/18:1854 av Emilia Töyrä m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1854 av Emilia Töyrä m.fl. (S) Strandnära lägen i glesbygd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta de erfarenheter av LIS-områden som Naturvårdsverket pekat på i sin granskning och förnya systemet med LIS för att öka möjligheten


Utskottsberedning: 2017/18:MJU9

Motion 2017/18:1854 av Emilia Töyrä m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:1854 av Emilia Töyrä m.fl. (S) (pdf, 71 kB)

Kontanthantering

Motion 2017/18:1833 av Hannah Bergstedt m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1833 av Hannah Bergstedt m.fl. (S) Kontanthantering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till en fungerande kontanthantering i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ett allt


Utskottsberedning: 2017/18:FiU22

Motion 2017/18:1833 av Hannah Bergstedt m.fl. (S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:1833 av Hannah Bergstedt m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Minoritetsspråk i förskolan

Motion 2017/18:1113 av Ida Karkiainen (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1113 av Ida Karkiainen (S) Minoritetsspråk i förskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla arbetet med flerspråkighet och minoritetsspråk i förskolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skolverket


Utskottsberedning: 2017/18:UbU13

Motion 2017/18:1113 av Ida Karkiainen (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1113 av Ida Karkiainen (S) (pdf, 57 kB)

Fordonsbesiktning till rimligt pris

Motion 2017/18:694 av Isak From och Ida Karkiainen (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:694 av Isak From och Ida Karkiainen (båda S) Fordonsbesiktning till rimligt pris Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fordonsägares rätt till bilprovning till rimligt pris och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:694 av Isak From och Ida Karkiainen (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:694 av Isak From och Ida Karkiainen (båda S) (pdf, 64 kB)

Antibiotikaresistens

Motion 2017/18:679 av Ida Karkiainen (S)

Motion till riksdagen 2017/18:679 av Ida Karkiainen (S) Antibiotikaresistens Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sprida kunskap både globalt och nationellt om riskerna med antibiotikaanvändning och om att Sverige fortsatt bör stötta forskningen i ämnet


Utskottsberedning: 2017/18:SoU15

Motion 2017/18:679 av Ida Karkiainen (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:679 av Ida Karkiainen (S) (pdf, 57 kB)