Ida Drougge(Mod)

Ida Drougge (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Stockholm County, Bench 320
Born 1990
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865448
Email ida.drougge[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Education

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2017-02-01 – 2018-09-24
  • Ledig 2016-08-01 – 2017-01-31
  • Ordinary member 2014-09-29 – 2016-07-31
  • Committee on Education

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24

Said and done

Statsbidrag för läxhjälp

Skriftlig fråga 2015/16:1115 av Ida Drougge (M)

Fråga 2015/16:1115 Statsbidrag för läxhjälp av Ida Drougge (M) till Statsrådet Aida Hadzialic (S) I mars fattade regeringen beslutet att öka statsbidraget till ideella organisationer som arbetar med läxhjälp, från 4 miljoner till 8 miljoner kronor. Den 5 april, mitt i verksamhetsåret, ändrade dock regeringen spelreglerna

Inlämnad: 2016-04-14 Svarsdatum: 2016-04-27 Besvarare: Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1115 av Ida Drougge (M) (pdf, 79 kB)

Val av gymnasieprogram

Skriftlig fråga 2015/16:1114 av Ida Drougge (M)

Fråga 2015/16:1114 Val av gymnasieprogram av Ida Drougge (M) till Statsrådet Aida Hadzialic (S) Alltför många elever ångrar i dag sitt programval på gymnasiet och högskolan. Obligatorisk praktik i högstadiet skulle kunna ändra på detta. Att få praktisera på ett gymnasieprogram kan ge elever en bättre bild av hur

Inlämnad: 2016-04-14 Svarsdatum: 2016-04-27 Besvarare: Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1114 av Ida Drougge (M) (pdf, 76 kB)

Obligatorisk praktik

Skriftlig fråga 2015/16:1097 av Ida Drougge (M)

Fråga 2015/16:1097 Obligatorisk praktik av Ida Drougge (M) till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) Alltför många elever ångrar i dag sitt programval på gymnasiet och högskolan. Obligatorisk praktik i högstadiet skulle kunna ändra på detta. Att få praktisera på ett gymnasieprogram kan ge elever en bättre bild

Inlämnad: 2016-04-11 Svarsdatum: 2016-04-20 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:1097 av Ida Drougge (M) (pdf, 74 kB)

Tillgängliggörande av forskning i skolan

Skriftlig fråga 2015/16:1096 av Ida Drougge (M)

Fråga 2015/16:1096 Tillgängliggörande av forskning i skolan av Ida Drougge (M) till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) Forskning visar att barn som arbetar med både tallinjen och arbetsminnet för att lära sig matematik får förståelse för matematiken både lättare och snabbare. Torkel Klingberg, professor i

Inlämnad: 2016-04-11 Svarsdatum: 2016-04-20 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:1096 av Ida Drougge (M) (pdf, 77 kB)

Sämre resultat i matematik och läsning

Skriftlig fråga 2015/16:1095 av Ida Drougge (M)

Fråga 2015/16:1095 Sämre resultat i matematik och läsning av Ida Drougge (M) till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) Sedan 1990-talet har svenska grundskoleelevers matematikkunskaper konstant försämrats. Grundläggande kunskaper i matematik är helt nödvändiga för många människors vardagsliv och möjligheter

Inlämnad: 2016-04-11 Svarsdatum: 2016-04-20 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:1095 av Ida Drougge (M) (pdf, 76 kB)

Sämre resultat i matematik

Skriftlig fråga 2015/16:1094 av Ida Drougge (M)

Fråga 2015/16:1094 Sämre resultat i matematik av Ida Drougge (M) till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) Sedan 1990-talet har svenska grundskoleelevers matematikkunskaper konstant försämrats. Grundläggande kunskaper i matematik är helt nödvändiga för många människors vardagsliv och möjligheter på arbetsmarknaden.

Inlämnad: 2016-04-11 Svarsdatum: 2016-04-20 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:1094 av Ida Drougge (M) (pdf, 65 kB)

Hot mot skolan

Skriftlig fråga 2015/16:1089 av Ida Drougge (M)

Fråga 2015/16:1089 Hot mot skolan av Ida Drougge (M) till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) Händelserna i november i Trollhättan och skolhoten i Borås tyder på att det finns en ny sorts kriminalitet i Sverige. Elever och personal utsätts tyvärr i större utsträckning än tidigare för allvarliga hot och brott.

Inlämnad: 2016-04-11 Svarsdatum: 2016-04-20 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:1089 av Ida Drougge (M) (pdf, 64 kB)

Sfi-lärare

Skriftlig fråga 2015/16:1088 av Ida Drougge (M)

Fråga 2015/16:1088 Sfi-lärare av Ida Drougge (M) till Statsrådet Aida Hadzialic (S) Antalet personer som behöver lära sig svenska både inom sfi och på ankomstboenden ökar nu snabbt. Bara de senaste tio åren har antalet som behöver sfi fördubblats. För att Sverige på riktigt ska vara ett öppet land behöver de som

Inlämnad: 2016-04-11 Svarsdatum: 2016-04-20 Besvarare: Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1088 av Ida Drougge (M) (pdf, 74 kB)

Lärarutbildningen

Skriftlig fråga 2015/16:119 av Ida Drougge (M)

Fråga 2015/16:119 Lärarutbildningen av Ida Drougge (M) till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) Många skolor och lärarstudenter vittnar om att lärarutbildningen inte håller måttet. Avhoppen från lärarutbildningen fortsätter att vara relativt många, och bristen på lärare ökar alltmer. Anser statsrådet Helene

Inlämnad: 2015-10-08 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:119 av Ida Drougge (M) (pdf, 63 kB)

100 dagar

Skriftlig fråga 2015/16:118 av Ida Drougge (M)

Fråga 2015/16:118 100 dagar av Ida Drougge (M) till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) I valrörelsen 2014 lovade utbildningsminister Gustav Fridolin att vända skolan på 100 dagar. Tycker utbildningsministern att han lyckats med det?

Inlämnad: 2015-10-08 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:118 av Ida Drougge (M) (pdf, 60 kB)