Ida Drougge(Mod)

Ida Drougge (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Stockholm County, Bench 320
Born 1990
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865448
Email ida.drougge[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Education

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2017-02-01 – 2018-09-24
  • Ledig 2016-08-01 – 2017-01-31
  • Ordinary member 2014-09-29 – 2016-07-31
  • Committee on Education

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24

Said and done

Jobb och egen försörjning för föräldrar till utrikes födda elever

Skriftlig fråga 2016/17:1530 av Ida Drougge (M)

Fråga 2016/17:1530 Jobb och egen försörjning för föräldrar till utrikes födda elever av Ida Drougge (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Den 29 maj 2017 gav Hans Grönqvist och Susan Niknami ut rapporten Ankomst och härkomst för ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi),

Inlämnad: 2017-06-01 Svarsdatum: 2017-06-20 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1530 av Ida Drougge (M) (pdf, 95 kB)

med anledning av prop. 2016/17:158 Studiestartsstöd - ett nytt rekryterande studiestöd

Motion 2016/17:3689 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3689 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) med anledning av prop. 2016/17:158 Studiestartsstöd – ett nytt rekryterande studiestöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att utöka studiestartsstödet till personer


Utskottsberedning: 2016/17:UbU20
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2016/17:3689 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3689 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (pdf, 76 kB)

Lösning på bristen på tolkar

Skriftlig fråga 2016/17:1184 av Ida Drougge (M)

Fråga 2016/17:1184 Lösning på bristen på tolkar av Ida Drougge (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Under den svenska insatsen i Afghanistan fick den svenska styrkan hjälp av flera afghanska tolkar. Men när insatsen var över lämnades tolkarna kvar i Afghanistan trots att de riskerat sitt

Inlämnad: 2017-03-30 Svarsdatum: 2017-04-26 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1184 av Ida Drougge (M) (pdf, 75 kB)

Asylsökande ungdomars möjlighet att läsa klart påbörjad gymnasieutbildning

Skriftlig fråga 2016/17:1165 av Ida Drougge (M)

Fråga 2016/17:1165 Asylsökande ungdomars möjlighet att läsa klart påbörjad gymnasieutbildning av Ida Drougge (M) till Statsrådet Anna Ekström (S) Många ensamkommande ungdomar vittnar om problem med att få fortsätta i gymnasieskolan efter dagen de fyller 18 år. I teorin ska detta fungera; är du inskriven på en gymnasieskola

Inlämnad: 2017-03-30 Svarsdatum: 2017-04-12 Besvarare: Statsrådet Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1165 av Ida Drougge (M) (pdf, 78 kB)

Statsbidrag för läxhjälp

Skriftlig fråga 2015/16:1115 av Ida Drougge (M)

Fråga 2015/16:1115 Statsbidrag för läxhjälp av Ida Drougge (M) till Statsrådet Aida Hadzialic (S) I mars fattade regeringen beslutet att öka statsbidraget till ideella organisationer som arbetar med läxhjälp, från 4 miljoner till 8 miljoner kronor. Den 5 april, mitt i verksamhetsåret, ändrade dock regeringen spelreglerna

Inlämnad: 2016-04-14 Svarsdatum: 2016-04-27 Besvarare: Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1115 av Ida Drougge (M) (pdf, 79 kB)

Val av gymnasieprogram

Skriftlig fråga 2015/16:1114 av Ida Drougge (M)

Fråga 2015/16:1114 Val av gymnasieprogram av Ida Drougge (M) till Statsrådet Aida Hadzialic (S) Alltför många elever ångrar i dag sitt programval på gymnasiet och högskolan. Obligatorisk praktik i högstadiet skulle kunna ändra på detta. Att få praktisera på ett gymnasieprogram kan ge elever en bättre bild av hur

Inlämnad: 2016-04-14 Svarsdatum: 2016-04-27 Besvarare: Statsrådet Aida Hadzialic (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1114 av Ida Drougge (M) (pdf, 76 kB)

Obligatorisk praktik

Skriftlig fråga 2015/16:1097 av Ida Drougge (M)

Fråga 2015/16:1097 Obligatorisk praktik av Ida Drougge (M) till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) Alltför många elever ångrar i dag sitt programval på gymnasiet och högskolan. Obligatorisk praktik i högstadiet skulle kunna ändra på detta. Att få praktisera på ett gymnasieprogram kan ge elever en bättre bild

Inlämnad: 2016-04-11 Svarsdatum: 2016-04-20 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:1097 av Ida Drougge (M) (pdf, 74 kB)

Tillgängliggörande av forskning i skolan

Skriftlig fråga 2015/16:1096 av Ida Drougge (M)

Fråga 2015/16:1096 Tillgängliggörande av forskning i skolan av Ida Drougge (M) till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) Forskning visar att barn som arbetar med både tallinjen och arbetsminnet för att lära sig matematik får förståelse för matematiken både lättare och snabbare. Torkel Klingberg, professor i

Inlämnad: 2016-04-11 Svarsdatum: 2016-04-20 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:1096 av Ida Drougge (M) (pdf, 77 kB)

Sämre resultat i matematik och läsning

Skriftlig fråga 2015/16:1095 av Ida Drougge (M)

Fråga 2015/16:1095 Sämre resultat i matematik och läsning av Ida Drougge (M) till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) Sedan 1990-talet har svenska grundskoleelevers matematikkunskaper konstant försämrats. Grundläggande kunskaper i matematik är helt nödvändiga för många människors vardagsliv och möjligheter

Inlämnad: 2016-04-11 Svarsdatum: 2016-04-20 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:1095 av Ida Drougge (M) (pdf, 76 kB)

Sämre resultat i matematik

Skriftlig fråga 2015/16:1094 av Ida Drougge (M)

Fråga 2015/16:1094 Sämre resultat i matematik av Ida Drougge (M) till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) Sedan 1990-talet har svenska grundskoleelevers matematikkunskaper konstant försämrats. Grundläggande kunskaper i matematik är helt nödvändiga för många människors vardagsliv och möjligheter på arbetsmarknaden.

Inlämnad: 2016-04-11 Svarsdatum: 2016-04-20 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:1094 av Ida Drougge (M) (pdf, 65 kB)