Hillevi Larsson (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency City of Malmö, Bench 92
Title Politisk sekreterare
Born 1974
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864399
Email hillevi.larsson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Taxation

  • Member
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2012-01-01 – 2022-09-26
  • Ledig 2011-11-01 – 2011-12-31
  • Ordinary member 2011-07-01 – 2011-10-31
  • Ledig 2010-12-01 – 2011-06-30
  • Ordinary member 2009-10-17 – 2010-11-30
  • Ledig 2009-09-14 – 2009-10-16
  • Ordinary member 2009-01-02 – 2009-09-13
  • Ledig 2008-06-09 – 2009-01-01
  • Ordinary member 2004-11-01 – 2008-06-08
  • Member of Parliament

  • Alternate member 1998-11-23 – 2004-10-31
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Member 2017-07-01 – 2018-09-24
  • Deputy Chair 2017-03-02 – 2017-06-30
  • Member 2016-01-01 – 2017-03-02
  • Deputy Chair 2015-09-18 – 2015-12-31
  • Member 2014-10-07 – 2015-09-18
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Taxation

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 1998-12-18 – 2002-09-30
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Member 2018-03-13 – 2018-05-24
  • Committee on Civil Law

  • Member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2006-10-10 – 2009-01-14
  • Member 2002-10-08 – 2006-10-10

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 98- (statsrådsersättare 981123-041031). Ledamot lagutskottet 02-06, civilutskottet 06-15 och 16- och vice ordförande 15. Ledamot EU-nämnden 02-06. Suppleant kulturutskottet 98-02, justitieutskottet 06-10 och skatteutskottet 10-. Suppleant EU-nämnden 06-09.
 • Föräldrar

  Yrkesinspektören Gunnar Larsson och bibliotekarien Birgitta Strandsjö.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, musikinriktning 91-92. Statsvetenskaplig-humanistisk linje, Komvux 93-94. Journalistlinjen, Skurups folkhögskola 98.
 • Anställningar

  EU-informatör/debattör 94. Politisk sekreterare, Malmö kommun 96-98.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Styrelseledamot, Ungdomsstyrelsen 00-02. Ledamot, EU 2004-kommittén 02-06. Ordförande, expertgruppen för miljöstudier 06-07. Styrelseledamot, Teracom 06-07. Ledamot, parlamentarisk referensgrupp till 2014 års vårdnadsutredning 15-.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot, biblioteksnämnden, Malmö 94-95. Stadsdelsfullmäktig, Västra innerstaden 95-98.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, Republikanska föreningen 05-08, valberedningen 08-10. Ordförande, S-kvinnor Malmö 08-. Ordförande, Global (s) internationella förening 05-07, suppleant 07-11. Suppleant, Malmö arbetarekommuns styrelse (Socialdemokraterna i Malmö). Suppleant, Broderskaps styrelse Malmö 09-11. Suppleant, S-kvinnors förbundsstyrelse 07-09, ledamot 09-. Tidigare ledamot, EU-utskottet och internationella utskottet, Socialdemokraterna i Skåne. Tidigare suppleant Västra innerstadens s-förening. Suppleant, ESP (Europeiska Socialdemokraters Parti) Skåne 10-. Ledamot, Radio A stödförening Malmö 09-11. Adjungerad, Fosie socialdemokratiska förening 06-. Ledamot, riksdagens hbt-grupp 98-06, suppleant 06-. Sammankallande, RRS (Riksdagens Republikanska Sällskap) 05-. Sammankallande, Riksdagens nätverk för Västsahara 98-11. Valberedningen, Avantgarde Skåne 08-. Revisor, s-kvinnoklubben KARL Malmö 08-. Revisorsersättare, Västra innerstadens s-förening 09-. Revisorsersättare, Unga sossars-förening 10-. Adjungerad, Skånes S-kvinnor 11- och vice ordförande S-kvinnor 11-.
 • Litteratur

  Riskera allt för en dröm (04), För Sverige - Nuförtiden. En antologi om Carl XVI Gustaf (06, tillsammans med andra), Eureka! vägar ut ur krisen (06, tillsammans med andra) och Oböjligt: kvinnor om reumatism (06, tillsammans med andra).

Said and done

Homosexuella, bisexuella och transpersoner i skolan

Motion 2002/03:Ub552 av Marina Pettersson och Hillevi Larsson (s)

Motion till riksdagen 2002/03:Ub552 av Marina Pettersson och Hillevi Larsson s Homosexuella, bisexuella och transpersoner i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lärarnas ansvar att motverka fördomar, både sina egna och andras, kring homo-bisexuella


Utskottsberedning: 2002/03:UbU11 2002/03:UbU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Diskriminering i skolan

Motion 2002/03:Ub551 av Hillevi Larsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2002/03:Ub551 av Hillevi Larsson m.fl. s Diskriminering i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att förbudet mot diskriminering, mobbning och sexuella trakasserier genomförs snarast i syfte att stärka rättigheterna


Utskottsberedning: 2002/03:UbU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Körkortsundervisning

Motion 2002/03:Ub499 av Matilda Ernkrans och Hillevi Larsson (s)

Motion till riksdagen 2002/03:Ub499 av Matilda Ernkrans och Hillevi Larsson s Körkortsundervisning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om införande av en förberedande teoretisk körkortsutbildning som ett frivilligt tillval i gymnasieskolan. Motivering


Utskottsberedning: 2002/03:UbU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Elevernas rättigheter

Motion 2002/03:Ub498 av Fredrik Olovsson och Hillevi Larsson (s)

Motion till riksdagen 2002/03:Ub498 av Fredrik Olovsson och Hillevi Larsson s Elevernas rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att stärka elevernas rättigheter och skydd mot diskriminering. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2002/03:UbU12 2002/03:UbU4 2002/03:UbU6
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Internationellt arbete gällande HBT

Motion 2002/03:U287 av Ulf Holm m.fl. (mp, s, fp, v, c)

Motion till riksdagen 2002/03:U287 av Ulf Holm m.fl. mp, s, fp, v, c Internationellt arbete gällande HBT Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige i FN-sammanhang bör verka för att en konvention om rättigheter avseende sexuell läggning och könstillhörighet


Utskottsberedning: 2002/03:UU2 2003/04:KU1 2003/04:UU11 2003/04:UU9
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Västsahara

Motion 2002/03:U265 av Christer Engelhardt och Hillevi Larsson (s)

Motion till riksdagen 2002/03:U265 av Christer Engelhardt och Hillevi Larsson s Västsahara Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Sveriges stöd till FN:s folkomröstningsprocess i Västsahara. Motivering FN:s säkerhetsråd upprättade 1991 en FN-styrka,


Utskottsberedning: 2003/04:UU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Palestinafrågan

Motion 2002/03:U245 av Hillevi Larsson (s)

Motion till riksdagen 2002/03:U245 av Hillevi Larsson s Palestinafrågan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det måste bli ett omedelbart stopp på allt övervåld från israelisk polis och militär. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2003/04:UU10 2003/04:UU11 2005/06:UU8
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Läkemedelsindustrin och u-länderna

Motion 2002/03:U244 av Hillevi Larsson (s)

Motion till riksdagen 2002/03:U244 av Hillevi Larsson s Läkemedelsindustrin och u-länderna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Sverige skall arbeta för att det i FN:s regi byggs upp läkemedelsforskning och läkemedelsproduktion som på icke profitbasis tar fram billiga


Utskottsberedning: 2003/04:UU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Kontrollsystem för oljeutsläpp i Östersjön

Motion 2002/03:T336 av Hillevi Larsson (s)

Motion till riksdagen 2002/03:T336 av Hillevi Larsson s Kontrollsystem för oljeutsläpp i Östersjön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett kontrollsystem för fartyg som rensar sina oljetankar i Östersjön. Motivering Idag är det nästan riskfritt för


Utskottsberedning: 2002/03:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Alkoholpolitik

Motion 2002/03:So517 av Anders Bengtsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2002/03:So517 av Anders Bengtsson m.fl. s Alkoholpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av förebyggande insatser för att skapa ett bättre förhållningssätt till alkohol. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2002/03:SkU1 2002/03:SkU11 2002/03:SoU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag