Hillevi Larsson (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency City of Malmö, Bench 92
Title Politisk sekreterare
Born 1974
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864399
Email hillevi.larsson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Taxation

  • Member
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2012-01-01 – 2022-09-26
  • Ledig 2011-11-01 – 2011-12-31
  • Ordinary member 2011-07-01 – 2011-10-31
  • Ledig 2010-12-01 – 2011-06-30
  • Ordinary member 2009-10-17 – 2010-11-30
  • Ledig 2009-09-14 – 2009-10-16
  • Ordinary member 2009-01-02 – 2009-09-13
  • Ledig 2008-06-09 – 2009-01-01
  • Ordinary member 2004-11-01 – 2008-06-08
  • Member of Parliament

  • Alternate member 1998-11-23 – 2004-10-31
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Member 2017-07-01 – 2018-09-24
  • Deputy Chair 2017-03-02 – 2017-06-30
  • Member 2016-01-01 – 2017-03-02
  • Deputy Chair 2015-09-18 – 2015-12-31
  • Member 2014-10-07 – 2015-09-18
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Taxation

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 1998-12-18 – 2002-09-30
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Member 2018-03-13 – 2018-05-24
  • Committee on Civil Law

  • Member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2006-10-10 – 2009-01-14
  • Member 2002-10-08 – 2006-10-10

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 98- (statsrådsersättare 981123-041031). Ledamot lagutskottet 02-06, civilutskottet 06-15 och 16- och vice ordförande 15. Ledamot EU-nämnden 02-06. Suppleant kulturutskottet 98-02, justitieutskottet 06-10 och skatteutskottet 10-. Suppleant EU-nämnden 06-09.
 • Föräldrar

  Yrkesinspektören Gunnar Larsson och bibliotekarien Birgitta Strandsjö.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, musikinriktning 91-92. Statsvetenskaplig-humanistisk linje, Komvux 93-94. Journalistlinjen, Skurups folkhögskola 98.
 • Anställningar

  EU-informatör/debattör 94. Politisk sekreterare, Malmö kommun 96-98.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Styrelseledamot, Ungdomsstyrelsen 00-02. Ledamot, EU 2004-kommittén 02-06. Ordförande, expertgruppen för miljöstudier 06-07. Styrelseledamot, Teracom 06-07. Ledamot, parlamentarisk referensgrupp till 2014 års vårdnadsutredning 15-.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot, biblioteksnämnden, Malmö 94-95. Stadsdelsfullmäktig, Västra innerstaden 95-98.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, Republikanska föreningen 05-08, valberedningen 08-10. Ordförande, S-kvinnor Malmö 08-. Ordförande, Global (s) internationella förening 05-07, suppleant 07-11. Suppleant, Malmö arbetarekommuns styrelse (Socialdemokraterna i Malmö). Suppleant, Broderskaps styrelse Malmö 09-11. Suppleant, S-kvinnors förbundsstyrelse 07-09, ledamot 09-. Tidigare ledamot, EU-utskottet och internationella utskottet, Socialdemokraterna i Skåne. Tidigare suppleant Västra innerstadens s-förening. Suppleant, ESP (Europeiska Socialdemokraters Parti) Skåne 10-. Ledamot, Radio A stödförening Malmö 09-11. Adjungerad, Fosie socialdemokratiska förening 06-. Ledamot, riksdagens hbt-grupp 98-06, suppleant 06-. Sammankallande, RRS (Riksdagens Republikanska Sällskap) 05-. Sammankallande, Riksdagens nätverk för Västsahara 98-11. Valberedningen, Avantgarde Skåne 08-. Revisor, s-kvinnoklubben KARL Malmö 08-. Revisorsersättare, Västra innerstadens s-förening 09-. Revisorsersättare, Unga sossars-förening 10-. Adjungerad, Skånes S-kvinnor 11- och vice ordförande S-kvinnor 11-.
 • Litteratur

  Riskera allt för en dröm (04), För Sverige - Nuförtiden. En antologi om Carl XVI Gustaf (06, tillsammans med andra), Eureka! vägar ut ur krisen (06, tillsammans med andra) och Oböjligt: kvinnor om reumatism (06, tillsammans med andra).

Said and done

kurdernas situation i Turkiet

Skriftlig fråga 1999/2000:1198 av Larsson, Hillevi (s)

den 10 juli Fråga 1999/2000:1198 av Hillevi Larsson s till utrikesminister Anna Lindh om kurdernas situation i Turkiet Vi minns alla Saddam Husseins aggression mot kurderna efter Gulfkriget, när hundratusentals kurder fördrevs över gränsen till Turkiet. Världsopinionen tvingade därefter säkerhetsrådet att skapa den

Inlämnad: 2000-07-10 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Kvinnofrid

Motion 1999/2000:So485 av Elisebeht Markström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:So485 av Markström, Elisebeht s Kvinnofrid Genom riksdagens beslut Kvinnofrid våren 1998 igångsattes ett stort arbete för alla berörda myndigheter. Nyckelord i det kommande arbetet är kompetenshöjning, attitydförändring, bättre bemötande, metodutveckling och samverkan. Kvinnojourerna


Utskottsberedning: ----1999/2000:JuU23 1999/2000:SoU12 1999/2000:SoU14
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Homosexuellas rättigheter

Motion 1999/2000:So225 av Barbro Westerholm m.fl. (fp, v, mp, c, s)

Motion till riksdagen 1999/2000:So225 av Westerholm, Barbro fp Homosexuellas rättigheter Utgångspunkter Alla människor har vissa grundläggande behov gemensamt. Till dessa hör behov av kärlek, sex, trygghet och gemenskap med andra människor. Kärlek är en viktig drivkraft för såväl personlig som samhällelig utveckling.


Utskottsberedning: -----------------------1999/2000:JuU6 1999/2000:KrU9 1999/2000:KU11 1999/2000:LU16 1999/2000:LU22 1999/2000:LU3 1999/2000:SoU1 1999/2000:SoU7 1999/2000:SoU9 1999/2000:UbU9 2000/01:UU4
Riksdagsbeslut (45 yrkanden): , , 24 saknar beslutsinformation

Pendling

Motion 1999/2000:Sk752 av Marie Granlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sk752 av Granlund, Marie s Pendling Öresundsregionen är en stark och dynamisk utvecklingsregion. Öresundsförbindelsen skapar helt nya förutsättningar. I första hand knyts Skåne och Själland samman till en ny hemmamarknad med tre och en halv miljon innevånare. Det vidgar förutsättningarna


Utskottsberedning: -1999/2000:SkU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Borttagande av karensdagen

Motion 1999/2000:Sf269 av Hillevi Larsson (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sf269 av Larsson, Hillevi s Borttagande av karensdagen På senare tid har en dramatisk ökning av antalet långtidssjukskrivningar skett. Situationen på arbetsmarknaden är den att vissa arbetar för mycket och andra plågas av sin arbetslöshet. Många på arbetsmarknaden drabbas av kronisk


Utskottsberedning: -1999/2000:SfU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Arbetsskadeförsäkring

Motion 1999/2000:Sf220 av Britt-Marie Lindkvist och Hillevi Larsson (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Sf220 av Lindkvist, Britt-Marie s Arbetsskadeförsäkring Den ändring i gällande lagstiftning som genomfördes 1993 i riksdagen har gjort det näst intill omöjligt för den skadade att få ersättning för förslitningsskador som är arbetsrelaterade. Nu gällande bevisregler, enligt lagen om arbetsskadeförsäkring,


Utskottsberedning: -2000/01:SfU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Malmös utvecklingsmöjligheter

Motion 1999/2000:N381 av Leif Jakobsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:N381 av Jakobsson, Leif s Malmös utvecklingsmöjligheter Malmö är en stad i stark förvandling. Omställningen från en utpräglad industristad till en mångkulturell högskolestad i den framväxande Öresundsregionens centrum är en positiv och framträdande tendens i bilden av Malmö. Samtidigt


Utskottsberedning: -1999/2000:NU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Skåne

Motion 1999/2000:N339 av Johnny Ahlqvist m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:N339 av Ahlqvist, Johnny s Skåne Inledning Skåne är Sveriges brofäste till kontinenten. Så har det alltid varit, men Skånes geografiska läge har blivit en än större tillgång efter det att järnridån lyfts i öster och de baltiska staterna återuppstått. Skåne blir en naturlig mötesplats


Utskottsberedning: -1999/2000:NU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ersättningsprinciper för radio- och taltidningsutgivning

Motion 1999/2000:K312 av Hillevi Larsson (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:K312 av Larsson, Hillevi s Ersättningsprinciper för radio- och taltidningsutgivning Staten har under ett antal år bekostat utgivningen av ett 60-tal radio- och taltidningar som betjänar människor som på grund av sjukdom och/eller handikapp inte annars har möjlighet att tillgodogöra sig


Utskottsberedning: --1999/2000:KU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Samhällsekonomisk kalkyl vid besparingar

Motion 1999/2000:Fi901 av Hillevi Larsson (s)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fi901 av Larsson, Hillevi s Samhällsekonomisk kalkyl vid besparingar Ett sätt att spara pengar är nedskärningar som ofta utmynnar i färre personal, eftersom det är lönerna som är den stora kostnaden. Tyvärr leder dessa nedskärningar ofta till sämre service. Exempelvis inom skola och


Utskottsberedning: -1999/2000:FiU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation