Helene Petersson(SocDem)

Helene Petersson (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Jönköping County, Bench 216
Title Fritidspedagog/Skolledare.
Born 1956
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865274
Email helene.petersson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Justice

  • Member
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member
  • The War Delegation

  • Member
  • Nominations Committee

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2004-10-01 – 2018-09-24
  • Alternate member 2002-09-30 – 2004-09-30
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Committee on Justice

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Education

  • Deputy member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2007-01-17 – 2010-10-04
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2010-10-19 – 2014-09-29
  • Joint Committee on the Constitution and Foreign Affairs

  • Member 2007-03-27 – 2009-05-06
  • Member 2003-02-18 – 2003-11-20
  • The Riksdag Appeals Board

  • Member 2006-10-17 – 2014-10-14
  • Election Review Board

  • Member 2011-04-06 – 2015-02-18
  • Deputy member 2007-01-18 – 2011-04-05
  • The War Delegation

  • Member 2014-10-14 –
  • Nominations Committee

  • Deputy member 2014-09-29 –
  • The Complaints Board

  • Member 2002-10-15 – 2003-07-01

Said and done

Jönköping University

Motion 2016/17:2738 av Johanna Haraldsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2738 av Johanna Haraldsson m.fl. (S) Jönköping University Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta Jönköping Universitys betydelse för regionens ekonomiska tillväxt och välfärd och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vårt


Utskottsberedning: UbU

Motion 2016/17:2738 av Johanna Haraldsson m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:2738 av Johanna Haraldsson m.fl. (S) (pdf, 66 kB)

Förbättrad infrastruktur i Jönköpings län

Motion 2016/17:2693 av Johanna Haraldsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2693 av Johanna Haraldsson m.fl. (S) Förbättrad infrastruktur i Jönköpings län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningar för förbättrad infrastruktur i Jönköpings län och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2693 av Johanna Haraldsson m.fl. (S) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:2693 av Johanna Haraldsson m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Åtgärder för minskad sjukskrivning och psykisk ohälsa

Motion 2016/17:2692 av Johanna Haraldsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2692 av Johanna Haraldsson m.fl. (S) Åtgärder för minskad sjukskrivning och psykisk ohälsa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder för minskad sjukskrivning och psykisk ohälsa och tillkännager detta för regeringen. Motivering Enligt


Utskottsberedning: 2016/17:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2692 av Johanna Haraldsson m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2692 av Johanna Haraldsson m.fl. (S) (pdf, 66 kB)

Förbättrade förutsättningar för arbetsintegrerande sociala företag

Motion 2016/17:2818 av Annelie Karlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2818 av Annelie Karlsson m.fl. (S) Förbättrade förutsättningar för arbetsintegrerande sociala företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbetsintegrerande sociala företag är en väg till egenförsörjning och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2016/17:AU4 2016/17:FiU7 2016/17:NU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:2818 av Annelie Karlsson m.fl. (S) (docx, 45 kB) Motion 2016/17:2818 av Annelie Karlsson m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Modern järnväg med modern teknik

Motion 2016/17:1597 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1597 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (S) Modern järnväg med modern teknik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för ett principbeslut om att bygga hela Götalandsbanan


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1597 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:1597 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Barns rätt till kunskap om sina rättigheter

Motion 2016/17:1700 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1700 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) Barns rätt till kunskap om sina rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att stärka alla barns rätt till kunskap om FN:s barnkonvention och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2016/17:KrU8 2016/17:UbU18
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:1700 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:1700 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Nyuppställning av byggnad som haft tillfälligt bygglov

Motion 2016/17:1162 av Helene Petersson i Stockaryd (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1162 av Helene Petersson i Stockaryd (S) Nyuppställning av byggnad som haft tillfälligt bygglov Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samma regler som gällde för byggnaden vid ursprungsuppförandet bör gälla vid flytt och nyuppställning


Utskottsberedning: 2016/17:CU15

Motion 2016/17:1162 av Helene Petersson i Stockaryd (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1162 av Helene Petersson i Stockaryd (S) (pdf, 61 kB)

Översyn av apoteksmarknaden

Motion 2016/17:921 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:921 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (S) Översyn av apoteksmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör överväga att göra en översyn av apoteksmarknaden och tillkännager detta för regeringen. Motivering 2009


Utskottsberedning: 2016/17:SoU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:921 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:921 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Ett synkroniserat och samordnat socialförsäkringssystem

Motion 2016/17:884 av Helene Petersson i Stockaryd och Johanna Haraldsson (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:884 av Helene Petersson i Stockaryd och Johanna Haraldsson (båda S) Ett synkroniserat och samordnat socialförsäkringssystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över Försäkringskassans helhetsansvar så att ingen person faller


Utskottsberedning: 2016/17:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:884 av Helene Petersson i Stockaryd och Johanna Haraldsson (båda S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:884 av Helene Petersson i Stockaryd och Johanna Haraldsson (båda S) (pdf, 65 kB)

Stoppa vinstjakten i välfärden

Motion 2016/17:887 av Thomas Strand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:887 av Thomas Strand m.fl. (S) Stoppa vinstjakten i välfärden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stoppa vinstjakten i välfärden och tillkännager detta för regeringen. Motivering En generell välfärd som fördelas efter


Utskottsberedning: 2016/17:FiU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:887 av Thomas Strand m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:887 av Thomas Strand m.fl. (S) (pdf, 67 kB)