Helene Petersson(SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Jönköping County, Bench 216
Title Fritidspedagog/Skolledare.
Born 1956
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865274
Email helene.petersson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Justice

  • Member
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member
  • The War Delegation

  • Member
  • Nominations Committee

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2004-10-01 – 2018-09-24
  • Alternate member 2002-09-30 – 2004-09-30
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Committee on Justice

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Education

  • Deputy member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2007-01-17 – 2010-10-04
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2010-10-19 – 2014-09-29
  • Joint Committee on the Constitution and Foreign Affairs

  • Member 2007-03-27 – 2009-05-06
  • Member 2003-02-18 – 2003-11-20
  • The Riksdag Appeals Board

  • Member 2006-10-17 – 2014-10-14
  • Election Review Board

  • Member 2011-04-06 – 2015-02-18
  • Deputy member 2007-01-18 – 2011-04-05
  • The War Delegation

  • Member 2014-10-14 –
  • Nominations Committee

  • Deputy member 2014-09-29 –
  • The Complaints Board

  • Member 2002-10-15 – 2003-07-01

Said and done

Skolplikt

Skriftlig fråga 2017/18:426 av Helene Petersson i Stockaryd (S)

Fråga 2017/18:426 Skolplikt av Helene Petersson i Stockaryd (S) till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) I Sverige har vi skolplikt. Det innebär att eleverna ska delta i skolans verksamhet och att kommunen och elevens vårdnadshavare ska se till skolplikten fullföljs. För kommunen innebär detta bland annat

Inlämnad: 2017-12-06 Svarsdatum: 2017-12-13 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2017/18:426 av Helene Petersson i Stockaryd (S) (pdf, 73 kB)

Götalandsbanan och Europabanan ska ses som en helhet

Motion 2017/18:1365 av Thomas Strand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1365 av Thomas Strand m.fl. (S) Götalandsbanan och Europabanan ska ses som en helhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över möjligheten att ta ett principbeslut om att bygga hela Europabanan


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:1365 av Thomas Strand m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1365 av Thomas Strand m.fl. (S) (pdf, 63 kB)

Kombidirektivet

Motion 2017/18:1359 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1359 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (S) Kombidirektivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över kombidirektivet och se över möjligheten att ge berörda myndigheter möjligheter att utbyta information för att få ordning


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:1359 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1359 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Infrastruktur i Jönköpings län

Motion 2017/18:1357 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1357 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (S) Infrastruktur i Jönköpings län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för förbättrad infrastruktur i Jönköpings län och tillkännager


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:1357 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1357 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (S) (pdf, 71 kB)

Bredbandsutbyggnad och lokaliseringsprincipen

Motion 2017/18:1413 av Johanna Haraldsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1413 av Johanna Haraldsson m.fl. (S) Bredbandsutbyggnad och lokaliseringsprincipen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka förutsättningarna för bredband i hela landet genom att bl.a. införa undantag i kommunallagens lokaliseringsprincip


Utskottsberedning: 2017/18:KU33

Motion 2017/18:1413 av Johanna Haraldsson m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1413 av Johanna Haraldsson m.fl. (S) (pdf, 63 kB)

Sätt stopp för övervinster i välfärden

Motion 2017/18:1382 av Thomas Strand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1382 av Thomas Strand m.fl. (S) Sätt stopp för övervinster i välfärden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sätta stopp för övervinster i välfärden och tillkännager detta för regeringen. Motivering En generell välfärd


Utskottsberedning: 2017/18:FiU26

Motion 2017/18:1382 av Thomas Strand m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1382 av Thomas Strand m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Jämlikhetsutredning

Motion 2017/18:1076 av Peter Persson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1076 av Peter Persson m.fl. (S) Jämlikhetsutredning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att göra en översyn av utvecklingen för fördelning av inkomster och förmögenheter och att i samband med översynen ta fram konkreta


Utskottsberedning: 2017/18:FiU20

Motion 2017/18:1076 av Peter Persson m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:1076 av Peter Persson m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Högskolan i Jönköping

Motion 2017/18:738 av Peter Persson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:738 av Peter Persson m.fl. (S) Högskolan i Jönköping Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta Jönköping Universitys betydelse för regionens ekonomiska tillväxt och välfärd och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vårt


Utskottsberedning: 2017/18:UbU16

Motion 2017/18:738 av Peter Persson m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:738 av Peter Persson m.fl. (S) (pdf, 63 kB)

Götalandsbanan

Motion 2017/18:788 av Peter Persson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:788 av Peter Persson m.fl. (S) Götalandsbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över möjligheten att ta ett principbeslut om att bygga hela Götalandsbanan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vårt


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:788 av Peter Persson m.fl. (S) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:788 av Peter Persson m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Tryggare a-kassa

Motion 2017/18:774 av Johanna Haraldsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:774 av Johanna Haraldsson m.fl. (S) Tryggare a-kassa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att taket i arbetslöshetsförsäkringen ska höjas så att fler får ut en ersättning motsvarande 80 procent av lönen, och detta tillkännager riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:AU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:774 av Johanna Haraldsson m.fl. (S) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:774 av Johanna Haraldsson m.fl. (S) (pdf, 62 kB)