Helena Vilhelmsson (Cen)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Örebro County, Bench 306
Born 1965
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Email helena.vilhelmsson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Taxation

  • Deputy member
  • Committee on Justice

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2018-09-24 – 2022-09-26
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2018-10-16 – 2022-09-26

Said and done

Webb-TV

 
Frågestund 14 february 2019 Frågestund
Frågestund 7 february 2019 Frågestund
Debatt om förslag 2018/19:SkU1 17 december 2018 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
Allmänpolitisk debatt 16 october 2018 Klimat, miljö och energipolitik

Begränsa tillgången till pornografi för barn och ungdomar

Motion 2018/19:2857 av Helena Vilhelmsson (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2857 av Helena Vilhelmsson C Begränsa tillgången till pornografi för barn och ungdomar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förskolor, grundskolor och gymnasieskolor, oavsett huvudman, ska ha ett verktyg på datorer och nätverk som används


Utskottsberedning: 2018/19:KU29 2018/19:UbU10 2018/19:UbU8

Motion 2018/19:2857 av Helena Vilhelmsson (C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2857 av Helena Vilhelmsson (C) (pdf, 75 kB)

Utrikes, omvärld och utveckling

Motion 2018/19:2859 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2859 av Kerstin Lundgren m.fl. C Utrikes, omvärld och utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla och fördjupa Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten och om att Sverige ska söka medlemskap i Nato och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:KU27 2018/19:UU10 2018/19:UU12 2018/19:UU14 2018/19:UU2
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 4 avslag, 16 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2859 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (docx, 81 kB) Motion 2018/19:2859 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (pdf, 120 kB)

Kvinnors hälsa och klimakteriet

Motion 2018/19:2485 av Helena Vilhelmsson (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2485 av Helena Vilhelmsson C Kvinnors hälsa och klimakteriet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för ökade anslag till forskning om kvinnors hälsa, med fokus på klimakteriet och symtomlindring av övergångsbesvär, och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:SoU8

Motion 2018/19:2485 av Helena Vilhelmsson (C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2485 av Helena Vilhelmsson (C) (pdf, 76 kB)

Våld mot barn

Motion 2018/19:2414 av Helena Vilhelmsson (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2414 av Helena Vilhelmsson C Våld mot barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att införa en nationell tillsynsinstans som granskar att alla landsting och regioner säkerställer att barn och unga med psykisk


Utskottsberedning: 2018/19:SoU15 2018/19:SoU8

Motion 2018/19:2414 av Helena Vilhelmsson (C) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2414 av Helena Vilhelmsson (C) (pdf, 79 kB)

Skatter för företagande och tillväxt i hela landet

Motion 2018/19:2698 av Per Åsling m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2698 av Per Åsling m.fl. C Skatter för företagande och tillväxt i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt se över beskattningen av företag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2018/19:NU8 2018/19:SkU10 2018/19:SkU11 2018/19:SkU14

Motion 2018/19:2698 av Per Åsling m.fl. (C) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:2698 av Per Åsling m.fl. (C) (pdf, 95 kB)

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Motion 2018/19:2622 av Per Åsling och Helena Vilhelmsson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2622 av Per Åsling och Helena Vilhelmsson båda C Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Att på ett rättssäkert och effektivt


Utskottsberedning: 2018/19:SkU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2622 av Per Åsling och Helena Vilhelmsson (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2622 av Per Åsling och Helena Vilhelmsson (båda C) (pdf, 82 kB)

Utökad rätt till reflektionsperiod för människor utsatta för människohandel

Motion 2018/19:2484 av Helena Vilhelmsson (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2484 av Helena Vilhelmsson C Utökad rätt till reflektionsperiod för människor utsatta för människohandel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör lagstadga om Europakonventionens regler om reflektionstid på 30 dagar för vila och


Utskottsberedning: 2018/19:SfU16

Motion 2018/19:2484 av Helena Vilhelmsson (C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2484 av Helena Vilhelmsson (C) (pdf, 71 kB)

Trygghet i hela landet

Motion 2018/19:2861 av Johan Hedin m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2861 av Johan Hedin m.fl. C Trygghet i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en mer effektiv poliskår med bättre arbetsvillkor och starkare lokal koppling och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2018/19:AU10 2018/19:CU10 2018/19:FöU7 2018/19:JuU10 2018/19:JuU11 2018/19:JuU12 2018/19:JuU13 2018/19:JuU14 2018/19:JuU15 2018/19:JuU16 2018/19:KU27 2018/19:KU31 2018/19:SfU16 2018/19:SkU1 2018/19:SoU9 2018/19:UbU8
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): 1 avslag, 33 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2861 av Johan Hedin m.fl. (C) (docx, 88 kB) Motion 2018/19:2861 av Johan Hedin m.fl. (C) (pdf, 126 kB)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Motion 2018/19:2621 av Johan Hedin m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2621 av Johan Hedin m.fl. C Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Att värna ett välfungerande rättsväsende är en av statens kärnverksamheter. Människor


Utskottsberedning: 2018/19:JuU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2621 av Johan Hedin m.fl. (C) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:2621 av Johan Hedin m.fl. (C) (pdf, 86 kB)

Lex Lotta-lagstiftning

Motion 2018/19:2418 av Helena Vilhelmsson (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2418 av Helena Vilhelmsson C Lex Lotta-lagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa en lex Lotta-lagstiftning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Våld i nära relation är inte ett problem


Utskottsberedning: 2018/19:JuU14

Motion 2018/19:2418 av Helena Vilhelmsson (C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2418 av Helena Vilhelmsson (C) (pdf, 70 kB)