Helena Bouveng(Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Jönköping County, Bench 252
Title Marknadsekonom.
Born 1962
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866724
Email helena.bouveng[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Taxation

  • Member
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member
  • Nominations Committee

  • Member
  • The Riksdag Appeals Board

  • Deputy member
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-10-02 – 2018-09-24
  • Committee on Health and Welfare

  • Member 2011-11-23 – 2014-09-29
  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-03-10
  • Committee on Justice

  • Member 2010-10-12 – 2011-11-22
  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Taxation

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 2010-03-10 – 2010-10-04
  • Joint Committee on Justice and Health and Welfare

  • Member 2008-03-13 – 2008-05-07
  • Deputy member 2008-01-29 – 2008-03-13
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2015-12-17 –
  • Nominations Committee

  • Member 2016-10-26 –
  • Deputy member 2015-03-12 – 2016-10-26
  • The Riksdag Appeals Board

  • Deputy member 2010-10-19 –
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-10-31

Said and done

Exitskatten

Interpellation 2017/18:377 av Helena Bouveng (M)

Interpellation 2017/18:377 Exitskatten av Helena Bouveng (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) I och med debatten som följde av den så kallade Panamaläckan har nu regeringen låtit ett förslag om en ”exitskatt” gå ut på remiss. Förslaget skulle innebära att personer som bott i Sverige i minst fem av

Inlämnad: 2018-02-12 Svarsdatum: 2018-03-02 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2017/18:377 av Helena Bouveng (M) (pdf, 85 kB)

Bibehållet skogskonto

Skriftlig fråga 2017/18:445 av Helena Bouveng (M)

Fråga 2017/18:445 Bibehållet skogskonto av Helena Bouveng (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) I Skatteförenklingsutredningens betänkande  Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag finns ett förslag om att reglerna för skogsavdrag vid

Inlämnad: 2017-12-08 Svarsdatum: 2017-12-27 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:445 av Helena Bouveng (M) (pdf, 103 kB)

Vinstförbudets påverkan på jämställdheten

Interpellation 2017/18:256 av Erik Andersson (M)

Interpellation 2017/18:256 Vinstförbudets påverkan på jämställdheten av Erik Andersson (M) till Statsrådet Åsa Regnér (S) I september i år meddelades det att regeringen tillsammans med Vänsterpartiet har nått en överenskommelse om att stoppa vinster i välfärden – en överenskommelse och ett beslut som bygger på

Inlämnad: 2017-12-01 Svarsdatum: 2018-01-23 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2017/18:256 av Erik Andersson (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Vinstförbudets påverkan på jämställdheten

Lönsamheten i att utbilda sig till sjuksköterska

Interpellation 2017/18:149 av Helena Bouveng (M)

Interpellation 2017/18:149 Lönsamheten i att utbilda sig till sjuksköterska av Helena Bouveng (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Svensk vård håller ofta hög kvalitet. Sverige har emellertid bland Europas längsta väntetider, vilket gör att tillgången på vård brister. En bidragande orsak till de långa

Inlämnad: 2017-11-14 Svarsdatum: 2017-12-01 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2017/18:149 av Helena Bouveng (M) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Lönsamheten i att utbilda sig till sjuksköterska

Jobbskatteavdrag för äldre

Interpellation 2017/18:142 av Helena Bouveng (M)

Interpellation 2017/18:142 Jobbskatteavdrag för äldre av Helena Bouveng (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Likt hela västvärlden lever vi i Sverige allt längre, och med detta följer en befolkning som blir allt äldre och att allt färre i arbetsför ålder måste försörja allt fler, om den vedertagna

Inlämnad: 2017-11-13 Svarsdatum: 2017-11-24 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2017/18:142 av Helena Bouveng (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Jobbskatteavdrag för äldre

Välfärdsutredningens förslag och jämställdheten

Interpellation 2017/18:141 av Helena Bouveng (M)

Interpellation 2017/18:141 Välfärdsutredningens förslag och jämställdheten av Helena Bouveng (M) till Statsrådet Åsa Regnér (S) Den av regeringen beställda välfärdsutredningen innebär i praktiken ett vinstförbud. Ett vinstförbud av företag vars majoritet leds av kvinnor. Närmare 7 000 kvinnor leder företag inom

Inlämnad: 2017-11-13 Svarsdatum: 2018-01-23 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2017/18:141 av Helena Bouveng (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Välfärdsutredningens förslag och jämställdheten

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Motion 2017/18:3840 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3840 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2017/18:SkU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:3840 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3840 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 80 kB)

Skattepolitik för att det ska löna sig att arbeta

Motion 2017/18:3839 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3839 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) Skattepolitik för att det ska löna sig att arbeta Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sänka skatten på arbete för alla som jobbar, med tyngdpunkt på låga inkomster, och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:FiU1 2017/18:SkU8
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 6 avslag, 3 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3839 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:3839 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 82 kB)

Punktskatter

Motion 2017/18:3295 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3295 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) Punktskatter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa regeringens överindexering av drivmedelsskatter och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2017/18:FiU1 2017/18:SkU10
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 1 avslag, 2 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3295 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3295 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 70 kB)

Skatteförfarande och folkbokföring

Motion 2017/18:3294 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3294 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) Skatteförfarande och folkbokföring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka Skatteverkets och Ekobrottsmyndighetens arbete med att bekämpa skattefusk och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:SkU12

Motion 2017/18:3294 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3294 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 80 kB)