Helén Pettersson (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västerbotten County, Bench 78
Title Ombudsman
Born 1972
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864529
Email helen.pettersson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on the Labour Market

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-10-02 – 2018-09-24
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2009-04-03 – 2010-10-04
  • Deputy member 2006-10-10 – 2009-04-03
  • Committee on the Labour Market

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2010-10-12 – 2010-11-08
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 2010-10-19 – 2014-09-29
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Deputy member 2012-10-04 – 2012-10-15
  • Deputy member 2011-10-12 – 2012-09-18
  • Deputy member 2010-10-19 – 2011-09-15

Said and done

Hbt i hela världen

Motion 2017/18:2681 av Åsa Westlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2681 av Åsa Westlund m.fl. S Hbt i hela världen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett nordiskt samarbete i hbt-frågor och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ändring av regelverket


Utskottsberedning: 2017/18:AU10 2017/18:KU34 2017/18:SfU15 2017/18:UU18 2017/18:UU2
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 2 avslag, 3 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:2681 av Åsa Westlund m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:2681 av Åsa Westlund m.fl. (S) (pdf, 82 kB)

Dawit Isaak måste friges

Motion 2017/18:2603 av Fredrik Lundh Sammeli och Helén Pettersson i Umeå (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:2603 av Fredrik Lundh Sammeli och Helén Pettersson i Umeå (båda S) Dawit Isaak måste friges Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kampen för att få Dawit Isaak fri och om att Sverige som nation bör stå upp för det fria ordet och


Utskottsberedning: 2017/18:UU15

Motion 2017/18:2603 av Fredrik Lundh Sammeli och Helén Pettersson i Umeå (båda S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2603 av Fredrik Lundh Sammeli och Helén Pettersson i Umeå (båda S) (pdf, 67 kB)

Kunskapsinsats för preventivt arbete mot hiv

Motion 2017/18:2720 av Lawen Redar m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2720 av Lawen Redar m.fl. (S) Kunskapsinsats för preventivt arbete mot hiv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av insatser för hivpreventivt arbete och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2017/18:SoU15

Motion 2017/18:2720 av Lawen Redar m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2720 av Lawen Redar m.fl. (S) (pdf, 68 kB)

Ändra riktlinjen för övre åldersgräns för adoptivföräldrar

Motion 2017/18:2227 av Helén Pettersson i Umeå (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2227 av Helén Pettersson i Umeå S Ändra riktlinjen för övre åldersgräns för adoptivföräldrar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över den rekommenderade övre åldersgränsen för adoptivföräldrar i syfte att höja den och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:SoU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2227 av Helén Pettersson i Umeå (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2227 av Helén Pettersson i Umeå (S) (pdf, 60 kB)

Fler än två vårdnadshavare

Motion 2017/18:2677 av Hans Ekström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2677 av Hans Ekström m.fl. S Fler än två vårdnadshavare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att barn ska kunna ha fler än två juridiska vårdnadshavare och tillkännager detta för regeringen. Motivering Begreppet stjärnfamiljer


Utskottsberedning: 2017/18:CU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2677 av Hans Ekström m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2677 av Hans Ekström m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Dags att förnya föräldrabalken

Motion 2017/18:2145 av Veronica Lindholm och Helén Pettersson i Umeå (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:2145 av Veronica Lindholm och Helén Pettersson i Umeå båda S Dags att förnya föräldrabalken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över föräldrabalken i syfte att modernisera lagstiftningen för dagens och framtidens utmaningar och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:CU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2017/18:2145 av Veronica Lindholm och Helén Pettersson i Umeå (båda S) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2145 av Veronica Lindholm och Helén Pettersson i Umeå (båda S) (pdf, 70 kB)

En trygg och rättssäker sjukförsäkring

Motion 2017/18:1904 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1904 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S) En trygg och rättssäker sjukförsäkring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av sjukförsäkringens tidsgränser och Försäkringskassans tillämpning av rättspraxis i syfte att säkerställa


Utskottsberedning: 2017/18:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1904 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1904 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S) (pdf, 71 kB)

Ändring i terrängkörningsförordningen

Motion 2017/18:1503 av Helén Pettersson i Umeå och Fredrik Lundh Sammeli (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:1503 av Helén Pettersson i Umeå och Fredrik Lundh Sammeli (båda S) Ändring i terrängkörningsförordningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till en ändring i terrängkörningsförordningen och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:MJU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1503 av Helén Pettersson i Umeå och Fredrik Lundh Sammeli (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1503 av Helén Pettersson i Umeå och Fredrik Lundh Sammeli (båda S) (pdf, 66 kB)

Det allmänna uppdraget

Motion 2017/18:1384 av Helén Pettersson i Umeå (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1384 av Helén Pettersson i Umeå (S) Det allmänna uppdraget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa det allmänna uppdraget och tillkännager detta för regeringen. Motivering Jakt och viltvård utgör en viktig del


Utskottsberedning: 2017/18:MJU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1384 av Helén Pettersson i Umeå (S) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:1384 av Helén Pettersson i Umeå (S) (pdf, 70 kB)

Kriterier för bidrag till civilsamhällets organisationer

Motion 2017/18:1916 av Anders Österberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1916 av Anders Österberg m.fl. S Kriterier för bidrag till civilsamhällets organisationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bidrag till olika organisationer och tillkännager detta för regeringen. Motivering Samhällslivet med offentlig


Utskottsberedning: 2017/18:KrU3

Motion 2017/18:1916 av Anders Österberg m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1916 av Anders Österberg m.fl. (S) (pdf, 68 kB)