Heidi Karlsson (SweDem)

Tidigare riksdagsledamot

Party
Constituency City of Malmö
Title Undersköterska
Born 1969

Current assignments

 • No assignments since 2018-09-24

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2017-06-02 – 2018-09-24
  • Member of Parliament

  • Alternate member 2016-01-11 – 2017-06-01
  • Alternate member 2014-12-22 – 2015-05-15
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2015-01-27 – 2015-05-15
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2016-02-25 – 2018-09-24

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 14- (ersättare 141222-150515 och 160111-). Suppleant socialutskottet 15 och socialförsäkringsutskottet 16-.
 • Föräldrar

  Lastbilschauffören Gerry Karlsson och försäljaren Monica Stenhäjdan, f. Svensson.
 • Utbildning

  Grundskola, Fredriksdalsskolan 75-84. Gymnasieskola, Rönnowska 85-86. Gymnasieskola, Kunskapslyftet 98-00. Vård- och omsorgsutbildning 03-05. Vård- och omsorgsutbildning, Kärnan 04-06. Yrkeshögskolan (KY), demens och gerontologi, Helsingborg 09-10.
 • Anställningar

  Kallskänka, smörgåsbutik Tre Gåsar, Helsingborg 86-87. Stadsbiblioteket, Helsingborg 86-87. Sorterare, Äggcentralen, Helsingborg 87-88. Administratör, Helsingborgs sjukhusbibliotek 88-89. Städare 89-90. Personlig assistent 05-07. Vik. skötare, slutenvård, Ängelholm 05-10. Skötare, särskilt boende på psykiatrin, Svalövs kommun 07-08. Skötare, demensboende, Bjuvs kommun 10-.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Förvaltningsrätten, Malmö 06-14. Tingsrätten, Helsingborg 10-13.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Bjuv 06-14. Kommunstyrelsen, Bjuv 10-14. Vård-och omsorgsnämnden, Bjuv 07-12. Kultur- och fritidsnämnden, Bjuv 07-10. Barn- och utbildningsnämnden, Bjuv 07-13. Valnämnden, Bjuv 10-14.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Kassör, Sverigedemokraterna, Bjuv 06-14. VU, Sverigedemokraterna, Bjuv 06-14. Sekreterare, Sverigedemokraterna, Bjuv 08-13. Ledamot, Sverigedemokraterna, distrikt Syd 08-10. 2:e vice ordförande 10-12 och vice ordförande, Sverigedemokraterna, distrikt Syd 12-14. Administratör, Sverigedemokraterna 13-14.

Said and done

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Motion 2017/18:3612 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3612 av Jennie Åfeldt m.fl. SD Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt förslaget i tabell 1. Riksdagen avslår förslaget till lag om ändring


Utskottsberedning: 2017/18:SfU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3612 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3612 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) (pdf, 90 kB)

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Motion 2017/18:3611 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3611 av Jennie Åfeldt m.fl. SD Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning enligt förslaget i tabell 1. Motivering


Utskottsberedning: 2017/18:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3611 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) (docx, 61 kB) Motion 2017/18:3611 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) (pdf, 89 kB)

Utgiftsområde 8 Migration

Motion 2017/18:3610 av Paula Bieler m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3610 av Paula Bieler m.fl. SD Utgiftsområde 8 Migration Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 8 Migration enligt förslaget i tabell 1. Motivering Utgiftsområde 8 hanterar kostnader som härrör från avgörandet av migrationsärenden samt hanterandet


Utskottsberedning: 2017/18:SfU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3610 av Paula Bieler m.fl. (SD) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:3610 av Paula Bieler m.fl. (SD) (pdf, 92 kB)

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Motion 2017/18:3609 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3609 av Jennie Åfeldt m.fl. SD Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt förslaget i tabell 1. Motivering Utgiftsområde 11 finansierar Pensionsmyndighetens


Utskottsberedning: 2017/18:SfU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3609 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3609 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) (pdf, 85 kB)

Trygghet för familjer och barn

Motion 2017/18:1593 av Heidi Karlsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1593 av Heidi Karlsson m.fl. SD Trygghet för familjer och barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att även fadern ska ges formell rätt till ledighet mot ersättning för att följa med på det första besöket på mödravårdscentralen och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:AU9 2017/18:SfU3 2017/18:UbU1 2017/18:UbU13
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2017/18:1593 av Heidi Karlsson m.fl. (SD) (docx, 62 kB) Motion 2017/18:1593 av Heidi Karlsson m.fl. (SD) (pdf, 91 kB)

En mer human sjukvård och sörjandestöd

Motion 2017/18:1592 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1592 av Jennie Åfeldt m.fl. SD En mer human sjukvård och sörjandestöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en utredning bör tillsättas i syfte att förbättra Försäkringskassans uppgifter från vården och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:SfU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:1592 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:1592 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) (pdf, 73 kB)

Motionen utgår

Motion 2017/18:357

Motion till riksdagen 2017/18:357 Motionen utgår.

2017-09-27

med anledning av prop. 2016/17:154 Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn

Motion 2016/17:3698 av Linus Bylund och Heidi Karlsson (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3698 av Linus Bylund och Heidi Karlsson båda SD med anledning av prop. 2016/17:154 Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om föräldrapenning på grundnivå respektive


Utskottsberedning: 2016/17:SfU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3698 av Linus Bylund och Heidi Karlsson (båda SD) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:3698 av Linus Bylund och Heidi Karlsson (båda SD) (pdf, 71 kB)

med anledning av skr. 2016/17:51 Riksrevisionens rapport om felaktiga utbetalningar inom socialförsäkringen

Motion 2016/17:3587 av Linus Bylund m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3587 av Linus Bylund m.fl. SD med anledning av skr. 2016/17:51 Riksrevisionens rapport om felaktiga utbetalningar inom socialförsäkringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Riksrevisionens rekommendation till regeringen att se till att Försäkringskassan


Utskottsberedning: 2016/17:SfU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2016/17:3587 av Linus Bylund m.fl. (SD) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:3587 av Linus Bylund m.fl. (SD) (pdf, 60 kB)

med anledning av prop. 2016/17:17 Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet

Motion 2016/17:3511 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3511 av Jennie Åfeldt m.fl. SD med anledning av prop. 2016/17:17 Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skyldigheter för asylsökande och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2016/17:SfU6
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:3511 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3511 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) (pdf, 67 kB)