Heidi Karlsson(SweDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency City of Malmö, Bench 122
Title Undersköterska
Born 1969
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866396
Email heidi.karlsson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2017-06-02 – 2018-09-24
  • Member of Parliament

  • Alternate member 2016-01-11 – 2017-06-01
  • Alternate member 2014-12-22 – 2015-05-15
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2015-01-27 – 2015-05-15
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2016-02-25 – 2018-09-24
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2017-03-01 – 2017-03-01

Said and done

Webb-TV

 

med anledning av skr. 2017/18:125 Riksrevisionens rapport om konsekvensanalyser inför migrationspolitiska beslut

Motion 2017/18:4005 av Paula Bieler m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:4005 av Paula Bieler m.fl. SD med anledning av skr. 2017/18:125 Riksrevisionens rapport om konsekvensanalyser inför migrationspolitiska beslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör uppdatera aktuella förordningar, handbok,


Utskottsberedning: 2017/18:SfU28

Motion 2017/18:4005 av Paula Bieler m.fl. (SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:4005 av Paula Bieler m.fl. (SD) (pdf, 67 kB)

med anledning av prop. 2017/18:108 Genomförande av säsongsanställningsdirektivet

Motion 2017/18:4001 av Paula Bieler m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:4001 av Paula Bieler m.fl. SD med anledning av prop. 2017/18:108 Genomförande av säsongsanställningsdirektivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen antar regeringens proposition 2017/18:108 Genomförande av säsongsanställningsdirektivet med de ändringar som framgår av bilaga 1 i motionen.


Utskottsberedning: 2017/18:SfU21

Motion 2017/18:4001 av Paula Bieler m.fl. (SD) (docx, 62 kB) Motion 2017/18:4001 av Paula Bieler m.fl. (SD) (pdf, 85 kB)

med anledning av skr. 2017/18:30 Riksrevisionens rapport om bostadsbidraget - ur ett fördelnings- och arbetsmarknadsperspektiv

Motion 2017/18:3924 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3924 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) med anledning av skr. 2017/18:30 Riksrevisionens rapport om bostadsbidraget – ur ett fördelnings- och arbetsmarknadsperspektiv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör följa Riksrevisionens


Utskottsberedning: 2017/18:SfU13
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2017/18:3924 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3924 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) (pdf, 66 kB)

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Motion 2017/18:3612 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3612 av Jennie Åfeldt m.fl. SD Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt förslaget i tabell 1. Riksdagen avslår förslaget till lag om ändring


Utskottsberedning: 2017/18:SfU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3612 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3612 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) (pdf, 82 kB)

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Motion 2017/18:3611 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3611 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning enligt förslaget i tabell 1. Motivering Utgiftsområde


Utskottsberedning: 2017/18:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3611 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3611 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) (pdf, 81 kB)

Utgiftsområde 8 Migration

Motion 2017/18:3610 av Paula Bieler m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3610 av Paula Bieler m.fl. SD Utgiftsområde 8 Migration Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 8 Migration enligt förslaget i tabell 1. Motivering Utgiftsområde 8 hanterar kostnader som härrör till avgörandet av migrationsärenden samt hanterandet


Utskottsberedning: 2017/18:SfU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3610 av Paula Bieler m.fl. (SD) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:3610 av Paula Bieler m.fl. (SD) (pdf, 85 kB)

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Motion 2017/18:3609 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3609 av Jennie Åfeldt m.fl. SD Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt förslaget i tabell 1. Motivering Utgiftsområde 11 finansierar Pensionsmyndighetens


Utskottsberedning: 2017/18:SfU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3609 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3609 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) (pdf, 77 kB)

Trygghet för familjer och barn

Motion 2017/18:1593 av Heidi Karlsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1593 av Heidi Karlsson m.fl. SD Trygghet för familjer och barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att även fadern ska ges formell rätt till ledighet mot ersättning för att följa med på det första besöket på mödravårdscentralen och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:AU9 2017/18:SfU3 2017/18:UbU1 2017/18:UbU13
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 9 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:1593 av Heidi Karlsson m.fl. (SD) (docx, 62 kB) Motion 2017/18:1593 av Heidi Karlsson m.fl. (SD) (pdf, 89 kB)

En mer human sjukvård och sörjandestöd

Motion 2017/18:1592 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:1592 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) En mer human sjukvård och sörjandestöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en utredning bör tillsättas i syfte att förbättra Försäkringskassans uppgifter från vården och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2017/18:SfU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:1592 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:1592 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD) (pdf, 73 kB)

Motionen utgår

Motion 2017/18:357

Motion till riksdagen 2017/18:357 Motionen utgår.

2017-09-27