Hans Wallmark(Mod)

Hans Wallmark (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County North and East, Bench 64
Title Redaktör/Publicist.
Born 1965
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865014
Email hans.wallmark[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • The Moderate Party

  • Deputy Group Leader
  • Committee on Defence

  • Member
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Member
  • The War Delegation

  • Member
  • The Riksdag Delegation to the NATO Parliamentary Assembly

  • Member
  • The Riksdag Board

  • Member
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-10-02 – 2018-09-24
  • The Moderate Party

  • Deputy Group Leader 2015-01-20 –
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2013-04-01 – 2014-09-29
  • Chair 2012-11-19 – 2013-03-31
  • Deputy member 2012-11-06 – 2012-11-18
  • Committee on Transport and Communications

  • Member 2006-10-10 – 2006-11-15
  • Committee on Cultural Affairs

  • Member 2006-11-15 – 2010-10-04
  • Committee on Defence

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2017-02-16 – 2018-09-24
  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Member 2017-05-02 – 2021-05-02
  • Member 2016-11-15 – 2016-12-14
  • Member 2016-04-12 – 2016-05-25
  • Member 2015-11-17 – 2015-12-16
  • Member 2015-04-14 – 2015-06-16
  • Member 2014-11-20 – 2014-12-17
  • Member 2014-04-15 – 2014-06-12
  • Member 2013-11-26 – 2013-12-17
  • Member 2013-04-23 – 2013-06-18
  • Chair 2013-02-21 – 2013-03-06
  • Member 2012-11-27 – 2012-12-19
  • Member 2011-11-24 – 2011-12-14
  • Member 2011-06-16 – 2011-06-17
  • Member 2010-11-23 – 2010-12-15
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2013-01-16 – 2014-10-07
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2016-09-29 – 2017-10-31
  • Chair 2015-10-14 – 2016-09-29
  • Member 2015-10-01 – 2015-10-13
  • Chair 2014-10-09 – 2015-10-01
  • Member 2014-10-07 – 2014-10-09
  • Member 2013-10-03 – 2014-09-29
  • Member 2011-10-12 – 2012-09-18
  • Member 2010-10-19 – 2011-09-15
  • Member 2006-10-17 – 2010-10-04
  • The Riksdag Delegation to the Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean

  • Chair 2011-03-16 – 2013-04-24
  • The War Delegation

  • Member 2014-10-14 –
  • The Riksdag Delegation to the NATO Parliamentary Assembly

  • Member 2014-10-28 –
  • The Riksdag Board

  • Member 2015-01-28 –
  • Advisory Council on Foreign Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 –
  • Chair 2010-11-17 – 2011-03-16

Said and done

Brist på testplatser hos Rekryteringsmyndigheten

Skriftlig fråga 2016/17:1451 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2016/17:1451 Brist på testplatser hos Rekryteringsmyndigheten av Hans Wallmark (M) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) Regeringen beslutade den 2 mars att totalförsvarspliktiga kvinnor och män ska vara skyldiga att genomgå mönstring och fullgöra grundutbildning med värnplikt. Skyldigheten att genomgå

Inlämnad: 2017-05-19 Svarsdatum: 2017-05-31 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1451 av Hans Wallmark (M) (pdf, 79 kB)

Sveriges bidrag till EUs bekämpande av desinformationskampanjer

Skriftlig fråga 2016/17:1415 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2016/17:1415 Sveriges bidrag till EUs bekämpande av desinformationskampanjer av Hans Wallmark (M) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Vid EU:s utrikestjänst (EEAS) i Bryssel finns en liten enhet som ägnar sig åt att sprida kunskap och fakta för att därmed stå emot desinformationskampanjer. East Stratcom

Inlämnad: 2017-05-16 Svarsdatum: 2017-05-29 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1415 av Hans Wallmark (M) (pdf, 70 kB)

Statens möjligheter att skydda totalförsvarsintressen

Skriftlig fråga 2016/17:1414 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2016/17:1414 Statens möjligheter att skydda totalförsvarsintressen av Hans Wallmark (M) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) På initiativ av Alliansen tillkännagav riksdagen den 15 mars för regeringen som sin mening vad Försvarsutskottet angett angående statens möjligheter att skydda totalförsvarsintressen.

Inlämnad: 2017-05-16 Svarsdatum: 2017-05-24 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1414 av Hans Wallmark (M) (pdf, 80 kB)

Försvarsmaktens möjlighet att öva med helikopter

Skriftlig fråga 2016/17:1413 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2016/17:1413 Försvarsmaktens möjlighet att öva med helikopter av Hans Wallmark (M) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) Ett inslag i försvarsuppgörelsen, som ligger till grund för rådande inriktningsbeslut för Försvarsmakten som gäller sedan 1 januari 2016, är att mer resurser ställts till förfogande

Inlämnad: 2017-05-16 Svarsdatum: 2017-05-24 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1413 av Hans Wallmark (M) (pdf, 79 kB)

De skärpta gränskontrollerna och det lokala polisarbetet

Skriftlig fråga 2016/17:1336 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2016/17:1336 De skärpta gränskontrollerna och det lokala polisarbetet av Hans Wallmark (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Id-kontrollerna i Öresundsregionen infördes hastigt och under ogenomtänkta former, med svåra konsekvenser för pendlare och resande i Skåne och på Själland. Nu ska id-kontrollerna avskaffas

Inlämnad: 2017-05-03 Svarsdatum: 2017-05-10 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1336 av Hans Wallmark (M) (pdf, 68 kB)

Gränskontroller mellan Sverige och Danmark

Skriftlig fråga 2016/17:1335 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2016/17:1335 Gränskontroller mellan Sverige och Danmark av Hans Wallmark (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Id-kontrollerna i Öresundsregionen avskaffas samtidigt som de svenska gränskontrollerna kommer att skärpas. Från dansk sida har redan sedan tidigare talats om behovet av skärpt gränskontroll mot

Inlämnad: 2017-05-03 Svarsdatum: 2017-05-10 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1335 av Hans Wallmark (M) (pdf, 68 kB)

Åtgärder med anledning av hackerangrepp

Skriftlig fråga 2016/17:1269 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2016/17:1269 Åtgärder med anledning av hackerangrepp av Hans Wallmark (M) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) Danska medier rapporterar om att försvarsmakten i Danmark utsatts för hackerattacker där försök gjorts att skaffa åtkomst till medarbetares e-postkonton. Det ska ha skett under 2015 och 2016.

Inlämnad: 2017-04-24 Svarsdatum: 2017-05-03 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1269 av Hans Wallmark (M) (pdf, 80 kB)

Förtrycket i Venezuela

Skriftlig fråga 2016/17:1274 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2016/17:1274 Förtrycket i Venezuela av Hans Wallmark (M) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Våldet och övergreppen tilltar i socialismens Venezuela, alldeles förutom att landets ekonomi trasats sönder på vad som kan beskrivas som ett målmedvetet sätt. Folkliga demonstrationer och politiska möten organiserade

Inlämnad: 2017-04-21 Svarsdatum: 2017-05-03 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1274 av Hans Wallmark (M) (pdf, 68 kB)

med anledning av prop. 2016/17:128 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

Motion 2016/17:3708 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3708 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD) med anledning av prop. 2016/17:128 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen senast i september 2017 bör


Utskottsberedning: 2016/17:UFöU3

Motion 2016/17:3708 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3708 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 71 kB)

Svenskt deltagande i Joint Expeditionary Force

Skriftlig fråga 2016/17:1221 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2016/17:1221 Svenskt deltagande i Joint Expeditionary Force av Hans Wallmark (M) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S) Moderaterna har vid flera tillfällen lyft frågan om att Sverige bör delta i den brittiskledda multinationella snabbinsatsstyrkan Joint Expeditionary Force (JEF). Detta för att bidra till

Inlämnad: 2017-04-10 Svarsdatum: 2017-04-19 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1221 av Hans Wallmark (M) (pdf, 80 kB)