Hans Unander (SocDem)

Avgången riksdagsledamot

Party
Constituency Dalarna County
Title Målare.
Born 1970

Current assignments

 • No assignments since 2017-03-31

  • Member of Parliament

  • Alternate member 2013-01-15 – 2013-07-31
  • Alternate member 2008-10-22 – 2009-01-31
  • Alternate member 2002-09-30 – 2004-09-14
  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2017-03-31
  • Ordinary member 2009-07-14 – 2010-10-04
  • Committee on Finance

  • Member 2014-10-07 – 2017-03-31
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2002-10-08 – 2004-09-14
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2008-10-27 – 2009-01-31
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2008-10-27 – 2009-01-31
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 – 2017-03-31
  • Deputy member 2010-03-12 – 2010-10-04
  • Committee on Health and Welfare

  • Extra deputy member 2013-01-15 – 2013-07-31
  • Committee on Transport and Communications

  • Extra deputy member 2013-01-15 – 2013-07-31
  • Committee on Housing

  • Member 2002-10-08 – 2004-09-13
  • The Riksdag Appeals Board

  • Member 2014-10-14 – 2017-03-31

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 02-04, 08-09, 09-10, 13 och 14- (statsrådsersättare 020930-040914, ersättare 081022-090131 och ersättare 130115-130731). Ledamot bostadsutskottet 02-04 och finansutskottet 14-. Suppleant konstitutionsutskottet 02-04, justitieutskottet 08-09, kulturutskottet 08-09 och civilutskottet 10 och 14-. Extra suppleant socialutskottet 13 och trafikutskottet 13. Ledamot Riksdagens överklagandenämnd 14-.
 • Föräldrar

  Vägarbetaren Sven Erik Unander och ekonomibiträdet Ulla U, född Albertsson.
 • Anställningar

  Timanställd Ysons Måleri. Vaktmästare/fastighetsskötare, Västerdalarnas gymnasieskola. Målare, Malung-Sälens kommun.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Styrelseledamot Allmänna försäkringskassan i Kopparbergs/Dalarnas län 95-09.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Malung, 94-, ersättare 91-94. Ledamot kommunstyrelsen 95-98, 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen 10-14. Styrelseledamot, Malungshem AB och Sälen Centrum HB, ordförande 00-, ordförande 00-. Ersättare, Malungs kyrkofullmäktige.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Styrelseledamot, Malungs avdelning av Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund. Styrelseledamot, Malungs arbetarekommun. Ordförande, Folkets Park Orrskogen, Malung. Styrelseledamot, Svenska Kommunalarbetareförbundet 97-04. Ledamot, Kommunals sektionsstyrelse. Ledamot, arbetsutskottet Landsorganisationens centrala ungdomskommitté 97-02. Ordförande, kommunal Dalarna 11-. Ordförande, kommunal Bergslagen fritidsstuge AB 11-. Ledamot, Ärnäshedens fastighets AB 12-. Ordförande, Malungs Socialdemokratiska förening.

Said and done

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2016/17:FiU6 26 october 2016 AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2015
Interpellationsdebatt 2014/15:445 av Anders Ahlgren (C) 2 june 2015 Centralisering av Skatteverkets kontor
Debatt om förslag 2012/13:TU9 6 march 2013 Trafikverkets upphandling av vägar och järnvägar

Lantmäteriet

Skriftlig fråga 2016/17:797 av Hans Unander (S)

Fråga 2016/17:797 Lantmäteriet av Hans Unander (S) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) Undertecknad har av flera kommunföreträdare fått frågor om Lantmäteriets verksamhet. De lyfter fram att det är ett problem att Lantmäteriet lämnar landsbygden, men det allvarligaste – enligt min uppfattning – är att man ifrågasätter

Inlämnad: 2017-02-02 Svarsdatum: 2017-02-15 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:797 av Hans Unander (S) (pdf, 73 kB)

Ökade resurser till vägnätet i Dalarna

Motion 2016/17:2817 av Hans Unander och Patrik Engström (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:2817 av Hans Unander och Patrik Engström (båda S) Ökade resurser till vägnätet i Dalarna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att investera i landsbygdens vägnät för att


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2817 av Hans Unander och Patrik Engström (båda S) (docx, 52 kB) Motion 2016/17:2817 av Hans Unander och Patrik Engström (båda S) (pdf, 67 kB)

Trafikplikt på Mora flygplats

Motion 2016/17:2804 av Hans Unander m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2804 av Hans Unander m.fl. (S) Trafikplikt på Mora flygplats Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över möjligheterna till trafikplikt för Mora-Siljan flygplats samt om flygplatsen kan få tillgång


Utskottsberedning: 2016/17:TU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2804 av Hans Unander m.fl. (S) (docx, 52 kB) Motion 2016/17:2804 av Hans Unander m.fl. (S) (pdf, 58 kB)

Dalabanans klassificering

Motion 2016/17:2772 av Hans Unander m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2772 av Hans Unander m.fl. (S) Dalabanans klassificering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för kraftfulla investeringar i Dalabanan och tillkännager detta för regeringen. Motivering I


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2772 av Hans Unander m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2772 av Hans Unander m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Statlig fiber

Motion 2016/17:2739 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2739 av Roza Güclü Hedin m.fl. S Statlig fiber Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tillgång till bredband och telefoni i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Bredband och it på landsbygden Det är glädjande att vi nu har en


Utskottsberedning: 2016/17:TU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2739 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2739 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) (pdf, 68 kB)

Stöldgods som lämnar landet och Tullverkets befogenheter

Motion 2016/17:2694 av Patrik Engström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2694 av Patrik Engström m.fl. (S) Stöldgods som lämnar landet och Tullverkets befogenheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att utöka Tullverkets befogenheter i syfte att förhindra att stöldgods förs


Utskottsberedning: 2016/17:SkU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2694 av Patrik Engström m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:2694 av Patrik Engström m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Förutsättningar för inkubatorer

Motion 2016/17:2163 av Patrik Engström och Hans Unander (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:2163 av Patrik Engström och Hans Unander (båda S) Förutsättningar för inkubatorer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om regional översyn av Sveriges inkubatorer och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sveriges inkubatorer


Utskottsberedning: 2016/17:NU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2163 av Patrik Engström och Hans Unander (båda S) (docx, 43 kB) Motion 2016/17:2163 av Patrik Engström och Hans Unander (båda S) (pdf, 64 kB)

Basindustrins framtid

Motion 2016/17:2152 av Patrik Engström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2152 av Patrik Engström m.fl. (S) Basindustrins framtid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör överväga möjligheterna att kartlägga industrins villkor ur ett globalt och långsiktigt perspektiv och att överväga möjligheterna


Utskottsberedning: 2016/17:NU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2152 av Patrik Engström m.fl. (S) (docx, 46 kB) Motion 2016/17:2152 av Patrik Engström m.fl. (S) (pdf, 69 kB)

Långsiktighet i bekämpningen av stickmyggor

Motion 2016/17:2674 av Patrik Lundqvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2674 av Patrik Lundqvist m.fl. (S) Långsiktighet i bekämpningen av stickmyggor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av en långsiktig strategi för myggbekämpning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Nedre


Utskottsberedning: 2016/17:MJU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2674 av Patrik Lundqvist m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2674 av Patrik Lundqvist m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Lönebidrag hos den egna arbetsgivaren

Motion 2016/17:1894 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1894 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) Lönebidrag hos den egna arbetsgivaren Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över reglerna så att arbetstagare får rätt till anställning med lönebidrag hos den egna arbetsgivaren, och detta


Utskottsberedning: 2016/17:AU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1894 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1894 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) (pdf, 68 kB)