Hans Rothenberg (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency City of Göteborg, Bench 99
Title Affärsutvecklare
Born 1961
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864749
Email hans.rothenberg[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Foreign Affairs

  • Member
  • Committee on Education

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member
  • The Riksdag Appeals Board

  • Member
  • The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

  • Personally appointed substitute

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-10-02 – 2022-09-26
  • Committee on Industry and Trade

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Foreign Affairs

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2010-11-17 – 2014-09-29
  • Committee on Education

  • Deputy member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Member 2018-11-15 – 2018-12-05
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2018-10-09 –
  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-10-02
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-10-07
  • The Riksdag Appeals Board

  • Member 2014-10-14 –
  • Deputy member 2010-10-19 – 2014-10-14
  • The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

  • Personally appointed substitute 2016-11-01 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 06-. Ledamot näringsutskottet 06- och EU-nämnden 10-. Suppleant kulturutskottet 06-10 och finansutskottet 10-14. Ledamot riksdagens överklagandenämnd 14-. Suppleant Riksdagens överklagandenämnd 10-14 och Överklagandenämnden för nämndemän 15-.
 • Föräldrar

  Claes Rothenberg och Git Rothenberg.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, 4-årig teknisk linje, Polhemsgymnasiet i Göteborg, slutår 81. Samhällsvetenskap och ekonomi, Göteborgs universitet 81-85.
 • Anställningar

  Väktare, Argus Vakt, Göteborg 83-90. Säljare, Svensk Publikreklam, Göteborg 85-87. Projektledare/marknadschef/chef affärsutveckling, Svenska Mässan i Göteborg 87-. Egen verksamhet: Musicon Production HB 88-04.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Referensgruppen i Utredningen om vissa villkor för statsråd och statssekreterare 16-17.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot, bostadsförmedlingsnämnden 86-91 och byggnadsnämnden 92-98, Göteborgs kommun. Medborgarvittne 85-87. Revisor, Göteborgs Egnahems AB 86-96. Styrelseledamot, Göteborgs Spårvagnar AB 89-92 och Business Region Göteborg AB 03-. Regionfullmäktig, Västra Götalandsregionen 98-02. Ledamot, regionutvecklingsnämnden 98-02. Styrelseledamot, Musik i Väst 95-99, ordförande 99- 00, vice ordförande 01-06. Ledamot, Västsvenska Turistrådet AB 03-07.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Vice distriktsordförande, MUF i Göteborg 84-86. Styrelseledamot/vice ordförande, HTF-klubben på Svenska Mässan 90-98. Styrelseledamot, Medborgarskolan i Göteborg 94-98. Ordförande, Linnéstadens Moderater 94-99. Vice förbundsordförande, Moderaterna i Göteborg 00-11. Styrelseledamot, Uppdragshuset ekonomisk förening 07-13. Styrelseledamot, Sveriges Bussresearrangörer 13-. Ordförande, Egenanställningsföretagens Auktorisationsnämnd 16-.
 • Litteratur

  Jubileumsskrift - Moderata ungdomsförbundet i Göteborg (05).
 • Bostadsort

  Göteborg

Said and done

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Motion 2018/19:2930 av Hans Wallmark m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2930 av Hans Wallmark m.fl. M Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd Sammanfattning Sverige har ett moraliskt ansvar att arbeta för att utrota fattigdom och förtryck. Det målet är långt ifrån uppnått. Sverige ska därför ha en ambitiös utvecklingspolitik och ett generöst bistånd. Sveriges


Utskottsberedning: 2018/19:UU2
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 4 avslag, 4 bifall, 3 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2930 av Hans Wallmark m.fl. (M) (docx, 75 kB) Motion 2018/19:2930 av Hans Wallmark m.fl. (M) (pdf, 101 kB)

Frihet, fred och utveckling i världen

Motion 2018/19:2903 av Hans Wallmark m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2903 av Hans Wallmark m.fl. M Frihet, fred och utveckling i världen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om inriktningen av utrikespolitiken och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige


Utskottsberedning: NU UU

Motion 2018/19:2903 av Hans Wallmark m.fl. (M) (docx, 129 kB) Motion 2018/19:2903 av Hans Wallmark m.fl. (M) (pdf, 282 kB)

Säkerhetspolitik för att värna Sverige

Motion 2018/19:2818 av Beatrice Ask m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2818 av Beatrice Ask m.fl. M Säkerhetspolitik för att värna Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett svenskt Natomedlemskap och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om EU:s försvarssamarbete


Utskottsberedning: UU

Motion 2018/19:2818 av Beatrice Ask m.fl. (M) (docx, 75 kB) Motion 2018/19:2818 av Beatrice Ask m.fl. (M) (pdf, 100 kB)

Extraordinära räddningsinsatser

Motion 2018/19:2284 av Hans Rothenberg (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2284 av Hans Rothenberg M Extraordinära räddningsinsatser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ifall räddningsarbete som utförs under extraordinära former inte ska förmånsbeskattas eller beskattas extra och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2018/19:SkU10

Motion 2018/19:2284 av Hans Rothenberg (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2284 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 70 kB)

Efter extra val påbörjas ny mandatperiod

Motion 2018/19:1260 av Hans Rothenberg (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1260 av Hans Rothenberg M Efter extra val påbörjas ny mandatperiod Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra erforderliga grundlagsändringar som möjliggör att ny mandatperiod påbörjas efter genomfört extra val och tillkännager detta


Utskottsberedning: KU

Motion 2018/19:1260 av Hans Rothenberg (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1260 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 71 kB)

Full ersättning för rättegångskostnader vid vinst i skattemål

Motion 2018/19:1190 av Hans Rothenberg (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1190 av Hans Rothenberg M Full ersättning för rättegångskostnader vid vinst i skattemål Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över ersättningsreglerna i skattemål till gagn för rättssäkerheten och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2018/19:SkU14

Motion 2018/19:1190 av Hans Rothenberg (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1190 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 72 kB)

Styrelsearvoden

Motion 2018/19:1178 av Hans Rothenberg (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1178 av Hans Rothenberg M Styrelsearvoden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att förtydliga skattelagstiftningen för styrelseledamöter i aktiebolag med F-skattsedel som fakturerar sitt styrelsearvode, och detta tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:SkU11

Motion 2018/19:1178 av Hans Rothenberg (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1178 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 69 kB)

Politiska vildar i folkvalda församlingar

Motion 2018/19:1255 av Hans Rothenberg (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1255 av Hans Rothenberg M Politiska vildar i folkvalda församlingar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att ge de respektive politiska församlingarna och deras partier möjlighet att i större grad kunna hantera representationen


Utskottsberedning: KU

Motion 2018/19:1255 av Hans Rothenberg (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1255 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 70 kB)

Sjömäns skattevillkor

Motion 2018/19:931 av Hans Rothenberg (M)

Motion till riksdagen 2018/19:931 av Hans Rothenberg M Sjömäns skattevillkor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över de skattevillkor som gäller för svenska sjömän som tjänstgör i andra länder, i syfte att undanröja påföljande effekter av dubbelbeskattning, och


Utskottsberedning: 2018/19:SkU10

Motion 2018/19:931 av Hans Rothenberg (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:931 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 69 kB)

Skilda valdagar

Motion 2018/19:962 av Hans Rothenberg (M)

Motion till riksdagen 2018/19:962 av Hans Rothenberg M Skilda valdagar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att hålla val till riksdag, kommuner och landsting på skilda dagar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige har sedan 1970-talet haft ett system


Utskottsberedning: KU

Motion 2018/19:962 av Hans Rothenberg (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:962 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 71 kB)