Hans Rothenberg(Mod)

Hans Rothenberg (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency City of Göteborg, Bench 226
Title Affärsutvecklare
Born 1961
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864749
Email hans.rothenberg[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Industry and Trade

  • Member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member
  • The Riksdag Appeals Board

  • Member
  • The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

  • Personally appointed substitute

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-10-02 – 2018-09-24
  • Committee on Industry and Trade

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2010-11-17 – 2014-09-29
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2014-10-14 –
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-10-07
  • The Riksdag Appeals Board

  • Member 2014-10-14 –
  • Deputy member 2010-10-19 – 2014-10-14
  • The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

  • Personally appointed substitute 2016-11-01 –

Said and done

Arvoden i bolagsstyrelser

Interpellation 2016/17:595 av Hans Rothenberg (M)

Interpellation 2016/17:595 Arvoden i bolagsstyrelser av Hans Rothenberg (M) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) Den 20 juni 2017 slog Högsta förvaltningsdomstolen i en dom fast att styrelsearvode inte får ersättas mot faktura utan ska betalas ut som lön. Skatteverket kommenterade den 29 juni

Inlämnad: 2017-08-16 Svarsdatum: 2017-09-15 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Interpellation 2016/17:595 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Arvoden i bolagsstyrelser

Sveriges exportstrategi

Interpellation 2016/17:582 av Hans Rothenberg (M)

Interpellation 2016/17:582 Sveriges exportstrategi av Hans Rothenberg (M) till Statsrådet Ann Linde (S) Sedan ett och ett halvt år tillbaka har Sverige en exportstrategi vars mål är att bidra till en ökad export men även att nå regeringens mål om Europas lägsta arbetslöshet år 2020. Trots en exportstrategi

Inlämnad: 2017-06-21 Svarsdatum: 2017-09-07 Besvarare: Statsrådet Ann Linde (S)

Interpellation 2016/17:582 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Sveriges exportstrategi

Företagskonkurser i byggbranschen

Interpellation 2016/17:581 av Hans Rothenberg (M)

Interpellation 2016/17:581 Företagskonkurser i byggbranschen av Hans Rothenberg (M) till Statsrådet Peter Eriksson (MP) Siffror från kreditvärderingsföretaget UC visar att konkurserna inom byggbranschen ökat kraftigt under 2017 jämfört med förra året. Detta trots rådande högkonjunktur. Enligt Sveriges Byggindustrier

Inlämnad: 2017-06-20 Svarsdatum: 2017-08-31 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Interpellation 2016/17:581 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 70 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Företagskonkurser i byggbranschen

Betalningsmedel

Interpellation 2016/17:579 av Hans Rothenberg (M)

Interpellation 2016/17:579 Betalningsmedel av Hans Rothenberg (M) till Statsrådet Per Bolund (MP) Kontanter används i allt mindre utsträckning som vardagligt betalningsmedel, till förmån för elektroniska transaktioner. Ur ett säkerhetsperspektiv kan detta vara på gott och ont. Medan risken för kontantrån minskar

Inlämnad: 2017-06-19 Svarsdatum: 2017-08-31 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Interpellation 2016/17:579 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 75 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Betalningsmedel

Leveranstiden för nya registreringsskyltar

Skriftlig fråga 2016/17:1460 av Hans Rothenberg (M)

Fråga 2016/17:1460 Leveranstiden för nya registreringsskyltar av Hans Rothenberg (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) Nyregistreringen av personbilar har de senaste åren ökat relativt stadigt i Sverige. Det är i huvudsak positivt att vi får en modernare, säkrare och mer miljövänlig fordonspark. Det som kan minska

Inlämnad: 2017-05-22 Svarsdatum: 2017-05-31 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1460 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 76 kB)

Taiwan i WHO och WHA

Skriftlig fråga 2016/17:1341 av Hans Rothenberg (M)

Fråga 2016/17:1341 Taiwan i WHO och WHA av Hans Rothenberg (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Taiwan uppmanar Världshälsoorganisationen (WHO) att bjuda in landet till WHA 2017 och uppmanar det internationella samfundet att stödja landets deltagande i denna församling som syftar till att gynna hela mänskligheten. För

Inlämnad: 2017-05-04 Svarsdatum: 2017-05-17 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1341 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 76 kB)

med anledning av prop. 2016/17:66 Forskning och innovation på energiområdet för ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet

Motion 2016/17:3577 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3577 av Lars Hjälmered m.fl. (M) med anledning av prop. 2016/17:66 Forskning och innovation på energiområdet för ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fortsatta ansträngningar


Utskottsberedning: 2016/17:NU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:3577 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3577 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 75 kB)

Arbetsmarknadskonflikt vid kollektivavtal

Skriftlig fråga 2016/17:566 av Hans Rothenberg (M)

Fråga 2016/17:566 Arbetsmarknadskonflikt vid kollektivavtal av Hans Rothenberg (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Göteborgs hamn har under hösten varit föremål för en arbetsmarknadskonflikt. Konsekvenserna för svensk industri blir betydande då handelslogistiken störs, med osäkra

Inlämnad: 2016-12-19 Svarsdatum: 2017-01-04 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:566 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 66 kB)

med anledning av prop. 2016/17:50 Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft

Motion 2016/17:3568 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3568 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) med anledning av prop. 2016/17:50 Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det övergripande målet för utbildnings-


Utskottsberedning: 2016/17:NU9 2016/17:UbU12
Riksdagsbeslut (33 yrkanden): 32 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:3568 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (docx, 95 kB) Motion 2016/17:3568 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (pdf, 163 kB)

Postnord och kvalitetssäkring av postala försändelser

Skriftlig fråga 2016/17:518 av Hans Rothenberg (M)

Fråga 2016/17:518 Postnord och kvalitetssäkring av postala försändelser av Hans Rothenberg (M) till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) Posten är en samhällsfunktion som med rätta ska ha hög tillförlitlighet och tjäna medborgarna på bästa sätt. Människor i hela Sverige ska vara förvissade om att

Inlämnad: 2016-12-12 Svarsdatum: 2016-12-28 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2016/17:518 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 68 kB)