Hans Rothenberg(Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency City of Göteborg, Bench 226
Title Affärsutvecklare
Born 1961
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864749
Email hans.rothenberg[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Industry and Trade

  • Member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member
  • The Riksdag Appeals Board

  • Member
  • The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

  • Personally appointed substitute

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-10-02 – 2018-09-24
  • Committee on Industry and Trade

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2010-11-17 – 2014-09-29
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2014-10-14 –
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-10-07
  • The Riksdag Appeals Board

  • Member 2014-10-14 –
  • Deputy member 2010-10-19 – 2014-10-14
  • The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

  • Personally appointed substitute 2016-11-01 –

Said and done

Överklagande vid offentlig upphandling

Interpellation 2017/18:58 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Interpellation 2017/18:58 Överklagande vid offentlig upphandling av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) All offentlig upphandling ska vara rättssäker och effektiv och se till att alla aktörer har möjlighet att vara med. Årligen sker offentlig upphandling i vårt land för över

Inlämnad: 2017-10-24 Svarsdatum: 2017-11-07 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2017/18:58 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Överklagande vid offentlig upphandling

Överklagande inom offentlig upphandling

Skriftlig fråga 2017/18:78 av Hans Rothenberg (M)

Fråga 2017/18:78 Överklagande inom offentlig upphandling av Hans Rothenberg (M) till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) Genom offentlig upphandling har mindre enskilda aktörer en möjlighet att på samma villkor vara med när myndigheter, landsting, regioner och kommuner ska upphandla allehanda varor och tjänster.

Inlämnad: 2017-10-09 Svarsdatum: 2017-10-18 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2017/18:78 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 77 kB)

Life science och medtech

Motion 2017/18:3407 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3407 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Life science och medtech Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för en utvecklad samverkan mellan life science- och medtechnäringen, akademin och hälso- och sjukvården i syfte att tillgängliggöra


Utskottsberedning: NU UbU 2017/18:FiU30

Motion 2017/18:3407 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 62 kB) Motion 2017/18:3407 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 89 kB)

Utgiftsområde 21 Energi

Motion 2017/18:3897 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3897 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Utgiftsområde 21 Energi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 21 Energi enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att satsa på energiforskning


Utskottsberedning: 2017/18:NU3

Motion 2017/18:3897 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:3897 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 84 kB)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Motion 2017/18:3882 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3882 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Utgiftsområde 24 Näringsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 24 Näringsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en satsning på Rise


Utskottsberedning: 2017/18:NU1

Motion 2017/18:3882 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3882 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 92 kB)

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Motion 2017/18:3861 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3861 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Utgiftsområde 19 Regional tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Vi vill att hela Sverige ska leva. Hela Sveriges


Utskottsberedning: 2017/18:NU2

Motion 2017/18:3861 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3861 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 80 kB)

Ökad handel för ökat välstånd

Motion 2017/18:3419 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3419 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Ökad handel för ökat välstånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska vara en pådrivande och aktiv röst i världen och WTO och verka för mer omfattande globala frihandelsavtal, motverka


Utskottsberedning: NU SkU UU

Motion 2017/18:3419 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 64 kB) Motion 2017/18:3419 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 91 kB)

En attraktiv och stärkt besöksnäring

Motion 2017/18:3418 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3418 av Lars Hjälmered m.fl. (M) En attraktiv och stärkt besöksnäring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kraftsamla kring en nationell strategi för landets besöksnäring och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: NU TU 2017/18:SoU8

Motion 2017/18:3418 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 62 kB) Motion 2017/18:3418 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 86 kB)

Innovation för svensk tillväxt

Motion 2017/18:3417 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3417 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Innovation för svensk tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ytterligare utveckla förutsättningar för att Sverige långsiktigt ska vara världsledande inom digitalisering och tillkännager


Utskottsberedning: NU SfU SkU UbU 2017/18:SfU4

Motion 2017/18:3417 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 62 kB) Motion 2017/18:3417 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 88 kB)

Entreprenörskap och småföretagande

Motion 2017/18:3416 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3416 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Entreprenörskap och småföretagande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska prioritera arbetet med regelförenklingar för företag och kontinuerligt redovisa för riksdagen hur arbetet


Utskottsberedning: AU CU NU SkU

Motion 2017/18:3416 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 63 kB) Motion 2017/18:3416 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 84 kB)