Hans Ekström(SocDem)

Hans Ekström (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Södermanland County, Bench 215
Title Lärare
Born 1958
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865863
Email hans.ekstrom[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on the Constitution

  • Member
  • Election Review Board

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on the Constitution

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2014-10-14 – 2014-10-16
  • Election Review Board

  • Member 2015-02-18 –

Said and done

Hbt i hela världen

Motion 2016/17:2791 av Börje Vestlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2791 av Börje Vestlund m.fl. (S) Hbt i hela världen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett nordiskt samarbete i hbt-frågor och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en förändring


Utskottsberedning: KU 2016/17:AU14 2016/17:SfU15 2016/17:UU2 2016/17:UU3
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:2791 av Börje Vestlund m.fl. (S) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:2791 av Börje Vestlund m.fl. (S) (pdf, 88 kB)

En värdig ålderdom

Motion 2016/17:2822 av Börje Vestlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2822 av Börje Vestlund m.fl. (S) En värdig ålderdom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över situationen för äldre hbt-personer och tillkännager detta för regeringen. Motivering En demokrati ska grunda sig på mänskliga


Utskottsberedning: 2016/17:SoU9

Motion 2016/17:2822 av Börje Vestlund m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2822 av Börje Vestlund m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Förbättrade förutsättningar för arbetsintegrerande sociala företag

Motion 2016/17:2818 av Annelie Karlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2818 av Annelie Karlsson m.fl. (S) Förbättrade förutsättningar för arbetsintegrerande sociala företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbetsintegrerande sociala företag är en väg till egenförsörjning och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2016/17:AU4 2016/17:FiU7 2016/17:NU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:2818 av Annelie Karlsson m.fl. (S) (docx, 45 kB) Motion 2016/17:2818 av Annelie Karlsson m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Hbt och flyktingskap

Motion 2016/17:1714 av Börje Vestlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1714 av Börje Vestlund m.fl. (S) Hbt och flyktingskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att även transpersoner som förföljs i sitt hemland på grund av könsidentitet eller könsuttryck ska omfattas av Genèvekonventionens flyktingdefinition


Utskottsberedning: 2016/17:SfU15
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2016/17:1714 av Börje Vestlund m.fl. (S) (docx, 54 kB) Motion 2016/17:1714 av Börje Vestlund m.fl. (S) (pdf, 80 kB)

Mälsåkers slott i Sörmland

Motion 2016/17:1676 av Hans Ekström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1676 av Hans Ekström m.fl. (S) Mälsåkers slott i Sörmland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över utvecklingsmöjligheterna för Mälsåkers slott och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ett av Sveriges ståtligaste


Utskottsberedning: 2016/17:KrU9

Motion 2016/17:1676 av Hans Ekström m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1676 av Hans Ekström m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Nationell stiftelse för bevarande av samlingar och kulturarv

Motion 2016/17:1625 av Hans Ekström (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1625 av Hans Ekström (S) Nationell stiftelse för bevarande av samlingar och kulturarv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att bilda en nationell stiftelse med uppgift att lösa in och bevara viktiga kulturarv


Utskottsberedning: 2016/17:KrU9

Motion 2016/17:1625 av Hans Ekström (S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:1625 av Hans Ekström (S) (pdf, 61 kB)

Idrotten och mänskliga rättigheter

Motion 2016/17:1598 av Hannah Bergstedt m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1598 av Hannah Bergstedt m.fl. (S) Idrotten och mänskliga rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om idrotten och mänskliga rättigheter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Socialdemokraterna är ett parti


Utskottsberedning: 2016/17:KrU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1598 av Hannah Bergstedt m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1598 av Hannah Bergstedt m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Nyanländas etablering på arbetsmarknaden

Motion 2016/17:1635 av Sara Karlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1635 av Sara Karlsson m.fl. (S) Nyanländas etablering på arbetsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att läsa sfi redan under asylprocessen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2016/17:AU6 2016/17:UbU16
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2016/17:1635 av Sara Karlsson m.fl. (S) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:1635 av Sara Karlsson m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Mälardalens högskola har potential att växa

Motion 2016/17:894 av Hans Ekström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:894 av Hans Ekström m.fl. (S) Mälardalens högskola har potential att växa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Mälardalens högskola och tillkännager detta för regeringen. Motivering Tillverkningsindustrins betydelse för Sverige,


Utskottsberedning: 2016/17:UbU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:894 av Hans Ekström m.fl. (S) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:894 av Hans Ekström m.fl. (S) (pdf, 74 kB)

Skolan

Motion 2016/17:889 av Helén Pettersson i Umeå m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:889 av Helén Pettersson i Umeå m.fl. (S) Skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheterna att stärka skolors skyldighet att agera vid missförhållanden i skolan och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2016/17:UbU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:889 av Helén Pettersson i Umeå m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:889 av Helén Pettersson i Umeå m.fl. (S) (pdf, 69 kB)