Hans Ekström (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Södermanland County, Bench 251
Title Lärare
Born 1958
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865863
Email hans.ekstrom[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on the Constitution

  • Chair
  • Election Review Board

  • Member
  • The War Delegation

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2022-09-26
  • Committee on the Constitution

  • Chair 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Member 2018-10-02 – 2018-10-02
  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2014-10-14 – 2014-10-16
  • Election Review Board

  • Member 2015-02-18 –
  • The War Delegation

  • Member 2018-10-09 –
  • The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

  • Personally appointed substitute 2017-10-13 – 2018-10-09

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 10-. Ledamot konstitutionsutskottet 10-. Suppleant finansutskottet 10-14. Ledamot Valprövningsnämnden 15-.
 • Föräldrar

  Industritjänstemannen Carl-Axel Ekström och museikanslisten Gun Ekström, f. Holmgren.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, S:t Eskils skola i Eskilstuna, slutår 77. Ämneslärarexamen (historia, samhällskunskap och religion), slutår 82.
 • Anställningar

  Lärare, Eskilstuna kommun 82-92.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Länsstyrelsen i Södermanlands län 95-, Länsstyrelsens råd 11-. Ledamot, Mälardalens högskolas styrelse 95-10. Ledamot, PBL-kommittén 03-05.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Eskilstuna 88-10. Kommunalråd 92-10. Vice ordförande, kommundelsnämnden Kafjärden-Öster 86-91. Ordförande, kommunstyrelsen 95-10. Suppleant, Tunafors-Ärla sociala distriktsnämnd 84-85.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, Söders socialdemokratiska förening 83-85. Ordförande, Östermalms socialdemokratiska förening. Ledamot, Sörmlands partidistrikts styrelse 95-. Ordförande, Sörmlands partidistrikt 05-. Ersättare, partistyrelsen 05-11 och ledamot 11-. Ledamot, Svenska kommunförbundet/Sveriges Kommuner och Landsting, självstyrelseberedningen 95-99, samhällsbyggnadsberedningen 99-07, styrelsen 07-11. Vice ordförande, Länstrafiken Sörmland 95-11. Ledamot, Mälardalsrådets styrelse 95-11, ordförande 96-97, vice ordförande 07-11. Ordförande, trafik- och planeringsutskottet 99-07. Vice ordförande, Eurotowns 99-10. Vice ordförande, Robotdalen 04-. Ordförande, E20-gruppen 99-08. Vice ordförande, Eskilstuna logistik och etablering 16-.

Said and done

Fler kontrollplatser för tunga fordon i Sörmland

Motion 2018/19:2672 av Hans Ekström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2672 av Hans Ekström m.fl. S Fler kontrollplatser för tunga fordon i Sörmland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för fler kontrollplatser för tung trafik i Södermanlands län och tillkännager


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2672 av Hans Ekström m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2672 av Hans Ekström m.fl. (S) (pdf, 74 kB)

Gör MDH till tekniskt universitet

Motion 2018/19:2143 av Hans Ekström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2143 av Hans Ekström m.fl. S Gör MDH till tekniskt universitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Mälardalens högskola och tillkännager detta för regeringen. Motivering Mälardalens högskola MDH är en viktig kompetensförsörjare i regionen


Utskottsberedning: UbU

Motion 2018/19:2143 av Hans Ekström m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2143 av Hans Ekström m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Sörmlands kraftförsörjning

Motion 2018/19:1791 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1791 av Fredrik Olovsson m.fl. S Sörmlands kraftförsörjning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att säkra energiförsörjningen samt samordningsbehovet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sörmland står inför stora


Utskottsberedning: NU

Motion 2018/19:1791 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:1791 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) (pdf, 81 kB)

Regionala utvecklingsmedel

Motion 2018/19:1782 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1782 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. S Regionala utvecklingsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att förändra tilldelningen av regionala utvecklingsmedel och bättre anpassa dem utifrån Sverige i dag och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:NU8

Motion 2018/19:1782 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:1782 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S) (pdf, 85 kB)

Julita gård som Världsarv

Motion 2018/19:2247 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2247 av Fredrik Olovsson m.fl. S Julita gård som Världsarv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att Julita gård får världsarvsklassning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Julita gård ligger vackert beläget vid


Utskottsberedning: 2018/19:KrU7

Motion 2018/19:2247 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2247 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) (pdf, 84 kB)

Identifiera och bekämpa arbetssjukdomar och psykosocial ohälsa

Motion 2018/19:1967 av Caroline Helmersson Olsson och Hans Ekström (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1967 av Caroline Helmersson Olsson och Hans Ekström båda S Identifiera och bekämpa arbetssjukdomar och psykosocial ohälsa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att Arbetsmiljöverket får i uppgift att undersöka kopplingen mellan


Utskottsberedning: AU

Motion 2018/19:1967 av Caroline Helmersson Olsson och Hans Ekström (båda S) (docx, 66 kB) Motion 2018/19:1967 av Caroline Helmersson Olsson och Hans Ekström (båda S) (pdf, 76 kB)

Det stolta matlänet Sörmland

Motion 2018/19:1321 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1321 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. S Det stolta matlänet Sörmland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det växande intresset för lokala matupplevelser bör tillvaratas, främjas och vårdas i syfte att stärka besöksnäringen och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:MJU13

Motion 2018/19:1321 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1321 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S) (pdf, 81 kB)

Skydda Mälaren

Motion 2018/19:1612 av Hans Ekström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1612 av Hans Ekström m.fl. S Skydda Mälaren Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Mälaren och andra viktiga vattentäkter måste skyddas för dricksvattenförsörjningen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Mälaren är Sveriges


Utskottsberedning: 2018/19:CU5

Motion 2018/19:1612 av Hans Ekström m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1612 av Hans Ekström m.fl. (S) (pdf, 74 kB)

Identifiera och bekämpa arbetssjukdomar och psykosocial ohälsa

Motion 2018/19:1176 av Caroline Helmersson Olsson och Hans Ekström (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1176 av Caroline Helmersson Olsson och Hans Ekström båda S Identifiera och bekämpa arbetssjukdomar och psykosocial ohälsa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att Arbetsmiljöverket får i uppgift att undersöka kopplingen mellan


Utskottsberedning: AU

Motion 2018/19:1176 av Caroline Helmersson Olsson och Hans Ekström (båda S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1176 av Caroline Helmersson Olsson och Hans Ekström (båda S) (pdf, 76 kB)

Mälardalens högskola

Motion 2017/18:2201 av Anna Wallén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2201 av Anna Wallén m.fl. S Mälardalens högskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Mälardalens högskola och tillkännager detta för regeringen. Motivering Tillverkningsindustrins betydelse för Sverige, Västmanland och Sörmland är stor.


Utskottsberedning: 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2201 av Anna Wallén m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2201 av Anna Wallén m.fl. (S) (pdf, 77 kB)