Hanna Wigh

Tidigare riksdagsledamot

Constituency Norrbotten County
Born 1986

Current assignments

 • No assignments since 2018-09-24

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Health and Welfare

  • Member 2014-10-07 – 2015-04-24
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 14-. Ledamot socialutskottet 14-15. Suppleant socialförsäkringsutskottet 14-.

Said and done

Webb-TV

 
Interpellationsdebatt 2016/17:207 av Bengt Eliasson (L) 20 january 2017 Överutnyttjande av assistansersättningen
Interpellationsdebatt 2016/17:216 av Bengt Eliasson (L) 20 january 2017 Tilläggsdirektiv till LSS-utredningen
Interpellationsdebatt 2016/17:215 av Bengt Eliasson (L) 20 january 2017 Träffsäkra insatser inom LSS
Frågestund 12 january 2017 Frågestund

Tilläggsdirektiv till LSS-utredningen

Interpellation 2016/17:216 av Bengt Eliasson (L)

Interpellation 2016/17:216 Tilläggsdirektiv till LSS-utredningen av Bengt Eliasson L till Statsrådet Åsa Regnér S Åsa Regnér har i olika sammanhang sagt att det inte finns några skäl för assistansberättigade och deras anhöriga att känna oro. Det är välkommet. Men en betydande orsak till deras oro är regeringens olika

Inlämnad: 2016-12-21 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2016/17:216 av Bengt Eliasson (L) (pdf, 107 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Tilläggsdirektiv till LSS-utredningen

Träffsäkra insatser inom LSS

Interpellation 2016/17:215 av Bengt Eliasson (L)

Interpellation 2016/17:215 Träffsäkra insatser inom LSS av Bengt Eliasson L till Statsrådet Åsa Regnér S När Åsa Regnér och andra företrädare för regeringen talar om LSS framkommer ofta att de är bekymrade över insatsernas träffsäkerhetI direktiven till LSS-utredningen dir. 2016:40 återkommer ordet ett tiotal gånger.

Inlämnad: 2016-12-20 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2016/17:215 av Bengt Eliasson (L) (pdf, 106 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Träffsäkra insatser inom LSS

Överutnyttjande av assistansersättningen

Interpellation 2016/17:207 av Bengt Eliasson (L)

Interpellation 2016/17:207 Överutnyttjande av assistansersättningen av Bengt Eliasson L till Statsrådet Åsa Regnér S Åsa Regnér framhåller ofta vikten av att motverka överutnyttjande inom personlig assistans. Vi delar uppfattningen att fusk och felaktigheter ska bekämpas. Men det ska göras utan att personer som behöver

Inlämnad: 2016-12-19 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2016/17:207 av Bengt Eliasson (L) (pdf, 97 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Överutnyttjande av assistansersättningen

Könsselektiva och andra utsorterande aborter

Motion 2016/17:2902 av Paula Bieler och Hanna Wigh (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2902 av Paula Bieler och Hanna Wigh båda SD Könsselektiva och andra utsorterande aborter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att motverka att abort används som en metod för att välja egenskaper hos barn och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2016/17:SoU10
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:2902 av Paula Bieler och Hanna Wigh (båda SD) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:2902 av Paula Bieler och Hanna Wigh (båda SD) (pdf, 71 kB)

Kostnadsfria graviditetstester

Motion 2016/17:2488 av Linus Bylund m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2488 av Linus Bylund m.fl. SD Kostnadsfria graviditetstester Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna till och kostnaderna för att införa ett system där graviditetstester av det enklare slaget finns att hämta ut gratis


Utskottsberedning: 2016/17:SoU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2488 av Linus Bylund m.fl. (SD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2488 av Linus Bylund m.fl. (SD) (pdf, 64 kB)

En jämlik föräldraförsäkring

Motion 2016/17:3210 av Linus Bylund m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3210 av Linus Bylund m.fl. SD En jämlik föräldraförsäkring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda formerna för hur föräldraförsäkringen skulle kunna reformeras så att familjens sammanlagda disponibla inkomst under det att en förälder


Utskottsberedning: 2016/17:SfU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3210 av Linus Bylund m.fl. (SD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:3210 av Linus Bylund m.fl. (SD) (pdf, 63 kB)

Sörjandestöd

Motion 2016/17:2502 av Linus Bylund m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2502 av Linus Bylund m.fl. SD Sörjandestöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett sörjandestöd för föräldrar som mister sitt eller sina barn, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Motivering Varje år dör ungefär 900


Utskottsberedning: 2016/17:SfU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2502 av Linus Bylund m.fl. (SD) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:2502 av Linus Bylund m.fl. (SD) (pdf, 67 kB)

Slöjor på barn i skolans värld

Motion 2016/17:1354 av Hanna Wigh (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:1354 av Hanna Wigh SD Slöjor på barn i skolans värld Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning av hur skollagen bättre ska slå vakt om att skolan ska vara en plats fri från religiöst förtryck och diskriminering och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:UbU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:1354 av Hanna Wigh (SD) (docx, 52 kB) Motion 2016/17:1354 av Hanna Wigh (SD) (pdf, 62 kB)

Könsstympning

Motion 2016/17:1347 av Hanna Wigh (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:1347 av Hanna Wigh SD Könsstympning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning om förekomsten av könsstympning i Sverige och om att utvärdera det arbete som görs på området i dag och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2016/17:SoU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:1347 av Hanna Wigh (SD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:1347 av Hanna Wigh (SD) (pdf, 58 kB)

Slopad moms på djursjukvård

Motion 2016/17:1355 av Hanna Wigh (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:1355 av Hanna Wigh SD Slopad moms på djursjukvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att utreda och utvärdera effekten av moms på djursjukvård och lämna förslag på lämplig nivå för att säkerställa ett gott djurskydd, och detta


Utskottsberedning: 2016/17:SkU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:1355 av Hanna Wigh (SD) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:1355 av Hanna Wigh (SD) (pdf, 60 kB)