Hanna Westerén(SocDem)

Tjänstledig riksdagsledamot

Party
Constituency Gotland County, Bench 33
Title Utredare
Born 1981
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865160
Email hanna.westeren[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Off duty as member of parliament.
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2018-07-16 – 2018-09-24
  • Ledig 2017-10-09 – 2018-07-15
  • Ordinary member 2015-02-01 – 2017-10-08
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2015-02-01 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2015-10-31 –

Said and done

Fortsatta insatser för digitalisering

Motion 2017/18:2194 av Hanna Westerén (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2194 av Hanna Westerén (S) Fortsatta insatser för digitalisering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att prioritera fortsatta insatser för digitalisering och tillkännager detta för regeringen. Motivering Jag representerar


Utskottsberedning: 2017/18:TU9

Motion 2017/18:2194 av Hanna Westerén (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2194 av Hanna Westerén (S) (pdf, 59 kB)

Flygets betydelse för Gotland

Motion 2017/18:2181 av Hanna Westerén (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2181 av Hanna Westerén (S) Flygets betydelse för Gotland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om luftburen trafik till och från Gotland, vilken ska behandlas i linje med övriga insatser för att stärka Sveriges infrastruktur, och tillkännager


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:2181 av Hanna Westerén (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2181 av Hanna Westerén (S) (pdf, 59 kB)

Gotländsk reservhamn

Motion 2017/18:2180 av Hanna Westerén (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2180 av Hanna Westerén (S) Gotländsk reservhamn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för behovet av en reservhamn för att säkra Gotlands grundläggande försörjning och tillkännager


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:2180 av Hanna Westerén (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2180 av Hanna Westerén (S) (pdf, 60 kB)

Insatser mot vårdrelaterade infektioner

Motion 2017/18:2683 av Hanna Westerén (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2683 av Hanna Westerén (S) Insatser mot vårdrelaterade infektioner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att prioritera fortsatta insatser för att motverka vårdrelaterade infektioner och tillkännager detta för regeringen. Motivering Medvetenheten


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9

Motion 2017/18:2683 av Hanna Westerén (S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:2683 av Hanna Westerén (S) (pdf, 55 kB)

Sociala medier och alkoholreklam

Motion 2017/18:2615 av Thomas Strand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2615 av Thomas Strand m.fl. (S) Sociala medier och alkoholreklam Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sociala medier och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under en genomsnittlig vecka exponeras unga (15-24 år)


Utskottsberedning: 2017/18:SoU8

Motion 2017/18:2615 av Thomas Strand m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2615 av Thomas Strand m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Hälso- och sjukvård på lika villkor i hela landet

Motion 2017/18:2215 av Hanna Westerén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2215 av Hanna Westerén m.fl. (S) Hälso- och sjukvård på lika villkor i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheten att i dialog med SKL följa upp och säkerställa att vi har en sjukvård


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9

Motion 2017/18:2215 av Hanna Westerén m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2215 av Hanna Westerén m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Grundfinansiering för samordning av socialt inriktade ideella organisationer

Motion 2017/18:2140 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2140 av Carina Ohlsson m.fl. (S) Grundfinansiering för samordning av socialt inriktade ideella organisationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att se över möjligheten till en grundfinansiering för samordning av socialt


Utskottsberedning: 2017/18:KrU3

Motion 2017/18:2140 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2140 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Uppföljning av handlingsplan mot kränkningar i det offentliga rummet

Motion 2017/18:2622 av Hanna Westerén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2622 av Hanna Westerén m.fl. (S) Uppföljning av handlingsplan mot kränkningar i det offentliga rummet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ytterligare åtgärder för att bekämpa hot och kränkningar på nätet – särskilt


Utskottsberedning: 2017/18:KU38
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2622 av Hanna Westerén m.fl. (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2622 av Hanna Westerén m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Säkerhet i rättssalen

Motion 2017/18:2205 av Eva-Lena Gustavsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2205 av Eva-Lena Gustavsson m.fl. (S) Säkerhet i rättssalen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att överväga ytterligare åtgärder för att öka säkerheten i domstolarna och tillkännager detta för regeringen. Motivering Kameraövervakning


Utskottsberedning: 2017/18:JuU15

Motion 2017/18:2205 av Eva-Lena Gustavsson m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2205 av Eva-Lena Gustavsson m.fl. (S) (pdf, 66 kB)

Fler insatser för fred och säkerhet

Motion 2017/18:2718 av Hanna Westerén (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2718 av Hanna Westerén (S) Fler insatser för fred och säkerhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fler insatser för att värna fred och säkerhet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan valet 2014 har Sverige


Utskottsberedning: 2017/18:FöU7

Motion 2017/18:2718 av Hanna Westerén (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2718 av Hanna Westerén (S) (pdf, 59 kB)