Hanna Westerén (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Gotland County, Bench 13
Title Utredare
Born 1981
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865160
Email hanna.westeren[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member
  • The War Delegation

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2018-07-16 – 2022-09-26
  • Ledig 2017-10-09 – 2018-07-15
  • Ordinary member 2015-02-01 – 2017-10-08
  • Committee on Industry and Trade

  • Member 2018-04-12 – 2018-09-24
  • Deputy member 2015-02-01 – 2018-04-12
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2015-10-31 – 2018-10-02
  • The War Delegation

  • Member 2018-10-09 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 15-. Suppleant näringsutskottet 15- och EU-nämnden 15-.
 • Föräldrar

  Revisorn Gunder Nyman och undersköterskan Inga-Maj Nyman, f. Samuelsson.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, Visby, slutår 00. Filosofie magisterexamen i europeisk historia, Högskolan på Gotland 07.
 • Anställningar

  Försäkringskassan 01-.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Länsstyrelsen Gotlands insynsråd 11-.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Gotland 06-. Kommunstyrelsen, Gotland 06-14. Vice ordförande, regionstyrelsen, Gotland 10-14. Suppleant, barn- och utbildningsnämnden, Gotland 05-06, ledamot 06-10. Ledamot, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Gotland 09-10. Ordförande, socialnämnden, Gotland 11-14. Ordförande, Tryggare Gotland 11-14. Ordförande, Finsam Gotland 11-14.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Vice ordförande, Socialdemokraterna Gotland 11-. Ledamot, partistyrelsen Socialdemokraterna 14-.

Said and done

Alkoholreklam på sociala medier

Motion 2016/17:2676 av Thomas Strand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2676 av Thomas Strand m.fl. S Alkoholreklam på sociala medier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om alkoholreklam på sociala medier och tillkännager detta för regeringen. Motivering Alkoholreklamen har ökat kraftigt och reklamen påverkar barn


Utskottsberedning: 2017/18:SoU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2676 av Thomas Strand m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2676 av Thomas Strand m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Funktionsnedsättningsperspektiv i arbetsmarknadspolitiken

Motion 2016/17:2131 av Hanna Westerén (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2131 av Hanna Westerén S Funktionsnedsättningsperspektiv i arbetsmarknadspolitiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av ett tydligt funktionshindersperspektiv i arbetsmarknadspolitiken och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2016/17:AU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2131 av Hanna Westerén (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2131 av Hanna Westerén (S) (pdf, 58 kB)

Förbättrade villkor i arbetslöshetsförsäkringen

Motion 2016/17:1901 av Hanna Westerén (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1901 av Hanna Westerén S Förbättrade villkor i arbetslöshetsförsäkringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förbättrade villkor i arbetslöshetsförsäkringen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Arbetslöshetsförsäkringen är en


Utskottsberedning: 2016/17:AU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1901 av Hanna Westerén (S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:1901 av Hanna Westerén (S) (pdf, 55 kB)

Behov av bredband och telefoni i hela landet

Motion 2016/17:1691 av Anna-Caren Sätherberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1691 av Anna-Caren Sätherberg m.fl. S Behov av bredband och telefoni i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tillgång till bredband och telefoni i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Tillgänglighet till


Utskottsberedning: 2016/17:TU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1691 av Anna-Caren Sätherberg m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1691 av Anna-Caren Sätherberg m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Flygets betydelse för Gotlands utveckling

Motion 2016/17:1631 av Hanna Westerén (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1631 av Hanna Westerén S Flygets betydelse för Gotlands utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om luftburen trafik till och från Gotland, vilken ska behandlas i linje med övriga insatser för att stärka Sveriges infrastruktur, och detta


Utskottsberedning: 2016/17:TU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1631 av Hanna Westerén (S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:1631 av Hanna Westerén (S) (pdf, 59 kB)

Medvetna mat- och klimatval

Motion 2016/17:1167 av Hanna Westerén (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1167 av Hanna Westerén S Medvetna mat- och klimatval Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att främja konsumenters möjlighet till medvetna mat- och klimatval och tillkännager detta för regeringen. Motivering Efterfrågan och viljan


Utskottsberedning: 2016/17:MJU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1167 av Hanna Westerén (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1167 av Hanna Westerén (S) (pdf, 60 kB)

Spelreklam och spelmissbruk

Motion 2016/17:1689 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1689 av Hillevi Larsson m.fl. S Spelreklam och spelmissbruk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om spelmissbruk och tillkännager detta för regeringen. Motivering Spelmissbruk räknas numera som en beroendesjukdom, inte som en impulskontrollstörning


Utskottsberedning: 2016/17:KrU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1689 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1689 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Stora mästerskap

Motion 2016/17:1686 av Anna-Caren Sätherberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1686 av Anna-Caren Sätherberg m.fl. S Stora mästerskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett statligt engagemang för att få stora mästerskap till Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Stora uppmärksammade internationella


Utskottsberedning: 2016/17:KrU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1686 av Anna-Caren Sätherberg m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1686 av Anna-Caren Sätherberg m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Villkor på den europeiska arbetsmarknaden

Motion 2016/17:1868 av Hanna Westerén (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1868 av Hanna Westerén S Villkor på den europeiska arbetsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att trygga såväl den fria rörligheten som de fackliga fri- och rättigheterna i hela EU och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2016/17:AU9,2016/17:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1868 av Hanna Westerén (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1868 av Hanna Westerén (S) (pdf, 59 kB)

Heltid som norm på svensk arbetsmarknad

Motion 2016/17:1697 av Hanna Westerén (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1697 av Hanna Westerén S Heltid som norm på svensk arbetsmarknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om heltid som norm på svensk arbetsmarknad och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag tvingas 200 000 personer, främst kvinnor,


Utskottsberedning: 2016/17:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1697 av Hanna Westerén (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1697 av Hanna Westerén (S) (pdf, 59 kB)