Hanna Westerén(SocDem)

Tjänstledig riksdagsledamot

Party
Constituency Gotland County, Bench 33
Title Utredare
Born 1981
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865160
Email hanna.westeren[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Off duty as member of parliament.
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2018-07-16 – 2018-09-24
  • Ledig 2017-10-09 – 2018-07-15
  • Ordinary member 2015-02-01 – 2017-10-08
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2015-02-01 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2015-10-31 –

Said and done

Boendeformen kooperativ hyresrätt

Motion 2017/18:2663 av Lennart Axelsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2663 av Lennart Axelsson m.fl. (S) Boendeformen kooperativ hyresrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla upplåtelseformen kooperativ hyresrätt och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svensk bostadsmarknad


Utskottsberedning: 2017/18:CU9

Motion 2017/18:2663 av Lennart Axelsson m.fl. (S) (docx, 61 kB) Motion 2017/18:2663 av Lennart Axelsson m.fl. (S) (pdf, 85 kB)

Förbud mot sexistisk reklam

Motion 2017/18:2656 av Hanna Westerén (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2656 av Hanna Westerén (S) Förbud mot sexistisk reklam Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheterna att förändra lagstiftningen för att motverka de negativa könsstereotypa rollerna inom marknadsföringsområdet


Utskottsberedning: 2017/18:CU10

Motion 2017/18:2656 av Hanna Westerén (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2656 av Hanna Westerén (S) (pdf, 58 kB)

Det arbetsintegrerande sociala företagandet

Motion 2017/18:2628 av Lennart Axelsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2628 av Lennart Axelsson m.fl. (S) Det arbetsintegrerande sociala företagandet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det arbetsintegrerade sociala företagandet bör vara en viktig resurs för arbetsmarknadspolitiska insatser och


Utskottsberedning: 2017/18:AU4 2017/18:FiU34 2017/18:NU12
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 2 avslag, 3 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:2628 av Lennart Axelsson m.fl. (S) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:2628 av Lennart Axelsson m.fl. (S) (pdf, 82 kB)

Heltid som norm på hela arbetsmarknaden

Motion 2017/18:2577 av Hanna Westerén (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2577 av Hanna Westerén (S) Heltid som norm på hela arbetsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att heltid ska vara norm på svensk arbetsmarknad och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att komma tillrätta


Utskottsberedning: 2017/18:AU9

Motion 2017/18:2577 av Hanna Westerén (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2577 av Hanna Westerén (S) (pdf, 58 kB)

Initiativ för ett fördjupat Östersjösamarbete

Motion 2017/18:1844 av Hanna Westerén och Laila Naraghi (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:1844 av Hanna Westerén och Laila Naraghi (båda S) Initiativ för ett fördjupat Östersjösamarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett fördjupat Östersjösamarbete och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Östersjön


Utskottsberedning: 2017/18:UU18

Motion 2017/18:1844 av Hanna Westerén och Laila Naraghi (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1844 av Hanna Westerén och Laila Naraghi (båda S) (pdf, 65 kB)

Bostadstillägg och deklaration

Motion 2017/18:1817 av Laila Naraghi m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1817 av Laila Naraghi m.fl. (S) Bostadstillägg och deklaration Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheten att Skatteverket i samband med deklarationen informerar om bostadstillägg för pensionärer


Utskottsberedning: 2017/18:SkU12

Motion 2017/18:1817 av Laila Naraghi m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1817 av Laila Naraghi m.fl. (S) (pdf, 68 kB)

Jämställd föräldraförsäkring

Motion 2017/18:1907 av Hanna Westerén (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1907 av Hanna Westerén (S) Jämställd föräldraförsäkring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en individualiserad föräldraförsäkring som delas lika mellan föräldrarna och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige


Utskottsberedning: 2017/18:SfU3

Motion 2017/18:1907 av Hanna Westerén (S) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:1907 av Hanna Westerén (S) (pdf, 60 kB)

Trygghetssystem också för företagare

Motion 2017/18:1815 av Hanna Westerén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1815 av Hanna Westerén m.fl. (S) Trygghetssystem också för företagare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om trygghetssystem för företagare och tillkännager detta för regeringen. Motivering Fler och växande företag är avgörande


Utskottsberedning: 2017/18:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1815 av Hanna Westerén m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1815 av Hanna Westerén m.fl. (S) (pdf, 62 kB)

Det småskaliga fisket

Motion 2017/18:1818 av Hanna Westerén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1818 av Hanna Westerén m.fl. (S) Det småskaliga fisket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja det småskaliga fisket och tillkännager detta för regeringen. Motivering För många kustregioner är fisket en viktig ekonomisk


Utskottsberedning: 2017/18:MJU13

Motion 2017/18:1818 av Hanna Westerén m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1818 av Hanna Westerén m.fl. (S) (pdf, 61 kB)

Översyn av lagen om hets mot folkgrupp

Motion 2017/18:1876 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1876 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S) Översyn av lagen om hets mot folkgrupp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av lagen om hets mot folkgrupp för att motverka våldsbejakande extremism i syfte att begränsa möjligheter


Utskottsberedning: 2017/18:JuU14

Motion 2017/18:1876 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1876 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S) (pdf, 63 kB)