Hanna Westerén (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Gotland County, Bench 13
Title Utredare
Born 1981
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865160
Email hanna.westeren[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member
  • The War Delegation

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2018-07-16 – 2022-09-26
  • Ledig 2017-10-09 – 2018-07-15
  • Ordinary member 2015-02-01 – 2017-10-08
  • Committee on Industry and Trade

  • Member 2018-04-12 – 2018-09-24
  • Deputy member 2015-02-01 – 2018-04-12
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2015-10-31 – 2018-10-02
  • The War Delegation

  • Member 2018-10-09 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 15-. Suppleant näringsutskottet 15- och EU-nämnden 15-.
 • Föräldrar

  Revisorn Gunder Nyman och undersköterskan Inga-Maj Nyman, f. Samuelsson.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, Visby, slutår 00. Filosofie magisterexamen i europeisk historia, Högskolan på Gotland 07.
 • Anställningar

  Försäkringskassan 01-.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Länsstyrelsen Gotlands insynsråd 11-.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Gotland 06-. Kommunstyrelsen, Gotland 06-14. Vice ordförande, regionstyrelsen, Gotland 10-14. Suppleant, barn- och utbildningsnämnden, Gotland 05-06, ledamot 06-10. Ledamot, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Gotland 09-10. Ordförande, socialnämnden, Gotland 11-14. Ordförande, Tryggare Gotland 11-14. Ordförande, Finsam Gotland 11-14.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Vice ordförande, Socialdemokraterna Gotland 11-. Ledamot, partistyrelsen Socialdemokraterna 14-.

Said and done

Boendeformen kooperativ hyresrätt

Motion 2017/18:2663 av Lennart Axelsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2663 av Lennart Axelsson m.fl. S Boendeformen kooperativ hyresrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla upplåtelseformen kooperativ hyresrätt och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svensk bostadsmarknad står inför


Utskottsberedning: 2017/18:CU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2663 av Lennart Axelsson m.fl. (S) (docx, 61 kB) Motion 2017/18:2663 av Lennart Axelsson m.fl. (S) (pdf, 85 kB)

Förbud mot sexistisk reklam

Motion 2017/18:2656 av Hanna Westerén (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2656 av Hanna Westerén S Förbud mot sexistisk reklam Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheterna att förändra lagstiftningen för att motverka de negativa könsstereotypa rollerna inom marknadsföringsområdet och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:CU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2656 av Hanna Westerén (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2656 av Hanna Westerén (S) (pdf, 58 kB)

Det arbetsintegrerande sociala företagandet

Motion 2017/18:2628 av Lennart Axelsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2628 av Lennart Axelsson m.fl. S Det arbetsintegrerande sociala företagandet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det arbetsintegrerande sociala företagandet bör vara en viktig resurs för arbetsmarknadspolitiska insatser och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:AU4 2017/18:FiU34 2017/18:NU12
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2017/18:2628 av Lennart Axelsson m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:2628 av Lennart Axelsson m.fl. (S) (pdf, 89 kB)

Heltid som norm på hela arbetsmarknaden

Motion 2017/18:2577 av Hanna Westerén (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2577 av Hanna Westerén S Heltid som norm på hela arbetsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att heltid ska vara norm på svensk arbetsmarknad och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att komma tillrätta med det ofrivilliga


Utskottsberedning: 2017/18:AU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2577 av Hanna Westerén (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2577 av Hanna Westerén (S) (pdf, 58 kB)

Initiativ för ett fördjupat Östersjösamarbete

Motion 2017/18:1844 av Hanna Westerén och Laila Naraghi (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:1844 av Hanna Westerén och Laila Naraghi båda S Initiativ för ett fördjupat Östersjösamarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett fördjupat Östersjösamarbete och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Östersjön syns några av


Utskottsberedning: 2017/18:UU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1844 av Hanna Westerén och Laila Naraghi (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1844 av Hanna Westerén och Laila Naraghi (båda S) (pdf, 65 kB)

Bostadstillägg och deklaration

Motion 2017/18:1817 av Laila Naraghi m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1817 av Laila Naraghi m.fl. S Bostadstillägg och deklaration Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheten att Skatteverket i samband med deklarationen informerar om bostadstillägg för pensionärer och erbjuder


Utskottsberedning: 2017/18:SkU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1817 av Laila Naraghi m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1817 av Laila Naraghi m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Jämställd föräldraförsäkring

Motion 2017/18:1907 av Hanna Westerén (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1907 av Hanna Westerén S Jämställd föräldraförsäkring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en individualiserad föräldraförsäkring som delas lika mellan föräldrarna och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige har vi en mycket


Utskottsberedning: 2017/18:SfU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1907 av Hanna Westerén (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1907 av Hanna Westerén (S) (pdf, 68 kB)

Trygghetssystem också för företagare

Motion 2017/18:1815 av Hanna Westerén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1815 av Hanna Westerén m.fl. S Trygghetssystem också för företagare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om trygghetssystem för företagare och tillkännager detta för regeringen. Motivering Fler och växande företag är avgörande för att klara


Utskottsberedning: 2017/18:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1815 av Hanna Westerén m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1815 av Hanna Westerén m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Det småskaliga fisket

Motion 2017/18:1818 av Hanna Westerén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1818 av Hanna Westerén m.fl. S Det småskaliga fisket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja det småskaliga fisket och tillkännager detta för regeringen. Motivering För många kustregioner är fisket en viktig ekonomisk näring och ett


Utskottsberedning: 2017/18:MJU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1818 av Hanna Westerén m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1818 av Hanna Westerén m.fl. (S) (pdf, 68 kB)

Översyn av lagen om hets mot folkgrupp

Motion 2017/18:1876 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1876 av Per-Arne Håkansson m.fl. S Översyn av lagen om hets mot folkgrupp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av lagen om hets mot folkgrupp för att motverka våldsbejakande extremism i syfte att begränsa möjligheter att kränka


Utskottsberedning: 2017/18:JuU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1876 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:1876 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S) (pdf, 71 kB)