Hanna Westerén(SocDem)

Tjänstledig riksdagsledamot

Party
Constituency Gotland County, Bench 33
Title Utredare
Born 1981
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865160
Email hanna.westeren[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Off duty as member of parliament.
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2018-07-16 – 2018-09-24
  • Ledig 2017-10-09 – 2018-07-15
  • Ordinary member 2015-02-01 – 2017-10-08
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2015-02-01 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2015-10-31 –

Said and done

Webb-TV

 
Frågestund 22 september 2016 Frågestund
Debatt om förslag 2015/16:NU14 20 april 2016 Mineralpolitik
Debatt om förslag 2015/16:NU15 6 april 2016 Näringspolitik
Debatt om förslag 2015/16:NU8 10 february 2016 Granskning av meddelande om handel för alla

Alkoholreklam på sociala medier

Motion 2016/17:2676 av Thomas Strand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2676 av Thomas Strand m.fl. (S) Alkoholreklam på sociala medier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om alkoholreklam på sociala medier och tillkännager detta för regeringen. Motivering Alkoholreklamen har ökat kraftigt och reklamen


Utskottsberedning: 2017/18:SoU8

Motion 2016/17:2676 av Thomas Strand m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2676 av Thomas Strand m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Funktionsnedsättningsperspektiv i arbetsmarknadspolitiken

Motion 2016/17:2131 av Hanna Westerén (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2131 av Hanna Westerén (S) Funktionsnedsättningsperspektiv i arbetsmarknadspolitiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av ett tydligt funktionshindersperspektiv i arbetsmarknadspolitiken och tillkännager detta för regeringen. Motivering I


Utskottsberedning: 2016/17:AU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2131 av Hanna Westerén (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2131 av Hanna Westerén (S) (pdf, 58 kB)

Förbättrade villkor i arbetslöshetsförsäkringen

Motion 2016/17:1901 av Hanna Westerén (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1901 av Hanna Westerén (S) Förbättrade villkor i arbetslöshetsförsäkringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förbättrade villkor i arbetslöshetsförsäkringen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Arbetslöshetsförsäkringen


Utskottsberedning: 2016/17:AU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1901 av Hanna Westerén (S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:1901 av Hanna Westerén (S) (pdf, 55 kB)

Behov av bredband och telefoni i hela landet

Motion 2016/17:1691 av Anna-Caren Sätherberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1691 av Anna-Caren Sätherberg m.fl. (S) Behov av bredband och telefoni i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tillgång till bredband och telefoni i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Tillgänglighet


Utskottsberedning: 2016/17:TU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1691 av Anna-Caren Sätherberg m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1691 av Anna-Caren Sätherberg m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Flygets betydelse för Gotlands utveckling

Motion 2016/17:1631 av Hanna Westerén (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1631 av Hanna Westerén (S) Flygets betydelse för Gotlands utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om luftburen trafik till och från Gotland, vilken ska behandlas i linje med övriga insatser för att stärka Sveriges infrastruktur,


Utskottsberedning: 2016/17:TU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1631 av Hanna Westerén (S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:1631 av Hanna Westerén (S) (pdf, 59 kB)

Medvetna mat- och klimatval

Motion 2016/17:1167 av Hanna Westerén (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1167 av Hanna Westerén (S) Medvetna mat- och klimatval Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att främja konsumenters möjlighet till medvetna mat- och klimatval och tillkännager detta för regeringen. Motivering Efterfrågan


Utskottsberedning: 2016/17:MJU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1167 av Hanna Westerén (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1167 av Hanna Westerén (S) (pdf, 60 kB)

Spelreklam och spelmissbruk

Motion 2016/17:1689 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1689 av Hillevi Larsson m.fl. (S) Spelreklam och spelmissbruk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om spelmissbruk och tillkännager detta för regeringen. Motivering Spelmissbruk räknas numera som en beroendesjukdom, inte som


Utskottsberedning: 2016/17:KrU6

Motion 2016/17:1689 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1689 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Stora mästerskap

Motion 2016/17:1686 av Anna-Caren Sätherberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1686 av Anna-Caren Sätherberg m.fl. (S) Stora mästerskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett statligt engagemang för att få stora mästerskap till Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Stora uppmärksammade


Utskottsberedning: 2016/17:KrU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1686 av Anna-Caren Sätherberg m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1686 av Anna-Caren Sätherberg m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Villkor på den europeiska arbetsmarknaden

Motion 2016/17:1868 av Hanna Westerén (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1868 av Hanna Westerén (S) Villkor på den europeiska arbetsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att trygga såväl den fria rörligheten som de fackliga fri- och rättigheterna i hela EU och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2016/17:AU9,2016/17:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1868 av Hanna Westerén (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1868 av Hanna Westerén (S) (pdf, 59 kB)

Heltid som norm på svensk arbetsmarknad

Motion 2016/17:1697 av Hanna Westerén (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1697 av Hanna Westerén (S) Heltid som norm på svensk arbetsmarknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om heltid som norm på svensk arbetsmarknad och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag tvingas 200 000 personer,


Utskottsberedning: 2016/17:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1697 av Hanna Westerén (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1697 av Hanna Westerén (S) (pdf, 59 kB)