Hanna Westerén (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Gotland County, Bench 13
Title Utredare
Born 1981
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865160
Email hanna.westeren[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member
  • The War Delegation

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2018-07-16 – 2022-09-26
  • Ledig 2017-10-09 – 2018-07-15
  • Ordinary member 2015-02-01 – 2017-10-08
  • Committee on Industry and Trade

  • Member 2018-04-12 – 2018-09-24
  • Deputy member 2015-02-01 – 2018-04-12
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2015-10-31 – 2018-10-02
  • The War Delegation

  • Member 2018-10-09 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 15-. Suppleant näringsutskottet 15- och EU-nämnden 15-.
 • Föräldrar

  Revisorn Gunder Nyman och undersköterskan Inga-Maj Nyman, f. Samuelsson.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, Visby, slutår 00. Filosofie magisterexamen i europeisk historia, Högskolan på Gotland 07.
 • Anställningar

  Försäkringskassan 01-.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Länsstyrelsen Gotlands insynsråd 11-.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Gotland 06-. Kommunstyrelsen, Gotland 06-14. Vice ordförande, regionstyrelsen, Gotland 10-14. Suppleant, barn- och utbildningsnämnden, Gotland 05-06, ledamot 06-10. Ledamot, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Gotland 09-10. Ordförande, socialnämnden, Gotland 11-14. Ordförande, Tryggare Gotland 11-14. Ordförande, Finsam Gotland 11-14.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Vice ordförande, Socialdemokraterna Gotland 11-. Ledamot, partistyrelsen Socialdemokraterna 14-.

Said and done

Yrkeshögskola för jobben i hela landet

Motion 2018/19:2676 av Laila Naraghi m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2676 av Laila Naraghi m.fl. S Yrkeshögskola för jobben i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att befintliga kriterier tillsammans med hänsyn till industrins kompetensförsörjningsbehov och det regionala behovet ska


Utskottsberedning: UbU

Motion 2018/19:2676 av Laila Naraghi m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2676 av Laila Naraghi m.fl. (S) (pdf, 84 kB)

Inkludera ansökan om bostadstillägg för pensionärer i deklarationen

Motion 2018/19:2677 av Laila Naraghi m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2677 av Laila Naraghi m.fl. S Inkludera ansökan om bostadstillägg för pensionärer i deklarationen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skatteverket ska uppdras att i samband med deklarationen inkludera dels information om bostadstillägg


Utskottsberedning: 2018/19:SkU14

Motion 2018/19:2677 av Laila Naraghi m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2677 av Laila Naraghi m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Konkurrensneutralitet mellan medieföretag verksamma i Sverige

Motion 2018/19:2673 av Laila Naraghi m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2673 av Laila Naraghi m.fl. S Konkurrensneutralitet mellan medieföretag verksamma i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över lagändringar så att globala digitala reklam- och medieleverantörer ska kunna beskattas


Utskottsberedning: 2018/19:SkU11

Motion 2018/19:2673 av Laila Naraghi m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2673 av Laila Naraghi m.fl. (S) (pdf, 84 kB)

Införande av ämnesbetyg

Motion 2018/19:2000 av Hanna Westerén (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2000 av Hanna Westerén S Införande av ämnesbetyg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ämnesbetyg i gymnasieskolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under många år har det funnits en relativt bred enighet om att kursbetygen


Utskottsberedning: UbU

Motion 2018/19:2000 av Hanna Westerén (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2000 av Hanna Westerén (S) (pdf, 73 kB)

Initiativ för ett fördjupat Östersjösamarbete

Motion 2018/19:2018 av Hanna Westerén och Laila Naraghi (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:2018 av Hanna Westerén och Laila Naraghi båda S Initiativ för ett fördjupat Östersjösamarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett fördjupat Östersjösamarbete och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Östersjön syns några av


Utskottsberedning: UU

Motion 2018/19:2018 av Hanna Westerén och Laila Naraghi (båda S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2018 av Hanna Westerén och Laila Naraghi (båda S) (pdf, 79 kB)

Fler insatser för att främja fred och säkerhet

Motion 2018/19:1778 av Hanna Westerén (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1778 av Hanna Westerén S Fler insatser för att främja fred och säkerhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till fler insatser för att värna fred och säkerhet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan


Utskottsberedning: UU

Motion 2018/19:1778 av Hanna Westerén (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1778 av Hanna Westerén (S) (pdf, 70 kB)

Färjetrafiken till och från Gotland

Motion 2018/19:2186 av Hanna Westerén och Laila Naraghi (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:2186 av Hanna Westerén och Laila Naraghi båda S Färjetrafiken till och från Gotland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Gotlandstrafiken bör behandlas i linje med övriga insatser för att stärka Sveriges infrastruktur och tillkännager


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2186 av Hanna Westerén och Laila Naraghi (båda S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2186 av Hanna Westerén och Laila Naraghi (båda S) (pdf, 78 kB)

Villkoren för gotländsk flygtrafik

Motion 2018/19:2124 av Hanna Westerén (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2124 av Hanna Westerén S Villkoren för gotländsk flygtrafik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om luftburen trafik till och från Gotland, vilken ska behandlas i linje med övriga insatser för att stärka Sveriges infrastruktur, och tillkännager


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:2124 av Hanna Westerén (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2124 av Hanna Westerén (S) (pdf, 72 kB)

Hälso- och sjukvård på lika villkor i hela landet

Motion 2018/19:2093 av Hanna Westerén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2093 av Hanna Westerén m.fl. S Hälso- och sjukvård på lika villkor i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheten att i dialog med SKL följa upp och säkerställa att vi har en sjukvård på lika villkor


Utskottsberedning: 2018/19:SoU8

Motion 2018/19:2093 av Hanna Westerén m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2093 av Hanna Westerén m.fl. (S) (pdf, 86 kB)

Förstärkta insatser mot skattefusk

Motion 2018/19:1970 av Hanna Westerén och Carina Ödebrink (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1970 av Hanna Westerén och Carina Ödebrink båda S Förstärkta insatser mot skattefusk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förstärkta insatser för att motverka skattefusk, skatteundandragande och skatteflykt samt andra därmed sammanhängande


Utskottsberedning: 2018/19:SkU14

Motion 2018/19:1970 av Hanna Westerén och Carina Ödebrink (båda S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1970 av Hanna Westerén och Carina Ödebrink (båda S) (pdf, 80 kB)