Hanif Bali(Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Stockholm County, Bench 177
Title Webbutvecklare.
Born 1987
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865702
Email hanif.bali[på]riksdagen.se
Social media: Facebook Twitter

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Industry and Trade

  • Member
  • Committee on Education

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on the Labour Market

  • Member 2014-10-07 – 2016-06-07
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Industry and Trade

  • Member 2016-06-07 – 2018-09-24
  • Committee on Education

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29

Said and done

Life science och medtech

Motion 2017/18:3407 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3407 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Life science och medtech Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för en utvecklad samverkan mellan life science- och medtechnäringen, akademin och hälso- och sjukvården i syfte att tillgängliggöra


Utskottsberedning: 2017/18:FiU34 2017/18:NU12 2017/18:UbU17

Motion 2017/18:3407 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 62 kB) Motion 2017/18:3407 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 89 kB)

Utgiftsområde 21 Energi

Motion 2017/18:3897 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3897 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Utgiftsområde 21 Energi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 21 Energi enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att satsa på energiforskning


Utskottsberedning: 2017/18:NU22 2017/18:NU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3897 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:3897 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 84 kB)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Motion 2017/18:3882 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3882 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Utgiftsområde 24 Näringsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 24 Näringsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en satsning på Rise


Utskottsberedning: 2017/18:NU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2017/18:3882 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3882 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 92 kB)

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Motion 2017/18:3861 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3861 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Utgiftsområde 19 Regional tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Vi vill att hela Sverige ska leva. Hela Sveriges


Utskottsberedning: 2017/18:NU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3861 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3861 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 80 kB)

Ökad handel för ökat välstånd

Motion 2017/18:3419 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3419 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Ökad handel för ökat välstånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska vara en pådrivande och aktiv röst i världen och WTO och verka för mer omfattande globala frihandelsavtal, motverka


Utskottsberedning: 2017/18:NU11 2017/18:SkU9 2017/18:UU10

Motion 2017/18:3419 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 64 kB) Motion 2017/18:3419 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 91 kB)

En attraktiv och stärkt besöksnäring

Motion 2017/18:3418 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3418 av Lars Hjälmered m.fl. (M) En attraktiv och stärkt besöksnäring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kraftsamla kring en nationell strategi för landets besöksnäring och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: TU 2017/18:NU12 2017/18:SoU8

Motion 2017/18:3418 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 62 kB) Motion 2017/18:3418 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 86 kB)

Innovation för svensk tillväxt

Motion 2017/18:3417 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3417 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Innovation för svensk tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ytterligare utveckla förutsättningar för att Sverige långsiktigt ska vara världsledande inom digitalisering och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:NU12 2017/18:SfU17 2017/18:UbU17

Motion 2017/18:3417 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 62 kB) Motion 2017/18:3417 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 88 kB)

Entreprenörskap och småföretagande

Motion 2017/18:3416 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3416 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Entreprenörskap och småföretagande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska prioritera arbetet med regelförenklingar för företag och kontinuerligt redovisa för riksdagen hur arbetet


Utskottsberedning: 2017/18:AU9 2017/18:CU17 2017/18:NU12 2017/18:SkU12 2017/18:SkU9

Motion 2017/18:3416 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 63 kB) Motion 2017/18:3416 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 84 kB)

Regional tillväxt

Motion 2017/18:3409 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3409 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Regional tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör säkerställa att särskild hänsyn tas till befintliga statliga riskkapitalbolags geografiska och branschspecifika kompetenser


Utskottsberedning: 2017/18:FiU34 2017/18:MJU17 2017/18:NU12 2017/18:NU19 2017/18:SoU8

Motion 2017/18:3409 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 64 kB) Motion 2017/18:3409 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 86 kB)

Minskat regelkrångel för fler och växande företag

Motion 2017/18:3408 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3408 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Minskat regelkrångel för fler och växande företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta uppgiftslämning för företag genom ”en dörr in” och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:KU37 2017/18:NU11 2017/18:NU12 2017/18:SkU9

Motion 2017/18:3408 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 62 kB) Motion 2017/18:3408 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 81 kB)