Håkan Svenneling(Lft)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Värmland County, Bench 163
Title Landsbygdsutvecklare
Born 1985
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864105
Email hakan.svenneling[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • The Left Party

  • Pairing organiser
  • Committee on Finance

  • Deputy member
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member
  • Committee on Defence

  • Deputy member
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • The Left Party

  • Pairing organiser 2014-09-29 –
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2014-10-07 – 2018-10-31

Said and done

med anledning av skr. 2017/18:13 Riksrevisionens rapport om Trafikverkets underhåll av vägar

Motion 2017/18:3909 av Emma Wallrup m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:3909 av Emma Wallrup m.fl. (V) med anledning av skr. 2017/18:13 Riksrevisionens rapport om Trafikverkets underhåll av vägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag att förbättra metodiken


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:3909 av Emma Wallrup m.fl. (V) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:3909 av Emma Wallrup m.fl. (V) (pdf, 68 kB)

En hållbar och långsiktig energipolitik

Motion 2017/18:3393 av Birger Lahti m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:3393 av Birger Lahti m.fl. (V) En hållbar och långsiktig energipolitik 1   Innehåll 1 Innehåll 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 Ett förnybart energisystem 3.1 Energiöverenskommelsen 4 Forskning 5 Energieffektivisering 5.1 Bostadssektorn 5.2 Industrin 5.3


Utskottsberedning: CU FöU MJU NU 2017/18:NU3 2017/18:NU4

Motion 2017/18:3393 av Birger Lahti m.fl. (V) (docx, 89 kB) Motion 2017/18:3393 av Birger Lahti m.fl. (V) (pdf, 173 kB)

En förbättrad landsbygdspolitik

Motion 2017/18:2941 av Håkan Svenneling m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:2941 av Håkan Svenneling m.fl. (V) En förbättrad landsbygdspolitik 1   Innehåll 1 Innehåll 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 En politik för att hela Sverige ska leva 3.1 Statens ansvar för landsbygdsfrågorna 3.1.1 Sprid statliga myndigheter och företag till fler orter 3.1.2


Utskottsberedning: CU KU MJU NU SkU SoU TU UbU UU 2017/18:FiU22 2017/18:FiU25

Motion 2017/18:2941 av Håkan Svenneling m.fl. (V) (docx, 87 kB) Motion 2017/18:2941 av Håkan Svenneling m.fl. (V) (pdf, 154 kB)

Ökad cykeltrafik för miljö och hälsa

Motion 2017/18:2340 av Emma Wallrup m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:2340 av Emma Wallrup m.fl. (V) Ökad cykeltrafik för miljö och hälsa Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag som stärker cykeln som eget transportslag i trafikplaneringen och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2017/18:TU5

Motion 2017/18:2340 av Emma Wallrup m.fl. (V) (docx, 62 kB) Motion 2017/18:2340 av Emma Wallrup m.fl. (V) (pdf, 85 kB)

Miljöanpassad vägtrafik

Motion 2017/18:2335 av Emma Wallrup m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:2335 av Emma Wallrup m.fl. (V) Miljöanpassad vägtrafik 1        Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör anta ett mål till 2030 om minst 80 procents reduktion av utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken jämfört med


Utskottsberedning: MJU NU SkU TU

Motion 2017/18:2335 av Emma Wallrup m.fl. (V) (docx, 68 kB) Motion 2017/18:2335 av Emma Wallrup m.fl. (V) (pdf, 99 kB)

Minskad köttkonsumtion

Motion 2017/18:2338 av Jens Holm m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:2338 av Jens Holm m.fl. (V) Minskad köttkonsumtion Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ett mål om att minska köttkonsumtionen med minst 25 procent till 2025, jämfört med dagens nivåer, bör införas och tillkännager detta för


Utskottsberedning: MJU

Motion 2017/18:2338 av Jens Holm m.fl. (V) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:2338 av Jens Holm m.fl. (V) (pdf, 82 kB)

Färre kemikalier i vår omvärld

Motion 2017/18:2334 av Jens Holm m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:2334 av Jens Holm m.fl. (V) Färre kemikalier i vår omvärld 1        Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör verka för en global ramkonvention för farliga kemikalier och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: MJU

Motion 2017/18:2334 av Jens Holm m.fl. (V) (docx, 66 kB) Motion 2017/18:2334 av Jens Holm m.fl. (V) (pdf, 94 kB)

Informations- och cybersäkerhet inom staten

Motion 2017/18:2343 av Stig Henriksson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:2343 av Stig Henriksson m.fl. (V) Informations- och cybersäkerhet inom staten 1        Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ta fram riktlinjer för hur outsourcing av it-verksamhet så långt det är möjligt ska


Utskottsberedning: FöU 2017/18:FiU25

Motion 2017/18:2343 av Stig Henriksson m.fl. (V) (docx, 64 kB) Motion 2017/18:2343 av Stig Henriksson m.fl. (V) (pdf, 89 kB)

Hållbar sjöfart

Motion 2017/18:1140 av Emma Wallrup m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:1140 av Emma Wallrup m.fl. (V) Hållbar sjöfart 1        Innehåll 1Innehåll 2Förslag till riksdagsbeslut 3Inledning 4Förutsättningar för svensk sjöfart 4.1Se över förutsättningar för stärkt finansiering 4.2Inför nationella mål för fossilfria alternativ inom sjöfarten 4.3Utred


Utskottsberedning: NU 2017/18:TU1

Motion 2017/18:1140 av Emma Wallrup m.fl. (V) (docx, 66 kB) Motion 2017/18:1140 av Emma Wallrup m.fl. (V) (pdf, 95 kB)

Biologisk mångfald

Motion 2017/18:1149 av Jens Holm m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:1149 av Jens Holm m.fl. (V) Biologisk mångfald 1        Innehåll 1Innehåll 2Förslag till riksdagsbeslut 3Naturen- grunden för vår välfärd 4Levande skogar 4.1Sverige behöver ett nytt etappmål i enlighet med internationella förpliktelser och miljökvalitetsmål 4.2Kvalitetssäkra


Utskottsberedning: CU MJU 2017/18:NU4

Motion 2017/18:1149 av Jens Holm m.fl. (V) (docx, 73 kB) Motion 2017/18:1149 av Jens Holm m.fl. (V) (pdf, 119 kB)