Håkan Bergman(SocDem)

Håkan Bergman (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Örebro County, Bench 234
Born 1954
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865862
Email hakan.bergman[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Education

  • Member
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member
  • The Riksdag Board

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Education

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • The Riksdag Board

  • Member 2016-06-28 –
  • Alternate member 2014-10-07 – 2016-06-28

Said and done

Polisen och väntetider på 114 14

Skriftlig fråga 2016/17:136 av Håkan Bergman (S)

Fråga 2016/17:136 Polisen och väntetider på 114 14 av Håkan Bergman (S) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Omorganisationen av polisen är givetvis en omfattande förvaltningsreform som inte kan genomföras helt konflikt- och problemfritt. Den innebär förändringar i chefs- och ledningsstrukturer och kräver givetvis

Inlämnad: 2016-10-17 Svarsdatum: 2016-10-26 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:136 av Håkan Bergman (S) (pdf, 79 kB)

Tidiga insatser för barn och unga som lider av psykisk ohälsa

Motion 2016/17:2149 av Håkan Bergman och Matilda Ernkrans (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:2149 av Håkan Bergman och Matilda Ernkrans (båda S) Tidiga insatser för barn och unga som lider av psykisk ohälsa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tidiga insatser för barn och unga som lider av psykisk ohälsa, och detta tillkännager


Utskottsberedning: SoU

Motion 2016/17:2149 av Håkan Bergman och Matilda Ernkrans (båda S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2149 av Håkan Bergman och Matilda Ernkrans (båda S) (pdf, 71 kB)

Öka bostadsbyggandet

Motion 2016/17:2150 av Håkan Bergman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2150 av Håkan Bergman m.fl. (S) Öka bostadsbyggandet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka bostadsbyggandet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Brist på bostäder finns nu i närmare 250 av landets 290 kommuner.


Utskottsberedning: 2016/17:CU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2150 av Håkan Bergman m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2150 av Håkan Bergman m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Statlig närvaro i hela landet

Motion 2016/17:1614 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1614 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S) Statlig närvaro i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att myndigheters och annan statlig verksamhets närvaro i hela landet bör öka och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige


Utskottsberedning: 2016/17:NU16

Motion 2016/17:1614 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:1614 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Bibehållen assistans vid sjukhusvistelse

Motion 2015/16:1437 av Lars Mejern Larsson och Håkan Bergman (båda S)

Motion till riksdagen 2015/16:1437 av Lars Mejern Larsson och Håkan Bergman (båda S) Bibehållen assistans vid sjukhusvistelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om assistans vid sjukhusvistelse och tillkännager detta för regeringen. Motivering Assistansersättning


Utskottsberedning: 2016/17:SoU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1437 av Lars Mejern Larsson och Håkan Bergman (båda S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:1437 av Lars Mejern Larsson och Håkan Bergman (båda S) (pdf, 63 kB)

En kommission för jämlikhet

Motion 2015/16:1432 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:1432 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S) En kommission för jämlikhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en kommission för jämlikhet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vi vill att Sverige ska vara ett jämlikt land.


Utskottsberedning: 2015/16:FiU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1432 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:1432 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Snabbspår Stockholm-Örebro-Oslo

Motion 2015/16:657 av Lennart Axelsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:657 av Lennart Axelsson m.fl. (S) Snabbspår Stockholm–Örebro–Oslo Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för ett snabbspår på sträckan Stockholm–Örebro–Karlstad–Oslo och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:657 av Lennart Axelsson m.fl. (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:657 av Lennart Axelsson m.fl. (S) (pdf, 74 kB)

Elever med autism

Skriftlig fråga 2014/15:720 av Håkan Bergman (S)

Fråga 2014/15:720 Elever med autism av Håkan Bergman (S) till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) Elever med autism, men utan utvecklingsstörning, tillhör enligt skollagen inte längre målgruppen för grundsärskolan utan ska få sin undervisning i grundskolan. Förändringen är positiv för de elever som, med särskilt

Inlämnad: 2015-06-30 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:720 av Håkan Bergman (S) (pdf, 73 kB)

Ansvar för asylsökandes sociala situation

Motion 2014/15:1160 av Lennart Axelsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:1160 av Lennart Axelsson m.fl. (S) Ansvar för asylsökandes sociala situation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att ge Migrationsverket i uppdrag att, i samverkan med berörda


Utskottsberedning: 2014/15:SfU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1160 av Lennart Axelsson m.fl. (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1160 av Lennart Axelsson m.fl. (S) (pdf, 66 kB)

Tillgängliggör kulturen

Motion 2014/15:1193 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:1193 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S) Tillgängliggör kulturen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka för att öka alla barns tillgänglighet till kulturupplevelser och deltagande i kulturverksamhet. Riksdagen


Utskottsberedning: 2014/15:KrU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:1193 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1193 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S) (pdf, 71 kB)