Gunilla Svantorp(SocDem)

Gunilla Svantorp (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Värmland County, Bench 102
Title Folkhögskolelärare/Fil.mag.
Born 1964
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865755
Email gunilla.svantorp[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Education

  • Member
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member
  • The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Education

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2014-11-25 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2010-11-08
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2010-10-19 – 2014-09-29
  • The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

  • Member 2016-11-01 –

Said and done

Stad och land

Motion 2016/17:2186 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2186 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S) Stad och land Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en stad–land-integreringsstrategi för tillväxt i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: KU 2016/17:NU16

Motion 2016/17:2186 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2016/17:2186 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S) (pdf, 78 kB)

Skogen, jorden, vattnet och förutsättningarna för att kunna leva och arbeta i Värmland

Motion 2016/17:2151 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2151 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S) Skogen, jorden, vattnet och förutsättningarna för att kunna leva och arbeta i Värmland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skogens betydelse för klimatutmaningen och framtidens jobb och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:MJU10 2016/17:MJU13 2016/17:NU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:2151 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:2151 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S) (pdf, 78 kB)

Kultur och demokrati

Motion 2016/17:2148 av Gunilla Svantorp m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2148 av Gunilla Svantorp m.fl. (S) Kultur och demokrati Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kultur som demokratibärare och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om verktyg för


Utskottsberedning: 2016/17:KrU5
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:2148 av Gunilla Svantorp m.fl. (S) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:2148 av Gunilla Svantorp m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Översyn av socialtjänstlagen

Motion 2016/17:1840 av Johan Andersson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1840 av Johan Andersson m.fl. (S) Översyn av socialtjänstlagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över socialtjänstlagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den grundläggande strukturen för svensk äldreomsorg


Utskottsberedning: SoU

Motion 2016/17:1840 av Johan Andersson m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:1840 av Johan Andersson m.fl. (S) (pdf, 71 kB)

Öka tryggheten på arbetsmarknaden

Motion 2016/17:1680 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1680 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) Öka tryggheten på arbetsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att anställningsformen allmän visstid tas bort och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2016/17:AU7 2016/17:SkU26
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:1680 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:1680 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Infrastruktur

Motion 2016/17:892 av Berit Högman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:892 av Berit Högman m.fl. (S) Infrastruktur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för kraftfulla investeringar i väg och järnväg och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2016/17:SkU24 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2016/17:892 av Berit Högman m.fl. (S) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:892 av Berit Högman m.fl. (S) (pdf, 78 kB)

Myggbekämpning

Motion 2016/17:873 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:873 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S) Myggbekämpning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att få en långsiktig strategi på plats som löser problemen med översvämningsmygg, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Motivering Översvämningsmyggor


Utskottsberedning: 2016/17:MJU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:873 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:873 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Fördelningspolitik

Motion 2016/17:631 av Berit Högman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:631 av Berit Högman m.fl. (S) Fördelningspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att stärka trygghetssystemen inom arbetslivet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2016/17:AU4 2016/17:AU5 2016/17:SfU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:631 av Berit Högman m.fl. (S) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:631 av Berit Högman m.fl. (S) (pdf, 74 kB)

Förändringar vid tullen i Hån

Skriftlig fråga 2015/16:1443 av Gunilla Svantorp (S)

Fråga 2015/16:1443 Förändringar vid tullen i Hån av Gunilla Svantorp (S) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Regeringen har upprepade gånger sagt att andelen statliga arbeten ute i landet ska öka. Värmland är det län där flest antal statliga jobb har försvunnit och man är därför i länet rädda om de som

Inlämnad: 2016-07-11 Svarsdatum: 2016-07-25 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1443 av Gunilla Svantorp (S) (pdf, 66 kB)

Fler vägar till läraryrket

Skriftlig fråga 2015/16:1078 av Gunilla Svantorp (S)

Fråga 2015/16:1078 Fler vägar till läraryrket av Gunilla Svantorp (S) till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S) Vid besök hos organisationen Teach for Sweden uppmärksammades jag på ett systemfel som borde kunna gå att rättas till. Organisationens företrädare berättade att av 100 utvalda studenter, personer

Inlämnad: 2016-04-08 Besvarare: Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1078 av Gunilla Svantorp (S) (pdf, 77 kB)