Gunilla Svantorp (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Värmland County, Bench 22
Title Folkhögskolelärare/Fil.mag.
Born 1964
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865755
Email gunilla.svantorp[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Education

  • Member
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member
  • The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

  • Member
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2022-09-26
  • Committee on Education

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2014-11-25 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2010-11-08
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2010-10-19 – 2014-09-29
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • The Bank of Sweden Tercentenary Foundation

  • Member 2016-11-01 –
  • The Swedish delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe

  • Deputy member 2018-10-09 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 10-. Ledamot utbildningsutskottet 10-. Suppleant socialutskottet 10-14 och kulturutskottet 10 och 14-. Ledamot styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 16-.
 • Föräldrar

  Jan Erik Karlsson och Ritva Karlsson.
 • Utbildning

  3-årigt ekonomiskt gymnasium, Arvika 83. Fil.mag. (pedagogik, svenska och statsvetenskap) 01. Folkhögskollärarexamen 09.
 • Anställningar

  Redovisningsbiträde, Redovisningsbyrån i Årjäng 84-85. Dagbarnvårdare, Årjängs kommun 87-99. Fritidshemspersonal 99-01. Utredare, barnomsorgen 01-.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Årjängs kommun 98-10, vice ordförande 11. Ledamot, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Landstingsfullmäktig, Värmland 02-10. Ledamot, landstingsstyrelsen 02-10 och arbetsutskottet 05-06. Vice ordförande, personalutskottet 02-10, ordförande 06-10. Landstingsråd och landstingsstyrelsens vice ordförande 06-10. Regionfullmäktig, Värmland 02-10. Ersättare, regionstyrelsen 02-10.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Vice ordförande och sekreterare, Årjängs arbetarekommun 99-16. Ordförande, ABF Värmland 04-08 och 13-. Ordförande, Konstfrämjandet Värmland 12-16.
 • Bostadsort

  Årjäng

Said and done

Infrastruktur

Motion 2018/19:1788 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1788 av Lars Mejern Larsson m.fl. S Infrastruktur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för kraftfulla investeringar i väg och järnväg och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:1788 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) (docx, 72 kB) Motion 2018/19:1788 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) (pdf, 88 kB)

Isbrytning i Vänern

Motion 2018/19:1769 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1769 av Lars Mejern Larsson m.fl. S Isbrytning i Vänern Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om isbrytning samt vikten av lika konkurrens mellan hamnarna och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vänern är EU:s största insjö och stora


Utskottsberedning: TU

Motion 2018/19:1769 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1769 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Bevara LSS-lagens intentioner

Motion 2018/19:2134 av Lars Mejern Larsson och Gunilla Svantorp (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:2134 av Lars Mejern Larsson och Gunilla Svantorp båda S Bevara LSS-lagens intentioner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att intentionerna bakom LSS-lagstiftningen ska gälla och tillkännager detta för regeringen. Motivering Lagen om stöd


Utskottsberedning: 2018/19:SoU12

Motion 2018/19:2134 av Lars Mejern Larsson och Gunilla Svantorp (båda S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2134 av Lars Mejern Larsson och Gunilla Svantorp (båda S) (pdf, 77 kB)

Försäkringskassan

Motion 2018/19:2024 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2024 av Lars Mejern Larsson m.fl. S Försäkringskassan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sjukförsäkringen och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige har vi i generationer byggt upp en generell välfärd för alla och en samhällsmodell


Utskottsberedning: SfU

Motion 2018/19:2024 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2024 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Jämlikhet

Motion 2018/19:1809 av Aylin Fazelian m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1809 av Aylin Fazelian m.fl. S Jämlikhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att driva en jämlikhetspolitik som skapar lika förutsättningar för alla människor oavsett socioekonomiska förutsättningar, bostadsort eller bakgrund och


Utskottsberedning: 2018/19:NU8

Motion 2018/19:1809 av Aylin Fazelian m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:1809 av Aylin Fazelian m.fl. (S) (pdf, 82 kB)

Banker och kontanthantering i glesbygd

Motion 2018/19:1773 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1773 av Mikael Dahlqvist m.fl. S Banker och kontanthantering i glesbygd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kontanthantering i glesbygd och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten


Utskottsberedning: 2018/19:FiU22

Motion 2018/19:1773 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:1773 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S) (pdf, 82 kB)

Avställda bilar

Motion 2018/19:1775 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1775 av Lars Mejern Larsson m.fl. S Avställda bilar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga behovet av fler verktyg för att stoppa kriminaliteten kring avställda bilar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige ska


Utskottsberedning: 2018/19:CU6

Motion 2018/19:1775 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1775 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Värmlands framtid

Motion 2018/19:1609 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1609 av Lars Mejern Larsson m.fl. S Värmlands framtid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett utvecklat nordiskt samarbete och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en nordisk transportplan


Utskottsberedning: TU UU

Motion 2018/19:1609 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:1609 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) (pdf, 81 kB)

Långsiktighet och ansvar i frågan om stickmyggsplågan

Motion 2018/19:1610 av Patrik Lundqvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1610 av Patrik Lundqvist m.fl. S Långsiktighet och ansvar i frågan om stickmyggsplågan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av ett långsiktigt samarbete mellan olika aktörer för att ta fram en gemensam strategi för bekämpning


Utskottsberedning: 2018/19:MJU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1610 av Patrik Lundqvist m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1610 av Patrik Lundqvist m.fl. (S) (pdf, 83 kB)

Strandskydd

Motion 2018/19:1324 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1324 av Mikael Dahlqvist m.fl. S Strandskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av differentiering av strandskyddet och tillkännager detta för regeringen. Motivering I sjöregistret finns alla Sveriges sjöar registrerade. I hela


Utskottsberedning: 2018/19:MJU10

Motion 2018/19:1324 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1324 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S) (pdf, 75 kB)