Gunilla Nordgren(Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County South, Bench 187
Title Civilekonom.
Born 1956
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865926
Email gunilla.nordgren[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Social Insurance

  • Member 2012-11-08 – 2014-09-29
  • Deputy member 2010-10-12 – 2012-11-07
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2016-02-10 –

Said and done

Förskoleklassen bör ingå i grundskolan

Motion 2017/18:2938 av Gunilla Nordgren (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2938 av Gunilla Nordgren (M) Förskoleklassen bör ingå i grundskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förskoleklassen bör ingå i grundskolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering I regeringens proposition


Utskottsberedning: UbU

Motion 2017/18:2938 av Gunilla Nordgren (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2938 av Gunilla Nordgren (M) (pdf, 62 kB)

En nationell Öresundsagenda

Motion 2017/18:3073 av Olof Lavesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3073 av Olof Lavesson m.fl. (M) En nationell Öresundsagenda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om framtagandet av en nationell Öresundsagenda för att intensifiera arbetet med att skapa ökade förutsättningar för en fortsatt integration


Utskottsberedning: UU

Motion 2017/18:3073 av Olof Lavesson m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3073 av Olof Lavesson m.fl. (M) (pdf, 77 kB)

Infrastruktur i Skåne

Motion 2017/18:3050 av Tobias Billström m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3050 av Tobias Billström m.fl. (M) Infrastruktur i Skåne Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att prioritera infrastruktursatsningar i Skåne och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:3050 av Tobias Billström m.fl. (M) (docx, 61 kB) Motion 2017/18:3050 av Tobias Billström m.fl. (M) (pdf, 86 kB)

Äldres valfrihet i omsorgen

Motion 2017/18:3096 av Eva Lohman m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3096 av Eva Lohman m.fl. (M) Äldres valfrihet i omsorgen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka äldres inflytande och valfrihet i omsorgen genom att införa äldrecoacher och tillkännager detta för regeringen. Motivering För


Utskottsberedning: SoU

Motion 2017/18:3096 av Eva Lohman m.fl. (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3096 av Eva Lohman m.fl. (M) (pdf, 63 kB)

Gårdsförsäljning av lokalproducerade alkoholhaltiga drycker med Skåne som försöksregion

Motion 2017/18:3051 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3051 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) Gårdsförsäljning av lokalproducerade alkoholhaltiga drycker med Skåne som försöksregion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om gårdsförsäljning av lokalproducerade produkter och tillkännager


Utskottsberedning: SoU

Motion 2017/18:3051 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3051 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (pdf, 79 kB)

Prövning av förskrivningsrätt av läkemedel

Motion 2017/18:2984 av Gunilla Nordgren (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2984 av Gunilla Nordgren (M) Prövning av förskrivningsrätt av läkemedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förskrivningsrätten när det gäller läkemedel bör bli föremål för prövning gällande läkare som inte längre arbetar


Utskottsberedning: SoU

Motion 2017/18:2984 av Gunilla Nordgren (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2984 av Gunilla Nordgren (M) (pdf, 59 kB)

Förbättra och effektivisera hanteringen av assistentersättning

Motion 2017/18:2983 av Gunilla Nordgren (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2983 av Gunilla Nordgren (M) Förbättra och effektivisera hanteringen av assistentersättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Försäkringskassans bedömning ska gälla även om behovet understiger 20 timmar i veckan och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:SoU5

Motion 2017/18:2983 av Gunilla Nordgren (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2983 av Gunilla Nordgren (M) (pdf, 61 kB)

Tilläggsdirektiv till utredningen om socialtjänstlagen

Motion 2017/18:2935 av Gunilla Nordgren och Eva Lohman (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:2935 av Gunilla Nordgren och Eva Lohman (båda M) Tilläggsdirektiv till utredningen om socialtjänstlagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten till ett tilläggsdirektiv till utredningen om socialtjänstlagen och tillkännager


Utskottsberedning: SoU

Motion 2017/18:2935 av Gunilla Nordgren och Eva Lohman (båda M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2935 av Gunilla Nordgren och Eva Lohman (båda M) (pdf, 66 kB)

Undanta avfallsskatt vid återdeponering

Motion 2017/18:2966 av Gunilla Nordgren (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2966 av Gunilla Nordgren (M) Undanta avfallsskatt vid återdeponering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av avfallsskattelagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering När avfallsskatten infördes år 2000


Utskottsberedning: SkU

Motion 2017/18:2966 av Gunilla Nordgren (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2966 av Gunilla Nordgren (M) (pdf, 66 kB)

Ändra reglerna för bostadsbidrag för unga utan barn

Motion 2017/18:2937 av Gunilla Nordgren (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2937 av Gunilla Nordgren (M) Ändra reglerna för bostadsbidrag för unga utan barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att ändra i reglerna för bostadsbidrag för unga under 29 år utan barn och tillkännager detta för regeringen. Motivering Bostadsbristen


Utskottsberedning: SfU

Motion 2017/18:2937 av Gunilla Nordgren (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2937 av Gunilla Nordgren (M) (pdf, 61 kB)