Gunilla Nordgren(Mod)

Gunilla Nordgren (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County South, Bench 187
Title Civilekonom.
Born 1956
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865926
Email gunilla.nordgren[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Social Insurance

  • Member 2012-11-08 – 2014-09-29
  • Deputy member 2010-10-12 – 2012-11-07
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2016-02-10 –

Said and done

Extra kostnader i samband med id-kontroller

Skriftlig fråga 2016/17:1202 av Gunilla Nordgren (M)

Fråga 2016/17:1202 Extra kostnader i samband med id-kontroller av Gunilla Nordgren (M) till Statsrådet Anna Johansson (S) Id-kontroller infördes hösten 2015 och har än så länge resulterat i ett kraftigt minskat antal asylsökande. Sverige behövde och behöver en paus i flyktingmottagandet för att kunna ge de

Inlämnad: 2017-04-05 Svarsdatum: 2017-04-21 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1202 av Gunilla Nordgren (M) (pdf, 79 kB)

Migrationsverkets anvisningar

Interpellation 2016/17:422 av Gunilla Nordgren (M)

Interpellation 2016/17:422 Migrationsverkets anvisningar av Gunilla Nordgren (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) För en tid sedan fick jag svar på min fråga till ministern angående Migrationsverkets placeringar av nyanlända med uppehållstillstånd som bor på uppsagda boenden. Jag tycker

Inlämnad: 2017-04-04 Svarsdatum: 2017-04-28 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2016/17:422 av Gunilla Nordgren (M) (pdf, 77 kB)

Retroaktiv skattelagstiftning

Skriftlig fråga 2016/17:992 av Gunilla Nordgren (M)

Fråga 2016/17:992 Retroaktiv skattelagstiftning av Gunilla Nordgren (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) Skatteverket meddelade nyligen en "rättslig vägledning" angående reavinstbeskattning för bostadsrätter. Innebörden är att när boende har köpt till en parkeringsplats, till exempel, "så bör bostadsrätten

Inlämnad: 2017-03-02 Svarsdatum: 2017-03-15 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:992 av Gunilla Nordgren (M) (pdf, 76 kB)

Vård för kvinnor

Skriftlig fråga 2016/17:955 av Gunilla Nordgren (M)

Fråga 2016/17:955 Vård för kvinnor av Gunilla Nordgren (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Den senaste tiden har det förekommit en livlig debatt om vård som efterfrågas av kvinnor. Debatten har bland annat gällt en nedläggning av förlossningsavdelningen i Sollefteå, men även en neddragning av antalet operationer

Inlämnad: 2017-03-01 Svarsdatum: 2017-03-08 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:955 av Gunilla Nordgren (M) (pdf, 75 kB)

Regler för tillfällig föräldrapenning

Skriftlig fråga 2016/17:914 av Gunilla Nordgren (M)

Fråga 2016/17:914 Regler för tillfällig föräldrapenning av Gunilla Nordgren (M) till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) Nyligen rapporterades det om en flicka som lider av ett allvarligt hjärtfel. Flickan är opererad två gånger. På rekommendation av läkare bör flickan inte vara på förskola en tid

Inlämnad: 2017-02-21 Svarsdatum: 2017-03-08 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:914 av Gunilla Nordgren (M) (pdf, 76 kB)

med anledning av prop. 2016/17:104 En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela Sverige

Motion 2016/17:3620 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3620 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) med anledning av prop. 2016/17:104 En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkra generellt goda företagsvillkor


Utskottsberedning: 2016/17:MJU23

Motion 2016/17:3620 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (docx, 86 kB) Motion 2016/17:3620 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (pdf, 161 kB)

Otydlighet i skollagen

Skriftlig fråga 2016/17:802 av Gunilla Nordgren (M)

Fråga 2016/17:802 Otydlighet i skollagen av Gunilla Nordgren (M) till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) I flera kommuner har det uppstått oro och konflikt vad gäller regler om syskonförtur i grundskolan. I skollagen 10 kap. 30 § framgår att en elev ska placeras i den skolenhet som vårdnadshavaren önskar.

Inlämnad: 2017-02-02 Svarsdatum: 2017-02-15 Besvarare: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:802 av Gunilla Nordgren (M) (pdf, 76 kB)

Migrationverkets skuld till kommunerna

Skriftlig fråga 2016/17:721 av Gunilla Nordgren (M)

Fråga 2016/17:721 Migrationverkets skuld till kommunerna av Gunilla Nordgren (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) I juni 2016 fick jag svar av justitie- och migrationsminister Morgan Johansson på min fråga angående försenade utbetalningar från Migrationsverket till kommunerna. Svaret

Inlämnad: 2017-01-25 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:721 av Gunilla Nordgren (M) (pdf, 76 kB)

Migrationsverkets anvisningar av asylsökande vid uppsagda asylboenden

Skriftlig fråga 2016/17:699 av Gunilla Nordgren (M)

Fråga 2016/17:699 Migrationsverkets anvisningar av asylsökande vid uppsagda asylboenden av Gunilla Nordgren (M) till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) Migrationsverket säger för närvarande upp ett antal upphandlade asylboenden och flyttar människor till sina egna anläggningar. Förflyttningen

Inlämnad: 2017-01-20 Svarsdatum: 2017-02-01 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:699 av Gunilla Nordgren (M) (pdf, 76 kB)

Krisen inom polisen i Region Syd

Skriftlig fråga 2016/17:454 av Gunilla Nordgren (M)

Fråga 2016/17:454 Krisen inom polisen i Region Syd av Gunilla Nordgren (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Häromdagen meddelade polisen i Region Syd att man framöver kommer att prioritera utredningar av mord som skett, främst i Malmö, och att detta samtidigt innebär att man kommer att nedprioritera vad man kallar

Inlämnad: 2016-12-06 Svarsdatum: 2016-12-14 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:454 av Gunilla Nordgren (M) (pdf, 77 kB)