Fredrik Schulte(Mod)

Fredrik Schulte (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Stockholm County, Bench 54
Title Studerande.
Born 1981
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864671
Email fredrik.schulte[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member
  • Committee on Finance

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-10-16 – 2018-09-24
  • Alternate member 2014-09-29 – 2014-10-03
  • Ordinary member 2006-10-02 – 2014-09-29
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2014-11-13 – 2015-02-10
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2006-10-10 – 2009-10-16
  • Committee on Education

  • Member 2009-10-16 – 2010-10-04
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2015-01-27 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2014-11-13 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Member 2015-01-27 –

Said and done

med anledning av skr. 2016/17:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

Motion 2016/17:3745 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3745 av Ulf Kristersson m.fl. (M) med anledning av skr. 2016/17:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att incitamenten att gå från bidrag till arbete bör skärpas för att stärka den kommunala


Utskottsberedning: 2017/18:FiU8

Motion 2016/17:3745 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (docx, 53 kB) Motion 2016/17:3745 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (pdf, 73 kB)

Stöd till trossamfund och livsåskådningsorganisationer

Motion 2016/17:3027 av Fredrik Schulte (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3027 av Fredrik Schulte (M) Stöd till trossamfund och livsåskådningsorganisationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det statliga stödet till livsåskådningsorganisationer bör upphöra och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2016/17:KrU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:3027 av Fredrik Schulte (M) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:3027 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 63 kB)

En utökad kameraövervakning

Motion 2016/17:3029 av Fredrik Schulte (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3029 av Fredrik Schulte (M) En utökad kameraövervakning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett nytt regelverk för och en kraftig utbyggnad av brottsförebyggande kameraövervakning i offentliga miljöer och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2016/17:JuU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3029 av Fredrik Schulte (M) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:3029 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 65 kB)

Skärpta straff för våldtäkt

Motion 2016/17:3028 av Fredrik Schulte (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3028 av Fredrik Schulte (M) Skärpta straff för våldtäkt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att skärpa straffen för våldtäkt och tillkännager detta för regeringen. Motivering Riksdagen har under senare år beslutat


Utskottsberedning: 2016/17:JuU16

Motion 2016/17:3028 av Fredrik Schulte (M) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:3028 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 61 kB)

Brottsprovokation

Motion 2016/17:3025 av Fredrik Schulte (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3025 av Fredrik Schulte (M) Brottsprovokation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utöka möjligheten för polisen att använda brottsprovokation vid allvarlig brottslighet för att lagföra kriminella och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2016/17:JuU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3025 av Fredrik Schulte (M) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:3025 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 57 kB)

Avveckling av villkorlig frigivning efter två tredjedelar av strafftiden

Motion 2016/17:3011 av Fredrik Schulte (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3011 av Fredrik Schulte (M) Avveckling av villkorlig frigivning efter två tredjedelar av strafftiden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avveckla den villkorliga frigivningen efter två tredjedelar av strafftiden och att varje


Utskottsberedning: 2016/17:JuU19
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:3011 av Fredrik Schulte (M) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:3011 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 59 kB)

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Motion 2016/17:3322 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3322 av Ulf Kristersson m.fl. (M) Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner Sammanfattning Moderaternas plan för ett starkare Sverige tar sikte på att bygga Sverige starkare genom fler jobb och en stark ekonomi. Det är också grunden för att bygga ett starkt välfärdssamhälle


Utskottsberedning: 2016/17:FiU3

Motion 2016/17:3322 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3322 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (pdf, 78 kB)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Motion 2016/17:3321 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3321 av Ulf Kristersson m.fl. (M) Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning Sammanfattning Moderaterna föreslår vissa justeringar på utgiftsområdet till följd av prioriterade förslag angående slopad särskild löneskatt för äldre, höjd moms från 12 till 13 procent


Utskottsberedning: 2016/17:FiU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3321 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:3321 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (pdf, 82 kB)

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Motion 2016/17:3265 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3265 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Sammanfattning Moderaterna vill förbättra integrationen med tidiga insatser för att lära sig svenska och komma i arbete. Vi vill förlänga det statliga åtagandet för nyanlända som står långt


Utskottsberedning: 2016/17:AU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2016/17:3265 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (docx, 77 kB) Motion 2016/17:3265 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (pdf, 96 kB)

Arbetsmarknad

Motion 2016/17:3079 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3079 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Arbetsmarknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att reformera Arbetsförmedlingen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: SoU 2016/17:AU1 2016/17:AU2 2016/17:AU4 2016/17:AU7 2016/17:FiU1 2016/17:SfU4 2016/17:SkU22 2016/17:UbU16 2016/17:UbU2 2016/17:UbU5
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): 24 avslag, 2 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3079 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (docx, 76 kB) Motion 2016/17:3079 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (pdf, 134 kB)