Fredrik Schulte(Mod)

Fredrik Schulte (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Stockholm County, Bench 54
Title Studerande.
Born 1981
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864671
Email fredrik.schulte[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member
  • Committee on Finance

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-10-16 – 2018-09-24
  • Alternate member 2014-09-29 – 2014-10-03
  • Ordinary member 2006-10-02 – 2014-09-29
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 2014-11-13 – 2015-02-10
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2006-10-10 – 2009-10-16
  • Committee on Education

  • Member 2009-10-16 – 2010-10-04
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Finance

  • Deputy member 2015-01-27 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 2014-11-13 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Member 2015-01-27 –

Said and done

Stöd till trossamfund och livsåskådningsorganisationer

Motion 2016/17:3027 av Fredrik Schulte (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3027 av Fredrik Schulte (M) Stöd till trossamfund och livsåskådningsorganisationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det statliga stödet till livsåskådningsorganisationer bör upphöra och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2016/17:KrU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:3027 av Fredrik Schulte (M) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:3027 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 63 kB)

En utökad kameraövervakning

Motion 2016/17:3029 av Fredrik Schulte (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3029 av Fredrik Schulte (M) En utökad kameraövervakning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett nytt regelverk för och en kraftig utbyggnad av brottsförebyggande kameraövervakning i offentliga miljöer och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2016/17:JuU17

Motion 2016/17:3029 av Fredrik Schulte (M) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:3029 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 67 kB)

Skärpta straff för våldtäkt

Motion 2016/17:3028 av Fredrik Schulte (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3028 av Fredrik Schulte (M) Skärpta straff för våldtäkt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att skärpa straffen för våldtäkt och tillkännager detta för regeringen. Motivering Riksdagen har under senare år beslutat


Utskottsberedning: 2016/17:JuU16

Motion 2016/17:3028 av Fredrik Schulte (M) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:3028 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 61 kB)

Brottsprovokation

Motion 2016/17:3025 av Fredrik Schulte (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3025 av Fredrik Schulte (M) Brottsprovokation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utöka möjligheten för polisen att använda brottsprovokation vid allvarlig brottslighet för att lagföra kriminella och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2016/17:JuU18

Motion 2016/17:3025 av Fredrik Schulte (M) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:3025 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 58 kB)

Avveckling av villkorlig frigivning efter två tredjedelar av strafftiden

Motion 2016/17:3011 av Fredrik Schulte (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3011 av Fredrik Schulte (M) Avveckling av villkorlig frigivning efter två tredjedelar av strafftiden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avveckla den villkorliga frigivningen efter två tredjedelar av strafftiden och att varje


Utskottsberedning: 2016/17:JuU19

Motion 2016/17:3011 av Fredrik Schulte (M) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3011 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 60 kB)

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Motion 2016/17:3322 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3322 av Ulf Kristersson m.fl. (M) Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt förslaget i tabellen i motionen. Riksdagen avslår regeringens förslag


Utskottsberedning: 2016/17:FiU3

Motion 2016/17:3322 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:3322 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (pdf, 80 kB)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Motion 2016/17:3321 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3321 av Ulf Kristersson m.fl. (M) Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt förslaget i tabellen i motionen. Motivering Sammanfattning Moderaterna


Utskottsberedning: 2016/17:FiU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3321 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:3321 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (pdf, 83 kB)

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Motion 2016/17:3265 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3265 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2016/17:AU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2016/17:3265 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (docx, 78 kB) Motion 2016/17:3265 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (pdf, 97 kB)

Arbetsmarknad

Motion 2016/17:3079 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3079 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Arbetsmarknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att reformera Arbetsförmedlingen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: SoU 2016/17:AU1 2016/17:AU2 2016/17:AU4 2016/17:AU7 2016/17:FiU1 2016/17:SfU4 2016/17:SkU22 2016/17:UbU16 2016/17:UbU2 2016/17:UbU5
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): 20 avslag, 6 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3079 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (docx, 84 kB) Motion 2016/17:3079 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (pdf, 141 kB)

Jämställdhet

Motion 2016/17:3078 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3078 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Jämställdhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att göra det mer lönsamt för personer med låga inkomster att arbeta och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2016/17:AU1 2016/17:AU14 2016/17:AU5 2016/17:AU6 2016/17:CU10 2016/17:FiU1 2016/17:JuU16 2016/17:JuU20 2016/17:KrU4 2016/17:KrU8 2016/17:SfU1 2016/17:SfU3 2016/17:SoU10 2016/17:UbU14 2016/17:UbU17
Riksdagsbeslut (31 yrkanden): 21 avslag, 1 bifall, 9 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3078 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (docx, 79 kB) Motion 2016/17:3078 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (pdf, 135 kB)