Fredrik Malm (Lib)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party The Liberal Party
Constituency City of Stockholm, Bench 141
Title Förbundsordförande
Born 1977
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864615
Email fredrik.malm[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Foreign Affairs

  • Member
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Alternate member 2013-08-15 – 2014-09-29
  • Ledig ersättare 2013-02-15 – 2013-08-14
  • Alternate member 2006-10-06 – 2013-02-14
  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Education

  • Deputy member 2010-11-17 – 2014-09-29
  • Member 2009-09-03 – 2010-02-05
  • Deputy member 2006-10-10 – 2009-09-03
  • Committee on Foreign Affairs

  • Member 2018-02-15 – 2018-09-24
  • Deputy member 2014-11-05 – 2015-03-12
  • Member 2013-09-26 – 2014-09-29
  • Deputy member 2013-02-16 – 2013-09-25
  • Member 2010-10-12 – 2013-02-15
  • Member 2010-02-05 – 2010-10-04
  • Committee on the Labour Market

  • Member 2015-03-06 – 2018-01-24
  • Deputy member 2012-10-01 – 2014-09-29
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2015-03-06 – 2016-09-27
  • Member 2014-10-07 – 2015-03-05
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2016-09-29 – 2018-09-24
  • Deputy member 2006-10-24 – 2007-10-15
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2006-10-24 – 2010-10-04
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2014-11-05 – 2016-01-14
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2016-03-15 – 2016-09-27
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Member 2014-04-15 – 2014-06-12
  • Member 2012-11-27 – 2012-12-19
  • Deputy member 2011-11-24 – 2011-12-14
  • Member 2011-09-20 – 2011-09-21
  • Deputy member 2011-03-31 – 2011-04-01
  • Deputy member 2010-11-23 – 2010-12-15
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2010-10-12 –

Said and done

med anledning av skr. 2014/15:42 Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens arbete vid varsel m.m.

Motion 2014/15:3083 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:3083 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) med anledning av skr. 2014/15:42 Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens arbete vid varsel m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen


Utskottsberedning: 2014/15:AU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2014/15:3083 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:3083 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) (pdf, 69 kB)

med anledning av prop. 2014/15:104 Svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak

Motion 2014/15:3074 av Fredrik Malm (FP)

Motion till riksdagen 2014/15:3074 av Fredrik Malm (FP) med anledning av prop. 2014/15:104 Svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör kunna ge mer omfattande


Utskottsberedning: 2014/15:UFöU4
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:3074 av Fredrik Malm (FP) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:3074 av Fredrik Malm (FP) (pdf, 67 kB)

Kristendomens överlevnad i Mellanöstern

Interpellation 2014/15:508 av Robert Hannah (FP)

Interpellation 2014/15:508 Kristendomens överlevnad i Mellanöstern av Robert Hannah (FP) till Utrikesminister Margot Wallström (S) På hundra år har Mellanöstern förvandlats från en region präglad av mångfald, med kristen befolkning på 20 procent, (en av fem personer) till en intoleransens region där etniska och

Inlämnad: 2015-04-14 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2014/15:508 av Robert Hannah (FP) (pdf, 83 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kristendomens överlevnad i Mellanöstern

Villkor för det palestinska biståndet

Interpellation 2014/15:500 av Mikael Oscarsson (KD)

Interpellation 2014/15:500 Villkor för det palestinska biståndet av Mikael Oscarsson (KD) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Vid det officiella besöket av Mahmoud Abbas i februari i år ingicks samarbetsavtal med Palestina, och Sverige ökade sitt bistånd med 50 procent till 1,5 miljarder kronor för den kommande

Inlämnad: 2015-04-08 Besvarare: Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Interpellation 2014/15:500 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 105 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Villkor för det palestinska biståndet

Klimatmål

Skriftlig fråga 2014/15:197 av Fredrik Malm (FP)

Fråga 2014/15:197 Klimatmål av Fredrik Malm (FP) till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) I ett pressmeddelande den 3 februari från klimat- och miljöminister Åsa Romson anges att regeringen driver på för att EU ska höja sin ambition och anser att utsläppsminskningar om 50 procent till 2030 är i enlighet med

Inlämnad: 2015-02-04 Besvarare: Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:197 av Fredrik Malm (FP) (pdf, 63 kB)

Att återkalla beslut om statlig samordnare för Bromma flygplats

Interpellation 2014/15:206 av Jan Björklund (FP)

Interpellation 2014/15:206 Att återkalla beslut om statlig samordnare för Bromma flygplats av Jan Björklund (FP) till Statsminister Stefan Löfven (S) Bromma flygplats är av avgörande betydelse för företag, jobb och tillväxt i hela Sverige. Den 18 december fattade riksdagen beslut om att en förhandlingsperson

Inlämnad: 2015-01-09 Besvarare: Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Interpellation 2014/15:206 av Jan Björklund (FP) (pdf, 115 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Att återkalla beslut om statlig samordnare för Bromma flygplats

Ett tydligare agerande från EU gentemot Kuba

Interpellation 2014/15:203 av Jakob Forssmed (KD)

Interpellation 2014/15:203 Ett tydligare agerande från EU gentemot Kuba av Jakob Forssmed (KD) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Efter mer än 50 års kommunistiskt styre av Kuba lever det kubanska folket under ett ständigt förtryck. Detta måste vi påminna oss om samtidigt som det är välkommet att USA och

Inlämnad: 2014-12-22 Besvarare: Margot Wallström (S)

Interpellation 2014/15:203 av Jakob Forssmed (KD) (pdf, 94 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ett tydligare agerande från EU gentemot Kuba

Utrikesministerns vägran att erkänna pågående folkmord

Interpellation 2014/15:181 av Magnus Oscarsson (KD)

Interpellation 2014/15:181 Utrikesministerns vägran att erkänna pågående folkmord av Magnus Oscarsson (KD) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Vid flera tillfällen har utrikesministern vägrat att tillstå att ett folkmord pågår i det område i Irak och Syrien som kontrolleras av den extrema terrororganisation

Inlämnad: 2014-12-09 Besvarare: Margot Wallström (S)

Interpellation 2014/15:181 av Magnus Oscarsson (KD) (pdf, 95 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Utrikesministerns vägran att erkänna pågående folkmord

Vetenskapliga rekommendationer avseende GMO

Interpellation 2014/15:179 av Fredrik Malm (FP)

Interpellation 2014/15:179 Vetenskapliga rekommendationer avseende GMO av Fredrik Malm (FP) till Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) Den rödgröna regeringen är på väg att inta en ny svensk EU-position vad gäller biotekniken (en teknik med genmodifierade organismer) och godkännande av nya grödor och material.

Inlämnad: 2014-12-05 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2014/15:179 av Fredrik Malm (FP) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Vetenskapliga rekommendationer avseende GMO

Vetenskapliga rekommendationer som grund för ställningstaganden

Interpellation 2014/15:169 av Emma Henriksson (KD)

Interpellation 2014/15:169 Vetenskapliga rekommendationer som grund för ställningstaganden av Emma Henriksson (KD) till Statsminister Stefan Löfven (S) I mitten av november togs beslut om godkännande inom EU för nya genetiskt modifierade (GMO) produkter. EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet, Efsa, hade tidigare

Inlämnad: 2014-12-01 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2014/15:169 av Emma Henriksson (KD) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Vetenskapliga rekommendationer som grund för ställningstaganden